30 خرداد 1397/ ۰۶ شوال ۱۴۳۹
شناسه خبر : 52043
1395,سه شنبه 26 بهمن13:00
اشتراک گذاری در:
عکس روز
ایثارگران بدانند؛

اعاده‌ به‌ خدمت ایثارگران (۱)


ماده(۴) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان بیان می‌دارد: دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند فقط برای یکبار نسبت به اعاده‌به‌خدمت آنان اقدام نمایند.

اعاده‌ به‌ خدمت ایثارگران (۱)

یوسف مجتهد - ماده(۴) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان بیان می‌دارد: دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند فقط برای یکبار نسبت به اعاده‌به‌خدمت آنان اقدام نمایند.

جانبازانی که به‌دلیل محکومیت یا رای مراجع قضایی یا هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع قانون مشابه از کار برکنار شده‌اند مشمول این ماده نخواهند بود.

در ماده(3) این قانون، همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، دستگاه‌های قضایی، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست‌جمهوری، نیروهای مسلح و همه دستگاه‌هایی که به ‌نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند یا تحت مدیریت دولتی هستند، مشمول این ماده قانونی قرار گرفته‌اند.

از نکات موجود در این قانون، چند عبارت بود که باعث تفاوت برداشت مجریان نسبت به قانون می‌شد. عبارت «در خدمت دستگاه‌ بوده‌اند» که در متن قانون آمده، ناظر به چه نوع ارتباط خدمتی با دستگاه است؟ و مدت این ارتباط خدمتی به چه میزان است؟

آنچه از متن قانون استنباط می‌شود این است که این عبارت، عام است و قید و شرطی به آن وارد نشده، لذا مشمول هرنوع ارتباط خدمتی اعم از رسمی و غیررسمی است؛ بنابراین شامل خدمت قراردادی، پیمانی، روزمزد، موقت، پاره‌وقت و همه انواع ارتباط خدمتی است که دستگاه اجرایی با فرد منعقد کرده باشد. پاسخ مراجع قانونی نیز حاکی از این برداشت است و تشخیص و تصمیم‌گیری نهایی را به کمیسیون ماده16 سپرده‌اند.

درباره مدت ارتباط در این خدمت هم قانون، محدودیت و قیدی قائل نشده است؛ لذا با کمترین ارتباط خدمتی فرد با دستگاه اجرایی تقاضای اعاده‌به‌خدمت قابل رسیدگی در کمیسیون ماده16 است. تنها نکته مهم اثبات برقراری خدمت فرد با دستگاه اجرایی برای کمیسیون ماده16 است تا نسبت به صدور رأی اقدام کند.

عبارت دیگر که موجب ابهام بود ذکر اعاده جانباز تا تصویب قانون است. قانون در تاریخ 74/3/31 به تصویب رسید و برداشت نخستین، این است که اعاده‌به‌خدمت، شامل کسانی است که تا این تاریخ در خدمت دستگاه بوده‌اند و قطع ارتباط کرده‌اند اما این موضوع امری محال است که قانونگذار برای آن به وضع قانون اقدام کند. به‌عبارتی این قانون شامل گروه بسیار محدودی می‌شد که تا 74/3/31 در دستگاه، خدمت و در همان روز با دستگاه قطع ارتباط کرده باشند. برخی دیگر از آرای کمیسیون ماده 16نیز که مشمول همین برداشت بود، اعاده‌به‌خدمت را شامل کسانی می‌دانست که تا تاریخ 74/3/31 از دستگاه منفک شده باشند و برای کسانی که بعد از تاریخ تصویب قانون با دستگاه محل خدمت قطع همکاری کرده بودند، حکم به رد شکایت صادر می‌کرد.

