21 آذر 1397/ ۰۴ ربيع الثاني ۱۴۴۰
شناسه خبر : 57465
1396,یکشنبه 24 دي15:00
اشتراک گذاری در:
عکس روز

جایگاه ایثارگران در لایحه بودجه 97


در لایحه بودجه سال 1397 کل کشور که از حیث منابع بالغ بر یازده میلیون و نهصد و چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون (11.949.353.674.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ یازده میلیون و نهصد و چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون (11.949.354.674.000.000) ریال می باشد فقط در دو تبصره 11 و 17نام ایثارگران ذکر شده است.

جایگاه ایثارگران در لایحه بودجه 97

*بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف 131600 جدول شماره (7) این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.

*بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است به والدین، همسران شهدا و فرزندان شهدا که به دلیل کهولت سن و یا دارای بیماری خاص و صعبالعلاج و محدودیت جسمی حرکتی که نیاز به نگهداری دارند ، نسبت به پرداخت حق نگاهداری به میزان سی‌درصد (30%) حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند.

*ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان‌قیمت تا سقف یکصد و پنجاه میلیون ریال بهره‌مند شده و تا پایان سال 1394 تسویه نموده‌اند، می‌توانند به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان‌قیمت ایثارگری قانون بودجه سال 1397 بهره‌مند شوند.

*فرزندان ایثارگران مشمول ماده (45) قانون خدمت وظیفه عمومی علاوه بر امتیاز مذکور در این ماده مشروط به عدم غیبت آنها و نیز انجام خدمت وظیفه عمومی پدر آنان با هر مقطع تحصیلی، مشمول ردیف اول جدول با اعمال پنجاه‌درصد (50%) تخفیف می‌شوند.

در لایحه بودجه سال 1397 کل کشور که از حیث منابع بالغ بر یازده میلیون و نهصد و چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون (11.949.353.674.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ یازده میلیون و نهصد و چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون (11.949.354.674.000.000) ریال می باشد فقط در دو تبصره 11 و 17نام ایثارگران ذکر شده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی فاش نیوز، در تبصره 11 لایحه بودجه 97 در خصوص فرزندان ایثارگران مشمول ماده (45) قانون خدمت وظیفه عمومی علاوه بر امتیاز مذکور در این ماده مشروط به عدم غیبت آنها و نیز انجام خدمت وظیفه عمومی پدر آنان با هر مقطع تحصیلی، مشمول ردیف اول جدول با اعمال پنجاه‌درصد تخفیف می‌شوند

.

بر اساس این گزارش در تبصره 17 نیز آمده است؛ بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف 131600 جدول شماره (7) این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.

همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است به والدین، همسران شهدا و فرزندان شهدا که به دلیل کهولت سن و یا دارای بیماری خاص و صعب العلاج و محدودیت جسمی حرکتی که نیاز به نگهداری دارند ، نسبت به پرداخت حق نگاهداری به میزان سی‌درصد (30%) حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند.

در این راستا برای تامین وام مسکن ایثارگران نیز آمده است:ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان‌قیمت تا سقف یکصد و پنجاه میلیون ریال بهره ‌مند شده و تا پایان سال 1394 تسویه نموده‌اند، می‌توانند به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان‌قیمت ایثارگری قانون بودجه سال 1397 بهره‌مند شوند

به گزارش حبرنگار ما متن کامل تبصره 11 و 17 لایحه بودجه سال اینده به شرح زیر می باشد:

تبصره 11-

ب- به دولت اجازه داده می‌شود کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساطی کـه تـا پایان سـال 1397 تسـویه می‌شود، معاف کند.

تمام درآمد های حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 150128 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شـود و تـا سـقف سـیزده هـزار و پانصـد میلیـون (13.500.000.000) ریال در قالب ردیف 23 -530000 جدول شماره (9) این قانون به صورت مساوی به ردیف ‌های ذیربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقت‌نامه متبادله بـا سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص می‌یابد

میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر می‌باشد:

1 -به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده درصد (10%) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه، یکسال محسوب می‌شود.

