شناسه خبر : 48565
چهارشنبه 27 مرداد 1395 , 10:24
اشتراک گذاری در :
عکس روز

هیچ چیز برای یک معلول حین خدمت!

سرباز ولایت- عاجزانه از محضرتان تقاضامندم در خصوص واژه " معلول حین خدمت" توضیحاتی بفرمایید که مزید بر امتنان است.

 بنده 14سال پیش در ماموریت سپاه و در ایست و بازرسی با داشتن حکم ماموریت و تایید مسئولین یگان به شدت مجروح ومصدوم گردیدم و به جای جانباز، معلول حین خدمت شناخته شدم و مدتی است فقط یک حداقل مستمری دریافت می کنم.

لازم به ذکر است ازکارافتاده کلی می باشم. فقط یک فیش دارم، نه کارت شناسائی، نه درصد، نه پرونده، نه معوقه نه .....

کد خبرنگار: 20
تلگرام
اینستاگرام
توییتر
این دیگه چه صیغه ای هستش؟
سلام آقای حاج قاسم شریفی لطفا بامن تماس بگیرید باتشکر
منظورت چه کسی است؟
به جای خواندن تو را بخدا گوش بدهید.تا زنده ام امیددارم و منتظر تماستان هستم.
کی بایدحق ماروبده؟
چرادارن ظلم میکنن!؟
به کدامین گناه چنین بیچاره شدیم؟ به دلیل عقیده ؟؟؟
دوست عزیز بنده هم وضیت شما را دارم بخدا قسم غذای کافی برای خوردن نداریم شرمنده خانواده ام هستم نمی دونم چیکار کنم واقعا قانون جامع خدمات کشوری چرا به ما توجه نمیکنه چرا ما ایثارگر محسوب نمیشیم و ....
تو قانون جامع ایثار گران به همه ایثار گران و خانوادهاشون سهمیه کنکور تعلق گرفته ولی متاسفانه معلولان حین خدمت جایی تو این قانون ندارند انگار قرار این قشر از گرسنگی و بدون امید به اینده کم کم به دیار باقی رهنون شن
از این همه ظلم وستم در حق بچه های جنگ دیوانه میشه آدم بدتر از همه این که مردم عادی فکر میکن که ما در رفا کاملا هستیم ای لعنت خدا به هرکسی که حق این بچه ها را پایه مال میکنه
خداااااااااا
به کی بگم؟؟

معلول حین خدمت یعنی چه؟؟؟

چراکسی حق مارونمیگیره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اینم جزئی ازسند2030 بوده تافرهنگ جهادوجانبازی کم کم ازبین بره
به خودتون نگاه کنین! شدین درس عبرت دیگران
به من چه؟به توچه؟=امربه معروف ونهی ازمنکر
رزمندگان بعدازاتمام جنگ هنوزکه هنوزه درگیرجنگ هستندالبته آن زمان دشمن روبروبودمیدانستی اگرسربالا کنی میزننداما!!!!؟الان دشمن دراداراجات کشورجاخوش کرده وباگذشت زمان یکی یکی مارزمندگان راهرکدام رابه بهانه ای ازبدنه نظام جداکردندودل رزمندگان هم شکسته فقط مونده که این دشمن ماسربازان امام خمینی {ره}رابامسولین رودرروکنندکه این کارراهم خواهندکردالبته اگردلسوزان نظام همانطورکه28سال استکه ساکت نشستندوهیچ کاری درحق ماسوختگان نکردندنکننداین اتفاق هم خواهدافتاد.چون داریم میبینیم .اگرمیگوییداینطورنیست خودتان مشاهده کنید.آیابسیج اندازه ده سال پیش اجروقرب دارد؟آیابه مارزمندگان بخصوص بسیج متلک نمیگویند؟وووووووووووووووچون خودم بسیج فعال منطقه مان هستم بخصوص زمانی که مراسمی ازطرف سپاه میشودومابسیجیان بایدبالباس فرم بسیج ودمراسم حاضرشویم هرکس که مارابالباس میبیندهرکدام به گونه ای به مامتلک بارمیکنندچرا؟چراباگذشت زمان همه چیزکم رنگ که چه عرض کنم بی رنگ شده؟