29 خرداد 1397/ ۰۵ شوال ۱۴۳۹
شناسه خبر : 52522
1396,شنبه 19 فروردين16:58
اشتراک گذاری در:
عکس روز

نامزد فراجمنایی جبهه انقلاب


قدرت‌الله رحمانی استاد دانشگاه علامه طیاطیائی وقائم مقام جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی با انتشار یادداشتی تحلیلی کوشیده است الگویی را برای ورود نامزد متعین جبهه انقلاب به انتخابات ریاست جمهوری ارائه کند که ...

نامزد فراجمنایی جبهه انقلاب

فاش نیوز -  قدرت‌الله رحمانی  استاد دانشگاه علامه طیاطیائی وقائم مقام جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی  با انتشار یادداشتی تحلیلی کوشیده است الگویی را برای ورود نامزد متعین جبهه انقلاب به انتخابات ریاست جمهوری ارائه کند که به نظر وی شانس موفقیت جریان انقلایی در انتخابات96 را افزایش خواهدداد.

تجربه تاریخی

به خاطر دارم در پاییز 75 پس از اعلام رسمی امتناع میرحسین موسوی از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری و روز پیش از اعلام نامزدی خاتمی، مصاحبه‌ای با کروبی دبیرکل وقت مجمع روحانیون مبارز برای کیهان انجام دادیم. پیش از شروع مصاحبه تفصیلی، کروبی از برگزاری جلسه شورای مرکزی مجمع روحانیون که صبح همان روز انجام‌شده بود و مصوبه مهم آن جلسه خبر داد. کروبی گفت تصویب کردیم آقای خاتمی - که خودش هم در جلسه حاضر بود- فردا با صدور یک بیانیه ، شخصاً و رسماً نامزدی‌اش را اعلام کند و سپس ما (مجمع روحانیون) به‌عنوان اولین گروه حمایتمان را از وی اعلام کنیم.


اعلام نامزدی خاتمی در پاییز 75 در شرایطی انجام شد که جریان چپ هیچ امیدی به توفیق و پیروزی در انتخابات 76 و بلکه اساساً هیچ‌گونه فعالیت آشکار در عرصه سیاسی نداشت و ازقضا آن مصاحبه هم ترتیب داده‌شده بود تا آغاز دور جدید فعالیت سیاسی جریان چپ سنتی و ازجمله مجمع روحانیون را پس از یک دوره نسبتاً طولانی تعطیلی و انزوا ،از زبان دبیرکل مهم‌ترین تشکل جریان مذکور، گزارش کند.


جریان چپ - که پس از پیروزی در انتخابات 76 و به دست گرفتن قدرت سیاسی به جریان اصلاحات موسوم شد - با معرفی خاتمی در قامت و طراز یک نامزد ملی و مستقل، توانست در بستر نارضایتی عمومی شکل‌گرفته از عملکرد دولت کارگزارانی(وجه سلبی) ونیز شکل دادن به مطالبات طبقه متوسط نوپدید شهری در قالب شعارهایی نظیر توسعه سیاسی، جامعه مدنی،حاکمیت قانون، آزادی مطبوعات و.... (وجه ایجابی)،موج اجتماعی وسیعی ایجاد کرده و پیروز قاطع انتخابات شود.

*الگوی مطلوب


در میان تمامی رییسان جمهوری اسلامی ایران، روحانی ضعیف‌ترین کارنامه را در پایان دوره چهارساله اول ریاستش به‌جای گذاشته است آن‌چنان‌که - در صورت ظهور یک رقیب قدر - احتمال این‌که رییس دولت یازدهم اولین رییس‌جمهور یک دوره‌ای تاریخ جمهوری اسلامی باشد بسیار بالا است.


بااین‌حال،داده‌های مراکز پایش و سنجش رفتار اجتماعی نشان می‌دهد هیچ‌یک از نامزدهای فعلی منتسب به جریان انقلابی قابلیت بسیج توده‌ها و ایجاد موج وسیع اجتماعی ندارند و - به‌رغم کاهش مداوم اقبال عمومی به رییس‌جمهور فعلی - حتی در صورت توافق همه نامزدها بر خروجی سامانه وحدت نیروهای سیاسی جبهه انقلاب - امکان توفیق در انتخابات، نزدیک به صفر است.


