feed-image

آمار بازدید

 امروز امروز232
 دیروز دیروز7397
 این هفته این هفته20917
 این ماه این ماه100001
 تا به حال تا به حال4727494
شناسه خبر:13661 دوشنبه, 18 اردیبهشت 1391 15:29 چاپ نسخه چاپی
پست الکترونیکی ارسال به دوستان
مستندات کوتاهی بنیاد درباره حقوق جانبازان بسیجی

فاش نیوز - این روزها سووالات بسیاری از فاش نیوز درباره پرداخت حقوق وظیفه به جانبازان سرباز وظیفه که از سوی ارتش جمهوری اسلامی  ایران به جبهه های دفاع مقدس اعزام شده اند و عدم پرداخت آن به جانبازان بسیجی و پاسدار وظیفه سپاه مطرح شده است .

اخیرادر"مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ 8/9/90 شاهد تصویب یک فوریت طرح الحاق یک تبصره به ماده (190)قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  (مصوب21/7/70 )  از سوی نمایندگان محترم بودیم . این طرح  به منظور رفع تفاوت وتبعیض  میان جانبازان بسیجی وپاسدار وظیفه اعزامی نیروی مقاومت بسیج و سپاه پاسداران  باجانبازان سرباز وظیفه همطراز ایشان در ارتش جمهوری اسلامی در دریافت حقوق وظیفه تقدیم گردیده است.

هر چند طرح مذکور به امضاء (40)نفر از نمایندگان رسیده وبصورت دو فوریتی پیشنهاد شده بود ولی در نهایت با نظر اکثریت  نمایندگان یک فوریت آن در جلسه علنی پیش گفته به تصویب رسید و جهت بررسی بیشترو سیر مراحل تصویب در اختیارکمیسیون اجتماعی قرار گرفت. متن کامل این طرح به شرح ذیل می باشد:

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

مقدمه ودلایل توجیهی ؛

تفاوت برخورداری از مزایای جانبازی در ارتش و سپاه مدتهای مدیدی است که اعتراض بسیجیان و مشمولین اعزامی از

طریق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به افتخار جانبازی نائل آمده اند را در بر داشته است. بر اساس ماده (153) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366 جانبازان علاوه بر حمایت بنیاد شهید و امور ایثارگران از صندوق بازنشستگی ارتش نیز حقوق دریافت می نمایند که بنا به محدودیت ماده (190) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370 پرسنل تحت پوشش این نهاد از آن محروم هستند. بنابراین برای رفع تبعیض مطروحه طرح اصلاح ماده (190) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370 با قید دو فوریت به شرح زیر تقدیم می گردد:

اسدی - کریمی فیروز جایی- فخرالدین حیدری- بروغنی- اسداللهی- وکیل سپه- پرتوی- مرادی- بزرگواری- امین شعبانی- لطفی- سلیمی- کواکبیان- حسنوند- کوچکی نژاد- حجازی- دهقان ناصرآبادی- سودانی- خالقی- گرانمایه پور- خسته بند- مهدوی- نریمان- امیری کهنوج- قاسم محمدی- سید کاظم موسوی- حجت اله رحمانی- هدایت خواه- احمد علی مقیمی- رسایی- زارعی- کوچک زاده- حسینیان- قاضی پور- یحیی زاده- طاهرخانی- رضا رحمانی- محمدرضا شعبانی- خدادادی- مطهری (شبستر)- جباری- سواری- کریمی قدوسی- فتحی پور- اعزازی- کامران- سید ناصر موسوی- حیات مقدم

طرح الحاق یک تبصره به ماده (190) قانون مقررات استخدامی

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

مـاده  واحده- یک تبصره به شرح زیر به ماده (190) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370 الحاق می گردد.

تبصره- جانبازان بسیجی و سربازان جانباز سپاهی از مزایای جانبازی مندرج در ماده (153) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366 بهره مند می گردند.

-      آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

-    اعتبار مورد نیاز اجرائی این ماده توسط دولت در بودجه سنواتی پیش بینی می گردد.

 

توجّه به دلایل توجیهی نمایندگان محترم که در مقدمه طرح آمده است حاکی از علاقه طراحان و امضاء کنندگان برای حل مشکل موجود یعنی "عدم پرداخت حقوق وظیفه جانبازی  به جانبازان بسیجی وپاسدار وظیفه " می باشد. ایشان برای رسیدن  به این مقصود اصلاح  قانون سپاه  والحاق مفاد ماده (153)قانون ارتش  به عنوان یک تبصره  ذیل  ماده (190)  را انتخاب نموده اند.

نگاه مقایسه ای به مواد مرتبط با موضوع ( حقوق وظیفه ی جانبازان ) درقانون استخدامی ارتش و سپاه و دقت در مندرجات آنها – خصوصاً مقایسه مواد ( 157 قانون آجا و 175 قانون سپاه ) و ملاحظه  مفاد مواد (190 و 198 ) قانون سپاه – نشان می دهد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی  هنگام تصویب قانون  استخدام  سپاه درسال (1370) به موضوع حقوق ماهیانه ی  مستمری بگیران  شهداء و  مفقودین  و همچنین  به حقوق ( وظیفه ) ماهیانه بسیجیان شاغل در سازمانها ودستگاههای دولتی که ( معمولاً  ) از طریق واحد بسیج ادارات و بسیج کارگری به جبهه  اعزام شده وبه افتخار جانبازی نایل آمده اند.( موضوع  ماده 161 ق.آجا و مواد 179 و198 ق. سپاه) و نیز  به موضوع حقوق ماهیانه جانبازان بسیجی وپاسدار وظیفه غیر شاغل - بسیجیان عادی- ( موضوع  ماده 190 ) توجه کامل  داشته اند .

بدین منظور وبرای آگاهی خوانندگان،در جدول زیر ماحصل بررسی (مقایسه ای) قوانین و مقررات ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خصوص پرسنل ایثارگرآمده است:

 

قانون استخدامی آجا (مصوب 7/7/66)

 

قانون استخدامی سپاه (مصوب 21/7/70)

ماده21- پرسنل ارتش کسانی هستند که برابر شرایط و مقررات مندرج در این قانون و یا قانون خدمت وظیفه عمومی به خدمت پذیرفته می شوند و عبارتند از:

الف- کادر ثابت.

ب- وظیفه.

ج- پیمانی.

ماده6- پرسنل سپاه کسانی هستند که برابر شرایط و مقررات مندرج در این قانون و یا قانون خدمت وظیفه عمومی به خدمت پذیرفته میشوندو عبارتند از:

الف- کادر ثابت.

ب- وظیفه.

ج- پیمانی.

د- بسیجی.

ماده106- خدمت پرسنل در ارتش و وزارت دفاع وسازمانهای وابسته به آنها به یــکی از صور زیر پایان می یابد:

الف-شهادت.

