شناسه خبر : 42210
سه شنبه 13 بهمن 1394 , 15:59
اشتراک گذاری در :
عکس روز

جانباز شیرازی که یک پرستار پول مرخص شدنش را داد!

غلامعلی غلامپور، جانبازی از کازرون استان فارس که اخیرا" جهت انجام یک عمل جراحی در بیمارستان دنای شیراز بستری شده بود، سه شنبه گذشته در هنگام مرخص شدن با مشکل پرداخت پول مواجه شده و...

فاش نیوز-  قدردانی جانباز شیرازی که اخیرا" در یکی از بیمارستان های شیراز بستری بود از یک پرستار دلسوز ونوع دوست.

  برپایه این گزارش، غلامعلی غلامپور، جانبازی از کازرون استان فارس است که اخیرا" جهت انجام یک عمل جراحی در بیمارستان دنای شیراز بستری شده بود، سه شنبه گذشته، هنگام مرخص شدن، به دلیل همراه نداشتن مبلغ 300هزارتومان ، مسئولان بیمارستان مانع خروجش شده بودند.

 طبق قرارداد نه چندان مطمئن بنیادشهید با بیمه ، این جانباز 15% که دارای بیمه تکمیلی نیز می باشد می بایست که تمامی هزینه های دمانش توسط بیمه پرداخت می شد، ولی هنگام ترخیص، بصورت غیرمترقبه به او می گویند مبلغ 300 هزارتومان نیز باید به بیمارستان بپردازد.

 اتفاق جالب و شاید تنها وجه شیرین این رویداد تلخ این است که سرانجام جانباز غلاپور با دخالت یکی از پرستاران با وجدان بیمارستان که این هزینه را تقبل و پرداخت نموده، از بیمارستان مرخص می شود.

 خانم "ندا فرحی" که یکی از پرستاران بیمارستان دنای شیراز است، پس از اطلاع از مشکل این جانباز، اقدام به پرداخت هزینه بیمارستان می کند و پس از آن فرآیند ترخیص انجام می شود.

 جانباز غلامپور در عین تشکر و سپاسگزاری از این پرستار باوجدان و بانوی نوع دوست، از سیستم درمانی گله دارد و می گوید که انتظار داشته با وجود بیمه نیازی به پرداخت پول توسط جانبازان نباشد و می بایست سیستم درمانی و بیمه اصلاح گردد تا از وقوع چنین برخوردهایی با جانبازان، آن هم با وجود انواع مجروحیت ها و بیماری ها جلوگیری شود.

گفتنی است جانباز غلامپور پس از مرخص شدن، مبلغ مذکور را به پرستار مهربان یاد شده تقدیم و از شهرمحل سکونتش به حساب خانم فرحی واریز می کند.