2- برای مشمولان متأهل، پنج‌درصد(5%) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند، پنج درصد (5%) از مجموع مبلغ جریمه کسر می‌شود.

3- مشمولان غایبی که به‌ صورت اقساطی و یا نقدی برای صدور کارت پایان خدمت اقدام نموده‌اند، می‌توانند گواهینامه رانندگی أخذ نمایند.

4- فرزندان ایثارگران مشمول ماده (45) قانون خدمت وظیفه عمومی علاوه بر امتیاز مذکور در این ماده مشروط به عدم غیبت آنها و نیز انجام خدمت وظیفه عمومی پدر آنان با هر مقطع تحصیلی، مشمول ردیف اول جدول با اعمال پنجاه‌درصد (50%) تخفیف می‌شوند.

5 -مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از پنجاه درصد (50%) تخفیف بهره‌ مند می ‌شوند.

ج- پنج درصد (5%) از اعتبار ردیف هزینه‌ای 23 -530000 جهت آموزش‌های مهارتی پرسنل وظیفه در پادگان‌ها به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اختصاص یابد

.

تبصره 17-

الف- به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال 1397 ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع بهصورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند، حتی‌الامکان از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود. بهره‌مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه‌شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده فوق‌الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه‌شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود.

ب- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ این قانون، راهنمای بالینی برای حداقل دویست مورد از پرهزینهترین خدمات را تهیه و به کلیه مراکز ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی درمانی و سازمانهای بیمه‌گر جهت اجراء ابلاغ نماید.

ج- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف 131600 جدول شماره (7) این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

د- در اجرای تبصره (1) بند (د) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه، بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود موضوع ردیف 131600 جدول شماره (7) این قانون با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و یا مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به والدین، همسران شهدا و فرزندان شهدا که به دلیل کهولت سن و یا دارای بیماری خاص و صعبالعلاج و محدودیت جسمی حرکتی که نیاز به نگهداری دارند در صورتی که در میان خانواده، فرد یا افرادی از آنها نگاهداری کنند، نسبت به پرداخت حق نگاهداری به میزان سی‌درصد (30%) حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند.

1 -ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان‌قیمت تا سقف یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) ریال بهره‌مند شده و تا پایان سال 1394 تسویه نموده‌اند، می‌توانند به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان‌قیمت ایثارگری قانون بودجه سال 1397 بهره‌مند شوند.

ز- اعتبارات موضوع ماده (37) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به صورت صد در صد تخصیص یافته تلقی و پرداخت می‌شود.


کد خبرنگار : 18


ایثارگران     بودجه 97     رزمندگان معسر     فاش نیوز                            
Reply
no
1
yes
2
فرزاد
1396/10/18 - 19:29
سلام ودوصد درود به هرکس روحش شاد وسرخوش است.‌سوأل۱-این حقیر درسال ۶۶ودرمنطقه ی جنگی میمک ماندگار بعنوان سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام خدمت میکردم که دراثر اثابت موج انفجار مجروح گردیدم .البته که تمام مستدات ان واقعه رادربنیاد شهید به ثبت رسانده ام .البته ننوشته ام که ۴۶کیلو وزنم بوده است..لذابالغ بر ۲۱ماه حضوردرمنطقه جنگی هم دارم که درکارت ایثارم ثبت شده است ..فلذا اینکه بدلیل بیکاری هیچ درامد اقتصادی ندارم ودرواقع معسر گردیده ام ..آیا به صرف ثبت نام برای دریافت .کمک هزینه زندگی ..مشکل همچون من برطرف وانشالله کی برقرار خواهد گردید ...لطفا راهنمایی بفرمایید ..خسته نباشی باحوصله .