ب- جانباز شدن.

ج- بازنشستگی.

د- بازخریدی.

هـ- انتقال.

و- معلولیت.

ر- فوت.

ح- استعفاء.

ط-معافیت از خدمت.

ی- اخراج.

ماده 119- خدمت پرسنل سپاه به یکی از صور زیر پایان می یابد:

الف- شهادت

ب- جانباز شدن

ج- معلولیت

د- بازنشستگی

هـ- بازخریدی

و- انتقال

ز- فوت

ح- استعفاء

ط- معافیت از خدمت

ی- اخراج

ماده107- پرسنل در موارد زیر شهید و یا در حکم شهید محسوب می شوند:

الف - کشته شدن یا فوت در میدان نبرد به سبب مأموریت.

ب- کشته شدن یا فوت در هرگونه مأموریت رزمی یا جنگی یا ویژه[1] و در طول رفت وبرگشت به سبب مأموریت.

ج- کشته شدن یا فوت در اسارت دشمن یا ضد انقلاب یا اشرار یا سارقین مسلح یا قاچاقچیان.

د- کشته شدن در هرگونه حملات زمینی، هوایی، و دریایی دشمن.

هـ- کشته شدن یا فوت در رفت وبرگشت از منطقه عملیات تا محل مرخصی.

و- کشته شدن توسط اشرار ، سارقین مسلح و قاچاقچیان به سبب مأموریت.

ز- کشته شدن توسط ضد انقلاب و یا به سبب عملیات خرابکاری عوامل دشمن.

ح- کشته شدن در هرگونه آموزشهای رزمی و عملیات مانوری.

ط- کشته شدن حین آزمایش و تحقیقات در زمینه اسلحه و مهمات و وسایل جنگی و خنثی سازی مواد منفجره بسبب مأموریت.

ی- کشته شدن بسبب خدمت از طریق سوء قصد اعم از اینکه در

ایام خدمت یا غیر خدمت باشد.

ک- فوت در اثر جراحات، صدمات و بیماریهای حاصله از موارد مندرج در بندهای بالا، مشروط بر اینکه جراحات یا صدمات مذکور علت فوت باشد.

تبصره- منظور از مأموریت های مندرج در این ماده کلیه وظایفی است که تحت همین عنوان به پرسنل اعم از انفرادی یا دسته جمعی از طرف یگان مربوط واگذار میشود.

ماده 120- پرسنل در موارد زیر شهید و یا در حکم شهید محسوب می شوند:

الف- کشته شدن یا فوت در میدان نبرد به سبب مأموریت.

ب- کشته شدن یا فوت در هرگونه مأموریت رزمی یا جنگی یا ویژه و در طول رفت برگشت به سبب مأموریت.

ج- کشته شدن یا فوت در اسارت دشمن یا گروگان ضد انقلاب یا اشرار یا سارقین ویا قاچاقچیان.

د- کشته شدن در هرگونه حملات زمینی، هوایی، دریائی دشمن.

هـ- کشته شدن یا فوت در رفت و برگشت از منطقه عملیاتی تا محل مرخصی.

و- کشته شدن توسط اشرار، سارقین مسلح و قاچاقچیان به سبب مأموریت.

ز- کشته شدن توسط ضدانقلاب و یا به سبب عملیات خرابکاری عوامل دشمن.

ح- کشته شدن در هرگونه آموزشهای رزمی و عملیات مانوری.

ط- کشته شدن حین آزمایش و تحقیقات و تولید در زمینه اسلحه و مهمات و وسایل جنگی و خنثی سازی یا پاک سازی مواد منفجره و محترقه و شیمیایی به سبب مأموریت.

ی- کشته شدن به سبب خدمت از طریق سوء قصد اعم از اینکه ایام خدمت و یا غیر خدمت باشد.

ک- فوت بر اثر جراحات، صدمات و بیماریهای حاصله از موارد مندرج در بندهای بالا مشروط بر اینکه جراحات یا صدمات مذکور علت فوت باشد.

تبصره- منظور از مأموریتهای مندرج در این ماده کلیه وظایفی است که تحت همین عنوان به پرسنل اعم از انفرادی یا دسته جمعی از طرف رده مربوطه واگذار میشود.

ماده108- پرسنلی که یک یا چند عضو خود یا بخشی از آنرا برای همیشه از دست دهند، یا بیش از یکسال بمنظور درمان بستری گردند، و یا به علت فقدان سلامتی ، تمام یا بخشی از توان کاری خود را از دست بدهند و تا یکسال کارایی خود را به دست نیاورند، چنانچه در یکی از موارد مذکور در ماده فوق این وضعیت برای آنان بوجود آمده باشد جانباز و در سایر موارد معلول شناخته می شوند.

جانبازان و معلولین از نظر وضعیت خدمتی مشمول یکی از بندهای زیر خواهند شد:

الف- پرسنلی که خسارت وارده بر عضو یا اعضاء آنان و یا میزان کارایی از دست رفته ایشان جزیی بوده و امکان ادامه خدمت بدون مشقت برای آنان وجود داشته باشد به خدمت ادامه خواهند داد.

ب- پرسنلی که خسارت وارده بر عضو یا اعضا، آنان و یا میزان کارایی از دست رفته ایشان در حدی باشد که ادامه خدمت برای آنان توأم با مشقت باشد لکن شخصا" مایل به ادامه خدمت باشند به خدمت ادامه میدهند و در صورت عدم تمایل بازنشسته میگردند.

ج- پرسنلی که خسارت وارده بر عضو یا اعضاء آنان و یا میزان کارایی از دست رفته ایشان در حدی باشد که امکان ادامه خدمت را از آنان سلب نماید و پرسنلی که بیش از یکسال بستری باشند بازنشسته می گردند.

تبصره1- تشخیص تطبیق وضعیت پرسنل با این ماده و بندهای آن از نظر پزشکی بر عهده کمیسیون عالی پزشکی میباشد.

ماده 121- پرسنلی که یک یا چند عضو خود ویا بخشی از آنرا برای همیشه از دست دهند یا بیش از یکسال به منظور درمان بستری گردند، یا بعلت فقدان سلامتی، تمام یا بخشی از توان خود را ازدست بدهند و تا یکسال کارآئی خود را بدست نیاورند، چنانچه به سبب یکی از موارد مذکور در ماده 120 این قانون چنین وضعیتی برای آنان بوجود آمده باشد جانباز و در سایر موارد معلول نامیده شده و از نظر وضعیت خدمتی مشمول یکی از بندهای زیر خواهند شد:

الف- پرسنلی که خسارت وارده بر عضو یا اعضاء آنان و یا میزان کارآئی ازدست رفته ایشان جزئی بوده و امکان ادامه خدمت بدون مشقت برای آنان وجود داشته باشد به خدمت ادامه خواهند داد.

