26 مهر 1397/ ۰۸ صفر ۱۴۴۰
شناسه خبر : 56943
1396,دوشنبه 13 آذر08:50
اشتراک گذاری در:
عکس روز

آقای خلبان در حال ماهیگیری


اح‍م‍د ک‍ش‍وری‌ ت‍ی‍ر م‍‍اه‌ ۱۳۳۲، در خ‍‍ان‍واده‌ای‌ م‍ت‍وس‍ط در ف‍ی‍روزک‍وه‌ چ‍ش‍م‌ ب‍ه‌ ج‍‍ه‍‍ان گ‍ش‍ود. ش‍‍ه‍ی‍د س‍رل‍ش‍گ‍ر خ‍ل‍ب‍‍ان‌ ‌اح‍م‍د ک‍شوری‌ 15 ‌آذر سال 1359، در ح‍‍ال‍‍ی‌ ک‍ه‌ ‌از ی‍ک‌ م‍‍ام‍وری‍ت‌ ب‍س‍ی‍‍ار م‍ش‍ک‍ل، ‌ام‍‍ا پ‍ی‍روز ب‍‍ازمی‌گ‍ش‍ت، در ‌ای‍لام‌ (م‍ن‍طق‍ه‌ م‍ی‍م‍ک‌ - دره‌ ‌ب‍ی‍ن‍‍ا) م‍ورد ح‍م‍ل‍ه‌ م‍زدوران‌ ب‍‍ع‍ث‍‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‌ و در ح‍‍ال‍‍ی‌ ک‍ه‌ ‌ه‍ل‍ی‍ک‍وپ‍ت‍رش‌ در ‌اث‍ر ‌اص‍‍اب‍ت‌ راک‍ت‌ ‌ه‍‍ای‌ دو ف‍رون‍د م‍ی‍گ‌ ‌ع‍راق‍‍ی‌ ب‍ه‌ ش‍دت‌ م‍‍ی‌ س‍وخ‍ت‌، ‌آن‌ را ت‍‍ا م‍واض‍‍ع‌ خ‍ودی‌ ‌ه‍دای‍ت‌ ک‍رد و ‌آن‌ گ‍‍اه‌ در خ‍‍اک‌ وطن‌ س‍ق‍وط ک‍رد و ب‍ه‌ ‌آرزوی‌ دی‍ری‍ن‍ه‌ ‌اش‌ رس‍ی‍د و ش‍رب‍ت‌ ش‍‍ه‍‍ادت‌ را م‍ردان‍ه‌ س‍رک‍ش‍ی‍د. پ‍ی‍ک‍ر پ‍‍اک‌ ‌او را ب‍ه‌ ت‍‍ه‍ران‌ ‌ان‍ت‍ق‍‍ال‌ دادن‍د و در م‍زار ش‍‍ه‍ی‍دان‌ (ب‍‍ه‍ش‍ت‌ زه‍را)، م‍ی‍‍ع‍‍ادگ‍‍اه‌ ‌ع‍‍اش‍ق‍‍ان‌ ‌ال‍ل‍ه، ب‍ه‌ خ‍‍اک‌ س‍پ‍ردند. ش‍‍ه‍ی‍د س‍رل‍ش‍گ‍ر خ‍ل‍ب‍‍ان‌ ‌اح‍م‍د ک‍ش‍وری به دل‍ی‍ل‌ دلاوری‌ه‍‍ای‍ش‌ ب‍ه‌ ‌ع‍ق‍‍اب‌ ت‍ی‍ز پ‍رواز ج‍ب‍‍ه‍ه‌ه‍‍ای‌ ج‍ن‍گ شهرت داشت.

آنچه می بینید تصاویری از این شهید در حال ماهیگیری است.

 
شهید     اح‍م‍د ک‍ش‍وری‌     ماهیگیری     جنگ     دفاع مقدس                        
نظری بگذارید
chapta

بدون ویرایش از شما
بیشتر...
آخرین اخبار
بیشتر...
معرفی کتاب

نقل مطالب سایت، فقط با ذکر منبع بلامانع است.

@ 2014 تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ ایثار و شهادت(فاش نیوز)،محفوظ می باشد.