04 تير 1397/ ۱۱ شوال ۱۴۳۹
شناسه خبر : 54561
1396,سه شنبه 10 مرداد13:12
اشتراک گذاری در:
عکس روز

بررسی قوانین بازنشستگی ایثارگران (۲)


در ادامه بخش اول بررسی قوانین بازنشستگی ایثارگران که به بیان برخی محدودیت‌ها اشاره کردیم و در اصلاحیه این قانون توسط مجلس شورای اسلامی، برخی از آن محدودیت‌ها رفع شد، به برخی دیگر اشاره خواهیم داشت:

بررسی قوانین بازنشستگی ایثارگران (۲)

یوسف مجتهد - در ادامه بخش اول بررسی قوانین بازنشستگی ایثارگران که به بیان برخی محدودیت‌ها اشاره کردیم و در اصلاحیه این قانون توسط مجلس شورای اسلامی، برخی از آن محدودیت‌ها رفع شد، به برخی دیگر اشاره خواهیم داشت:

ج- در تبصره6 الحاقی به قانون نحوه بازنشستگی جانبازان، تکلیف پرداخت حق بیمه و مستمری قابل پرداخت تا احراز شرایط بازنشستگی و حق بیمه سنوات ارفاقی در دستگاه‌های دولتی برعهده دستگاه و در دستگاه‌های غیردولتی ازجمله دستگاه‌های مشمول قانون کار، برعهده دولت گذاشته شده است که با اعلام سازمان تامین‌اجتماعی، اعتبار مربوط طی ردیف جداگانه‌ای همه ساله در بودجه سالانه پیش‌بینی و به حساب سازمان تامین‌اجتماعی واریز خواهد شد.

با این مصوبه قانونی تکلیف جانبازان و آزادگان در پرداخت کسورات حق بیمه سنوات ارفاقی مشخص شد. دستگاه‌های دولتی موظفند کسورات سنوات ارفاقی کارکنان جانباز و آزاده خود را محاسبه و به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت کنند. جانبازان و آزادگان شاغل در بخش‌های غیردولتی ازجمله دستگاه‌های مشمول قانون کار، کسورات آنان توسط سازمان تامین‌اجتماعی محاسبه و با اعلام آن به دولت در بودجه سنواتی پیش‌بینی و به حساب سازمان تامین‌اجتماعی واریز خواهد شد. بهانه‌هایی که اخیرا در مسیر بازنشستگی مشمولین قانون کار شاغل در بخش‌های غیردولتی برای تامین کسورات ایجاد شده، با این مصوبه حل شده است و در صورت ایجاد موانع در مسیر بازنشستگی قابل پیگیری در دیوان عدالت اداری است و با صدور یک رأی در شعب دیوان در این خصوص که مستند به قانون است، به استناد تبصره ماده11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که بیان می‌دارد:

پس از صدور رأی و قطعیت آن براساس ماده11، مرجع محکوم‌علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.

سایر ایثارگران نیازی به طرح مجدد شکایت نداشته و سازمان تامین‌اجتماعی مکلف خواهد شد برای سایرین نیز منطبق با رأی صادره اقدام کند. با توجه به صراحت تبصره‌های الحاقی به قانون نحوه بازنشستگی جانبازان، دستگاه‌های متولی از بهانه‌تراشی دست برنداشته و با سنگ‌اندازی مانع احقاق حقوق ایثارگران شدند.

مجلس شورای اسلامی در تاریخ22/9/84 برای رفع این ابهامات، استفساریه‌ای به شرح زیر را به تصویب رساند. در متن ماده واحده استفساریه آمده است:

آیا کارگران جانباز و آزاده شاغل در کارخانجات، کارگاه‌ها، شرکت‌های خصوصی، بخش‌های غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول مفاد تبصره6 ذیل ماده واحده قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان می‌باشند یا خیر؟

نظر مجلس در پاسخ استفساریه به شرح زیر است:
بلی، مشمول مفاد تبصره6 ذیل ماده واحده قانون مذکور می‌باشند. با این پاسخ قانونی مجلس که به تایید شورای نگهبان هم رسیده است جای هیچ تردیدی باقی نمی‌ماند که همه مشمولین قانون تامین‌اجتماعی از مزایای قانون نحوه بازنشستگی جانبازان برخوردار می‌شوند.

در تبصره3 قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان آمده است: آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط سازمان تامین‌اجتماعی با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. آیا در تهیه این آیین‌نامه بنیاد نقش داشته است یا خیر؟ مهم این است که این آیین‌نامه منطبق با قانون تهیه نشده و مشکلات عدیده‌ای را برای ایثارگران به وجود آورده است. با عنایت به اینکه در مقدمه آیین‌نامه و در جلسه هیأت وزیران قید شده، بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین‌اجتماعی، بعید نیست این اقدام بدون همکاری بنیاد به انجام رسیده باشد.