ب- پرسنلی که خسارت وارده بر عضو یا اعضای آنان و یا میزان کارآئی از دست رفته ایشان در حدی باشد که ادامه خدمت برای آنان توام با مشقت باشد، لکن شخصا" مایل به ادامه خدمت باشند به خدمت ادامه میدهند و در صورت عدم تمایل تا یکسال منتسب و پس از آن بازنشسته میشوند.

ج- پرسنلی که خسارت وارده بر عضو یا اعضاء آنان و یا میزان کارآئی از دست رفته ایشان در حدی باشد که امکان ادامه خدمت را از آنان سلب نماید و پرسنلی که بیش از دوسال بستری باشند و نتوانند ادامه خدمت دهند بازنشسته میشوند.

تبصره1- تشخیص تطبیق وضعیت پرسنل با مفاد این ماده و بندهای آن از نظر پزشکی برعهده کمیسیون عالی پزشکی سپاه خواهد بود.

ماده 109-

تبصره1- طبقه بندی صدمات وارده برجانبازان و میزان ارشدیت استحقاقی طبق آیین نامه ای خواهد بودکه با توجه به آیین نامه مشابه در بنیاد شهید توسط ستاد مشترک تهیه و به تصویب فرماندهی کل میرسد.

تبصره2- تشخیص جانباز بودن پرسنل از نظر تطبیق وضعیت آنان با موارد مذکور در ماده 107 این قانون و همچنین تعیین میزان ارشدیت استحقاقی هریک از جانبازان برعهده کمیسیون مذکور در ماده 120 این قانون میباشد.

ماده 122-

تبصره- تعیین درصد جانبازی برعهده کمیسیون عالی پزشکی سپاه و برطبق آیین نامه ای خواهد بود که با توجه به آییننامه مشابه در بنیاد جانبازان توسط ستاد کل سپاه تهیه و به تصویب فرماندهی کل خواهد رسید

 

 

 

 

ماده120- برای تشخیص شهید، جانباز، فوت درحین انجام وظیفه یا به سبب آن، فوت عادی و همچنین تشخیص موارد مختلف معلولیت حسب مورد در وزارت دفاع، ستاد مشترک ، نیروها و سازمانهای مربوط کمیسیونهایی با عضویت اعضاء زیر تشکیل می گردد:

الف- مسئول امور پرسنلی یا جانشین وی.

ب- رییس بازرسی یا جانشین او.

ج- متصدی امور قضایی یا حقوقی.

د- نماینده فرمانده یگان یا سازمان مربوط.

هـ- یکنفر پزشک(رییس بهداری مربوط یانماینده او).

و- مسئول عقیدتی سیاسی یا نماینده او.

ز- مسئول امور شهدا یا نماینده او.

ح- مسئول سازمان حفاظت اطلاعات یا نماینده او.

ماده 134- برای تشخیص شهید، جانباز ، فوت در حین انجام وظیفه یا به سبب آن فوت عادی و همچنین تشخیص موارد مختلف معلولیت حسب مورد در ستاد کل سپاه، وزارت ، نیروها وسازمانهای مربوطه کمیسیونهائی مرکب از اعضاء زیر تشکیل میگردد:

الف- نماینده ولی فقیه یا نماینده وی.

ب- معاون نیروی انسانی یا جانشین وی.

ج- مسئول حفاظت اطلاعات یا جانشین وی.

د- نماینده فرمانده یگان یا سازمان مربوطه.

هـ- مسئول بازرسی یا جانشین وی.

و- مدیریت قضائی یا جانشین وی.

ز- مدیریت امور ایثار گران یا جانشین وی.

ح- یک نفر پزشک( مسئول بهداری مربوطه یا جانشین وی)

ماده121- چنانچه نظریه کمیسیون مندرج در ماده فوق ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض جانباز یا معلول یا یکی از وراث شهدا یا متوفی قرار گیرد صدور رأی نهایی برعهده کمیسیون تجدید نظر که از مقامات زیر تشکیل میگردد میباشد:

الف- رییس اداره یکم ستاد مشترک یا جانشین او.

ب- رییس اداره بهداری ستاد مشترک یا جانشین او.

ج- معاون اداری وزارت دفاع یا جانشین او.

د- رییس اداره بازنشستگی و بیمه ارتش یا جانشین او.

هـ- معاون پرسنلی نیروی مربوط یا جانشین او.

و- مسئول سازمان عقیدتی سیاسی ارتش یا نماینده او.

ز- مسئول سازمان حفاظت اطلاعات ارتش یا جانشین او.

ماده 135- چنانچه نظریه کمیسیون مندرج در ماده 134 این قانون ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض جانباز یا معلول یا یکی از وراث شهداء یا متوفی قرار گیرد، صدور رأی نهائی بر عهده کمیسیون تجدید نظر که از مقامات زیر تشکیل میگردد میباشد:

الف- معاون نیروی انسانی ستاد کل سپاه یا جانشین وی.

ب- نماینده ولی فقیه در سپاه یا نماینده وی.

ج- مسئول حفاظت اطلاعات سپاه یا جانشین وی.

د- مسئول بهداری ستاد کل سپاه یا جانشین وی.

هـ- مدیریت قضائی ستاد کل سپاه یا جانشین وی.

و- رئیس سازمان بازنشستگی سپاه یا جانشین وی.

ز- معاون نیروی انسانی نیرو یا سازمان مربوطه یا جانشین وی.

ح- مدیریت امور ایثارگران ستاد کل سپاه.

تبصره- در مواردی که پرونده مربوط به پرسنل جمعی ستاد کل یا وزارت باشد حسب مورد نماینده مربوطه در کمیسیون با حق رأی حاضر میشود.

ماده 152مکرر- به کلیه جانبازان اعم از شاغل و بازنشسته و وظیفه، هدیه ایثار (حق از کارافتادگی) تعلق می گیرد که میزان  ونحوه پرداخت آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

ماده 163-به کلیه جانبازان اعم از شاغل و بازنشسته و وظیفه، هدیه ایثار (حق از کارافتادگی) تعلق می گیرد که میزان  ونحوه پرداخت آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

ماده 153- "حقوق بازنشستگی"،  "حقوق وظیفه"  و  "حقوق مستمری"  عبارت است از وجوهی که حسب مورد به بازنشستگان، جانبازان، معلولین و عایله تحت تکفل پرسنل شهید یا متوفی برابر مقررات مربوط از صندوق بازنشستگی ارتش بطور ماهانه پرداخت میگردد.

ماده 171- حقوق بازنشستگی، حقوق وظیفه و حقوق مستمری عبارت است از وجوهی که حسب مورد به بازنشستگان، جانبازان، معلولین و عائله تحت تکفل پرسنل شهید یا متوفی برابر مقررات مربوطه از صندوق بازنشستگی سپاه بطور ماهانه پرداخت می گردد.

