30 مهر 1397/ ۱۲ صفر ۱۴۴۰
شناسه خبر : 56539
1396,چهارشنبه 17 آبان13:08
اشتراک گذاری در:
عکس روز

اثرات زندگی با یک پدر اعصاب و روانی!


کسی هست بگوید من شاهدتکه تکه شدن هم رزمانم نبودم؟ کسی هست بگوید من درجبهه بودم ولی جسد پرخون همسنگر شهیدم را تا پشت خاکریز نبردم؟

اثرات زندگی با یک پدر اعصاب و روانی!

مشکانی- هم گروه و همرزمان عزیز! هرچند که 28 سال است که بیشتر قوانین در حد حرف باقی مانده اند، چه آنهایی که زیر 25 درصدند و چه آنهایی که اصلا" درصد ندارند. جنگ ندیده ها چه می دانند.صدای صوت مدام خمپاره و انفجارهای سهمگین را ...؟!!
کسی که یک روز در جنگ بوده، حقش هرچیز هست. جزظلم وتبعیض 28 ساله درحق شان ........

 کسی هست بگوید من شاهدتکه تکه شدن هم رزمانم نبودم؟ کسی هست بگوید من درجبهه بودم ولی جسد پرخون همسنگر شهیدم را تا پشت خاکریز نبردم؟

 آری واقعیت این است که به همه ی رزمندگان باید درصد داد. آن هم درصد بالا چون همه ی آنها در جبهه جنگیدند و حداقل اینکه همه ی آنها مشکل اعصاب وروان دارند...حال باگذشت 28سال که ظلم ناروا درحقمان کرده ایدبه یاری مان بیایید..........

 ❌رزمنده دردمند و داوطلب 27ماه جنگ بدون حقوق قانونی ودفترچه بیمه درمانی که حداقل بروم دردی را که از جنگ به ارث برای خانواده ام اورده ام رادرمان کنم. خانواده من و امثال من چرا باید تاوان جبهه رفتن های مارابدهند؟ زن وبچه10یا14ساله چه گناهی کرده که بخاطر ناراحتی اعصاب پدرنبایددرخانه بلندصحبت کند یاتلویزیون را در بودن پدر روشن کند؟ چون جبهه رفته وبه احترام پدر بودنش  به داخل خودش می ریزد و فردا که داخل جامعه می شود، اثرات تحمیل های نابجای پدرموجی کم کم خودشان رانمایان می کنند و آن وقت است که این طفل معصوم ضربه های جبهه رفتن پدرش را می خورد و آقازاده های جنگ ندیده با دید دیگری به او نگاه می کنند و تازه او رابی جنبه و بیسواد و ....می نامند.

 چرا؟ چون پدرش برای دفاع ازناموس.خودش وکشورش جنگیده واثراتش روی بچه بیگناهش حال تاثیرگذاشته و مسئولین هم مثل پدرش که بعدازاتمام جنگ با کلی درد رهایش کردند این قربانی جنگ راهم رهاکرده و می کنندکه داریم می بینیم.

 مسئولین بایداین شیرمردان را که اکثریت ازطبقه ضعیف جامعه هستند وبدون هیچ چشمداشتی رفتندبرای یک کشورجنگیدند وهمگی دردمندشدند، باید بعد ازاتمام جنگ سازماندهی می کرد وحق وحقوقشان را نسبت به صدماتشان ومدت جبهه شان به این عزیزان میداد نه اینکه به امان خدا ولشان می کرد....

اماحال فقط فقط  خانواده  رزمنده وجانباز  بایدتاوان پس بدهند ....بدون اینکه  مسئولین درطول این28سال توجهی کرده باشند وفقط بگویند رزمنده نوجوان دیروزی شمابا آن همه دردکه ازجنگ به ارث بردید حال درکهن سالی بااین گرانی های کمرشکن دکتر ودوا و.... چکار می کنید.که متاسفانه خیر!

 مردم و مسئولین عزیزببینید همان رزمندگان  شجاع دیروز هستندکه امروز پیش اهل وعیال بخاطر امرارمعاش روزمره اش شرمنده و شرمسار شده ..برای چی چون مریض و ناتوان است؟ کسی که جلو تانک های دشمن قدعلم  میکرد و نگذاشت ذره ای  ازخاکمان را تصرف کنند اما حال!!! امروز برای لقمه نانی !!پیش اهل وعیال ناتوان مانده وبا سیلی خودش وخانواده اش جلو در وهمسایه بخاطر آبرویشان صورتشان را سرخ نگه داشته  اند چرا؟؟؟ که حال جنگ ندیده ها اختلاس کنند و بعدیک عده ازمسئولین آنها را ذخیره انقلاب بنامند؟

 خاک برسرتان که رزمندگانتان راکه حافظ جان وناموستان بودندراذخیره انقلاب ننامیدید اما اختلاسگران را ذخیره مینامید... و هر از گاهی هم عده ای متلک هایی  زیرلب زمزمه می کنند ...به تو چه که رفتی جبهه .فقط توبودی. پیغمبرشده بودی غصه امتت را می خوردی و... که خود با گوش هایم شنیده ام. تازه اینها گلچینی از آن همه بی غربی عده ای بود که گفتم ...