اولین ایراد به آیین‌نامه هیأت وزیران با عنایت به اینکه پس از قانون استفساریه مجلس تهیه شده است، بی‌توجهی به قانون استفساریه مجلس در حوزه شمول دستگاه‌هایی است که مشمول این قانون می‌شوند. در استفساریه مجلس به صراحت آمده است. کارگران جانباز و آزاده شاغل در کارخانجات، کارگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی نیز شامل بهره‌مندی از قانون نحوه بازنشستگی جانبازان می‌شوند، لکن در آیین‌نامه اجرایی هیأت وزیرات تصریحی بر این مورد نشده است و همین مسئله بهانه‌ای در اختیار متولیان گذاشته تا اجرای این قانون را درباره کارکنان این قبیل شرکت‌ها با مشکل مواجه کنند.


کد خبرنگار : 23


Reply
no
1
yes
0
علی ابوالقاسمی
1396/05/10 - 23:43
باسلام وخسته نباشیدخواهش میکنم ازآقامجتهدکه فردی زحمت کش وپیگیرحق وحقوق قشرآسیب دیده ازجنگ هستندجواب این سوال رابدهندطبق ماده 51فوق العاده ایثارشامل ایثارگران شاغل درشغل های دولتی میشوندو دیگرایثارگران رابنیادبایدبدهدتاچه سالی معلوم نیست فقط قشربازنشسته ایثارگرحساب نمیشود بعداز 27و8سال این قانون ابلاغ شده که اکثرایثارگران باسابقه درصدواسارت بالاچندسال هست بازنشسته شده اندپس این قانون فقط شامل ایثارگران شاغل درمجلس میشودوس الباقی هماندکی هستندکه اجرای اینگونه قوانیین درکشورایران دلبخواهی هست هیچ سازمانی هم پیگیری نمی کندقانون عودت بکارآزادگان باسابقه بالا که قبل ازسال 90بازنشسته شده اندتازه درسال 91قانون ابلاغ شده الان که مارفتیم بدای عودت بکاربانک صادرات اصلااین قانون مجلس راقبول نداردپس چراکلی هزینه می کنندتایک قانون به ثبت برسدولی اجراءنشودچه سودی دارددرآخردرایران ایثاروگذشت وفداکاری وجانبازی وآزادگی وایثارگری ورزمندگی همه تاریخ مصرف دارننددراروپاکه ادعامسلمانی ندارنندبهترازماپایندبه ارزش هاهستتدآقای مجتهدحداقل بافوت این عزیزان درشبکه خبرزیرنویس بشونندواقعایک مطرب زمان شاه درخارج فوت میکندکلی صداوسیمای جمهوریاسلامی سروصدامیکندفکرکنم چندسال دیگربچه هایجنگ رامحاکمه کنندبه جرم دفاع ازوطن وناموس ونظام وکشورآزاده 8ساله وجانبازه 55درصدبسیجی ازتهران

Reply
no
0
yes
0
صفر نصيري
1396/05/12 - 08:48
اينجانب جانباز 50 درصدي حالت اشتغال هستم.داراي بيست سال سابقه ي تامين اجتماعي با 53 سال سن هستم، آيا ميتوانم بازنشسته شوم؟اگر بازنشسته شوم تكليف حالت اشتغالم چه ميشود؟