ماده157- میزان حقوق وظیفه جانبازان موضوع بندهای ب و ج ماده 108 این قانون و حقوق مستمری بگیران شهدا بشرح زیر تعیین میگردد:

 

 

 

ج- در مورد پرسنل وظیفه حقوقی معادل حقوق پرسنل کادر ثابت یک درجه بالاتر.

ماده 175- میزان حقوق وظیفه جانبازان موضوع بندهای (ب) و (ج) ماده 121 این قانون و حقوق مستمری بگیران شهداء بشرح زیر تعیین میگردد:

الف- در مورد کادر ثابت و پیمانی و بسیجی ویژه، حقوقی معادل مجموع حقوق ماهانه یک درجه یا رتبه بالاتر و آخرین مزایای مستمر و مزایای شغلی که دریافت می داشته اند.

ج- در مورد پرسنل وظیفه و بسیجی فعال و عادی حقوقی معادل حقوق ماهانه پرسنل کادر ثابت یک درجه بالاتر که حداقل آن معادل حقوق ماهانه پرسنل کادر با درجه رزم آور سومی می باشد.

تبصره- آن دسته از جانبازان موضوع بند(ب) و تبصره (2) ماده 121 این قانون که به خدمت ادامه داده و یا به خدمت اعاده
می گردند در محاسبه حقوق بازنشستگی از مزایای مستمر و مزایای شغلی استفاده می کنند.

 

ماده161- پرسنل وظیفه دوره احتیاط و ذخیره که قبل از خدمت از کارمندان دولت بوده اند در صورت شهادت، جانباز شدن، فوت و یا معلولیت حقوق مستمری و وظیفه آنان برابر مقررات این قانون برمبنای آخرین حقوق دریافتی از سازمان مربوط و از بودجه همان سازمان پرداخت خواهد شد و چنانچه حقوق آنان در سازمان مربوط کمتر از حقوق پرسنل کادر ثابت همطراز آنان باشد حقوق مستمری و وظیفه برمبنای حقوق پرسنل کادر ثابت همطراز محاسبه شده و مابه التفاوت آن از بودجه وزارت دفاع پرداخت خواهد شد.

ماده 179- پرسنل وظیفه دوره احتیاط و ذخیره سپاه و بسیجیان فعال و عادی که قبل از خدمت از کارمندان دولت بوده اند در صورت شهادت، جانباز شدن، فوت و یا معلولیت، حقوق مستمری و وظیفه آنان برابر مقررات این قانون برمبنای آخرین حقوق دریافتی از سازمان مربوطه و از بودجه همان سازمان پرداخت خواهد شد و چنانچه حقوق آنان در سازمان مربوط کمتر از حقوق پرسنل کادر ثابت همطراز آنان باشد، حقوق مستمری و وظیفه برمبنای حقوق پرسنل کادرثابت همطراز محاسبه شده و مابه التفاوت آن از اعتباراتی که بدین منظور همه ساله در بودجه سپاه منظور میشود پرداخت خواهد شد.

ماده167- جانبازان و خانواده شهداء علاوه بر دریافت حقوق وظیفه و مستمری از نظر کلیه خدمات رفاهی و مزایای دیگر مانند سایر جانبازان و شهدا در سطح کشور، تحت پوشش بنیاد شهید قرار میگیرند.

ماده 185- جانبازان و خانواده شهداء علاوه بر دریافت حقوق مستمری و وظیفه، از نظر کلیه خدمات رفاهی و مزایای دیگر مانند سایر جانبازان و شهداء در سطح کشور تحت پوشش بنیاد جانبازان و بنیاد شهید قرار میگیرند

 

 

 

ماده172- در صورتیکه میزان صدمات وارده به جانبازان ومعلولین حین انجام وظیفه یا به سبب آن در حدی باشد که به تایید کمیسیون عالی پزشکی در انجام کارهای روزانه زندگی محتاج کمک و معاضدت عملی دیگران باشند، در صورتیکه در آسایشگاه جانبازان نگهداری نشوند برحسب مورد و متناسب با میزان ازکارافتادگی از حقوق نگهداری که حداقل آن 500 برابر ضریب ریالی و حداکثر آن 1000 برابر ضریب ریالی میباشد استفاده خواهند کرد.

تبصره1- هزینه درمان جانبازان مبتلا به بیماریهای سرطان و تالاسمی مشمول قوانین نیروهای مسلح به میزان هزار (1000) برابر ضریب ریالی تعیین میشود.

تبصره2- سایر بیماریهای مشمول تبصره (1) همچنین اصلاحات بعدی ضرایب فوق الذکر به هیأت وزیران واگذار میشود.[2]

تبصره3- حق نگهداری این قبیل جانبازان در صورت اشتغال قطع خواهد شد.

ماده 189- در صورتیکه میزان صدمات وارده به جانبازان و معلولین حین انجام وظیفه یا به سبب آن در حدی باشد که به تایید کمیسیون عالی پزشکی سپاه ، در انجام کارهای روزانه محتاج کمک و معاضدت عملی دیگران باشند و در آسایشگاه جانبازان نگهداری نشوند، بر حسب مورد و متناسب با میزان از کار افتادگی، از حقوق نگهداری که حداقل آن (500)  برابر ضریب ریالی و حداکثر آن (1000) برابر ضریب ریالی میباشد استفاده می نمایند.

 

 

تبصره1- هزینه درمان جانبازان مبتلا به سرطان و تالاسمی مشمول قوانین نیروهای مسلح به میزان هزار (1000) برابر ضریب ریالی تعیین میشود.

تبصره 2- سایر بیماریهای مشمول تبصره 1 ، همچنین اصلاحات بعدی ضرایب فوق الذکر به هیات وزیران واگذار میشود.

ماده 190 - پرداخت حقوق ماهیانه مستمری بگیران شهداء و مفقودین این قانون به عهده بنیاد شهید انقلاب اسلامی و پرداخت حقوق ماهیانه جانبازان غیر شاغل به عهده بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی میباشد.

ماده 175- جانبازان، معلولین، بازنشستگان، مستمری بگیران و عایله تحت تکفل پرسنل شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر و مستمری بگیران زیر پوشش سازمان خدمات درمانی خواهند بود.

ماده 194- پرسنل شاغل، جانبازان، معلولین، بازنشستگان،مستمری بگیران و عائله تحت تکفل آنها، تحت پوشش سازمان خدمات درمانی سپاه خواهند بود.

ماده 196- سپاه موظف است خدمات فرهنگی و تفریحی لازم را به خانواده ایثارگران و پرسنل سپاه و عائله تحت تکفل آنها ارائه نماید.