ظهور رقیب قدرتمندی که توانایی حذف دموکراتیک رییس‌جمهور مستقر را در شرایط کنونی کشور داشته باشد فقط در یک فرآیند کاملاً مردمی ممکن الوقوع است. در این زمینه شاید تجربه موفق جریان اصلاحات در سال 76 که ذکر آن رفت این بار به نحوی معکوس برای جریان انقلابی قابل تکرار باشد.


تنها شانس موفقیت جریان انقلابی، پیدایش نامزد کارآمد متدین انقلابی برآمده از بطن جنبش و جوشش مردمی است که پس از ظهور، همه احزاب و جمعیت‌ها و حتی سامانه‌های فرا حزبی را ناگزیر از پیوستن به این موج مردمی کند.


برای تحقق این مقصود، جمع دودسته عوامل ثبوتی و اثباتی ضروری است:
در مقام ثبوت، نامزد مطلوب جریان انقلابی اولاً باید در تراز یک شخصیت ملی و مستقل از جماعت‌ها و فراجماعت‌ها، و تنها پس از طی فرآیند مطالبه مردمی و مالا در اجابت خواست عمومی اعلام نامزدی کند. ثانیاً اعلام نامزدی حتی‌المقدور تا آخرین فرصت قانونی ثبت‌نام به تأخیر بیفتد تا مطالبه عمومی پیش‌گفته، حداکثری شود ثالثاً نامزد مطلوب موردنظر باید واجد اوصاف لازم برای ایجاد غیریت‌های دوگانه ساز در تقابل با رقیب اصلی (رییس‌جمهور فعلی)باشد.

این دوگانه‌ها مبین امتیازاتی در نامزد انقلابی است که مفهوم مرزبندی کاملاً روشنی با غیریت سازی‌های نامطلوب و دوقطبی‌های کاذب دارد؛ اوصافی همچون امتیاز اجتماعی سیادت یک روحانی در مقابل شیوخیت روحانی دیگر، یا صداوسیمای دل‌نشین یک سید نو چهره درکسوت روحانیت در برابر صدا و تصویر تکراری واحیانا ملال‌آور یک روحانی عمامه سفید، و یا صبغه و سابقه الفت با توده‌های مردم و قشرهای متوسط به پایین خصوصاً طبقات محروم، و یاقوت سخنوری به‌ویژه قدرت احتجاج و تخاطب و جدال احسن در مقام مناظره، و نیز توانایی بر نمایندگی کردن غیریت‌خواهی‌های مبتنی برخاسته‌های واقعی مردم نظیر ساده زیستی در مقابل اشرافی گری،مناعت طبع و پاک دستی در برابر رانت‌طلبی و نجومی خواری، اصالت اولویت دادن به اصلاح اقتصاد ملی و تأمین معیشت عمومی و بهبود شاخص‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی در برابر مطالبات فرعی حوزه‌های غیراقتصادی و غیراجتماعی و....


در مقام اثبات،اما، اولاً سامانه وحدت جبهه انقلاب باید با همان الگوی موعود خود، فرآیند غربال مرحله‌ای نامزدهای متعهد به جمنا را تا مقطعی از مواعد انتخاباتی نظیر موعد اعلام رسمی نامزدهای قطعی از سوی شورای نگهبان و نیز دور اول تبلیغات تلویزیونی باقوت پی گیری کند و نامزدهای نهایی جریان انقلاب متشکل از - مثلاً- دو نامزد نهایی جمنایی به اضافه نامزدملی مستقل متعین فراجمنایی تا هفته آخر در صحنه رقابت باقی بمانند.(دلایل این امر در یادداشت دیگری توضیح داده خواهدشد).


ثانیاً نامزد مطلوب جریان انقلابی بایدمورد اجماع جماعات و جریان های سیاسی اعم از طوایف و طبقات مجتمع در سامانه وحدت و خارج از آن باشد و نیز نامزدهای کنونی - که هم اکنون در چارچوب تعهدبه سازوکار جمنا فرآیند یک رقابت درون جبهه ای را طی می‌کنند- بر تعین نامزدی ریاست جمهوری در فرد مذکور متوافق باشند.از این رو، نامزد مطلوب جریان انقلاب باید "متعین و آوردنی" باشد ونه "آمدنی وتعیینی"؛ به خلاف دیگر نامزدهای کنونی که "خودآمده"اند تا در یک فرآیند رقابتی درون گفتمانی به"تعیین" نهایی یک مرجع داوری(جمنا)گردن نهند.