چه اتفاقی داردبین مسولین می افتدکه همه بیخبرند.بنظرمن موریانه به تنه درخت تنومندانقلاب نفوذکرده وداردازداخل خالی میکندومسولین دلسوزنظام بایدهرچه زودترجلواین موریانه رابگیرندچون سریع داردپیشروی میکندبخصوص ازفتنه88به بعدواین راهمه اکثراًمردم ومسولین میداننداماهیچ کدام عکثل عملی نشان نمیدهندچرانمیدانم .واین دشمنان که به پست های مهم کشورنفوذکرده وداردعلیه ماکارمیکنداین رابداندماسربازان امام خمینی {ره}ورهبرفرزانه مان حضرت آیت الله سیدعلی خامنه ای دامت برکات هرگزعقب نشینی نخواهیم کردوتاآخرین نفس درمقابل دشمنان ناشناس ایستادگی خواهیم کرد.هرچندکه28سال است حق ماراپامال کردندومادردمندان راباکلی دردبحال خودمان رهاکردندودریغ ازیک دفترچه بیمه درمانی که مارزمندگان برویم دردخودمان راکه ازجنگ رسیده رامداواکنیم...به امیدروزی که مارزمندگان هم برای یک روزهم که شده صحیح وسالم کنارخانواده ماخوش وخرم زندگانی کنیم واین یک آرزوی بزرگ برای مارزمندگان ونورچشمانمان شده است........یاعلی بدادهمه مظلومان برس که براییک ملیون پانصدتومان مانده اندوشرمنده اهل وعیال که بماندشرمنده دروهمسایه شده اندچون نمیتوانندخانه هایشان راگازکشی کنندچرابایداین چنین باشد؟چرابایدمن هرچه کارگری کردم همه اش راخرج دوادکترکنم ؟چون برای یک کشورجنگیده ام ؟حال بایدیک خانواده تاوانش رابدهند؟؟یامهدی فرجی کن که حقکشی بیرحمی وکفرکم کم داردهمه گیرمیشود.........رزمنده ای کهبالای20سال استکه باناراحتی اعصاب وروان دست وپنجه نرم میکنم دریغ ازیک دفترچه بیمه چندبرگی تابتونم بروم دردم رامداواکنم
ازروزی میترسیدم که این کشتی سوراخ شود.!!
من20سال داشتم که حین ماموریت مجروح ومصدوم شدم حالا خانه نشین شدم واسمم شده معلول حین خدمت !!
هیچکس جواب نمیده الان32سالمه منتظرن بمیرم!
درس عبرتی برای دیگران شده ام.
من درتعجب هستم کسی که درهمکاری نیروهای مسلح دراثرسانحه مجروح ومصدوم بشه درماموریت اونم باحکم ماموریت بایدیا جانباز یاایثارگر...
معلول حین خدمت .!!!؟
لطفا تماس بگیرید
پناه برخدا ازفریاد مظلوم...
خداوند قسم خورده انتقامش راازظالم میگیرد
فرهنگ ایثار وشهادت استحاله شده؟
همش یه چرت و پرته به من گفتن 60 میلیون بده جانباز کنیمت ولی به خاطر عقیده شخصی قبول نکردم و نامه من را معلول خدمتی زدند و هیچکس پاسخگو نیست از بالایشون بگیر تا یه استوار اداری
همه مایوس شدند
معلول=جانباز
کشته=شهید
دارن قدم قدم تحریف میکنن
معلول حین خدمت؟؟؟؟؟؟؟؟؟
چرافاش نیوز دراین خصوص کاری انجام نمیده؟
اطلاع داری راهنمایی کن برای رضای خدا
چرا درباره معلول حین خدمت صحبتی نمیشه؟ فقط برای ندان سهمیه و مزایا اسم معلول گذاشتید روی ما
راه ما راه شهدای عزیز بوده پس به معلول حین خدمت هم ارزش بدید چون در واقع ما جان فشانی کردیم برای وطن
سلام باید از طریق دیوان عالی ن م شکایت نسبت به عدم مزد وپاداش وتعهدات سازمان مربوطه تنظیم در ضمن ی وکیل خوب هم پیدا کن
آیندگان می فهمند که تاکمیسیون هم نفوذکرده بودند...