با شکایت احدی از جانبازان به رأی کمیسیون ماده16و صدور آرای متناقض شعب درخصوص این موضوع، هیأت عمومی دیوان به شرح زیر نسبت به صدور رأی اقدام کرد: نظر به اینکه حکم مقنن که در مقام حمایت از جانبازان در زمینه‌های استخدامی و اجتماعی انشاء شده، مبین الزام دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مذکور به اعاده‌به‌خدمت جانبازان فقط برای یکبار به درخواست آنان منحصرا به شرط اشتغال افراد مذکور به خدمت تا تاریخ تصویب قانون است و متضمن تحقق شرایط و قید دیگری جز در موارد مصرح در تبصره ماده فوق‌الذکر نیست بنابراین دادنامه‌های صادره مبنی بر نقض رأی کمیسیون مقرر در ماده16و تأیید استحقاق شاکیان به اعاده‌به‌خدمت، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود.

بنابراین رأی به رد شکایت کمیسیون ماده16 فقط درخصوص کسانی معتبر است که مشمول تبصره ذیل ماده(4) شوند؛ یعنی کسانی که به‌دلیل محکومیت یا رای مراجع قضایی یا هیأت‌های رسیدگی به تخلفات و مراجع قانونی مشابه از کار برکنار شده باشند و آرایی که برای رد شکایت دلایلی به جز تبصره ذیل ماده(4) را داشته باشد فاقد وجاهت قانونی و قابل تعقیب در مراجع قضایی است.

قانونگذار در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب 91/10/2 مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده(4) قانون تسهیلات جانبازان را در قالب ماده(60) قانون جامع مجددا به تصویب رساند. در این ماده قانونی، آزادگان نیز مشمول اعاده‌به‌خدمت قرار گرفته و مشمول قانون شدند. از نکات دیگر در تصویب ماده(60) توسعه دستگاه‌های مشمول اعاده‌به‌خدمت است. در این مصوبه همه دستگاه‌های موضوع ماده(2) قانون جامع، مشمول اعاده به‌خدمت جانبازان و آزادگان شدند. حوزه شمول ماده(2) قانون جامع بسیار وسیع‌تر از حوزه شمول ماده(3) قانون تسهیلات جانبازان است، بطوری که هیچ دستگاه و سازمانی از حیطه تصمیم مقنن بیرون نمانده است.


کد خبرنگار : 23


اعاده‌ به‌ خدمت     ایثارگران     یوسف مجتهد     فاش نیوز                            
Reply
no
0
yes
2
یوسف
1395/11/26 - 17:11
سلام جناب مجتهد عزيز / نکته مهم در اين امر حکم مراجع قضايي است . بله کسانيکه کار خلاف و دزدي و اختلاس و مواد مخدر داشته منظور قانونگذار بوده نه جانبازي که بعلت غيبت که ناشي از مجروحيت موج گرفتگي باشد .
شما بهتر ميدانيد جانباز اعصاب و روان هر از چند سالي بايد بستري و درمان لازم روي وي انجام شود درست نيست وقتي جانباز بستري ميشود و بعدش غيبت ميکند حالا مدت مهم است که بيشتر از شش ماه بوده است .
ارتش ميگويد پرسنلي که غيبت بيش از شش ماه مرتکب ميشوند طبق قانون اخراج ميشود اما توضيح نداده که اگر جانباز باشد و يا اگر علت غيبت مجروحيت موج گرفتگي باشد تکليفش چيست ؟
فقط در حکم نوشته اند نامبرده در دادسراي نظامي فلان استان مورد رسيدگي قرار گرفت و طبق قانون فلان و بمان بعلت غيبت بيش از شش ماه اخراج ميگردد
ايا اين حکم ميتواند مصداق حکم مراجع قضايي باشد و جلوگيري کند از اعاده بخدمت جانبازان جنگ انهم يک سازمان مرتبط با مسايل جنگ و دفاع مقدس مانند ارتش ...
چون خودم دانشجوي حقوق هستم خوشحال ميشوم جوابم را دقيق تر بفرماييد