نامزد مطلوب موردنظر باید دراجابت همان خواست عمومی ،با وساطت فحول واعاظم اردوگاه انقلاب وبه مثابه همان نامزد "متعین"بی نیاز ازتعیین، به عرصه انتخابات "اورده" شود. چنین آوردنی ممکن است محتاج تمهید مقدماتی باشد که از آن جمله است استیذان عنداللروم از عالی ترین مقام معنوی وسیاسی جمهوری اسلامی.تمهید چنین مقدماتی نیز البته به عهده همان "آورندگان" باید باشد.


ظهور چنین فردی در صحنه انتخابات - که نامزدی ریاست جمهوری، "متعین"در او و به عبارت دیگر "بی نیاز از تعیین" هرگونه مجمعی باشد - به خودی خود گره اصلی پیش روی مجمع خرد جمعی جریان انقلاب - که عبارت است از داوری درتعیین نامزد نهایی از میان چندین نامزد رقیب همطراز و تمکین بی هزینه وبدون دردسر رقبا به نتیجه این داوری - را خواهد گشود. مواضع اعلام شده نامزدهای جریان انقلاب تاکنون حاکی از آن بوده است که در صورت حضور نامزد فراجمنایی، همه نامزدهای پیش گفته(اعم ازجمنایی و غیرجمنایی) حاضرند به نفع وی انصراف دهند.


اکنون این نامزد مطلوب، درمیان اصحاب و تابعین حاضر در اردوگاه انقلاب اعم از فعالان سیاسی و موثرین ومعتمدین ومتنفذین در جامعه انقلابی و حتی نامزدهای مطرح جریان انقلابی ،شناخته شده و به اصطلاح متعین است.مخالفتی اگر هست نه ارجنس تشکیک در اصلحیت و ارجحیت و افضلیت اوست، بلکه مخالفت‌ها بیشتر معطوف به حفظ شان و جایگاه حقیقی وحقوقی این "سیداولاد پیغمبر"است.


همه گزاره‌های مندرج دراین الگوی انتخاباتی، درچارچوب و مبتنی بر انگاره‌ای نگاشته شده است که پیروزی در انتخابات 96 را برای جریان انقلاب، ممکن - و نه البته قطعی - می‌داند. بدیهی است چنان چه دلایل قانع کننده‌ای بر امتناع پیروزی اقامه شود، بهتر آن است که باهمان مهره‌های سوخته یا خام به مصاف رقیب از قبل پیروز برویم و سرمایه‌های آینده انقلاب را بیهوده در آوردگاه نابهنگام نسوزانیم.


پیروزی تفکر انقلابی در انتخابات96، بدون نامزد مطلوب موصوف در این وجیزه، قطعا ممتنع ، و با حضور او، محتمل وممکن است. این امکان بستگی به حصول شرایط متنوعی دارد که عمدتاً در دو هفته منتهی به روز انتخابات رقم می‌خورد. از این رو، با احتساب احتمال شکست نامزد متعین مطلوب موجه جریان انقلاب،این پرسش محتاج پاسخ مقنع است که آیا انتخابات 96 بزنگاه فداکاری برجستگان و به میدان آوردن سرمایه هاو ذخایر انقلاب برای نجات اساس و آینده انقلاب هست یا نیست و اگر نیست، کی وکجاست آوردگاه ایثار برای حفظ میراث انقلاب؟

 


کد خبرنگار : 19


Reply
no
3
yes
13
1396/01/12 - 13:19
شان این سایت را به یک رسانه جناحی وباندی تنزل ندهید.

Reply
no
0
yes
1
مرتضی خاکپور
1396/01/12 - 22:59
...
وقتی ایثارگر عزیز می گوید خیلی خوشبخت است ؟!

زیرا یک حقوق ایثارگری می گیرد .

و یک حقوق حالت اشتغال می گیرد .

و ۴ حقوق حق پرستاری می گیرد .

و همسرش یک حقوق کامل می گیرد .

و سود سهام می گیرد .