کد خبرنگار: 20
تلگرام
اینستاگرام
توییتر
بگذاراینباردرخط دوم نام خدای مهربان راببرم شایداینبارتوجهی کند
بنام خدا
آقای غلام غلامپورسلام وعرض ادب زیادناراحت نباش برادربگذارآقای هاشمی وزبربهداشت ناراحت باشدکه درزیرمجموعه اش هزاران اتفاق رنگاررنگ رخ میدهدوباکمال بی شرمی بازهم دررسانه ظاهرمیشودوحرف ازخدمات میزندآنوقت درروزنامه میخوانیم که جسدیک مددجوی کمیته امدادهشت روزاست درسردخانه بخاطر22ملیون تومان مانده است بگذارمردکلیدبدست حسن روحانی که خودراعقل کل مملکت میداندوبعدسی نامه برایش میفرستی جواب نمیدهدناراحت اوضاع باشدتونگران نباش براد ربیمارستان شهیدصدوقی اصفهان که یک بیمارستانی لست متعلق به سپاه وسپاه یگانی است گه اعزام کننده من وپدرشهیدم بوده هفته گذشته بعنوان جانبازمملکت رفتم آنجادرخواست 130هزارتومان کردندبرای مشاوره من گفتم برادربقرآن من پول ندارم باماشین یکی ازفامیل آمده ام تازه مت بیمه تکمیلی دارم کوپن هارادادمش گفت بذارجیبت بروصندوق پول رابریزبعدحرف بزن نهایتاعباس افروزه که فامیل مابودهزینه راواریزکردبرادرمن این مملکت راکرده اندمکان وماواومقصددزدان وراه زنان وقانون راخلاف نظریه امام باتغیراتی به اجراگذاشته اندکه بوی نفاق همه جاحاکم است ازکلانتری که حافظ ناموس مردم بایدباشدتابیمارستان که بایدخدمات بدهدبه مردم تازه جالب اینجاست که ماعرب هاراقبول نداریم بروبپرس دولت کویت خدمات دندانپزشکی هم به مردمش وحتی اجنبی های مقیمش هم میدهداگرافت شخصیت نبودعکس دهان ودندان هایم رابرایت بفرستادم آنوقت بفهمیدی که بافرزندشهیدوجان بازمملکت چگونه برخوردمیشودبگذارآقای شهیدی حفظ الله عمره مانورتبلیغاتی بدهدبراددم اینجااگرفرزندآقازاده ای باشی آنهم دریک شهربزرگ مثل تهران وبرایت مشکلی پیش بیایددرهفته هفت بارتصویرت راباچفیه بدون چفیه باتابلوبدکن تابلونشان میدهندوگرنه بفیه اش کشک است دخترشهیدمملکت روزی چهارصدنان میپزدبرای سوپرمارکت نادری وبجایش برنج وریکاوشامپوومقداری اندکی درحد10هزارتومان پول میگیردآنوقت شام سگ شمال تهرانی میشودیک فیله کباب هفت ملیونی این اسلام تدبیروامیداست بقرآن اگرهمین احمدی نژاداین چهل هزارتومان یارانه رادرست نکرده بودتعدادتن فروشان دراین ده سال ده برابرمیشدآقای غلامپورمن وشمادرمناطق محروم زندگی میکنیم طبیعتاجان بازی امان هم محرومیت داردباباجان آدم روانی میشودتوشهرمن چهارنفروسط جنگ فرارکردندازخانه هایشان بروندکویت ونیتشان این بودکه خوب موقعیتی است برویم چهارریال بیاوریم چهارپلاک زمین بخریم رفتن تودریاقاچاق بروندکویت چندین با ررفته بودنداینباربدآوردندگشتی عراقی گرفتشان حالاشدندجانباز40درصدپسرشان پزشکی میخواندیکیشان که اینقدرتشنه بودکه رفت ادامه تحصیل دادوباسهمیه الان پزشک است آنوقت طرف باصورتی بدون محاسن باتراشکاری شناسنامه رفته جنگ بچه گردان است مستمری اش 300هزارتومانش می ماندوفیشش درسایت آزادگان موجوداست بعداین آقای فراری ازکشوردوملیون حقوق می.گیرداوآقای که افتادداخل تنورامروزجانباز35درصداست وخانمش حق پرستاری هم میگیردبعدآقای علی برپاکه همه جنگ راجبهه بودهمسایه مابود5درصدجانبازاست ومیرودکارگری پسرمن بالیسانس میرودسیمان تخلیه میکنداین تدبیرآقایان است آقای غلامپورعزیزدعابفرمائیدخداسایه رهبری.عزیزآقای جعفری.وبازماندگان جنگ رامستدام بداردوگرنه بقرآن بدون اینهاجایی گفتی جانبازم چنان پرتت میکنن بیرون که تایکهفته ازدرداستخوان هایت بنالی خلاصه برادرحساب دودوتاهفت تااست مواظب باشید.
سلام.دوستان فقیرترین وتهیدست ترین قشر جامعه جانبازان زیر۵۰٪ هستندننگ بردولت مردان که ده سال است این قشرآبرومند راعذاب می دهندچرا کسی به فکر این انسانهای شریف نیست تاکی بایدعذاب بکشند..یک کارگریکسال کاردرشهرداری حدودسه میلیون حقوق میگیرد.یک جانباز قطع یک پا یک دویست الا یک وسیصد می گیرد.
