01 تير 1397/ ۰۸ شوال ۱۴۳۹
شناسه خبر : 51424
1395,سه شنبه 21 دي10:13
اشتراک گذاری در:
عکس روز

اگر ما همدیگر را درک نکنیم، از غیر چه انتظار؟!


ع ق- دوستان به کجا چنین شتابان؟ مگر ما دیروز در یک سنگر نبودیم؟ کجارفته آن همه ایثار و گذشت؟

 دوستان! ما باید طالب حق و حقوق خودمان باشیم و دولت و مجلس و بنیادبرحسب مدت حضور درخط مقدم و اسارت و مجروحیت امتیازبندی کنند و بین رزمنده خط مقدم باچندین کیلومتر پشت خط ورزمنده محروح که اسیر شده و... باید تفاوت داشته باشد و بر حسب امتیازات هر رزمنده از امکانات برحسب امتیازی که دارد استفاده کند.

 چرا ما به جای گرفتن حق خودمان دیگران رامثال می زنیم؟ دوستان برای مثال آزاده 8ساله وجانباز 55درصدکه نه ازدرس نه ازخدمت نه از سهمیه دانشگاه بخاطر نداشتن فرزند استفاده نکرده، مگر این نظام برای او چه کرده؟ چرا جانباز زیر25درصد،بالای 25 را و25 درصد بالای 50 و ... همدیگر را متهم به استفاده فلان امتیازمی کنیم؟!

 بخدا بنده فقط از دو برابرشدن سنوات اسارت و معاف بودن مالیات و وام 18میلیون تومانی استفاده کردم. الان 52مترآپارتمان درطبقه 4 بدون آسانسوردرجنوب تهران دارم. آن هم کارمندبانک بودم. زیاد هست؟

 اگرمن ازسال 61تاسال 84 که از بانک باپست رئیس شعبه بازنشسته شدم، فقط یک کارگرساده بامدرک فوق دیپلم طی این سالهانمی توانستم تهیه کنم؟ واقعا فکرمی کنیدبرای بالای 25یا50 یا70درصدچکارکردند؟ فقط درحدحرف وشعار.

 الان من وشماکه همدیگر را باورنکنیم، ازمردم عادی جامعه چه انتظاری میتوان داشت؟! دوستان! به جای نوشتن اینکه چرابه فلان درصد یا شهدا یا آزادگان فلان چیز راداده اند، بهترنیست هم فکری کنیم؟ همدلی کنیم، کمک کنیم، تا همه رزمندگان به حق و حقوقشان برسند.

آزاده وجانبازه بسیجی


کد خبرنگار : 20


رزمندگان     امکانات     درصدها                                
Reply
no
0
yes
3
ایرج رحمانیان۶۵ %
1395/10/21 - 13:15
برادر عریز اصل نیت و قصد رفتن به جبهه برای مقابله با دشمن بوده که همه ایثارگران داشتند دیگه حالا یکی در یک شب تاریک با موتور که حامل نامه ای فوری و حیاتی به فرماندهی بوده و در مسیر موتور این رزمنده در چاله ای که توسط گلوله توپ یا خمپاره ایجاد شده افتاده و صدمه جسمی دیده با شخصی که در روی خاکریز توسط گلوله مستقیم مجروح شده چه فرقی میکنند!
خواهش میکنم ابن بحث ها را پیش نکشیم که اکثر بهانه تراشیهای بنیاد را ما در گفتارمان به مسولان بنیاد یاد داده ایم الان فردا همینها میایند و میگویند به استناد حرف خود ایثارگران باید چند فاکتور را برای رسیدگی لحاظ کنیم تا بیشتر به این عزیزان رسیدگی شود(نه اینکه تا حالا داشتن خوب میرسیدن) مثلا موقع مجروحیت چه لباسی بر تن داشتی غذا چه خورده بودی آیا روبه دشمن بودی یا پشت به آن در چند متری خاکریز بودی ایستاده بودی یا درازکش از عمد ترکش خوردی یا سهوا از خانه قهر کرده بودی یا نه تصمیمت برای جنگیدن واقعی بود دشمن با تحریک تو به سمتت آتش ریخت یا اینکه اتفاقی بود....
دیگه حالا از خدا خواسته مسولان بنیاد یه فراخوان میدن اسمش هم میزارن رسیدگی بر اساس قوانین کشورهایی که تجربه بیشتری در جنگ دارند یا میگویند به دنبال عدالت واقعی هستیم دوباره از نو یه مدت پرونده سازی و منتظر تصویب قانون جدید حالا تطبیق قانون جدید با قانون قدیم حالا درخواست اصلاحیه سپس منتظر بودجه حالا نبودن آیین نامه برای اجرای قانون و......
تا نگاه کردیم یه ۲۰ سال هم اینجا گذشته چهار پنجم ایثارگران فوت شدند و مابقی هم یا در آسایشگاههای روانی بستری شدند یا آلزایمر گرفتند یا نوه و نتیجه ها دارن جای بابا خرسی از سر و کولش بالا میرن و اون بنده خدا ایثارگر هم با لبخند ملیحانه ای هم داره به روزگار میخنده هم به تصمیم کبرایی که ۵۰ سال پیش گرفته بود!