معلول خواندن جانباز برای استحاله فرهنگ جهادوجانبازی
حالا خدا رو شکر کا شما خودتون میدونیدچه بلاییی سرتون اومده ولی شوهر من یازده ساله که تو ماموریت تصادف کرده و حافظه اش رو از دست داده و زدنش معلول خدمتی ۸۱ درصد با یه حقوق بخور و نمیر و منت هر کس ونا کس کشیدن دارم دخترامو بزرگ میکنم که ضربه نخورن تو این جامعه گرگ ومیش
سلام بنده تصادف کردم در حین ماموریت دچار شکستگی و جراحی کردم به من معلول حین خدمت دادن چرا جانباز نکردن منو ایا میتونم اعتراض بزنم به رای کمسیون؟؟؟؟؟؟؟؟
همین معلولان حین خدمت درس عبرتی شده اند برای سایرین
گویند انقلاب دگربودجه ندارد جانبازمزایادارد همان معلول حین خدمت
حکومت کفرشایدباقی بماند
اماحکومت ظلم هرگز
درحین ماموریت ازناحیه سرومچ پا و انگشتان مجروح گردیدم 31 درصد معلول
هیچ کس جواب گو نیست
واقعآمتاسفم
آقا بودجه ندارن اگه جانبازکنن باید خدمات بدن معلول حین خدمت میکنن چندرغاز بهت میدن تادهنت بسته بشه

تموم شد ایثاروشهادت فاتحه
فقط بایدگفت متاسفم
به کجامیریم؟
عجب روزگاری شده
درسازمان نیروهای مسلح نام شهید جانباز ایثارگر رزمنده جادارد
معلول حین خدمت راچه کسی عنوان فرموده?
متاسفم
چه خواهدشد?
حق من رو هم خوردن فقط یه غرامت ساده با لباس فرم و نظامی سر پست بدلیل تصادغ آسیب دیدم شدم معلول خدمتی،
خوب فرهنگ ایثاروشهادت رودارن استحاله میکنن... نفوذکرده اند
بنده در حین خدمت دچار تصادف و اسیب دیدگی چشم و پارگی ابرو شده و دست راستم هم داغون شد با وجود رد کردن گزارش حادثه و تایید کل مشمولین امر متاسفانه در کمیسیون گفتن که خوب شدی رفت ایا واقعا این حق یک سربازه . خوب شدی رفت چه صیغه ای شده . چقد پارتی بازی شده همه چیز . الله اکبرررر
با سلام . نامه کمسیون 120 اجا برام صادر شد ، در مجموع صدمات 65 درصد زدن بند ج ماده 108 . و نوشتن طبقه سوم بند ج ! و گیرندگان بیمه صبا برای گرفتن حق بیمه و بیمه کوثر زدن برای گرفتن مستمری . میخاستم بدونم چقد حقوق بهم تعلق میگیره :؟
و اینکه طبقه سوم بند ج یعنی چی ؟
و برای کارای اداری حقوق بگیری بذکجا باید مراجعه کنم . ممنون میشم راهنماییم کنید . سپاس فراوان
یوسف آقا دیگه همه کارشماباامورایثارگران رده خدمتی هستش
پرداخت غرامت بیمه، ایجادکدحقوقی،کارت حکمت فروشگاه رفاه
بنده سرباز بودم و معاف ار رزم و معاف از صبحگاه ولی منو با زور و دستور به صبحگاه بردن و در هین صبحگاه پای چپم از ناحیه مچ شکسته و تاندوم پاره شده ولی منو معلول هین خدمت نامیده و هیچ برای یک معلول هین خدمت من با سابقه درخشانی که در هین خدمت داشتم دارای لوح تقدیر همکاری و لوح تقدیر وفاداری و انجام وظیفه ولی هیچ برایم نکردن و منو معلول هین خدمت نامیده اند و باز هیچ برای من که تمام عمرم را باید لنگ بزنم خدا یا فریاد از این همه بی عدالتی بگیر حق مظلوم رو از ظالمدیگه وقتشه امام زمان ظهور کنه چون به اندازه کافی ظلم و ستمکار داریم