 مسئولین عزیز دلسوزان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران چه اتفاقی بعد ازجنگ دراین کشور اسلامی رخ داده که همان کسانی که برای جبهه رفتنمون بدرقه مون می کردند، اسفند دود می کردند حال دارند تیکه های آبدار می اندازند؟؟ خدای ناکرده اشتباه از ما بود که رفتیم جنگ یا نه بی کفایتی و تک خوری بعضی ازمسئولین است که حال ماگوشه گیرشده ایم؟ آن هم سر سفره ای که بانی اصلیش رزمندگان .جانبازان.اسرا و شهدای عزیزمان هستند؟؟؟

 چرااین شیرمردان مورد بی توجهی مردم وبخصوص مسئولینی که خود مارااعزام کردند قرارگرفته اند؟ امروز همان مسئولین ما را که همسنگرش بودیم فراموش کرده اند؟ یعنی صندلی ریاست اینقدرجایگاهش محکم ودوست داشتنی است که همرزمانت را ازیادببری؟ آن هم صندلی که به هیچ کس وفانکرده؟

حال من رزمنده  عصبی که در روز 7الی 9قرص اعصاب مصرف می کنم، آن هم آزاد چطور با خانواده ام  که نمیتوانم سرکارهم بروم مدارا کنم؟؟ مگر بچه های ما ماشین پراید که برای مسئولین فرغون هم حساب نمی شود، نمی خواهند؟ مگر بچه های ما ماهی یک بار دلشان نمیخواهد گوشت بخورند؟ و... هزاران اما و اگر بدون جواب که 28سال است که هنوز مسئولین به اینهمه اما و اگر ما جانبازان زیر25درصدها و بخصوص رزمندگان که هنوزدفترچه درمانی نداریم . چرا؟؟؟
 
 چرا لایحه برنامه ششم توسعه تصویب مجلس شورای اسلامی وتایید شورای نگهبان شده را باگذشت8ماه از سال96 اجرا نمی کنند؟؟؟ درصورتی که هم رئیس مجلس ابلاغ نموده و هم روزنامه رسمی منتشر؟؟؟ به دادمان برسید. نگذارید زندگی این کهنه سربازان آخرعمری به جرم دفاع ازکشور وناموس به جدایی بکشد. چراچون شرمنده کوچک ترین خواسته زن وبچه شدیم ...

رزمنده دردمند وداوطلب27ماه جنگ حتی بدون دفترچه بیمه درمانی


کد خبرنگار : 20


جانباز     پدر     اعصاب و روان     فاش نیوز                            
Reply
no
0
yes
2
رزمنده بسیجی دفاع مقدس
1396/08/17 - 15:52
به نام خدای راستی/سلام برادرهمرزم وهمدردم

Reply
no
0
yes
1
جانبازجنگ
1396/08/18 - 12:41
شمادرست میگی برادر.....اماکوگوش شنوا !!! زور که باشه قباله باطله!!!!!

Reply
no
0
yes
0
قنبر مبارز
1396/08/18 - 19:27
مشکانی بزرگوار ممنون که حرف منو زدید ما به تیر همونا که با ما یه روز همرزم بودند و چه منبرهایی در باره حق الناس برای ما می ذاشتند اینطور شکسته بال شدیم . حالا چکار کنیم برادر ؟ انگار راستی راستی تو دایره بسته درد دل کردن با شما افتادمو هیچ راه نجات دیگری جز توسل به خدا نیست . اما این راهم خیلی صبوری می خواد . من دیگه صبرم تمام شده حتما یه بلایی سر خودم می آرم با فکرام . اما نترسید مسلما خودکشی نیست .

Reply
no
0
yes
0
1396/08/19 - 13:58
آقای مشکانی عزیز سلام
چرا دفترچه درمانی ندارید؟ شمابروید بنیاد و یا سپاه می توانید دفترچه بگیرید. اگرمعسر هستید پرونده تشکیل دهید قانون است که به شما کمک معیشت بدهند.قبول که مسئولین بی توجهی می کنند و قانون را عمل نمی کنند ولی شما به جای حرص خوردن و اینکه اعصاب خودت را بیشتر خراب کنی وما هم ناراحت شویم فعلا این کارها را انجام بدهید دوستان مانند فاش نیوز و آقای مجتهدو...حتما در حال اطلاع رسانی و پیگیری هستند. باور کن از دست خراب کاری های برخی از مسئولین نظام ،ما هم اعصاب درستی نداریم روزی دو قرص اعصاب می خورم.اصلا مردم کم کم همه دارند مریض می شوند.شرایط را برای خودتان سخت تر نکنید.قربان شما رزمنده دلاور

Reply
no
0
yes
0
بازنشسته ارتش
1396/08/19 - 21:13
به خدا قسم با 140 ماه حضور مستمر و 5 درصد جانبازی در مقام یک بدر همیشه خود را شرمنده خانواده میبینم کجای عدالت این را می گوید /

نظری بگذارید
chapta

بدون ویرایش از شما
بیشتر...
آخرین اخبار
بیشتر...
معرفی کتاب

نقل مطالب سایت، فقط با ذکر منبع بلامانع است.

@ 2014 تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ ایثار و شهادت(فاش نیوز)،محفوظ می باشد.