ماده 198- کلیه اعضای ارتش بیـست میلیونی در قــبال حوادثـی که منجر به شهادت، فوت، بیماری، نقص عضو یا ازکارافتادگی شوند مشمول ماده 53 قانون خدمت وظیفهعمومی و تبصره های آن میگردند.1

تبصره- در مورد افراد غیر شاغل در سازمانها و دستگاههای وابسته به دولت، تبصره 1 و2 ماده 53 قانون خدمت وظیفه عمومی شامل آنان نمی گردد، بلکه حسب مورد توسط بنیاد شهید، بنیاد جانبازان یا سازمان تامین اجتماعی، حقوق وظیفه و مستمری به آنان پرداخت میشود.

ماده201- دولت موظف است به پرسنل بسیجی با توجه به میزان و نوع فعالیت و همکاری، صلاحیت، شایستگی و درجه آنان خدماتی از قبیل اولویت در استخدام، استفاده از تسهیلات مسکن و وام، اولویت در واگذاری امکانات اشتغال ، تسهیلات ویژه جهت تحصیلات ورود به مراکز آموزش عالی واگذار نماید، آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه توسط وزارت با هماهنگی ستاد کل سپاه و کسب نظر وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.

ماده 203- سپاه موظف است بمنظور حمایت از بسیجیان، رزمندگان و ایثارگران، دفاتر مشاوره حقوقی و قضائی را با هماهنگی قوه قضائیه و وزارت دادگستری تشکیل و اداره نماید.

تبصره- نحوه فعالیت، محل استقرار و نوع ارتباط این دفاتر به موجب آیین نامه ای است که توسط ستاد کل سپاه و وزارت با هماهنگی قوه قضائیه و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب فرماندهی کل خواهد رسید.

ماده 204- سپاه موظف است به منظور حفظ انسجام و تقویت ارتش 20 میلیونی کانونهای فرهنگی - ورزشی جوانان بسیج را تشکیل و اداره نماید.

تبصره- این کانونها توسط نیروی مقاومت بسیج با همکاری نمایندگی ولی فقیه در سپاه راه اندازی و اداره میگردد.

 

1- متن ماده 53 قانون خدمت وظیفه عمومی بشرح ذیل می باشد:

ماده 53- کسانی که در حین خدمت وظیفه عمومی در هریک از دوره های ضرورت، احتیاط و ذخیره به سبب ا نجام وظیفه یا شرکت در عملیات رزمی و یا قیود خدمتی شهید یا فوت یا معلول شوند از لحاظ میزان و  نحوه پرداخت حقوق وظیفه و مستمری مشمول قوانین ومقررات مربوط به پرسنل کادر ثابت همدرجه می باشند و حقوق وظیفه و مستمری آنان حسب مورد از بودجه وزارتخانه ها یا سازمانهای مربوطه پرداخت می گردد.

تبصره 1: در صورتیکه مشمولین این ماده قبل از ورود بخدمت وظیفه عمومی از کارکنان دولت یا سازمانهای تابع یا وابسته به دولت بوده و آخرین حقوق دریافتی آنان از سازمان مربوطه از میزان حقوقی که برابر این قانون به آنان تعلق می گیرد بیشتر باشد حقوق وظیفه و مستمری وراث آنان بر اساس حقوق بیشتر پرداخت خواهد شد.

تبصره 2: کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون از بودجه وزارتخانه ها یا سازمانی حقوق وظیفه یا مستمری دریافت می داشته اند حقوق آنان کماکان از همان محل پرداخت خواهد شد.

عنایت به مفاد جدول بالا و  ملاحظه متن مواد مرتبط با موضوع  بحث در قانون و مقررات استخدامی سپاه ، خصوصاً مواد  (190) و ( 198 )  و(175) خود گویای این امر است. چه اینکه :

در ماده  ) 190 ) ؛

1 ) بر اصل دریافت حقوق ماهانه توسط جانبازان و مستمری بگیران شهدا تاکید شده است.

2 ) پرداخت حقوق ماهیانه مسنمری بگیران شهدای سپاه اعم از کادر،پیمانی، بسیج (بسیج عادی و بسیج    ادارات و بسیج کارگری ) و پرسنل وظیفه بدون هیچ قید و شرطی بر عهده  بنیاد شهید انقلاب اسلامی،

3 )  و پرداخت حقوق جانبازان غیر شاغل (در سازمانها و دستگاههای وابسته به دولت)به بنیاد جانبازان محول گردیده است.

 

در ماده ( 198 ) ؛

موضوع پرداخت حقوق به جانبازان بسیجی و پاسدار وظیفه مجدداً در ماده ( 198 ) قانون استخدامی سپاه وتبصره ذیل آن  تکرار شده است.ضمن آنکه برابر مفاد متن این ماده پرداخت (مابه التفاوت ) حقوق ماهیانه ¬به    جانبازان بسیجی و پاسدار وظیفه که هنگام حضور در جبهه  مستخدم سازمانها و دستگاه های دولتی بوده اند  با رعایت مفاد ماده ی ( 175 ) این قانون و احکام حقوقی صادره از سوی سپاه و ملاحظه¬ی احکام حقوقی فرد (برابر ضوابط استخدامی مربوطه وبه صورت حقوق بالاتر) بر عهده¬ی دستگاه استخدامی فرد گذاشته شده است.

در ماده  (175 ) ؛

از قانون سپاه میزان و مبلغ حقوق وظیفه ی ماهیانه جانبازان بسیجی و پاسدار وظیفه  همانند  ماده  (157 ) قانون ارتش ( وشاید با  تأمل بیشتر) تعیین وتصویب شده است.

بدین ترتیب خوانندگان محترم اذعان می نمایند که در پرداخت حقوق وظیفه به جانبازان بسیجی و پاسداروظیفه نه تنها منع قانونی وجود ندارد بلکه این امر از سال 70 تا کنون مصوب شده و لازم الاجرا بوده است.

سئوال جدی اینجاست که چرا این مواد و قوانین، درباره جانبازان بسیجی و پاسدار وظیفه که از کار افتاده کلی نبوده و مشمول قانون حالت اشتغال نیستند، به اجرا در نیامده ،  و تا کنون حقوق این افراد به آنان پرداخت نشده است. درصورتی که سربازان وظیفه درارتش  پس از نیل به جانبازی و تأیید کمیسیون های مربوطه از این حقوق بهره مند شده اند.

لازم به ذکر است هرگاه جانبازان از کار افتاده کلی و مشمول قانون حالت اشتغال شوند از شمول این  قانون خارج شده و حقوق حالت اشتغال به ایشان پرداخت می شود.

هر چند اجرای قانون حالت اشتغال و پرداخت حقوق به جانبازان بسیجی مشمول قانون اخیرالذکر نیز از بنیاد جانبازان سابق و بنیاد شهید فعلی خالی از اشکال نمی باشد که پرداختن به آن مجال دیگری می طلبد.

