30 ارديبهشت 1397/ ۰۵ رمضان ۱۴۳۹
شناسه خبر : 51348
1395,پنجشنبه 16 دي08:43
اشتراک گذاری در:
عکس روز

خدائی بخون ضرر نمیکنی!


محمدحسین سهرابلو - ایثار گری هستم با بیست وچهار ماه متوالی در جبهه .در عملیات بیتالمقدس آزادی خرمشهر در پل مارت مجروح شدم .چون آن زمان این مسائل واقعا جایگاهی نداشت که بخواهیم مدارک برای روز مبادا نگهداریم و اگر کسی هم چیزی در این رابطه ها میگفت حقیقتا خیلی از ایشون ناراحت میشدیم .چون هدف فقط یک چیز بود و آن چیزی نبود جز اهل بیت نبوت ...

به هر جهت در تاریخ۳/۳/۱۳۶۱روز آازادی خرمشهر بنده از ناحیه پای چپ،انگشت دست چپ،بازوی چپ،کتف چپ،وپاره شدن پرده گوش چپ،براثر موج گرفتگی، اصابت گلوله توپ دشمن متجاوز .. همانگونه که بالا توضیح دادم بنده پس از سه روز بستری شدن از پزشک معالجم خواستم که بنده با رضایت خودم مرخص بشم به دلیل ازدیاد مجروح و پر شدن راهروها از برانکارد وحتی برای تعویض پانسمانهای بازو،کتف،دست و پای چپم تمام هزینه هایش را خودم پرداخت میکردم ..به هر جهت کوتاهی بنده برای تشکیل پرونده البته به خاطر عقیده ای که داشتم باعث شد که پس از حدودا بیست سال مراجعه کنم بنیاد جانبازان و تنها مدرکی که داشتم ترکش داخل مفصل دست چپم به مسئولین ارائه بدم و برای بنده کمسیون تشکیل دادن و تنها ۵ درصد به من جانبازی دادن .

البته عرض کنم که علت رفتن بنده به بنیاد فرزند پسری داشتم بیست ساله که به بیماری تومور مغزی دچار شده بود و بنده هر آنچه که در توان داشتم خرج کرده بودم و مجبور شدم برم بنیاد وتقاضای مساعدت کنم که آنجا گفتند که خوب شما بیمه هستید چرا از بیمه استفاده نمیکنید ..تازه اون زمان بود که من فهمیدم بیمه هستم .به هر جهت پسر بیست ساله من پاره تن من عزیز ودلبر من نتوانست بر این بیماری صعب العلاج مقاومت کنه که در  بیستم دی ماه هشتادوشش جان به جان آفرین تسلیم کرد و مارا داغدار وسوگوار عزیز از دست رفته ام .

اینک ۵۶ سال دارم مستاجر هستم اونم چی بخاطر اینکه کمی ارزانتر بشه طبقه چهارم بدون آسانسور واقعا ادم همه کسش میاد جلو چشمش تا یک بار بریم پائین و بیا بالا دیگه پیر شدم سنی ازم گذشته قبلا میگفتم توانایی کار کردن دارم کار میکردم اما الان چی ؟؟؟ آاقای رئیس، آاقای مدیر و یا کسی که دستت جائی بنده دست ما رو بگیراونوقت میبینی که چطوری دستتو میگیرن والسلام


کد خبرنگار : 17


ایثارگر     معیشت     بنیاد شهید                                
Reply
no
0
yes
0
مشکانی
1395/10/16 - 12:51
سلام اقای سهرابلوی عزیزخداوندپسردلبندشماراباحضرت محمد ص همنشین کندچون داغ فرزندکمرانسان راخم میکندوهیچ کس هم داغ فرزندجوانش رانبیندامین/اقای سهرابلواین مسولین کاری کرده اندکه هیچ کس نمیتوانددرمقابلشان کاری بکنند/وهرروزبایک لایحه وتبصره دل مارزمندگان وجانبازان زیر25درصدهارامیشکنندوچاره ای هم جزسکوت نداریم .خداوندخاروذلیلشان کندایشاالله...رزمنده داوطلب27ماه جنگ مشکانی