و وام بلا عوض می گیرد .

و بلیط سینما و اتوبوسش رایگان است .

و با این جمع حقوق ۲۰ ملیون تومان احساس خوشبختی می کند .

نباید به جامعه اشکال بگیرد که چرا فکر می کنند که خوش به حال ایثارگران ؟!

و چرا جامعه فکر می کند که همه پول ها برای ایثارگران شد ؟!

خوب خودتان تبلیغ می کنید ؟!

که چقدر خوشبختید ؟!

و گر نه جامعه کاری به کارتان ندارد ؟!

زیرا شما با مخالفت خودتان با معیشت بچه های جبهه و جنگ

و اینکه نشان دادید ایثارگران با حقوق گرفتن رزمندگان و جانبازان بالاخص ۵% دفاع مقدس از بنزاد بشدت مخالفند ؟!

و با منافعشان مقایرت دارد ؟!

و با این افکارتان فرهنگ ایثار و شهادت را تعطیل کردید ؟!

و ترویج نجومی بگیری کردید و حقوق را به صد ها ملیون تومان رساندید ؟!

و بچه های جبهه و جنگ را فقیر و درمانده کردید ؟!

که چه بشود ؟!

که بشود اینکه مثلاً فقط شما جبهه رفته اید (که اگر اصلاً جبهه رفته

باشید و یا در جبهه مجروح شده باشید ) ؟!

و مردم به شما و به ثروت شما غبطه بخورند ؟!

و شما لذت احترام کذب را ببرید ؟!

حتی اگر به گشنگی مردن همسنگرانتان منجر شود ؟!

آنچه که می گیرید حقتان است ؟!

ولی آنچه را که از رزمندگان و جانبازان دریغ می کنید ظلم است ؛

و قابل بخشیدن نیست ؟!

بچه های جبهه و جنگ را نابود کردید و دیگر قابل برگشت و

قابل جبران نیست ؟!

به فرهنگ ایثار و شهادت لطمه زدید و دیگر قابل برگشت و قابل

جبران نیست ؟!

زیرا با اعمالتان مسیر انقلاب را عوض کردید ؟!

و انقلاب اسلامی ایرانی عاشورایی را تبدیل به ،

یک جامعه سود جویی و ریا و فریب کردید ؟!

سلام به شهدای عزیز ؟!

که چه مظلومانه رفتند ؟!

Reply
no
4
yes
4
امان اله پور
1396/01/13 - 02:30
با سلام بسیار اموزنده بود تشکر از شما استاد گرامی

Reply
no
0
yes
3
قنبر
1396/01/13 - 08:13
سلام . یه چیز بگم ؟ یعنی چی از قضا مصاحبه ما باعث شد آنها از انزوا دربیان ؟؟؟؟
اینجور که فهمیدم شماها کلا همش آب و نون تو سفره اونوریا می ذارید و ظالما رو سر ما شاخ می کنید ؟؟
راحت باشید . ما هیچی از هیچکس نمی خواهیم دیگه .
می بینید اولین جانباز سال ،۹۶پر کشید . رفیقان می روند نوبت به نوبت خدایا نوبت ما کی خواهد آمد ...

Reply
no
4
yes
4
غریب
1396/01/13 - 23:38
عنوان کیهان نویس برای ایشان بهتر بود تا استاد دانشگاه.
واقعا این تحلیل در سطح و شان استاد دانشگاه است؟؟ ارائه تحلیل اشکالی ندارد اما برای ارزشمند کردن هر حرفی به هر عنوانی متوسل نشوید.
واقعا درج فرمایید

Reply
no
9
yes
5
افشار
1396/01/13 - 23:47
سلام
واقعا آقای رئیسی متعین است؟؟؟؟؟

Reply
no
8
yes
5
جانباز
1396/01/14 - 16:28
تحلیل شما در مورد ضعیفترین رئیس جمهور صحیح نیست.
شما ذهن ضعیفی دازید. همین یک سال پیش یعنی در زمان نیه شده کار دولت روحانی در خبرگان دوم شد و کرسی های نمایندگی به اعتدالیون رسید.
یادتان باشد اصلی ترین مخالفان روحانی یعنی محمد یزدی و مصباح یزدی به این هیبت و قدرت و ایمان و تقوی رای نیاوردند و برای جلوگیری از آبرو زیزی احمد جنتی را با تقلب نفر آخر اعلام کردند. امسال هم تو دهنی سختی خواهید خورد از جانبازی سو استفاده نکنید.