درپاسخ به این سئوال و درتوجیه کوتاهی صورت گرفته برخی افراد و مدیران درگیر با موضوع علت «عدم پرداخت حقوق وظیفه  به جانبازان بسیجی و پاسدار وظیفه» را انفکاک دستگاه «تعیین کننده حقوق» و «صادر کننده حکم» با «پرداخت کننده حکم» می دانند.

چه اینکه همانگونه که درجدول بالا ملاحظه گردید، برابر قانون ارتش و باستناد مواد (21)، (106)،(107)، (108)، (تبصره 2 ماده 109)، (120)، (121)، (153) و (157) مراحل مختلف :  1) بکارگیری نیرو، 2) اعزام به جبهه، 3) تائید مجروحیت، 4) صدور حکم و اعلام جانبازی، 5) تعیین سطح سلامت، 6) تعیین میزان حقوق ، 7) صدور احکام حقوقی ، 8) اجرای حکم و پرداخت حقوق وظیفه و مستمری در مورد شهدا وجانبازان (شاغل ویا غیر شاغل ) بر عهده ارتش جمهوری اسلامی است. ولی در قانون استخدامی سپاه علاوه از اینکه تمام مراحل فوق الذکر برای کلیه جانبازان کادر و پیمانی و بسیج و پاسدار وظیفه عیناً تکرار شده است ولی با توجه به تخصیص موجود در مفاد مواد (190) و (198) قسمت اخیر مراحل هشتگانه یعنی « اجرای حکم و پرداخت حقوق» در مورد کلیه شهدا بر عهده بنیاد شهید و در مورد جانبازان بسیجی و پاسدار وظیفه ( غیر شاغل در دستگاههای وابسته به دولت ) بر عهده ی بنیاد جانبازان  و در مورد جانبازانی که هنگام حضور در جبهه  شاغل در سازمان ها ودستگاههای دولتی  بوده اند بر عهده دستگاه ذیربط گذاشته شده است.

بدین ترتیب قانونگذار در سال 1370 با این انتخاب و با سپردن مسئولیت صدور احکام به سپاه و پرداخت حقوق این گروه از جانبازان  به بنیاد جانبازان(بزعم ایشان ) موجب سر درگمی مسئولین امر در سپاه، بنیاد و افراد ایثارگر ومعطل ماندن قانون  شده است.

لذا این افراد که عمدتاً از میان مدیران بنیاد جانبازان می باشند، بیش از آنکه بر تکلیف خود در اجرای قانون و مصوبات مجلس و پرداخت حقوق به جانبازان مشمول تاکید نمایند. همواره بر اصلاح مواد (190) و (198) قانون سپاه و حذف عبارت «بنیاد جانبازان» به منظور یکسان شدن روش اجرا قانون در سپاه و ارتش و در واقع سلب مسئولیت از بنیاد، اصرار داشته و دارند.

این نگرش و رویکرد باعث شده است، علی رغم آنکه در برخی سنوات قبل اعتبار اجرای این مواد از سوی دولت و مجلس تامین و در اختیار بنیاد قرار گرفته است و لی  هیچگاه نسبت به اجرای آن و پرداخت حقوق این گروه از جانبازان اقدامی از سوی بنیاد صورت نپذیرفته است.

امید است نمایندگان محترم مجلس که مسئولیت نظارت براجرای قوانین را به عهده دارند ،با الزام بنیاد به اجرای مواد 190 و198 ،نسبت به احقاق حقوق جانبازان بسیجی و پاسدار وظیفه قیام واقدام کنند ویا اینکه با اصلاح این مواد به سلب مسئولیت از بنیاد رأی دهند تا حقوق این گروه از جانبازان از طریق سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح (همانند سربازان ارتش)پرداخت گردد.

به هرحال جای این سئوال از مجلس و دولت وجود دارد که آیا عدم اجرای قانون از سوی مجریان ،چه بنیاد ،که در مواد قانونی بالا ذکرشده است ویا هرمقام مسئول دیگری می تواند نافی حقوق مکنسبه و قانونی جانبازان بسیجی وپاسداروظیفه از سال 21/7/1370 باشد؟!

 

 

 

Comments are now closed for this entry

نظرات

 
-0 +3 # Guest 1392/04/16 13:46
تعریف دقیق معلول خدمتی چیست و تفاوت آن با جانبازی درچیست؟
 
 
-1 +2 # Guest 1391/12/24 09:50
با سلام چرا به جانبازان زیر 25درصد با بالای 25درصد تبعیض قائل میشوند مگر آنهای که جانباز زیر 25درصد هستند در جبهه دیگر جانباز شدند همه در یک جبهه و در مقابل کفر به جانبازی رسیده اند بنابراین نباید در بین آنها فرق قائل شد.و امتیازات باید یکسان باشد.امیدوارم مسئولین به این مورد رسیدگی نمایند.
 
 
-0 +1 # عباس.اسفندباری 1391/12/23 21:21
میخواهم بدانم فرق جانباز
بسیجی وسپاه وارتش درچیست بنده که چهارده سالم بودچراسال هفتادحقوق گرفتم
 
 
-1 +5 # مهدی رجبی مراد 1391/10/15 03:01
بنده از سن 14سالگی جانباز شدم یعنی سال61تا سال 66بسیجی داوطلب در جبهه ها بودم بیش از شصت ماه داوطلبانه در جبهه ها ماندم و 3بار دیگر نیز به شدت در عملیاتهای ولفجر9 کربلای2وولفجر8 مجروع شدم بماند که با این همه جراحات شدید جانباز 40درصد بنیاد هستم چند سالی ماهیانه 2000تومان بنیاد به من حقوق میداد از سال 66 به ضویت سپاه در امدم و تا پایان دفاع در جبهه ها بودم به محض پاسدار شدن بنیاد حقوق مرا قطع کرد وحالا که از سپاه هم بازنسته شدم بابت جانبازی ماهیانه نزدیک 50000تومان حقوقم فرق میکند که هزینه خرید داروهایم نیز نمیشود درست است که به خاطر مال دنیا دفاع نکردیم ولی فکر نکنم جواب حضور در جبهه ها از سن 14 سالگی تا پایان دفاع این باشد که نه بنیاد به فکر ما باشد نه سپاه تازه اگر این قانون که شما از ان نام میبرید انجام پذیرد باز هم شامل حال امثال بنده نمیشود متشکم درد دل بود
 
 
-0 +6 # Guest 1391/10/11 12:35
سوال ایا تا حالا ندادن....پول این مدت کجا رفته..ایا پول این مدت میدن؟؟؟؟؟؟؟
 