Reply
no
5
yes
4
بهنام فلاحی ش ش۸ت۱۳۴۳فرزند علی مراد کد ملی ۲۴۳۲۴۵۸۳۲۱
1396/10/19 - 01:24
با سلام من بهنام فلاحی جانباز /۱۰درصدجانباز ارتش میباشم که یک بند انگشتم قطع شده و هیچ کمکی به من نشده و من یک کارگر سر فلکه هستم که کارگران جمع می‌شوند ولی چند بار خودم به تهران آمدم ولی افاقه نکرد چند بار پیام دادم به همه جای ارگان های دولتی زدم افاقه نکرد و گفتم شاید روزی یکی درد دلم را گوش کند تا شاید که پسری با سن ۲۸ ساله دارم که نه زن و نه شغل دارد بخاطر بیکاری است تورو خدا حق من خوردنی نیست که ارتش می خورد من جانبازم من با جانبازان بسیجی هیچ فرقی نمی‌کنیم و من هفت ماه وهفت روز جبهه بسیجی دارم که با جبهه سربازیم می شود ۳۱ ماه حالا خدا وکیلی حق من خوردنی است اگر خدا کمک کرد با من تماس بگیرن وسلام

no
2
yes
1
فاش
1396/10/19 - 15:52
سلام
خداقوت برادر
لطفا به امور ایثارگران ارتش مراجعه کنید و درخواست برای معسر بودن بدهید. اگر معسر هستید، میتوانند برای شما حقوق اندکی برقرار کنند.


Reply
no
1
yes
17
جانباز دل سوخته-بیست درصد
1396/10/19 - 08:45
سی درصد تخفیف شهریه دانشگاه که قرار بود از اول مهر 96 اجرا شود چه می شود

Reply
no
1
yes
22
1396/10/19 - 10:41
با سلام قابل توجه مسیولین محترم اگر 30 درصد تخفیف شهریه را نمیخواستید اجرا کنید چرا تصویب کردید که فرزندانمان را در دانشگاه ازاد و پردیس ثبت نام کنیم و بعد به دلیل مشکلات مالی انصراف دهیم لذا این کار باعث ظلم مضاعف به جانبازان زیر 25 درصد و فرزندانشان است .چرا مارا به تمسخر گرفته اید چرا با روحیه فرزندانمان اینگونه برخورد میکنید مگر ما به زور از شما این مصوبه را خواسته ایم خداوند شما را به راه راست هدایت نماید.

Reply
no
1
yes
0
منتقد فاش
1396/10/19 - 14:57
سلام عليکم از راي جديد ديوان عدالت اداري در خصوص عدم امکان ذخيره سازي مرخص هاي مرتبط با تقليل ساعت کاري جانبازان خبري داريد يا خير؟ لطفا آقاي مجتهد بررسي و تحليل حقوقي خودشان را ارايه کنند.

no
0
yes
3
ناشناس
1396/10/19 - 20:50
این قانون برای این نوشته شده است که جانبازان ساعت کمتری کار کنند و نه اینکه انرا ذخیره کنند


Reply
no
0
yes
3
جانباز دل سوخته-بیست درصد
1396/10/19 - 15:20
خدا از کسانی که در حق من و خانواده ام ظلم می کند نمی گذرد و برای او ارزوی خوار شدن در مقابل زن و بچه های اورا دارم .35 سال ظلم و حق کشی خدا نگذرد از ظالم

Reply
no
2
yes
7
خانواده شهید
1396/10/20 - 00:46
سلام.ازبرج شش امثال حق پرستاری والدین شهداءوهمسران شهداءقطع شده وهیجکس تاحال جوابی نداد.کسی پیگیری نمیکندحتی فاش نیوز!!!

