30 ارديبهشت 1397/ ۰۵ رمضان ۱۴۳۹
شناسه خبر : 51366
1395,شنبه 18 دي11:50
اشتراک گذاری در:
عکس روز

من جانباز 70 درصدنخاعی ام، فرزندم را استخدام نمی کنند!سلام . اینجانب حسنعلی جمالی، جانباز 70 درصد نخاعی استان کرمانشاه، مدت 25 سال است که جانباز هستم.
نامه درخواست استخدام فرزندم که، لیسانس برق قدرت دارد را جهت استخدام
به تهران (آقایان اندلیبی، مهاجری و عمانی) ارسال و آنها هم دستور استخدام فرزندم به بنیاد کرمانشاه را دادند.

جهت استخدام از سال 94 دنبال این کار هستم. طی چند بار تماس و درخواست به کرمانشاه مراجعه کردم گفتند فرزند جانباز امتیازی ندارد، اولویت بافرزند شهید است.! از آنجایی که فرزند 50 درصد را استخدام کرده اند. گفتم پس از 25 سال آیا امتیازی دارم و حق دارم که درجواب بازهم گفتند اولویت بافرزند شهیداست و فرزندان جانباز 70 درصد امتیاری ندارند!

آقای اندرلیبی چند بار بمن زنگ زد و گفت دنبال درخواستت را بگیر به من قول داده اند فرزند شما را استخدام کنند. ولی در این سالها ( 94و95)  فرزندم هنوز بیکار است. چرا پس از 25 سال صبر، دروغ تحول ما میدهند؟ خدا را در نظر بگیرند.


کد خبرنگار : 23


بیکاری فرزند     جانبازنخاعی70%     کرمانشاه                                
Reply
no
0
yes
1
مرتضی خاکپور
1395/10/18 - 12:04

...

اگر خدا را در نظر داشتند :

با حقوق و معیشت بچه های جبهه و جنگ ؛

رزمندگان و جانبازان بالاخص ۵% دفاع مقدس

مخالفت نمی کردند ؟!

...Reply
no
0
yes
1
سیدعلی تقی آبادی
1395/10/18 - 23:16
سلام برادرارجمندم جناب جمالی عرض شودبه محضرشماهمرزوهمدرم جانباز70درصد،البته بنده حقیرهم به اصطلاح جانباز70درصدهستم که صدالبته خودم را لایق این نان بامصما ندانسته ودرمقابل تمامی جانبازان70درخصوصاعزیزان نخاعی سرتعظیم فرودمی آورم ولی جناب جمالی عزیز عرض شوربخدمتتان درخصوص استخدام وامتیازات به خانواده شهداءگفته میشودفرزندان جانبازان خصوصا70درصددراولویت هستندبه ماجانبازان گفته میشوداولویت بافرزندان شهداءاست،این خصلت روباه صفتان است خانواده شهداءگرانقدرمان را در مقابل جانبازان قرار داده وهمینطور...درطول این 30سال متاسفانه همه اش شعار داده شده وازعمل خبری نبوده البته همه آگاهندهمیشه اینطور درحقمان ظلم رواشده است فقط یادگرفته اند دربوق وکرنا کنندازامتیازاتی گفته اندکه متاسفانه همسشه بنام ما جانبازان وبکام ازمابهترون،عزیزبرادر من نیز3فرزنددارم که دوفرزندبزرگم پسروهردودربهترین دانشگاه های این کشور(شریف وصنعتی)آنهم بانمرات ورتبه های برتر ،اینهاراگفتم که بدانید تنهاشمانیستی وپیگیرهم نباش چراکه فعلا دراین مملکت پارتی ورشوه جایگاهش ازعلم و دانش بالاترشده وبهمین دلیل است که بیسوادان برکرسیهاتکیه داده اندوهرروزشاهداقتصادظعیفترودادن حکم های ناعادلانه ،میدانی در دانشگاه استاد کسی که تحصیلکرده ومافرزندانمان رابه امانت بهشان سپردیم به فرزندمن گفته تواگرعلامه دهرهم باشی چون باسهمیه آمده ای در دروس خودم می اندازمت این یعنی اینکه این همان کسی است که با پارتی ورشوه به دانشگاه راه یافته چراکه اگرواقعادرسخوان بوده وچیزی بارش بوده هیچ وقت بافرزندحقیروامثالهم اینچنین برخوردنمیکرد که اگرباسوادبود بایستی به فرزند من وامثالهم میگفت عده ای شاید بهتان بخاطرسهمیه خورده بگیرن ولی شماخیالتان راحت باشدشمادرست درستان را بخوانید وچنانچه در هر درسی مشگلی داشتین به من بگین اگردرتوان خودم بودکه چه بهتروچنانچه هم نیازبودازاستادان دیگه کمک گرفته وبجدسعی وتلاشتونم بکنیدکه بهترین نمره ها از آن شما هاباشدکه وقتی بهانه جویان خودشان نمرات شما را ببینن شرمنده شده واذعان بدارند که نه بابا انصاقاحقتلن بوده وهست انوقت شمابرادزگلم انتظار داری فرزندان مارا بکارگیرندتازه اگرهم بگیرند افرادیه اصطلاح همکارآنقدربی احترامی کرده ومنت سرت گذاشته که عطایش را به لقایش ببخشی وبری بیرون ودنبال کار آزادبرادرخوبم خواهشامنت این نامردان را نکش بذارفرزندت بره دنبال کار آزادومطمئن باش خداوندمهربان رزق وروزی برایش فراهم میکندکه همانهابرای کار به فرزندت مراجعه کنند،عزیزم اینراهم بعرض برسانم دیگرنخواهدآمدروزگارانیکه مردانگی محبت ایثار گذشت در این مملکت جای داشته باشدچراکه جایش را داده است به نامردمیها بی عزتی تزویر وریاء دروغ ،بااینهمه همیشه ازخدامیخوام به همان روزهای اول انقلاب که مردانگی محبت ایثارگذشت موج میزد گذرکنیم ان شاءا ...درخاتمه سلامتی وسربلندیت را آرزومندم

Reply
no
0
yes
0
1395/12/17 - 01:29
منظورشان این بوده که بعداز شهادت فرزندشما استخدام می شود

نظری بگذارید
chapta

بدون ویرایش از شما
آخرین اخبار
بیشتر...
معرفی کتاب

نقل مطالب سایت، فقط با ذکر منبع بلامانع است.

@ 2014 تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ ایثار و شهادت(فاش نیوز)،محفوظ می باشد.