باسلام اقاى بهرام محمدى با اين نظرتان اصلاً موافق نيستم. كه فرموديد. فقيرترين و تهيدست ترين افراد جانبازان زير 50% درصد هستند. من با 60% درصد جانبازى و داشتن همسر و دو فرزند حقوقم ماهى يك ميليونو هشتادهزارتومان است. طورى صحبت ميكنيد كه اگر كسى از اوضاع جانبازان اطلاع كمى داشته باشند. فكر ميكنند كه جانبازان بالاى 50% درصد اوضاع مالى و زندگيشان توپ، توپ است؟ بهتر است. براى بيان مشكلانمان همرزمانمان را اينطور به ناحق زير سوأل نبريم؟ كه باعث رنجيده شدن انان و سوً استفاده ديگران نشويم؟ و در رابطه با اتفاقيكه براى جانباز غلامپور افتاده. فقط ميتوانم بگويم. اگر مسئولين بنياد ذره اى از اين تأسب و غيرت اين پرستار با وجدان و باايمان خواهر گرامى فرجى را داشتند. امروز شاهد اين اتفاقات و نابسامانى در اوضاع و زندگى جانبازان و خانواده شهدا نبوديم. اخه ما در مملكت امام زمان زندگى ميكنيم. اخه ميگن امام زمان زمانى ظهور ميكنند. كه ظلم همه جارا فرا گرفته باشد.حتماً مسئولين ما هم به خاطر اينكه شرايط ظهور را فراهم كنند. اين ظلمهارا به جانبازان و خانواده شهدا انجام ميدهند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سلام باید تا کی منتظر بمانیم تا وضعیت بیمه ایران در شیراز درست شود خدا را شاهد میگیرم فقط و فقط بخاطر فتوکپی دفترچه که نداشتم در مانگاه محمد رسول الله ص شیراز از پذیرش ما امتناع کرد انهم در ساعت 2/5 نیمه شب که تمامی مغازه ها بسته بوداتفاقا انشب شیفت مسئول پذیرش بود که این جواب را بما دادند ...در اخر مجبور شدیم سر کیسه را شل کنیم و تمام ویزیت و دارو و تزریقات را خودمان پرداخت کردیم ...کدام بیمه که تکمیلی هم باشد ...
درد و بلای خانم غیرتمند، ندا فرحی بیفته به جون رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور و تعدادی از نمایندگان بی غیرت و جانباز ستیز مجلس شورای اسلامی که به بهانه بارمالی و غیره مانع خدمت دولت به ایثارگران هستند...
لطفا لینک تلگرام خانم ندا فرحی را توی سایت بگذارید که ما بتوانیم از ایشون تقدیر و تشکر کنیم....
سلام
چند وقت پیش یکی از دوستان جانبازم تعریف کرد که بعلت عفونت ترکش در بیمارستان شهید مطهری جهرم بستری شدم موقع ترخیص پول کم آوردم یکی از دوستانم فرستادم بنیاد شهید جهرم تا برای ترخیصم یا کمک مالی کنند و یا زنگ بزنند می گفت که نه پول دادند و نه زنگ زدند مسئول وقت بنیاد شهید شخصی بود بنام سفید فرد که الان یکی از معاونت های بنیاد شهید فارس هست گفته بود که پول که نداریم اگر که زنگ به بیمارستان بزنیم بار مال دارد این جانباز در ادامه می گفت که تا توانستم پول ترخیص از بیمارستان جور کنم یک روز معطل شدم واقعا نه فقط بنیاد شهید فارس متاسفانه اکثر ادارات استان فارس برای جانبازان مشکل درست می کنند
دوستان جمهوری اسلامی انقلاب امام خمینی ره.ازبدو شروع مورد حمایت خانم علی دلسوز انقلابی جوانمردبود.هست ای کاش مدیرکل بنیاد استان یک هزارم خانم فرجی ایثارکران ایمان داشته باشد؟ ؟؟؟پیشنهاد وخواهش میکنم سایت ورزین فاش نیوز با تهیه جایز ای ازخواهر ایثارگر تقدیرنماید
سلام فاش نیوز با توجه به اینکه چند روز دیگه روز پرستار است لطفا یه مصاحبه خوبی با این فرشته سفید پوش داشته باشید .
احسنت ای فرشته مهربان ... بانو ندا فرحی ... بهت افتخار می کنم . درود بر تو و مرام تو ...
باسلام وخسته نباشیدبه کارکنان فاش نیوزحداقل شمادرددل ماراثبت کنیدمامی دانیم که هیچ مسول دولتی وبنیادویامجلس گوش به این حرفهانمی کنندولی شایدروزی برسدکه رهبری ازمشکلات مردم مطلع بشونندوحداقل یکبارهم شده مردم مسولین راانتخاب نکنندبابادرکشورایران انواع حزب وگروه وحتی مبلغین کشورهای افریقایی واروپایی وووووانواع هزینه هادرکشورهای دیگروووووفقط زمان مردم عادی جامعه که اصل همین قشربودنندکه انقلاب کردننددرجنگ بودننددرانتخابات بودننداگراین مردم یکبارشماهاراانتخاب نکنندکه شماهابایدبرویددنبال کارتان باباحداقل کمی قدرشناس باشیداقایون سیاسیون خودشان می برنندومیدوزنندکه اینده انتخابات چه میشودبابامگرشماچکاره هستیدکافی هست مردم هم مثل شمابشوندانوقت فاتحه شماخوانده میشودهررورزدررسانه وصداوسیمای کشورازاختلاس ومعوقات بانکی وکشف قاچاق وبازگشت فلان منابع