Reply
no
0
yes
1
منتقد فاش
1396/10/20 - 09:17
از پاسخ آقاي ناشناس تشکر ميکنم ولي اگر هدف فقط استفاده از مرخصي ساعتي بوده چرا قانونگذار راه هاي ديگري را در قانون براي جانبازاني که نتوانسته اند از اين مرخصي ها استفاده کنند در نظر گرفته است؟

no
1
yes
3
ناشناس
1396/10/20 - 15:03
قانون هم اکنون در همه وزارتخانه اجازه پرداخت و یا ذخیره کردن مرخصی های جانبازان را می دهد.
پیشنهاد این است از مرخصی مربوطه استفاده کنید چون معلوم نیست سال اینده چه قانونی حاکم باشد .
الان وزارتخانه ها و دیوان محاسبات و دستگاههای دیگر در حال نامه نگاری هستند .Reply
no
0
yes
2
25%
1396/10/20 - 16:48
سلام و درود : کاشکی برای بازنشستگی جانبازان و خانواده شهدا و همه ایثارگرانی که حدود سی و هفت سال است دارند حقوق می گیرند فکری هم می کردند؟

Reply
no
1
yes
4
یک حمال
1396/10/20 - 18:18
بودجه 96 مگر اجرایی شد که الان دنبال بودجه 97 هستند ؟قرار بود 30 درصد تخفیف شهریه دانشگاه و70 میلیون وام خرید مسکن و..............پارسال کلی منت سرمان گذاشتند که قانون تصویب کردیم مگر انجام شده که دارند برایه سال بعد برنامه ریزی میکنند؟ قانونی که تصویب بشه ولی اجرایی نشود بدرد خودشان میخورد لطفا" منت الکی سر ما نگذارند تا حالا که چیزی ندادند از این به بعد هم نمیخواهیم.ما را به خیر شما امید نیست شر مرسان

Reply
no
0
yes
1
1396/10/21 - 01:29
سلام بر آقای ناشناس که ظاهرا از وضعیت جانبازان اطلاع ندارد زیرا از سال 95 پرداخت اضافه کار یا ذخیره مرخصی جانبازان ممنوع شده و فقط جانبازان مجاز به استفاده از تقلیل ساعات کار هستند. گرچه بسیاری از جانبازان مجبورند از مرخصی جانبازی بدلیل مصرف داروهای آرامبخش استفاده کنند اما بسیاری از جانبازان قطع عضو نیاز به اضافه کار یا ذخیره مرخصی دارند.
بنده بعلت مصرف داروهای آرامبخش بدلیل سرگیجه و لزوم تاثیر داروها و بازگشت حالت عادی مجبورم حدود یک ساعت پس از مصرف دارو هیچگونه فعالیتی نداشته باشم لذا برای جانبازان اعصاب و روان وجود تقلیل ساعت کار بخصوص ساعات اولیه صبح بسیار ضروری و حیاتی است. ایکاش مسولان مربوطه ترتیبی اتخاذ فرمایند تا جانبازانی که با هر درصدی داروهای آرامبخش قوی مصرف میکنند تحت توجه بیشتر باشند برای مثال بنده جانباز بالای 25 درصد اعصاب و روان و چند مجروحیت لاعلاج سه شغل دارم یکی برای تامین اجاره خانه چون بدلیل فقدان پس انداز 85 میلیون تومن وام مسکن جانبازان را نتواستم جذب کنم و شغل دوم برای هزینه های درمانی و خرید داروهای خارجی و اقساط وامی که برای عمل پرداخت کردم و ایاب و ذهاب و هزینه های فرزندان دانشجو که بنیاد قبول ندارد و سومی برای تامین معیشت زندگی اما هفته اول هر ماه با جیب خالی زندگی را با سختی و مشقت بسیار تا آخر برج طی میکنیم گرچه حدود سه ساله کارهای دوم و سوم تعطیل هستند فلذا حق تعالی را برای اینکه تا اکنون هیچگونه تسهیلاتی از بنیاد تعلق نگرفته شکر گذار هستیم.