Reply
no
0
yes
1
محمود
1395/10/21 - 21:53
آفرین برادر جان قربانت به قول شما مردم فکر میکنند ما مملکت را داریم بینه خودمان تقسیم میکنیم من 36 ماه جبهه تا به امروز ریالی از این مملکت بابت جنگ دریافت نکردم چرا پسرم سربازی نرفته چون 36 ماه جبهه داشتم دیگر هیچ و امروز ناراحتی روحی دارم و روزی هشت عدد قرص میخورم خدا نکند یکی پیشم یک بادکنک بترکند انهای که جنگ بودن میدانند اگر 36 عدد بادکنک پیشت بترکنند ناراحتی پیدا میکنی حالا 36 ماه در مهندسی رزمی یعنی چه باز ما چیزی نخواستیم خدا کند این مملکت از دو دستگی بیاید بیرون انشاالا

no
0
yes
0
ع ق
1395/10/23 - 19:00
باسلام برادرعزیزاگرتوجه کنی بنده گفتم نبایداین صحبتهاباشدکه من چکارکردم یادیگری چکارکرده همه مابچه های بسیجی وسربازبیشترین آسیب رادرجبهه جنگ متحمل شدیم ولی هنگام قدردانی فقط حرف وشعاربودبایدبه تمام رزمندگانی که حتی یکروزدرجنگ بودنندبهاءبدهندارزش قائل بشونندبنده هم مخالف این شیوه خدمت کردن به قشرآسیب دیده ازجنگ هستم ولی متاسفانه مسولیین ایران ماراباوعده وعیدهمیشه سرکارگذاشتندوعده ای قلیل که همه چیزازسفره انقلاب وجنگ استفاده کرده اندحالادم ازجملات قصارزشت هست مابرای خدارفتیم ووووومگرخودبرادران سپاهی که زمان جنگ تازه درسپاه مشغول شده بودنندالان کمترین درجه آنهاسرداری هست وبهترین جاتهران زندگی می کنندچرابعضی هاازشعاردادن وادعاکردن ازاسلام خودشان خسته نمیشونند


Reply
no
1
yes
0
جانبازجنگ وجنگ وجنگ
1395/10/21 - 22:21
درزمان جنگ حقوق پاسداران۲۱۰۰تومان بود!امابرادران ارتش درخط مقدم.خط دوم وسوم جبهه حق ماموریت های متفاوت داشتند!این اختلاف آنقدرزیادبودکه چندتن ازدوستان وبستگان من درزمان جنگ چندین خانه وماشین و...خریدند!!! اما من که پاسداربودم ومجروح شدم وبعدازجنگ ازنظام جداشدم واستعفادادم!!!هنوزهم مستاجروبدهکار و...میباشم!!!!!البته من اعتراضی ندارم که چرابه برادران ارتش دادند.نوش جونشون.بیشترازایناحقشون بود...امااعتراض ام اینه که چرابه برادران سپاه وبسیح ازاین حق ماموریت هانمیدادن؟!!!البته الآن وضع پاسداران بهتراز زمان جنگه که مابودیم!!!گفتنی هابسیاربسیار!!! اماکوووگوووش شن نوا اااااااااااو........................

Reply
no
0
yes
1
علیزاده
1395/10/22 - 06:07
کسی ازارائه خدمات به25درصدبه بالادلخورنیست صحبت اینه چراکسیکه سالهادرجبهه بوده امامجروح نشده ویامجروح شده ازروی اخلاص مراجعه نکرده باکسیکه دراولین روزمجروح شده والان درصدبالایی داردفرق میگذارنددولت بایدبه تمامی رزمندگان خدمات بدهدبحث بحث بی عدالتی دولت ومجلس است وگرنه همه رزمنده وبه مملکت خدمت کرده اندانشاءالله به این سوء تفاهمهادامن زده نشودوبااتحادحقمان رابگیریم

Reply
no
0
yes
2
علیزاده
1395/10/22 - 06:32
ادامه مطلب:به عنوان مثال بنده با38ماه خدمت سابقه شیمیائی،موج انفجاروچندفقره مجروحیت سالهاست اسیربیمارستانهاهستم5درصدبرام زدندحق من اینه؟کسانی بودندشیمیائی شده وچون مدرک بالینی همزمان نداشتندهیچ ارگانی ازشون حمایت نکردوبعدازسالهارنج ودردمظلومانه ازدنیارفتندکسی غیرازخانوادش آهی هم برایشان نکشیداین بودعدالتیکه برایش جنگیدیم؟کجایندآنانیکه دم ازحقوق بشراسلامی میزنند