من که به دخترام میگم شما که فقط سایه ای از باباتون میبینید غیرت و مردانگیشو جوانیشو محبتش و همسر بودنش پدر بودنش این نظام ازش گرفتن اونوقت تو سن ۲۶سالگی زدنش از کار افتاده کلی و لقبش هم شد معلول خدمتی به چه عنوان ما به این نظام دلمون خوش کنیم که این یازده ساله که هیچ خوشی و راحتی تو زندگی ندیدیم نه عیدی نه مسافرتی نه دلخوشی که ما رو امیدوار کنه
متاسفم
امادرس عبرتی شدندبرای جوانان این زمان تا بدانندبرای چه بایدجان فشانی کنند. برای هیچ
با سلام بنده درسال ۸۹ دراستان س وب در حین انجام وظیفه خودرو واژگون که باعث معلولیت خدمتی به میزان ۸درصد شدم وبراساس تبعات تصادف بیماری دوقطبی دارم تورا خدا به فکر معلولین خدمتی باشیدوچشمانم نیز ضیعف شده با تشکر
سلام.بنده سال۷۸ به مناسنت پیروزی انقلاب اسلامی اجرای ماموریت نورافشانی رفتم که گلوله ترکید ودچار۲۵ درصدمعلولیت حین خدمت شدم درکمیسیون۱۲۰ آجا ولی دریکان هیچ توجهی نمی کنن مارانگهبان و رژه وصبحگاه میبرن .ما چه گناهی کردیم که کشته نشدیم بجاش مهلول شدیم
یعنی چه؟
اگرمعلول حین خدمت شده اید بایدازادامه خدمت معاف شوید؟؟؟؟
همین کارهارامی کنند که جوانان تمایلی به خدمت ندارند وسربازان بی خیال خدمت میکنند وبه انجام وظیفه می گویندبه من چه؟ فردامعلول می شوم وخانه نشین
سربازمجروح ومصدوم درمأموریت که اکنون معلول باشخصیت دوقطبی اعصاب وروان که چندرغازهم برای بستن دهان خانواده ام به اصطلاح حقوق هم می دهند نه روزرامی فهمم نه شب را امید دارم که مولایم مهدی عج به زودی ظهورمیکند واین مسئولین ظالم ومنافق راگردن میزندتاطعم عدالت رابچشیم
این معلول حین خدمت دیگه ازکجااومده؟؟؟؟؟؟
سلام خدمت عزیزان
تو اداره درمان نزاجا ۸۵درصد از کار افتادگی گروه ب بند ج مشمول ماده۱۰۸طبقه چهارم زدند
گفتند جواب نهایی بعد از کمسیون ۱۲۰
در کمسیون ۱۲۰ایا درصد کم یا زیاد میشود لطفا راهنمایی بفرمایید
سلام . سرباز لشگر ۲۱حمزه تبریز بودم گردان ۲۴۷سوارزررهی جلفا روز ارتش بعد رژه با خودروی جیپ کا ام و توپ ۱۰۶ واژگون شدم پای سمت چپم از زیر زانوقط الان میگن معول خدمتی درصد حانبازی نداری انگار ما معلول مادر زادی بودیم .....تو خدمت اجباری معلول شدم
سال ۷۰ تو سنگر دچار سوختگی شدید شدم شورای پزشکی ۳۰درصد جانبازی بند الف زدن رفتم کمیسیون ۱۲۰ برام زده سانحه حین انجام وظیفه سربازی پروندم رفته مد..کا...رهای قسمت فوتی مجروحی معنی یعنی چه حق حقوقش چیه ممنون
نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی 3919
سلام بنده درسال 79براثرانفجارمین مجروح شدم متاسفانه کمسیون بنده رامعلول خطاب کردن لذاحق حقوق من را از زمانی که کمسیون پزشکی شده بودم پرداخت کردن باید ارتش از زمان ترخیص از خدمت سربازی حق حقوقم را بده الان9ساله که معوقه مانده راپرداخت نمیکنند درضمن چرابه معلولان کارت شناسایی نمیدهید به هرکسی که میگویم براثرانفجارمین مجروح شدم باورنمیکنند توروبه خداقسمتون میدم مشکلات معلولین راحل کنید ای کاش ماهم جانبازمیشدیم همه چی جانبازداریم ولی شانش نداریم
باسلام خدمت دوست عزیز و فداکار بنظرم شما جانبازی چون مین آثار بجا مونده از دشمنه و باید حقتو با سماجت از این ناخردا بگیری