Reply
no
1
yes
5
جانبازجنگ
1396/10/22 - 17:44
مگردربرنامه پنجساله،ششم توسعه نیامده که کلیه جانبازان تاپایان سال۹۷بایدبازنشسته شوندو30سال سنوات و30 سال طلب مرخصی،،،جمعا 60ماه آخرین حقوق به آنان پرداخت شود؟!پس چرادربودجه۹۷گنجانده نشده؟؟؟!!! اگه نمیتونیدپس لطفا برید تا آقای دکتراحمدی نژادبرگرده وتمامی مشکلات کشور وبخصوص مشکلات جانبازان رو حل کنه...همچنانکه دردوران ایشان خیلی وخیلی ازمشکلات جانبازان حل شد،اگرکشورایران وملت ایران رو دوست دارید!بریدکنارومملکت رو به اهلش بسپاریدکه نمونه بارز آن آقای دکتر و..........!!!!!

no
0
yes
1
1397/02/14 - 01:26
سلام از قدیم گفته اند دست بالای دست زیاد است دولت به بیشتر تعهد های خود و قوانین مصوب مجلس عمل نمی کند حالا وقتی کشور های غربی در مورد برجام به تعهدات خود عمل نمی کنند ببینید چقدر برای دولت ناراحت کننده است با مردم صادق باشید تا خداوند هم کمکمان کند


Reply
no
0
yes
3
1396/10/22 - 21:40
سلام.مدیرمحترم سایت فاش نیوز.آیااین سایت مربوط به همه جامعه هدف است یافقط تعدادی؟اگرمال همه است چرادرخصوص قطع حق پرستاری والدین شهداءوهمسران ودیگران صعب العلاج اطلاع رسانی نمیکنید..چراسکوت.؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!

Reply
no
0
yes
0
منتقد فاش
1396/10/22 - 22:30
با تشکر از راهنمایی آقای ناشناس. ظاهرا دیوان عدالت اداری نظر خاصی را اخیرا ارائه کرده و سوال من هم این بود که آیا کسی از این نظر جدید خبری دارد با خیر؟

Reply
no
3
yes
1
سیدعلی تقی آبادی
1396/10/23 - 08:35
باعرض سلام وادای احترام به محضر گرامی مشئولین فاش نیوز که بدون سانسور محبت کرده مشکلاتمان را رسانه ای کرده شایدچشم بینا وگوش شنوائی پیدا شود بارها وبارها چه از طریق سایت وزین فاش نیوز ودیگرسایت ها منجمله سایت بنیادشهید واز طریق تماس تلفنی خواستار احقاق حق قانونیم شده ام اینکه فقط خودحقیر مشگلاتم فردی بیان میکنم چون نماینده کسی نیستم احتراماً باستحضارمیرسانداینجانب سیدعلی تقی آبادی سرباز وظیفه ازکارافتاده کلی ارتش با(90%)و(70%)بنیادشهیدعرض شود حسب قانون سربازان وظیفه از کارافتاده کلی همطراز بانیروهای پایورآنهم بادو رتبه بالاترپس از(30)سال سنوات پاداش پایان خدمت وطلب ذخیره مرخصی که تلفیق ایندو باهم مجموعاً(60)ماه میشود،عرف است وقتی فردی در اداره ای به بازنشستگی نائل گشته مدت خدمت زیرپرچم نیز برای فرد منظور میگردد،البته بنده بدون در نظر گرفتن مدت خدمت مقدس زیرپرچم بیش از(31)سال ازمجروحیتم گذشته تاریخ مجروحیت بنده حقیر(65/7/9)وبارها گفته ونوشته ام که حضرات من بجز مستمری بنیادشهیددرآمددیگری نداشته وازطرفی حال که فرزندانم بزرگ شده اند به میلغ مذبور نیاز مبرمی دارم ولی تاکنون ریالی بابت حق وحقوق فوق والذکربحسابم واریز نشده است متاًسفانه متولیان امور جانبازان در راًسش جناب آقای شهیدی اصلاً وقعی به خواسته بحق وقانونی من حقیر وامثالهم ننموده وفقط وفقط وعده سرخرمن میدهند آقایون من الان که زنده ام نیاز به حمایت همه جانبه شماها خصوصاً دربحث معشیت دارم پس قبل از آنکه به امرخداوندقادروتوانا ازاین دنیای فانی بدنیای جاویدان خداوندمهربان پابذارم بدردم بخوریدومشگلات خودم وخانواده ام را مرتفع نمائید واگرعمل کردیدمن نیز بهترینها رابرایتان آرزومیکنم ولی چنانچه پشت گوش انداختید لعن ونفرین من همراهتان ضمناً پس از آنکه به امرخداوندنفسم بندآمد حق نداشته بنده حقیررابعنوان شهید تشیع کرده چراکه اولاً خودم را لایق نام شهیدندانسته واز طرفی نمیخواهم درزمانیکه دیگر به شماها احتیاجی ندارم از بیت والمال برایم هزینه شود البته این مواردرا در وصیت نامه ام ذکر نموده ام درخاتمه عرایضم هرکس درهرپست ومقامی ولباسی که هست وقدمی برای بنده حقیروامثالهم درجهت رفع مشگلاتمان برداشته خداوندمهربان خیر دنیا وآخرت را عطا کند وهرکس بلعکس سنگ جلوی پایمان انداخته وبرمشگلاتمان افزوده خداوندقادر وتوانا هم در این دنیا وهم در آخرت خوار وذلیلش کند ان شاءا...