Reply
no
0
yes
3
علیزاده
1395/10/22 - 06:50
بله دوست عزیزاگرکسی نظرمیگذاردوبعضی مسائل راعنوان میکندنبایدبه دل بگیریم چراکه دردماهافراترازاین حرفهاست آیادردی بالاترازاین کسانیکه ازصدقه سرمن وشماپشت میزنشسته ومیلیاردهاحق من وشماهارابه غارت میکننداماجانبازیکه بالاترین سرمایه خود(سلامتی)رادرراه استقلال مملکت ازدست داده ازحداقل امکانات محروم باشدوازخانوادش که بقول امام چشم وچراغ این ملتندشرمنده شود؟کاش واقع بی?


no
0
yes
0
ایرج رحمانیان۶۵ %
1395/10/22 - 13:39
سلام بر شما
نام شما بنده را بیاد دوستی می اندازد که شوشتری بودند و سالهاست از ایشان بی خبرم


Reply
no
0
yes
1
یوسف
1395/10/22 - 18:29
واقعا برادر رحمانيان و بعضي ديگر از برادران در مورد کمسيون پزشکي درست ميگويند . اگر کوچکترين حرفي از زبان ما بيرون بيايد سريع بنياد خدا خواسته از ان هزار قانون و بچه قانون درست ميکنند .
مثلا همينکه با وضو وارد جبهه شده باشي يک درصد دارد و ترکش بين دنده 3و4 چند درصد دارد و قانونهاي ساختگي کمسيون بنياد که به اسم عدالت وارد بنياد شده ...

عزيزان اگر اينها بخواهند حق جانبازان را بدهند که نبايد اينطور درصد بدهند عدالت را بايد در حقوق هاي نجومي پيدا کرد ... در اختلاس هاي ميلياردي بايد عدالت را اجرا کرد نه در دوزار و ده شاهي که ميخواهند به جانبازان و رزمنده ها بدهند....که خدا نکند يک جانبازي بجاي يک بسته قرص دو بسته بگيرد شايد فلان کار را انجام بدهد ...
اخه مومن خدا بايد انقدر بچه هاي جبهه و جنگ را در منگنه و نداري و فقر قرار بدهيد که مجبور بشه کاري که در فکر پليد شماست را انجام بدهد ... سخت در اشتباه هستيد جانبازان از جان گذشته با عمل ارزشي خود معامله نمي کند ... اون شما هستيد که حقوق يک سال جانباز 70 درصد را فقط در يکي از فيش هاي حقوقي اتان ميگيريد ...
خداوند همه را به راه راست هدايت کند اين پولها که خوردن تدارد ...

Reply
no
0
yes
1
مشکانی
1395/10/22 - 18:56
رزمندگان همیشه می نالندچرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟وبرای چه رزمندگان؟؟؟؟؟؟؟؟حسینی در خصوص دفترچه درمانی رزمندگان معسرمتذکر شد:وزارت دفاع و نیروهای مسلح و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی طبق قانون موظف به صدور دفترچه درمانی برای رزمندگان معسر هستند و در جلسه مشترکی که اخیرا برگزار شد این موضوع دوباره مورد تاکید قرار گرفت.

عضو فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه وزارت بهداشت اعلام کردبود که هر ایرانی فاقد دفترچه درمانی زیر پوشش طرح بیمه همگانی سلامت خواهد بود یادآور شد:بیمه ایثارگران با سایر اقشار تفاوت دارد و طبق قانون و توافق انجام شده وزارت دفاع وظیفه دارد که نسبت به صدور دفترجه رزمندگان معسر اقدام کند.//جناب اقای حسینی عمرمارزمندگان به امام رسیداماازدفترچه بیمه درمانی رزمندگان خبری نیست که نیست تابتواننداخرعمری برونددردخودشان راکه ازجنگ رسیده رادرمان کنند/لطفایک نماینده یامسول بیاییدازطریق همین سایت شفاف سازی کندکه چرادفترچه بیمه درمانی رزمندگان رانمیدهندودلیلش چیست که فقط به رزمندگان دردمنددفترچه نمیدهند//رزمنده دردمندداوطلب27ماه جنگ مشکانی