ممنون از جنابعالي و سايت محترم فاش نيوز

Reply
no
1
yes
2
صرفا جهت اطلاع
1395/11/26 - 18:13
با سلام و احترام ، جناب یوسف مجتهد
من جانبازی هستم که با داشتن مدرک کارشناسی ارشد ،صرفا یکماه مانده بود به پایان خدمت 30ساله ام در یکی از سازمان های دولتی با استفاده از قانون جامع ایثارگران بدلیل اینکه سازمان مربوطه با خدمتم حسب ماده 103 خدمات کشوری تا 35 خدمت موافقت نکرده بود و اینکه میخواستم ار اخرین حقوق بازنشستگی نیز استفتده کنم .... مجبور شدم تقاضای بازنشستگی پیش از موعد بنمایم .....
لذا بعد از بازنشستگی مجددا تقاضای اعاده بکار تا 35 خدمت به دیوان محترم عدالت اداری را دادم که دیوان پرونده ام را رد صلاحیت رسیده گی کرد و به کمسیون ماده 16 بنیاد ارسال نمود ...
حال حسب اطلاعاتی که بدستم اوردم کمسیون ماده 16 فقط میتواند ان یکماهی را که زودتر خود را بازنشسته کردم بکار برگرداند ان هم طی بررسی های ماههای اتی .... واینکه تا 35 سال خدمت کنم را منوط می دانند به نظر سازمان مربوطه ... در واقع بنظر میرسد کمسیون ماده 16 و قانون هیچ نقشی در الزام کردن سازمان ها در انجام ماده 103 ندارد .. لذا بفرمایید نظر شما و دیگر دوستان جانبازی که در این خصوص تجربه دارند چیست و بهترین کا ر چیست که اگر انجام بدهم به هدفم که خدمت تا 35 است میرسم ... منوط به انکه پاداش اخر خدمت هم عودت نگردد
با تشکر

Reply
no
1
yes
1
جانباز اعصاب و روان
1395/11/27 - 18:50
اي کاش خيلي پيشتر به اين موضوع مي پرداختيد حالا که حق مرا نابود کردند ديگه چه فايده دارد ارتش از خدا بي خبر زندگي مرا نابود کرد واگذارشان کردم به امام حسين ع

Reply
no
1
yes
1
ع ق
1395/11/28 - 18:19
باسلام خدمت برادرعزیزم آقای مجتهدبنده نسل انقلاب وجنگ واسارت هستم بعدازآزادی ازاسارت رفتم دربانک صادرات سال 81توسط بنیادبعلت درصدبالای 50بودم حالت اشتغال شدم ودرسال 85بخاطرسنوات اسارت که دوبرابرمحاسبه شدبازنشسته شدم درسال 92بودکه ازقانون بازگشت بکارمطلع شدم ازطریق بنیادنامه برای بانک صادرات گرفتم ولی بدستورمدیرعامل قبول نکردنندگفتندبانک الان خصوصی شده جالب هست درقانون نوشته شده سازمانهای که ماده 2بودنندوواگذارشده اندبایداین قانون رااجراکنندولی به همین راحتی بانک قانون راقبول نداردازشماخواهش میکنم به اطلاع رهبری برسانیدکه دیگه درمجلس جهت رفاه حال قشرماآزادگان وجانبازان قانون تصویب نکنندچونکه فقط درحدحرف هست درنظامی که ایثاروفداکاری وجانبازی وآزادگی تاریخ مصرف دارنندوالان تمام شده حداقل زحمت نکشندمثل قانون ماده 51که شامل عده ای قلیل که خودنمایندگان مجلس ودولت هستتدمیشودچراسرمامنت گذاشته میشودالان 90درصدازایثارگران اعم ازآزادگان باسابقه اسارت بالاوجانبازان بالای 50درصدهمه سالهاهستندکه بازنشسته شده اندحداقل به اطلاع سران نظام برسانیدکه اینگونه خدمات فقط شامل عده ای قلیل که الان شاغل هستندمیشودآقاخیلی مشکلات هست ولی گوش شنوانیست ودست ماهم به رهبری ننیرسدشمابزرگترین خدمت همین هست که به رهبری اطلاع بدهیدبچه های خط مقدم دیگه درشرف کوچ کردن هستتد