Reply
no
1
yes
1
حسین
1396/10/24 - 21:12
باسلام با تشکر از برادر نوروزی و کسانی که در احقاق حقوق ایثارگران تلاش می کنند انشالله خدا کمکشان کند
من از سال 62در سن 14سالگی تا آخرین روز جنگ بصورت متوالی در 8عملیات تامرز شهادت حدود22ماه حضور داشته ام واقعا این برخورد ستاد مشترک را توهین به رزمنده ها می.دانم

Reply
no
0
yes
0
سیدعلی تقی آبادی
1396/10/25 - 08:52
باعرض ادب واهداءسلام جناب آقای ساقی مدیرمسئول محترم فاش نیوز،شماازمابهترمیدونید کارمندان هر وزارت خانه ای برای پیگیری مطالبات خوددارای سندیکا وازاین دست مواردهستندالا ماجانبازان تنهاامیدمابعدازخدای مهربان شما عزیزوبزرگوارهستیدکه بادرج مسائل ومشگلاتمان مطالباتمان راپیگیری نموده ولی تابحال نتیجه ای نداشته البته عیب ازشمابزرگواران نیست عیب از چشمان نابینا وگوشهای کر دولتیان وبویژه متولیان امورجانبازان است که نه میخواهندببینندونه بشنوندوامادرخواستهای حقیرکه البته قانونی است ومصوبه مجلس وهمینطورتصویبیه هئیت وزیران رابهمراه داشته ولی دراجراء عملاً کاری صورت نپذیرفته البته خواسته ها تکرار است ولی چاره ای نیست بازهم میگوئیم ومینویسیم امیدوارم قبل از آنی که دیرشود وبرای احقاق حقمان مجبورشویم به کف خیابون هابیاییم ودشمن سوءاستفاده ببرد بهتراست دولتیان ومتولیان امورمان به خواسته های بحق وقانونیمان جامعه عمل بپوشانندعرض شود اکثرقریب باتفاق جانبازان خصوصاً جانبازان(70%)همانطورکه سایت محترم فاش نیوز اخبارش را میدهد روزی نیست که شاهدنباشیم که جانباز(70%)به یاران شهیدش پیوست ،حضرات عرف است درهرسازمان یا اداره ای وقتی کسی به بازنشستگی نائل آمده خدمت مقدس زیرپرچم نیزجزوسنوات لحاظ شده ولی بنده خودم رامثال میزنم حتی بدون احتساب خدمت مقدس زیرپرچم از زمان مجروحیتم بیش از(31)گذشته وحسب قانون سربازان وظیفه از کارافتاده کلی همطرازبانیروهای پایور البته بادو رتبه بالاترپس از (30)سال سنوات پاداش پایان خدمت وطلب ذخیره مرخصی که تلفیق این دو باهم مجموعاً (60)ماه میشودکه برحسب قانون برابرباآخرین دریافتی بایستی پرداخت گردد ولی تاکنون بنیادشهیدکه تقبل کرده است که مبلغ فوق والذکررا پرداخت کند از زیرمسئولیت شانه خالی نموده است عرض شود الان که فرزندان ماجانبازان بزرگ شده اند وبااین