Reply
no
0
yes
1
ع ق
1395/10/16 - 14:33
باسلام وخسته نباشی بله دوست عزیزشمابه خوب نکته ای اشاره کردیدزمان جنگ اصلا90درصدرزمندگان فقط بفکردفاع ازنظام وکشورومردم بودنندرزمندگانیکه درخط مقدم بودنندنه به جان نه به مال وپست ومقام درآینده فکری میکردنندونه ازفردای خوشان اطلاع داشتندبنده درعملیات محرم چندتاازبچه های لشگرامام حسین که همه بسیجی وسن وسال کمی هم داشتتدبابدن مجروح به عملیات ادامه می دادنندحتی من به یکی ازانهاکه خیلی هم ازاوخون رفته بودگفتم برادرمن برگردعقب تتهاخواهش اواین بودکه چیزی به دیگران نگم تااوبتوانددرعملیات باشددوستانیکه درعملیات محرم سال 61درمنطقه فکه بودنندمی دانندکه چه بارانی امدوچندتاازبچه هاراسیل بردواقعاشمادرست می فرمایی ولی متاسفانه این مسولیین باتفرقه انداختن بین رزمندگان دیروزباتعین کردن درصدوووووبزرگترین ظلم رابه رزمندگان کردننداولادوستانی که درخط مقدم بودنندهیچکدام سالم نماندنندحتی رزمندگانیکه شاهدشهادت ومجروحیت واسارت دوستانشان بودنندبیشترضربه خوردنند90درصدبچه های خط سربازصفروبسیجی بودنندواگرالان هم به اآمارشهداوآزادگان وجانبازان توجه کنندملوم هست که کدام قشربیشترآسیب دیده ازجنگ هستندبایدبه همه افرادیکه درجنگ شرکت داشتندخدمات داده بشودمگرخوددولت یامجلس یادیگرمسولیین ازاضافه کاری وحق ماموریت وووووخودشان صرفه نظرمی کنندآیایک رزمنده به اندازه یک بازیگرسینناکه فقط نقش این رزمنده رانمایش میدهدیابه اندازه یک فوتبالیست برای این اب وخاک وحفظ نظام وپست ومقام این آقایان زحمت نکشده اندبرای تمام حوزه هاوکشورهای همسایه وموسسات وفرهنگستان وطلاب دینی خارجی وهزینه های تشریفاتی ووووووووکشورمنابع داردولی برای افرادیکه درانقلاب وجنگ واسارت وانتخابات وهرمشکل نطام وکشوربوده اندرانداردآقایان ماانقلاب کردیم که ظلم وستم ورانت واختلاس ووووووووودرست بشودنه اینکه بیدادکندالبته دوست عزیزازماست که برماست عده ای هرساله پیش رهبری یاریس جمهورمیروندکه فقط ازسعادت دیدارباآقاحرف میزنندوهمیشه این افرادثابت هستندایکاش روزی برسدکه ماملت ایران دل وزبانمان یکی بشودفعلامتاسفانه هرکدام فقط بفکرزندگی خودمان هستیم ازبنده که 8سال اسیربودم وجانبازه 55درصدهستم گرفته الاآخرکجارفت ان گذشت هاایثارفداکاریهاوووووووانشاالله فاش نیوزاگردوست داشت چاپ کندیااگرمیتواندبه گوش رهبری برساندکه آقاموریانه های بظاهرانقلابی ازدرون مشغول خوردن ستونهای نظام هستندوبزودی ضربه محکمی ازاینگونه افرادکه بفکرنارضایتی مردم هستندنطام خواهدخوردتقواوایمان واسلام ومسلمانی همه شده به تظاهرآزاده وجانبازسربازایران

Reply
no
6
yes
1
همرزم
1395/10/16 - 19:28
سلام ، واقعا" این 5% هم حقت نیست ،تو که بنا به گفته خودت اینطور فکر کردی باید اصلا" بنیاد نمی رفتی چون دیگر اجر اخروی نداری ودریک کلام هم دنیا را از دست دادی هم آخرت.

no
0
yes
2
رستمی رزمنده و جانباز20 درصد
1395/10/19 - 17:50
چون نبودی متوجه نمی شوی این آقا چه میگه باید آتش بگیری تا سوختن این آقارو درک کنی


Reply
no
3
yes
0
جانبازجنگ
1395/10/17 - 00:42
سلام...برادرسهرابلوبرودفتررئیس باحاج آقاشهیدی وقت ملاقات بگیر و مشکلات تو بیان کن.انشاالله که نتیجه میگیری.

Reply
no
0
yes
2
محمود
1395/10/17 - 16:09
سلام از اینکه این مسوولین پیش خانواده شهدا مدافعان حرم خجالت نمیکشند و هروز سرهم میپرند من خجالت میکشم پیش این خانوادها چه جواب دارند بدهند در رسانها به سره هم میپرند خدا اهل کند 5

Reply
no
0
yes
1
ایرج رحمانیان۶۵ %
1395/10/18 - 11:59
دوست عزیز بنده اخیرا متوجه شدم مسولان سایت مطالبی رو که میزارم در سایت نمیزارن در هیچ کدام از متنهای بنده نه توهینی است و نه بی احترامی حتی این بنده خداها هم زیر فشار هستند چون هر مسولی ضعیف عمل کند باید حق اعتراض هم نداشته باشید بعد چطور دوست ما میتونه آقای شهیدی رو ملاقات کنه نه اینکه جناب شهیدی مسول بدی باشند به این علت که مشکلات زیادی در بنیاد وجود دارد که امیدواریم جناب شهیدی یک کارگروه تشکیل داده تا حداقل مشکلات دوستان در این سایت را به ایشان رسانده و جناب شهیدی دستورات لازم را مبذول فرمایند رفع مشکل یعنی جلوگیری از ضررهای حتمی و احتمالی یا حق.