با سلام بند در سانحه تصادف معلول حین خدمتی شناخته شدم
الان بعد از گذشت ۵ سال از اتمام خدمت سربازی در هیچ اداره یا
شرکت خصوصی ب من کار نمیدن و فقط ب دلیل معلولیت بنده هستش
هیچ حقوقی ام بهم نمیدن هیچ چیز نمیدونم باید چیکار کنم زندگیم رو به تباهیه اگر کسی توان کمک ب بنده را داره عاجزانه تقاضای کمک دارم تا به چیزی که حقم ااست برسم
باسلام سرباز وظیفه نزاجا در سال ۸۶ درحین ماموریت دچار سانحه تصادف شدم وبعداز کلی دوندگی بعداز ۵ سال معلول حین خدمت شناخته شدم و یه حقوق بخور نمیر ارتش
از زمان که شورا کارافتاده اعلام کرد میده در صورتی که شغل خودم خیلی درامد زا بود و از کار و زندگی افتادم و پای چپم دیگر از ناحیه مچ و انگشتان حرکت ندارد و مانند پای مصنوعی شده، لعنت بر بی عدالتی و بی قانونی که حقتو با زور و پارتی میدن این مطلب و نوشتم که هم دردای من بخونن که هیچ چیز بالاتر از سلامتی نیست دنیا هم بهت بدن کمه که واژه معلول حین خدمت خطاب میشی حالا بشینن زیر سقفه شیشه ایی واسه ما تصمیم ناعادلانه بگیرن اینجاست که تو جامعه همه ناراضی و خستن بخاطر تصمیم های غیر کارشناسی
باعرض سلام و ادب
بنده از سال ۸۳ الی ۸۵ جزء نیروهای مخصوص سپاه قدس مشغول به انجام خدمت وظیفه شدم و در حین یکی از مانورها بعنوان کوهپیمایی برد بلند به دلیل سقوط از کوه از ناحیه هر دو زانو و ستون فقرات و فک و صورت دچار آسیب دیدگی شدید و دائمی شدم و متآسفانه برای من هم فقط یک برگه بعنوان معلولیت حین خدمت دادند و دیگر هیچ...
نه پول و توان پیگیری دارم، البته چندسالی شدید پیگیر بودم ولی متآسفانه بدون آشنابازی و معرف کاری از پیش نبردم!
حالا کجا برم و چه کنم نمیدونم
سلام بر شما من در سال 74 از ناحیه گردن دچار شکستگی مهر ال 3 وال4 شدم زندگی وجوانیم به فنا رفت بعد از 23 سال تونستم معلول در حین خدمت بگیرم. حقوق و مزایای من این همه درد و رنج که توی این همه سال کشیدم چرا باید کشوری اسلامی هیچ کس جواب گو نباشه کسی نیست صدای من را بشنود تو را خدا راه حلی کسی دارد کمکم. کند مسیر زندگیم تمام ارزوهام بر باد رفت نسیب من شده شب نخوابی از درد
بنده سال ۸۴درحین ماموریت دچارسانحه شدم .پس از یک سال دوندگی ۲۴درصد معلولیت به من دادن .ولی متاسفانه هیچ مزایایی برامن نداره حتی یک ریال هم بهم ندادن به نظرسما چکارکنم
سلام بنده درحین ماموریت دست راستم از کتف قطع شد ودست چپم ۲ تاازانگاشتم سالمه کاسه سرم شکسته پیشونیم یه لایه پوست مصنوعی داره این خدایی انصافه من معلول در حین ماموریت بشم من حتی به کارهای شخصیم نمیتونم برسم ۷۹درصد معلولیت بهم دادن ای کاش ۱درصد جانبازی میدادن یعنی اونی که جانبازه دست نداره بامنی که دست ندارم فرقی داریم هردو داریم عذاب میکشیم
آقا باید یه جوری جمع بشیم بریم تهران جلو دیوان عدالت
سلام
بنده پارسال در حین انجام ماموریت در لباس مقدس بسیج و به دنبال متهم دچار سانحه یرشدید شدن در زاهدان شدن