Reply
no
0
yes
0
ایثارگر
1396/05/12 - 08:52
نظری برماده22قانون اطلاعات آزادهر گونه فعل ویا ترک فعل برای ممانعت قانون ایثارگران مجازات دارد دسترسی ایثار گران به قوانین وآئین نامه اجرائی برنامه ششم برابر ماده 22قانون اطلاعات آزاد حق آنهاست وهر گونه فعل ویا ترک فعل برای ممانعت مجازات دارد بسیار عالی وجامع بود از مسئول محترم نشریه فاش نیوز تشکر وافر دارم که چنین فضایی برای تبادل اطلاعات به وجود آ ورده اند خواهشمند است 1- درصورت امکان درخواستهائی که منتشر می شود قسمتی درکنار آن نامه تعریف شود که جواب مسئولین که وجدان کاری دارند و واصل شده به صورت تیتر وار مشخص شود مثلا درچه تاریخی به چه مسئولی منعکس شده وآن مسئول یا سازمانهای مرتبط چه جوابی داشته اند تصویر نامه آن سازمان نشان داده شود این فضا بسیار گیرا خواهد بود وفاش نیوز در ابتدا ابداء کننده طرح جامع ونوین خواهد بود درغیر این صورت ناله کرده درچاه خوب است وباعث تخلیه خواهد شد لیکن هدف شما نتیجه گیری است کو فریاد رسی 2- از مسئولین محترم فاش نیوز خواهشمند است از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل 90 مجلس و ریاست کمیسیون تدوین برنامه ششم وریاست کمیسیون ایثار گران مجلس —وریاست محترم بنیاد شهید کشور ومعاون حقوقی وی – ریاست محترم باز رسی کل کشور -ریاست محترم ایثار گران ستاد کل نیروهای مسلح -ریاست محترم ایثارگران سپاه پاسداران وارتش ونیروی انتظامی - به صورت جداگانه دعوت وهم زمان مجدد درخواست فوق منتشر وسوال شود اولا: ضمانت اجرائی قوانین ایثار گران چیست ثانیا : درصورت استنکاف مسئولین خاطی نحو احقاق حق ایثارگر یا مجازات خاطی چگونه است ثالثا : نظر هرمسئولی نسبت به معرفی لینگ یا پرتال سازمان خود برابر ماده یک آیین‌نامه‌ی اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به شهروندان ایرانی چیست رابعا : برابر درخواست فوق چه بند هائی جهت احقاق حق ایثارگران درحوزه کاری آنهاست وکی جواب قطعی خوا هند داد خامسا : نحوه مراجعه ایثارگران در حوزه کاری خودشان وپل ارتباطی با مسئولین ایثارگران چگونه است سادسا : نشریه محترم فاش نیوز درصورت امکان هرنامه ای که جهت اخذ جواب یا پاسخ از سازمانهای مختلف تبادل می گردد گیرنده به همان ایمل یا جیمیلی که مکاتبه شده ارسال فرمایند تا ایثار گر قانع و پاداش حسنه شما افزون شود

Reply
no
0
yes
0
حمیدراستگو
1396/05/12 - 08:52
سلام. خسته نباشید. سوالی دارم درخصوص بازنشستگی پیش ازموعد. با 26سال خدمت دردانشگاه علوم پزشکی با اینکه جانباز 20$%هستم چه وقت میتوانم درخواست بدهم.

Reply
no
0
yes
0
جهانبخش نیازی ۷۰درصدقطع نخاعی
1396/05/14 - 23:30
سلام ازبرادرخوب وبزرگوارم .سوالی دارم .دررابطه بابزنشستگی جانبازان حالت اشتغال بسیجی که بنا بود بازنشسته شوند وازسال ۹۶ هردفعه ۴۰۰۰هزارنفر بازنشسته شوند بکجا انجامید باتشکراززحمات شما.

Reply
no
0
yes
0
محسن حسینی
1396/05/15 - 08:47
سلام من حدود 15 ماه سابقه جبهه دارم ولی تا به حال تشکیل پرونده ایثارگری ندادم لطفا مرا راهنمایی کنید

Reply
no
0
yes
0
علی حسین موسوی
1396/05/16 - 08:30
من درسالهای62تا64درگردان 353پدافندهوایی لشکر21حمزه درجزایرمجنون خدمت کرده ام برای دریافت کارت ایثارمشکل دارم چون گردان353ازلشکرجداشده ومن محل استقرارش رانمیدانم لطفا راهنمایی کنید میخواهم حضوری جهت دریافت کارت اقدام کنم

Reply
no
0
yes
0
سیدمهدی
1396/05/21 - 19:11
سلام.بعد28 سال ازجنگ میگذردهنوزحق جانبازان پایمال میشود بعداز 30سال درشغل دبیری اموزش پرورش بازنشسته شدم میگند سنت 50ستل قانون افرادعادی میانگین 2سال اخرحساب میشه 700هزارتومان از حقوقم کم شده

Reply
no
0
yes
0
1396/05/21 - 19:20
سلام.چراجانبازان سن پنجاه بازنشسته میشند حقشان باید پایمال شود میانگین دوسال اخرخدمت مثل افرادعادی محاسبه میشود 700هزار تومان ازحقوقم کم شده توراخدا پیگیری کنید.بی عدالتی اینقدر این نمایندها چطور قانونای تصویب میکنند

نظری بگذارید
chapta

آخرین اخبار
بیشتر...
معرفی کتاب

نقل مطالب سایت، فقط با ذکر منبع بلامانع است.

@ 2014 تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ ایثار و شهادت(فاش نیوز)،محفوظ می باشد.