no
5
yes
1
پاسخگوی جانباز
1396/01/16 - 14:51
واقعا متاسفم که بعضی از افراد با طرفداری های نا آگاه و گستاخانه خود موجب رنجش می شوند و ناخواسته آب به آسیاب دشمن می ریزند همانطور که در اول متن آمده تحلیلگر استادی صاحب نظری است که افکار جوانان دانشگاهی این مرزو بوم را در اختیار دارد و در یک جامعه مردم سالار دینی اطلاعات خودش را در اختیار عموم قرار داده افراد جامعه هم عقل دارند چندین مطلب را می خوانند و تصمیم آخر را خودشان می گیرند جنگ و دعوا یی نیست ااگر شما برادریا خواهر جانباز هم در رد صحبتهای این برادر خوب سخنی دارید بسم الله خواهشا آن را مرقوم فرمایید تحلیل یک موضوع سیاسی به همین راحتی ها هم نیست سواد و اطلاعات می خواهدو بنده از چنین افرادی که درک و شعور افراد جامعه را بالا میبرند بی نهایت سپاسگزارم و امیدوارم ملت بدون تعصب و کینه و بعد از آگاهی از تمام جوانب کار فرد اصلح را جهت آبادی و آبادانی مملکت برگزیند و موجب افتخار میهن عزیز اسلامی شوند . انشاءالله


Reply
no
1
yes
4
1396/01/14 - 20:55
بعضیا برای به دست آوردن جا و مقام جان خیلی‌ها را نردبان می‌کنند ، تا خودشان را بالا بکشند

گاهی فکر می‌کنم جانمان بازیچه دست دیگران است

no
0
yes
0
1396/01/15 - 09:36
لذتی که در دوشادوش هم راه رفتن داره در بالا رفتن از شانه های دیگران نداره .
بهم می گن چند نفرید پای کار ؟ من می گم چهار پنج نفر . ولی شما که می دونید همش دروغه . اون یه نفرم با اصرار من میاد .
حاجی رو متعین کردم تا پشت سرش راه برم . جونمو به لب آورد تا اینجا آوردمش . وسط راه هی بکسلش می کنم . چقدر حرف ناروا شنیدم . محاله کسی رو ما متعین کنیم و بدبخت بشه . اما حاجی دومی کاری کرد که شد سایه سر ما . خدا شاهده اینو خدا متعین کرد . ما کاری باهاش نداشتیم . بعد متعینهای خدایی دیگه هم آمد وسط . هر چی هست از برکت اون متعین اولیه . آخه خدا به دلمون انداخت که در اوج خرابکاریها بریم سراغ اون .
خلاصه لوب کلام اینکه رو شانه هم پا نذارید . از اون بالا می افتید پایین ضربه مغزی می شید . رو خون شهدا هم پا نزارید چنان لیزی می خورید که نگو . این که لیز خورده داره مثلا کاری می کنه که بگه هنوز در خط شهداس ولی ببین محفلش دیگه شور و نشاط قبلی رو نداره . یادتونه قبلا چطور بود . بیایید در کنار هم برای حفظ نظام ارزشها قدم برداریم . ظرف این چند روزه تکلیفم معلوم میشه . بعد میام بیشتر درباره همراه بودن براتون حرف می زنم .
دمت گرم دکتر این واژه متعینو یادمون دادید .


Reply
no
0
yes
0
1396/01/15 - 07:21
ازدیدن کامنتها خیلی از کار خودم ناراحت شدم . هزارتا کامنت می ذارم چششم سفید میشه اما دریغ از دیدن یه مثبت . حالا ببین چه مثبتی بهم دادن .؟ چند ساعته هی به خودم می گم دستت بشکنه . کی می خوای عاقل بشی ؟ خداییش با همین شوخی جدی هام سرپام والا از جفای ظالما دق می کردیم . یه دانه پاک و مطهر حالا شده هفتصد دانه . حیف که حال ندارم والا ثابت می کردم تو شجره طیبه ای یعنی چه ؟ این چنین وجود با ارزشی چطور میشه که ....
ولش کن . توضیح دادن فایده نداره . هی منو کلافه تر می کنه . فقط یه کلمه . ببخشید دکتر . الان نمی تونم چیزی رو تغییر بدم دیگه . اما بازم فرصت پیش میاد که بخوام نظر واقعی خودمو بنویسم . اگه عمری باشه . چند روز دیگه که تکلیفم معلوم شد بهتون می گم تو کی بودی و کی هستی . بگم بیشتر حرفات درسته . الگوی سقوط نکردنم تو بودی .