no
0
yes
0
ایرج رحمانیان۶۵ %
1395/10/20 - 19:39
عذرخواهی میکنم فاش نیوز بنده کمی عجولم و توقع دارم همون ساعت متن بنده را در سایت بگذارید درضمن ممنون که حرف دل دوستان را در چنین جایی انعکاس میدهید


Reply
no
0
yes
5
مشکانی
1395/10/18 - 15:06
سلام به فاش نیوزعزیزکه همیشه وهمه وقت یارویاورماگم شده هااست//احتراما به استحضار میرساند علیرغم وعده های داده شده و سپری شدن چند سال تاکنون دفترچه درمانی و کارت حکمت رزمندگان معسر تحویل نگردیده و از طرفی متاسفانه حقوق دریافتی رزمندگان فوق نیز به جای افزایش به حدود نصف کاهش یافته و تاکنون صدای رزمندگان معسر به جایی نرسیده و از طرفی در خصوص معافیت از هزینه تحصیل فرزندان جانبازان ۲۵% به پایین و رزمندگان دفاع مقدس اقدامی صورت نگرفته و همچنین در مورد اعمال و تصویب درج مدرک تحصیلی جدید بازنشستگان جانباز ۲۵% به پایین و رزمندگان در سوابقشان به مشابه شاغلین که با درد و رنج و پس از بازنشستگی ادامه تحصیل دادند تاکنون اقدامی نگردیده و این خواسته ها از ضروریات رزمندگان و جانبازان زیر ۲۵% باشد لذا استدعا داریم در خصوص موارد مذکور اقدام خداپسندانه ای را مبذول فرمایند.
پیشنهاد به صورت روشن:
۱_ افزایش حقوق و مستعمری رزمندگان معسر با توجه به بسیار ناچیز بودن دریافتی آنان.
۲_صدور دفترچه درمانی و کارت حکمت به رزمندگان معسر
۳_معاف نمودن هزینه تحصیلی دانشگاه برای فرزندان رزمندگان و فرزندان جانبازان با هر درصد جانبازی.
۴_درج و اعمال مدرک تحصیلی رزمندگان بازنشسته و همچنین کلیه جانبازان بازنشسته با هر درصد جانبازی که پس از بازنشستگی موفق به اخذ مدرک تحصیل بالاتر شده اند بمنظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و نهایتا بالا رفتن بنیه علمی رزمندگان و جانباران بازنشسته و ترغیب و تشویق آنان به ادامه تحصیل...........ازتمامی مسولین تقاضاداریم باگذشت28سال ازپایان جنگ8ساله مارزمندگان وجانبازان کم درصدراهم دریابیدچرا؟چون28سال استکه دارندهرسال به بهانه ای حق قانونی مارزمندگان راکه رفتیم27ماه داوطلب جنگیدیم وحال که باکلی دردبه گوشه خانه افتاده ایم پامال میکنندچراچراچرا؟؟؟؟؟؟دلیل اینهمه تبعض اشکاربین مارزمندگان وایثارگران چیست؟لطفاشفاف سازی کنید//رزمنده داوطلب27ماه جنگ حتی بدون یک دفترچه بیمه درمانی مشکانی اسلام

Reply
no
0
yes
4
جانباز مرادیفر
1395/10/26 - 03:21
جناب مشکلنی درود برشما چه دست بقلم خوبی داری کاش شماره شمارا داشتم تا میدادم یه دردنامه برای من مینوشتی

no
0
yes
0
مشکانی
1395/10/28 - 12:39
سلام مرادیفرعزیزشمالطف داریدنسبت به بنده ونظرلطفتان است که اینگونه میفرمایید.ماکه سوادی نداریم دربرابرشماودوستان مابیسوادهستیم ....امیدوارم که مسولین خط مارزمندگان راچه بیسوادوچه باسوادرابخوانندوعمل کنندنه اینکه بی توجه ازکناردرددلهایمان بگذارندمثل28سال قبل که هیچ توجهی به مارزمندگان وجانبازان زیر25درصدهانکردند.امیدوارم دربرنامه شیشم توسعه یادی بکنندایشالله


Reply
no
0
yes
0
جانباز مرادیفر
1395/10/30 - 01:56
شکسته نفسی نفرمایید کاش شماره شماراداشتم نا درد ولهایم را مکتوب میکردی وبدسا ای مسئولان بیدرد میرساندی افسوس که انشا من خرابه وهمیشه درامتحان انشائتجدید میاوردم

Reply
no
0
yes
0
مشکانی
1395/11/02 - 21:13
آقای مرادیفرعزیزسوادی که ندارم امانگی مشکانی شماره اش رانمیده شماهره من توسایت فاش نیوزاست خواستی بگیرمن درخدمت شماهستم همسنگردیروزودردمندامروز....ایشاالله که خداوندخودش یارویاورهمه مافراموش شدگان باشدایشاالله

نظری بگذارید
chapta

بدون ویرایش از شما
آخرین اخبار
بیشتر...
معرفی کتاب

نقل مطالب سایت، فقط با ذکر منبع بلامانع است.

@ 2014 تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ ایثار و شهادت(فاش نیوز)،محفوظ می باشد.