 
-2 +4 # جانبازسی درصدکربلای 1391/10/10 14:15
من میگویم حق وحقوق مارابدهیدبنیادو هم منحل کنیدویاماراراحت کنیدیک کارت خالی میخواهیم جکارمن سربازسپاه بودم سپاه بایدرسیدگی کندبودندکسانیکه اصلاجنگ نکردندباغبانی میکردنددرحمام کارمیکردندوخیلی کارهای دیگه بلاخره شعارهمه برای اسلام بودولی این نشدکه حالاخدمت اونهاراجبهه حساب میکنندولی من که درعملیات انهم درعملیات بزرگ جانبازشدم چون سربازم جبهه حساب نمیشود
 
 
-0 +2 # ننه غلام 1391/09/05 04:38
ننه جان یعنی این چندسال که ازجنگ گذشته هیچکس دنبال حقوق خودکه سپاه ملزم بپرداختش بوده نرفته بازم حیاوغیرت اون رزمنده بسیجیکه ماهها داوطلبانه به جبهه رفت رو بنازم که بعدازجنگ وتاحالا هیچکس یادیکه نمیکنه هیج عدم اجرا یک مصوبه که حقشم بوده مظلومیتشو ثابت ترکرد
 
 
+0 # ایرج رحمانیان 65درصد 1391/07/25 03:17
دوستان کمی منصف باشید همه جای دنیا همینه و باید فرق باشد بین کسی که داوطلبانه به جنگ رفته تا سربازی که وظیفش بوده البته خدایی نکرده به کسی توهین نشود ولی اگر به بسیجیان بیشتر رسیدگی میشود(ما که چیزی ندیدیم ارتش بهتره!) به خاطر ارزش کاریه که انجام دادند ولی اینقدر تفاوت نیست که دوستان بیان داشتند ولی بهتره که باشه چون اگه بزودی این کار انجام نشه و بسیجیان مورد کم لطفی قرار بگیرند معلوم نیست در جنگ آینده چه خواهد شد آیا انگیزه ای برای دفاع میماند؟!
 
 
-1 +5 # Guest 1391/07/25 09:34
بسیجی برای خدا کار می کند و برای این و آن نیست که جانش را با خدا معامله می کند. ندانم کاری این وآن واین کم لطفی ها هم نمی تواند او را از کار برای خدا و انقلاب باز دارد. البته ما وظیفه داریم و به نفع خودمان است که قدر آنان را بدانیم و احترامشان کنیم که دراین صورت درک وشعور خود را نشان داده ایم.
 
 
-2 +6 # غلامرض صلاحلو 1391/07/09 23:07
باعرض سلام من در سال 89/4/11 در منطقه عملیاتی سلماس در حین انجام ماموریت .ماموریتی که از طرف سپاه سلماس برای پاک سازی منطقه از عزام شدیم در این ماموریت در حین تعقیب گریز اشرار از پشت قبظه دوشگا که بر پشت تویوتا بود بعلت ناهمواری وکوهستانی زمین از پشت دوشکا افتاده و از ناحیه مچ دست راست دوچار شکستگی شدم وتا به امروز دستم خوب نشده در کمسیون مرا معلول حین خدمت گفتن من به نظریه کمسیون عتراض دادم ولی عتراضم را مسول ایثرگران در مرحله اول ندادن دوباره عتراضم را از شهر دیگر که بعد از 8 ماه پروندم را از شهر دیگر پیدا کردم باز عتراض دادم که مسول ایثار گران ا غ با یک نامه منو سهلنکار معرفی کرد و گفتن هیچ کس نمیتواند کاری بکند برو بهر کس که دوست داری بگو ایا این درست است برام یک راحل بگی متشکرم
 
 
+0 # رضا ج 1391/07/06 00:23
برادرا سلام اگر حقوق دادن ما نیز خبر کنید
 
 
+0 # رسول مقبول 1391/06/15 20:26
با سلاام بنده جانباز پرسنل کادر ارتش هستم چرا از حقوق ما مالیات کسر میکنند ولی از حقوق جانبازان بنیاد مالیات کم نمینمایند منظورم حقوق شغل دوم میباشد مگر به جانبازان ارتش ترکش سرد خورده یا جای دیگری جنگیدند خواهشمند است رسیدگی فر مایید با تقدیم احترام
 
 
-0 +1 # جانباز 50% 1391/02/26 11:11
باسلام می خواستم بدانم چرا برای جانبازان وظیفه حقوق شان را پرداخت نمی کنند
 