Reply
no
4
yes
3
جانباز 30 درصد
1396/01/15 - 11:58
با سلام ::: سالیان زیادی را در عرصه انتخابات بوده ام و تا حدودی از بازیهای انتخاباتی مطلع هستم ؛ درود می فرستم بر برادر عزیز و ارزشمند جناب آقای دکتر قدرت الله رحمانی امید است توصیه های ایشان و تمامی دلسوزان انقلاب عزیز مان منجر به نتیجه شود و ایران اسلامی با تفکر انقلابی و عاشورای اداره شود ؛ زیرا این سخن امام خمینی ره همیشه و همه جا سالیان درازیست و این روزها بیشتر خود نمایی می کند ؛ که اگر مسئولین و مقامات خوی کاخ نشینی در آنها رسوخ کند باید فاتح انقلاب را خواند . پس همانگونه که حفظ نظام اسلامی واجب است .حفظ انقلاب عزیزمان هم واجب است و بی شک تداوم تفکر غربی و لیبرالیبر مدیریت کشور عزیزمان باعث حفظ جمهوری اسلامی و انقلاب نخواهد شد ؛ و این بیدارباشیست برای همه دلسوزان اسلام ؛ نظام ؛ انقلاب ووووو لذا همه باهم می گوئیم آقای دکتر رئیس بیا بیا بیا

Reply
no
7
yes
2
1396/01/15 - 19:28
خیلی حیف است این سایت با درج سخنانی بر پایه سفسطه و مغلطه خودش را وارد باند بازی های جناحی کند.
از نظر من این مطالب بسیار سخیف بوده و برپایه ادبیات تفکرات هوچی بوده و چون ایثارگران از لحاظ فکری بسیار با فاش نیوز همزاد پنداری کرده و مورد اعتماد عمومی است.
در آخر از سایت فاش نیوز تقاضا دارم تنزل مقام نکرده و همچنان پاتوق کهنه سربازان جنگ باشد که در خور احترام و عزت است.

no
2
yes
1
1396/01/16 - 11:30
عزیز من آدم همیشه باید نیمه پر لیوانو ببینه . به هر قسمت نظر دکتر ایراد داری قشنگ آنجا را بگو که بدونه اما اگه همشو نفی کنی باید در درک شما از مبانی سیاست هم شک کنیم .
چرا اسمتو ننوشتی ؟
از خاطرات جانبازان مطلب می بینید ایراد می گیرد که چرا خاطره می فرستید ؟ درباره مسایل روز اظهار نظری میشه ایراد می گیرید چرا وارد مباحث سیاسی شدید .
خودمون با دست خودمون یه کاری کردیم که هم از عرصه اجتماع انداختمون بیرون هم خاطرات حماسه ها فراموش شد هم حقمونو ضایع کردند عین یه سربار با نا رفتار می کنند . فریاد تظلم سر می دیم یه عده میان می گن چرا برای بیگانه ها درد دل می کنی ؟
واقعا با این وضع چه آینده روشنی بر ای ما وجود داره ؟
وقتی هم که نردیم یه میلیون نفر سر خاکت جمع میشن می گن مرحوم کباب خیلی دوست داشت برای ناهار کباب بگیرید که مدعوین بخورن و برای روحش دعا کنن !
این آخر وضع ما .
اینقدر بهانه گیری الکی نکنید . تقصیر خودمه من خودم این مطلب رو با پیام اولم سوزوندم . دیگه نمی تونم موضوع رو جمع کنم . فقط بدونید بعضی نقطه نظرات دکتر صحیح است . ببینید چقدر تشتت نظر بین ما زیاده که جبهه مخالف رو این شرایط به توفیقات عالی دست پیدا می کنند . یه کم با همدلی بیشتر در مباحث شرکت کنیم . با اشکر