بیکاری گسترده چشمشان بدست ماپدران است ومانیزچشممان به دست دولتیان ومتولیان امورجانبازان فقط بایدگفت شرمنده گی اش درپیش فرزندانمان برای ما باقی مانده است ،بایدگفت کاری از دستمان برنمی آید ولی این رابدانیدو آگاه باشید که هرکس در هرلباس وپست ومقامی که البته آن هم بواسطه همین جانبازان نصیبتان شده است دارد سنگ اندازی وخیانت میکند ازخداوند قادر وتوانا لعن ونفرین برایشان آرزو میکنیم واینجانب سیدعلی تقی آبادی جانباز(90%) ارتش و(70%)بنیاد خواستار احقاق حق قانونی خودم و دیگر جانبازان (70%)میباشم درخاتمه عرایضم سلامتی وسربلندی جناب ساقی را ازخداوندمتعال مسئلت داشته و خواهشی هم که از جنابعالی داریم اینست که لطفاً پیگیرحق و حقوقمان آنهم در سریعترین زمان ممکن قبل از آنکه ریق رحمت راسربکشیم ضمناً طبق قانون هر(10)سال یک دستگاه خودرو ساخت داخل باقیمت تمام شده وبا اقساط بلندمدت نیز یکی دیگر از حقوق از دست رفته امان بوده که خواستارپیگیری تاحصول نتیجه البته آن هم درکوتاهترین زمان ممکن لطفاً

Reply
no
0
yes
1
ناصر
1396/10/25 - 17:08
سلام مدیرفاش ماجانبازان موجی وشیمیایی مظلومتربن قشرجانیازان واگردولت یاهرمسولی بخواهد امسال ۱۳۹۷جهت احقاق حقوق ما کوتاهی کند خداوند داد مامظلومان راخواهد گرفت ‌دیگرسکوت نمیکنیم .خداوند هرمسول کارشکن را رسوا میکند ....ناصر جانباز اعصاب وروان

Reply
no
1
yes
2
جانباز زیر25%
1396/10/25 - 20:00
باسلام وخسته نباشید خدمت برادران این لایحه بودجه 97بابودجه 96 دقیق نگاه کنید مثل هم هست که قراربود از فروردین سال96اجرا شود واجرایی نشد فقط برای دلخوشی ما بود. باز دوباره وعده سر خرمن دادن .

Reply
no
2
yes
4
چوپان دروغگو
1396/10/25 - 22:56
سلام ، راستی بوجه سال 96 اومد ورفت و الان بودجه سال 97 را بررسی میکنند، خسته نباشند، اخه سال قبل برادرم سردار شریفی گغت تلاش میکنم حقوق وبیمه رزمندگان معسر را برقرار کنیم ، ولی سال 96 نشد با این که دولت هیچ برنامه ای در بودجه ندارد ولی ما به شما میگویم سال 97 حقوق رزمندگان. معسر درست میشود ، برادر سردار شریفی. راستی تمام. مسءولین گفتند مردم باید مشکلات خود را با ارامش بگویند ونترسند ما حتما پیگیری میکنیم ومشکل شما را برطرف میکنیم. با تشکر دوشمن شما چوپان دروغگو.