به کشورهست انوقت برای شخصی که روزی ازدرس وکارومال زدرفت برای احیای نظام وکشورومردمش حالابجای دولت یک خانم پرستارجوراورامی کشدراست گفتندنبایدنوشت چوپان دروغگوبایددرکتابهانوشت مسول دروغگوچقدراین روزهااقایون ازانتخابات میگن کافی هست مردم حداقل جهت یک گوشمالی به این قشرافرادسیاستمداربدهندتاکمی متوجه بشونندکه اگرمردم پای صندوق یادرهرمشکل کشورحرف اول رامی زنندبه عشق اسلام ونظام وکشورورهبری هست وبس امروزمردم خوب سره راازناسره تشخیص می دهندوفقط به عشق اقابپای صندوقهامیان پس اقایان مسول که ازبعدانقلاب فقط پست ومکان شغلی شماعوض شده وهمیشه درسنگرپست ومقام ثروت بودیدوهستیدکمی هم به فکرمردم باشیدامام قبلاگفت که اگرشماهابجای رسیدیدتوسط این مردم بودیدکاری نکنیدکه همین مردم انچه که داده اندراپس بگیرنداقای دولت اقای مجلس اقای وزیراقای مسول مادارای کشورونظام ورهبرومردم خوبی هستیم پس کمی بفکرمردم وکشورواینده باشیدبجای بحث من یاتوهمه باهم باشیم نبایدیک بازیگرسینمااززیادی درامدبرای سگش سنگ قبربخردولی ان شخصی که رفت نقش اصلی رااجراکردکه امروزه ان هنرپیشه میرودنقش اورابازی می کنددرامدش چندین برابرباشددولتی موفق هست که درست درامدش هزینه بشودطرف باپول این مردم بجای میرسدفوراپول این کشوررادرکشورهای دیگرخرج می کندمی دانیدیعنی چه واقعاجای تاسف هست یکی با5کلاس سوادولی درامداوصدبرابردکترومهندس وزحمت کشان جامعه چراچونکه نظام درامدی اشکال داردمشاغل کاذب راحت ولی سودزیادهرج ومرج هست جمعیت ایران بعدازانقلاب دوبرابرشده کمی بیشترولی ناهنجاری هاچندین برابرمسکن وبیکاری واعتیادواختلاس ومعوقات بانکی وتصرف زمین وجنگل وکوه وساحل چندبرابراگراقایان طالب حق وحقیقت باشندبایدهرچندسال به سال گزارش بدهندکه این دهه چه امتیازاتی نسبت به دهه گذشته داشته ولی فقط بفکرپست ودرامدواینده خودشان وحزب وگروهشان این چندروزهم که ماتده به انتخابات همه دلسوزشده اندفقط کافی هست اعلان بشودکه فلانی رای اورددیگه خدارابنده نیستنداگرهم قبول نداریدخواهشن حرفهای اقایان راثبت کنیدچندماه دیگرخواهیددیده
بنیاد شهید وامورایثارگران با این مدیریت ضعیف نمی تواند کار به جایی ببرد .آیا می دانید قوانین ایثارگران علی رغم تصویب دولت درکشور دربین دستگاه های اداری سلیقه ای اجرا می شود ؟ویا بعضی موارد عدم آشنایی کارگزاران به قوانیین ایثارگران موجب سردرگمی ایثارگران شده است .تاکی جناب آقای مجتهد عزیز به تک تک این قوانیین عدله بیاورد.وکسی هم گوش شنوا نداشته باشد.باید متولی دستگاه ایثارگران به یک به یک این بند ها وتبصره های مصوب ایثارگران نظارت داشته وازعدم اجرای آن ازهمه ادارات کشور توضیح بخواهد. متاسفانه ازاین مشگل پیش آمده به این برادر جانباز آقای غلام پوردرگوشه وکنار کشور بسیار است .ونباید علی رغم داشتن قانون به چشم منت به امور ایثارگران نگرسته شود .
دوست عزیزجانباز۶۰٪جانبازان ماهی قانونأباید بالای سه میلیون حقوقشان باشدمن که نگفتم نگیرندجانبازان بالای ۵۰٪هرخدمتی بهشان کنندبازهم کم است انشالله حقوق شما هم به سطح بالابرسدکه حق دارید اما اگثرجانبازان زیریک ونیم حقوق میگیرند
اما در مورداین خانم پرستارکاش همشهری من بودحتمأبانسب یک پلاکارت درمحل کارش ازش بدینوسیله تشکرمیکردم لذا ازبچه های جانباز شهرفوق الذکرخواهشمندیم درصورت امکان درچندنقطه شهربانصب پلاکارت از این خانم پرستارتشکربعمل آورید....دوستان جانبازماکه اهل اعتراض نیستیم پناهمان برخدا..وبخدامی سپارم
نظری بگذارید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بدون ویرایش از شما
آخرین اخبار
فاش نیوز آگهی می پذیردصندوق همیاریخبرنگار افتخاری فاش نیوز شویدمطب تغذیه و رژیم درمانیانتشارات حدیث قلمبنر بیمه دیسایت جمعیت جانبازان انقلاب اسلامیمتن نهایی مرامنامه و اسانامه جبهه جانبازاناساسنامه انجمن جانبازان نخاعیاسامی راه اندازان جمعیت جانبازانپرسش و پاسخ حقوقی ایثارگرانفرم فراخوان پیوستن به جمعیت جانبازانکارگاه مبنا تقدیم می کند: بالابر کمک حرکتی logo-samandehi