Reply
no
4
yes
3
1396/01/16 - 15:24
خدایا شکرت که تو دنیا این کوچه علی چپ رو اقلا درست به ما نشان دادی ؟ یعنی اگه آدرس این کوچه علی چپ رو درست یاد نمی گرفتم وقتی ماهیت یه چیز یا کسی برامون مکشوف می شد من خودمو به کجا می زدم ؟؟؟
دکتر خداییش خودتو این جانباز م ر ک و اون حاجی دروغکی وووووو کی می خواهید متوجه بشید ما یه جیز دیگه ای هستیم . من که می دونم از اون رو دستی که چهار سال پیش از ما خوردید هنوز دمغ هستید ؟ آقا خدا ما رو اینطور کاری آفریده . شما مغبون شدید که سی سال پیش که فهمیدید ما اسیریم سراغمون نیامدید . حالا حاج احمد متوسلیان هم کی بیاد ازتون شاکی بشه چرا درباره آزادیش کم کاری کردید ؟ صد رحمت به اسراییلها . آدم دست آنها اسیر باشه ولی دست جماعت ...... ولش کن .
خنده هاتو کردی ؟ خب حالا بذار بیاییم تو تیمت اگه بدرد نخور نبودیم ؟ شکر خدا که دست به اخراجتون حرف نداره . کاری کردید که خدا داره منو بزور می بره ولی منو بگو چه خوشم با عالم شما دلم نمیاد دست تنها رهاتون کنم . به جان شما نباشه شب آرزوها یه دعا کردم صبحش مستجاب شد که اگه چیز دیگه ای که با اون دلشکستگی از خدا خواسته بودم شک نکن بازم بهم می داد . نذار با دلشکستگی این روزها دعاهای عجیب غریب کنم . حاجی سر ما فیلم درنیار فیلمت می کنما . بذار آروم بشینم . یعنی چی حالا همه درد ما رو گرفتن ؟؟؟ درد و بلاتون بخوره تو سر من . دیگه تمومش کنید . خب . حالا یک به یک شدیم . ببین آدمو مجبور می کنید چه کامنتهایی براتون ارسال کنم .(●_●)

Reply
no
0
yes
0
محمد
1396/01/16 - 19:56
ضمن عرض سلام
خدمت دست اندکاران سایت وایثارگران گرام

باید هرکس کاندید ریاست جمهور شود ومورد خواست ملت وایثارگران قرار گیرد
حتما از احمدی نژاد تبری جوید

برای مردم اگاه جریان فتنه وجریان انحرافی که ایران عزیز را داغدار کردند
هیچ فرقی نمیکند

ما ایثار گران وملت همیشه در صحنه نه به طرفداران فتنه جو رای میدهیم نه به جریان مرتد انحرافی

Reply
no
2
yes
21
محمد
1396/01/19 - 22:59
کاندید ریاست جمهوری فقط مهندس حمیدرضابقائی /معاون اول دولت دکتر محمود احمدی نزاد انشاا...ورفع مشکلات تمام ایثار گران

no
0
yes
0
مرتضی خاکپور
1396/01/20 - 12:06

...

مگر اینکه برای ایثارگران خوب باشد ؟!

برای بچه هایی که جبهه بودند اصلاً خوب ؟!

خیلی هم بد است ؟!

بودجه ۱۰۰ میلیاردی مجلس را هم به رزمندگان نداد .

فقط ۱۸ میلیارد را داد .

یعنی نهایت دشمنی با بچه های جبهه و جنگ ؟!

البته برای ایثارگران خوب می شود ؛ خیلیییییی خوب ؟!

...no
0
yes
3
مدیری
1396/01/25 - 13:54
کاندید باید مردمی ساده زیست متعهد متخصص و با تقوی باشد. و دشمن صهیونیستی از او بهراسد مثل آن مرد پاک ،،ششمین خادم ملت


نظری بگذارید
chapta

بدون ویرایش از شما
بیشتر...
آخرین اخبار
بیشتر...
معرفی کتاب

نقل مطالب سایت، فقط با ذکر منبع بلامانع است.

@ 2014 تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ ایثار و شهادت(فاش نیوز)،محفوظ می باشد.