Reply
no
0
yes
3
1395/11/29 - 15:04
اقای مجتهد سلام از سال 86 تا حالا صورت سانحه ام در بنیاد احراز نشده راهکار قانونی ان چیست راهنمایی بفرمایید

no
2
yes
3
1395/11/30 - 06:01
دیوان عدالت اداری شکایت


no
1
yes
1
1395/12/01 - 15:25
سلام اقای مجتهد امکانش هست بیشتر توضیح دهید از که وچگونه شکایت کنیم از عنابت شما متشکرم


no
0
yes
1
1395/12/11 - 16:32
بروکمیسیون ماده16بنیاد دادخواست ارائه بده


Reply
no
1
yes
2
ﺣﺴﻴﻨﻲ
1395/12/02 - 21:16
ﺳﭙﺎﻩ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺭ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻤﻴﺮﻭﺩ

Reply
no
1
yes
0
اسمر
1395/12/06 - 23:04
باسلام.شوهر من اخراجی ارتش درسال ۱۳۷۴میباشد.صدماه سابقه جبهه دارد.پنج درصد جانبازی اعصاب روان. سول دارم چگونه میتوانم شکایت کنم تا حقی به ما قایل شوند.یازده سال خدمت به دلیل غیبت بیش از شش ماه اخراج شده است.

no
1
yes
0
امیر
1395/12/13 - 03:56
سلام
به بیت مقام رهبری نامه بنویسید


Reply
no
0
yes
1
فیض اله
1395/12/06 - 23:31
من سال هفتادو چهار به دلیل غیبت شش ماه اخراج شدم وسال هشتادو پنج جانباز اعصاب روان پنج در صد شدم.صد ماه مدت جبهه دارم یازده سال خدمت کردم.مریض هستم وموج گرفتگی دارم.در چادر زندگی میکنم.چکار باید بکنم

Reply
no
1
yes
0
خسرولطفی
1395/12/18 - 22:40
چرا دو سال است عیدی به رزمندگان ایثارگر نمیدهند و از حقوق ناچیز آنها ۱۰۰ هزاره تومان هم کم شده است مسؤلین تا کی شعار تا کی دورغ!؟؟؟ رزمنده ایثارگر خسرولطفی از کرمانشاه

Reply
no
0
yes
0
1396/02/15 - 03:18
جناب مجتهد تکلیف معلول حین خدمت سپاه که مشمول حالت اشتغال شده چیه؟

Reply
no
1
yes
0
بابایی سومار
1396/03/23 - 19:53
با سلام
امروز یگان خدمتی رفتم من جانباز پنجاه ونه درصد نیروهای مسلح سپاه هستم سال هشتاد و نه بازنشست شدم و بعلت جانبازی رها شدم از خدمت و پنج سال به سی سال خدمتم مانده است . حال با توجه به این قانون قصد دارم اعاده بخدمت شوم . ولی سپاه می گوید بخشنامه نداریم و چنین خبری نیست . آیا این قانون عملی می شود . باتشکر

Reply
no
0
yes
0
نادر
1396/04/26 - 18:44
نمایندگان مجلس فقط برای خود وبچه هایشان قانون وضع میکنند نه برای رزمندگان وجانباران سپاه هم شده خط قرمزکسی حق انتقاد ندارد

Reply
no
0
yes
0
ذبیح الله هادی
1396/07/30 - 16:03
باسلام ووقت بخیر اقای یوسف مجتهد بنده ازاده بااستفاده از دو برابر اسارت درسال 86 بازنشسته شدم از اموزش وپرورش الان که مراجعه میکنم جهت اعاده بخدمت می کویند که چنین قانونی نداریم خاهشمند است راهنمای بفرماید

نظری بگذارید
chapta

بدون ویرایش از شما
بیشتر...
آخرین اخبار
بیشتر...
معرفی کتاب

نقل مطالب سایت، فقط با ذکر منبع بلامانع است.

@ 2014 تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ ایثار و شهادت(فاش نیوز)،محفوظ می باشد.