به قدری تصادف وحشتناک بود که امیدی برای زنده بودن من نبود ،صورتم دچار پاریدگی دکهدهنچز آثار آن نمایان است ،سرم به شدت دچار آسیب دیگی شدو....چند وقت پیش رفتم سپاه جهت استخدامی به بنده گفتند شما قبل از آن به سری بزنید پزشک سپاه شما را ببیند ،چ بعید است پزشک معتمد سپاه شما را تایید کند بالاخره رفتیم نزد پزشک متاسفانه گفتند که شما نمی نوانید جذب سپاه شوید این بماند امروز رفتیم جهت وضعیت پرونده جالبه فکرشو هم نمی کردم در کمال ناباوری گفتند کمسیون شما را معلولیت زده ... انگار آسمان سرم هوارشده باشد ،... کمسیون ۱۳۴: شده بلای جون کسانی که دچار آسیب دیدگی می شوند از یکطرف وضعیت جسمی درو و درمان از طرف دیگر بدبختی و بیماری این ضد مزد بسیجی که عاشق انقلاب و آرمان های آن است در دستان این افراد زندگی اش نابود می شود... آه و ناله که جز خداوند کسی نمی شنود آنها ذیعتی اعضای کمیسیون تصمیم گیر بر صندلی چرم و نرم نشسته که گاهی هم تشریف می آورند جهت بدبختی افرادی چون من ... خدایا ما باید چکار کنیم ،دربه دری و بدبختی ،این واقعا حق ما نیست.... حق ما نیست ،حق ما نیست....
عزیزان قانون گذار و مجری در نیرو های مسلح :
معلول حین خدمت چه معنا و مفهومی دارد ؟ ؟
آیا من غلط کردم به خدمت سربازی رفتم ؟؟؟
سال ۸۷ در یک حادثه ای انفجار توپخانه در منطقه ی مرزی سپاه مجروح شدم . جراحاتم در حدی بود که مدتی حافظه ام را از دست دادم چون به سرم ضربه خورده بود .
حکم ماموریت و گزارش حادثه هم داشتم . اما پادکان محل خدمت مدارک درست و حسابی به من ندادن و بعدها در کمسیون پزشکی کلی به مشکل خوردم.
بعد از ۹ سال برای من کمسیون پزشکی گذاشتن کلی اذیت کردن و در آخر نوشتن معلول حین خدمت .
من ۳۷ سالمه و هیچ چی ندارم . با وضعیتی که دارم حتی نتونستم ازدواج کنم .
می تونید ۱۲ سال جوانی از دست رفته ی مرا پس بدید ؟؟.
آقا به والله خدا رو خوش نمیاد
به دین به پیغمبر من گناهی نکردم جز اینکه سالم رفتم سربازی و داغون برگشتم .
بترسید از نفرین ستم دیده .
من تا آخر عمرم باید راه دکتر و بیمارستان طی کنم برای دردی که شما در دامانم گذاشته اید
معلول حین خدمت به چه درد من میخوره ؟؟ به خدا قسم الان جراحی مرتبط با همان مجروحیت را دارم اما پول ندارم انجام بدم .
حداقل چیزی که من میخوام دفترچه ی درمان است که لااقل پیگیر درمانم باشم .
موندم چدا نمی میرم از این فلاکت خلاص بشم
به پیربه پیغمبرهمش توای مملکت پارتی باز بنده توماموریت ودرگیری باارازل اوباش شدم معلول ای لعنت خدابرشما چقدبی عدالتی چقدمعلول خدمتی اسمش روشه یعنی توخدمت معلول شدی
معلول خانه نشین حین خدمت هستم.یکی پیدامیشه که پیگیران قشرازجامعه بشه؟خداوکیلی چرابرای معلولین حین خدمت هیچ امتیازی نیست
نظری بگذارید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بدون ویرایش از شما
آخرین اخبار
فاش نیوز آگهی می پذیردبنر بیمه دیکتابهای منتشر شده انتشارات فتح الفتوحصندوق همیاریتزریق ژل و بوتاکسفتح الفتوح ناشر دفاع مقدسخبرنگار افتخاری فاش نیوز شویدمشاوره تغذیه ویژه ایثارگرانسایت جمعیت جانبازان انقلاب اسلامیانتشارات حدیث قلماساسنامه انجمن جانبازان نخاعیبا خرید این کتاب نیروهای جهان را بیشتر بشناسیدlogo-samandehi