 
-0 +2 # حسن 1391/02/23 12:25
خدمت تمام جانبازان عزیزسلام عرض میکنم میخواهم غم واندوهی که جسم وروحم رابه درداورده برایتان بگم سال 1380 تونستم خانه یی 45 متریکخوابه درطبقه چهارم درشهرک واوان ازبنیادجانبازان تحویل بگیرم البته با وام ومبلغی پول نقد به علت نداشتن اسانسورونبودن بیمارستان یا درمانگاه مجبورشدم انجاراترک کنم وبه تهران مهاجرت کنم وخانه واوان رااجاره دادم ولی متاسفانه کرایه های تهران انقدربالا رفته است اگه تمام حقوقی که ازبنیادمیگیرم یکجا کرایه دهم بازکم میارم به هرحال یک اطاق دوازده متری بدون حمام ودستشویه مشترک کرایه کردم به مبلغ سه میلیون پول پیش وسیصدهزارتومان کرایه چراتمام ارگانهای دولتی شهرداری خصوصی مسکنی که میسازن همه شان شیک ودارای اسانسوراست وتمام واحدها یک اندازه هستن وبنیادهیچیش درست نیست فقط متاسفانه طوری دررسانه ها مانورمیدهندکه بیشترمردم عزیزما خیال میکننداب برق گازوحتی موادبهداشتی وغذایی ما مجانیست خداشاهداست ازچندتاازمعماره ایی که اپارتمانها رامیساختن میگفتن این خانه ها پفکی است مهندسها به ما میگفتن ازسیمان کم تا اهنهای دسته چهارم استفاده کنیدمیگفتن مابودجه کم داریم حتی اطاقها رارنگ نزدن وقتی فهمیدیم که این اپارتمانها مال جانبازان است شکه شدیم بعضی ازمعمارها که وجدان داشتن کاررارها کردن واجازه ندادن شریک یک مشت ادم فاصدکه فقط به دنبال پول بیشترهستن باشن بابا اخه چطورجانبازی که شیمیایی اعصاب وروان قطع عضومیتوانن این همه پله راردکندوبالا برودالان مدت یکسال است خانه ام راکرایه دادم متاسفانه به یک شیادنه کرایه میدهد نه خانه راتخلیه میکند متاسفانه مجبورشدم شکایت کنم وقتی وارددادگستری شدم ازدمه درتا موقعیکه کارت تمام میشودباید تمام پولی که درجیب داری خالی کنی به هربدازودییه یک میلینتمانی که پرداخت کردم قاضی حکم تخلیه فوری رادادبعدازچندبا رامدن به دادگستری ماموری به ما دادن رفتیم دمه خانه مستاجرتا دید شکایت کردم به مامورگفت این ازجانبازیش سواستفاده کرده ورفته شکایت کرده من گفتم ازپایان قراردادت دوماه میگذره چهارماه کرایه ات راپرداخت نکردی یکسال بخاطراینکه اداره برق به احترام جانبازان برق راقطع نمیکند پول برق راپرداخت نکردی بابااینجا خانه من است اگه صاحبخانه وضعییت جسمانیش سالم بودخودش تمام وسائلت رامیریخت بیرون ازش خواهش کردم خانه راتخلیه کندچون خانواده من هم زیرفشاراست مامجبورشدیم به خاطربالارفتن کرایه درتهران اساسهایمان رادرخانه چندتا ازبستگانم بگذاریم طرف به من گفت من ازهرچی جانبازه حالم بهم میخوره ولی تعجب کردم چرامامورهیچ هشداری بهش ندادمدت دوماه است دادگستری هیچکاری نکرده است ویک لات بددهنه چاله میدانی خانه منراتصرف کرده است ومنکاری نمیتوانم بکنم ازایثارگران عزیزوبسیجی های عزیزم خواهش میکنم به فریادمن برسن خانه من شده شرکشخانه البته رفته به بنگاه گفته که ازیک میلیون تومان هیچی کم نکنه ویک میلیون هم بزاره روش تا تخلیه کنم منندارم وگرنه قبول میکردم چون قانون تواین مملکت هیچ ارزشی ندارد / ودلیل این همه گرفتاریها روزنامه هایی هستن که ازحق پرستاری حقوق مسکن ومعافیت وروداتومبیل وحقوق جانبازان سهام عدالت و.....مطابق قانون عمل نمیشه ونخواهدشدفقط شماها دررسانه باعث میشوید که اهادمردم خیال کنند که جانبازان فقط ازحق پرستاری حداقل 370000 هزارتومان میشودوتا شش برابرهم بخاطرجراحت بیشترمیشودیعنی نزدیک به 2000000 میلیون تومان بخاطرهمین مردم خیال میکنند ما ازبهترون هستیم من ازرسانه ها خواهش میکنم این مطالب راننویسند بنیادجانبازان سالهاست هیچ خدمات رسانی نداردبه غیرازحقوقی که به جانبازان ازکارافتاده کلی یا حالت اشتغال میدهد ان هم حداقل حقوق کارمندان دولت بخدا قسم ای مردم عزیزما تورم فشارزندگی راازشماها بیشتراحساس میکنیم بازمردم شماها ازلحاظ جسمی سالم هستیدمیتونیدکار دومی داشته باشید ولی ما جانبازان جسممان اجازه نمیدهدکارکنیم وخانواده راازفشارتورم کمی ملایم کنیم ؟
 
 
+0 # علی 1391/02/22 19:44
شنیدن صدای دوهل از دور خوش است 6000 سرباز جانباز کلی ارتش هستیم که نه حالت اشتغال ارتش و نه بنیاد هستیم و میزان دریافتی ما کمتر از بنیادی هاست برادر من اشکال از عدم اجرای صحیح قوانین "ستاد کل "است هم در حق ما و هم شما .والسلام .
 
 
-1 +3 # فرزند جانباز 1391/02/21 00:21
بابا بخدا پدر من جانباز 50% ارتش و 35% بنیاد شهید از بنیاد که هیچگونه دریافتی نداره از ازتش هم بعد از 30سال خدمت فقط حقوق بازنشستگی میگیره با این تفاوت که فقط 26000 تومان بابت جانبازی اضافه بر حقوق خودش از ارتش میگیره فقط 26000 تومان ماهانه پس جانبازان بازنشسته ارتش هم حقشون پایمال میشه , به امید فردایی بهتر.
 
 
-0 +2 # جانباز 1391/02/19 21:08
چرا؟!؟مگه کسانی که قانون نوشتن یا قانون رو اجرانکردن خدای ناکرده احمق اند؟!یابیسوادن یا...؟
 
 
-0 +4 # ابراهیم آزاده 1391/02/19 19:06
باسلام آخه چه فرقی بین آزادگان ارتشی وبسیجی هست هردو دریک محیط سخت اسارت کشیدندولی متاسفانه آزادگان ارتشی حقوق بگیر هستند وآزادگان بسیجی هیچ پرداختی نمیگیرند انشاله این تبعیض هرچه سریعتر مرتفع گردد
 
 
-1 +2 # وفا 1391/02/19 07:16
بعضا" بعضی از قوانینی که برای جانبازان در نظر گرفته شده تناقض دارد برای مثال در قانون سابق اینچنین بود جانباز 70% اگر به هر دلیلی غیر از خودکشی فوت کند شهید محسوب می شود ولی در اینجا آمده که اگر فوت بر اثر مصدومیت جنگی باشد شهید محسوب میشود حال اگر یک جانباز ضایعه نخاعی فوت کند مرحوم است یا شهید که در قانون به صراحت قید نشده و وضعیت آن مشخص نیست.
 
 
-1 +6 # جمعی از جانبازان زیر 25% فاقد شغل 1391/02/18 20:16
ضمن عرض سلام ما جانبازان زیر 25%فاقد شغل که در زندگی هزار و یک مشکل داریم که مهمترین آن مسکن ومعیشت خانواده است از نمایندگان محترم خصوصا نمایندگانی که جدیدا به مجلس راه یافتند انتظا ر داریم بیشتر به اجرای قوانین توجه داشته باشند تا تصویب قوانین چرا که خیلی از قوانین مربوط به ایثار گران از سالهای گذشته در مجلس به تصویب رسیده که بدان عمل نمی شود به طور مثال همین قانون پرداخت حقوق به جانبازان زیر 25% سپاه پاسدار وظیفه و بسیجیان حال هر چه که قانون تصویب شود که خروجی نداشته باشد دردی از ما دوا نمی شود
 
 
+0 # رزمنده دفاع مقدس 1391/02/18 18:07
سوال از مسئولین مجلس و دولتین در سنوات گذشته و حال
به هرحال جای این سئوال از مجلس و دولت وجود دارد که آیا عدم اجرای قانون از سوی مجریان ،چه بنیاد ،که در مواد قانونی بالا ذکرشده است ویا هرمقام مسئول دیگری می تواند نافی حقوق مکنسبه و قانونی جانبازان بسیجی وپاسداروظیفه از سال 21/7/1370 باشد؟!

رزمنده دفاع مقدس
 
 
-2 +5 # یک جانباز 1391/10/08 18:35
چرا جانبازان شاغل نباید حقوق جانبازی بگیرند شاغل بودن چه ربطی به جانبازی دارد