Reply
no
0
yes
0
حسین افسری
1395/10/30 - 23:47
درود بر ایثارگران و همرزمان دوران رشادت .
درود بر مردانی که با اراده آهنین درزمان جنگ استوره بودند .
درود بر مردانی که بعدازاتمام جنگ تفاله های اضافی شدند تادرگوشه بستر با دردو رنج فراوان با مرگ دست و پنجه نرم کنند و عده ای از این دلاوران هم با نظارت کردن بر عدم مدیریت از سیستم و مدیران اجرایی کشور باید زجر بکشند تا جان به جان افرین تسلم کنند چون باید شاهد دفن شدن آرمانهای زمان جنگشان باشند .
دوستان و عزیزان ایثارگر ما اصلا بحث رسیدگی به چه اشخاصی یا تسهیلات به چه افرادی میدهند را نداریم بلکه ناله و نارضایتی همه ایثارگران از عدم توجه مسئولین و عدم مدیریت بنیاد است چون با گذشت حدود چهار دهه از انقلاب و جنگ تمامی مسئولین دستگاههای دولتی هنوز به یک وحدت واحد نرسیده اند و با هم اختلاف نظر دارند ؟
چرا هنوز نتوانسته اند این دستگاهها یکدست شوند ؟
دوستان عزیز ایثارگر اگر بخواهیم دنبال مشکل گشایی باشیم بیشتر ایرادات به خود ما ایثارگران برمیگردد که همه باهم یکصدا و یکدست نیستیم .
زمانیکه درهمین فضای سایت نمیتوانیم خودمان باهم یک نوا باشیم چطوری انتظار میرود که بتوانیم ندای خود را بگوش مسئولین فرصت طلب برسانیم . مسئولینی که دنبال این تفرقه افکنی هستند و از این آب گل آلود ماهی میگیرند تا پشت تریبونهای جعلی فریاد وا مصیبتها سردهند و بطور نمایشی سینه چاکی کنند و این سینه چاکی فرصتی را برایشان مهیا میکند تا استفاده های اقتصادی برایشان به ارمغان می آورد .
از جمله اختلاسهای هزاران میلیارد ازبیت المال که حق همین ایثارگران بی نام و نشان است که بگفته برادران عزیز مدرک بالینی ندارند و بعد از سالها بدنبال درصد جانبازی رفته اند و دکترهای بنیادهم که تخصص بین المللی ندارند تا توانستند در حق این عزیزان ظلم کردند وبنیاد هم ازاین حق کشی بسیار خرسند گردید .
سئوالی پیش می آیدچرا تاکنون هیچ یک از نماینگان مجلس درصحن علنی تقاضای مدرک بین المللی جهت ارائه درصد از پزشکان کمسیون نکرده است ؟
آیا این پزشکان صلاحیت کمسیون پزشکی را دارند یا خیر ؟
چرا درصدجانبازان اعصاب و روان را که قرار بود افزایش بدهند و همه آنها را به مرز25درصد برسانند انجام ندادند ؟
اینهم یکی از دروغهای دیگر مسئولین و نمایندگان بود که اجرا ء نشد و شاید هرگز هم اجرایی نشود ؟
برادران ایثارگر عزیز بیایید همه با هم از طریق همین سایت فاش نیوز مثلا همه برای مدت 5 روز فقط بعنوان یکصدایی و هم نوایی فقط جمله ای به این بعنوان
(مسئولین به ایثارگران و خانواده هایشان ظلم نکنید و حق قانونیشان رابدهید )
اکتفا کنید تا این راي رفراندوم ایثارگری به روئیت و بگوش مسئولین برسد و با این اطلاع رسانی حق ازدست رفته برادران ایثارگر و همرزمان عزیزمان را با همت و اطلاع رسانی سایت فاش نیوز بگیریم که شاید این چندروز باقی مانده عمر را با هم باشیم و باید از یکجایی شروع کنیم تا بتوانیم خواب راحت را بر مسئولین خواب رفته حرام کنیم .
باید بیدار شوند تا لایحه های الکی و آبکی به صحن مجلس ارائه ندهند .
تاکی باید ایثارگران منتظر وعدهای دروغین نمایندگان و مسئولین بنیاد بنشینند .
دوستان بیایید شروع کنیم و این شعار
( مسئولین به ایثارگران و خانواده هایشان ظلم نکنید و حق قانونیشان را بدهید )
با هم یک انقلاب درونی در مسئولین بوجود بیاوریم شاید حرکتی باشد تا دوستان و ایثارگران عزیزمان به حف از دست رفته شان برسند .
البته با همت سایت فاش نیوز اگر همکاری کند و این شعار را تبلیغ کند و در یک تاریخ مقرر شروع به رای گیری این شعار بفرمایید خیلی جالب خواهد شد .
به امید یک حرکت عمومی بنام ( استقلال ایثارگران بی پشت و پناه )
بدرود

نظری بگذارید
chapta

بدون ویرایش از شما
بیشتر...
آخرین اخبار
بیشتر...
معرفی کتاب

نقل مطالب سایت، فقط با ذکر منبع بلامانع است.

@ 2014 تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ ایثار و شهادت(فاش نیوز)،محفوظ می باشد.