Reply
no
2
yes
2
رضا س
1396/10/26 - 03:49
قانون نویسی وتصویب وبرای سرگرمی وتفریح نمایندگان هست وبس،
سالهاست رزمندگان وجانبازان فاقد شغل رو وعده امروز و فردا میدهند عده‌ای زیر خروارها خاک با آرزوهای حقوقی اندک در کنار خانواده در زمان حیات ارمیدند وحقوقها بجیب عیاشان کرسی نشین ارام گرفت،،!
از اینکه هی مصوب ومؤکد میکنید وحواله به سال بعد بدهید دست نگه دارید ،بفکر جیبهای مبارک باشید که نوروز نزدیک است،ما عادت کردیم به کنج انزوای خانه اجاره ای نشستن،وترک تحصیل فرزندان واوارگی شهر به شهر برای اجاره سرپناهی ارزانتر ویا فرار از جکم تخلیه مالک!
ماهم اگر توان ریختن به خیابان وتجمع مقابل نهادها داشتیم وبا اسلحه ای بدست میگرفتیم وراهزنی وشرارت پیشه میکردیم امروز هم امان نامه وهم حقوق وهم جایگاه!!

no
0
yes
0
1397/02/01 - 00:12
سلام کجایی کارید اوایل انقلاب ساده زیستی مد نظر بود بعضیافت روی صندلی نمی نشستند روی زمین می نشستند حالا مجلس کشور های دیگر را ببینید هیچ کدام یک دستگاه رایانه ندارند مجلس ما برای هر نماینده یک دستگاه دارد تا خرج های اضافه مانده کسی به فکر ایثار گران نیست


Reply
no
0
yes
3
رضا س
1396/10/26 - 03:53
جایگاه ایثارگران درلایحه نیست!
در خاک است با همه آرزوهای قوانین اجرا نشده یابجیب اختلاسگران سرازیر شده،!!

Reply
no
0
yes
2
سلیمان
1396/10/29 - 03:35
تو روخدا پیگیر حقوق کم جانبازان زیر ۲۵ درصد باشین بابا این افراد دیگه پیر شدن پس کیصبح تا شب کاز شون اخیار دیدن کی باز نشسته میشن وحقوق ۶۰۰تومن اخه مگه پوله

Reply
no
0
yes
2
علی
1396/10/29 - 06:15
سلام آیااین ماده وتبصره هاسال97 شامل جانبازان سپاه هم میشه یا نه باتشکر

Reply
no
0
yes
0
رحیمی
1396/11/21 - 03:23
باسلام خدمت فاش نیوز

بنده 24ماه حضور در جبهه، 36درصد جانبازی ارتش و25درصد بنیادبهه من حقوقی تعلق نگرفته راهنمای کنید.متشکرم ومنتظر جواب

Reply
no
0
yes
1
موسوی
1396/11/21 - 13:53
با سلام شوهر من جانباز اعصاب روان است تازگی به کمیسیون رفته ۱۵ درصدی شده ۲۰ درصد که خیلی فرق نمیکنه چیزی که مهمه داروهای زیادی که می خوره و توان هیچ کاری رو ندارن من تعجب میکنم اگه شوهر من با این وضعیت ۳۰ درصدهای چه جور کسی بالای ۲۵ درصد اعصاب روانه بعد یک کار مهم و حساس هم داره اگه کسی می‌تونه کار کنه ۴۰ درصد اعصاب بگیره شوهر من باید ۷۰ درصد باشه دکتر ها چه چرا محاسبه میکنم وضعیت مالی ما بسیار بسیار مشکل من اگه به خاطر گناهش نبود خیلی وقت پیش خودکشی کرده بودم شما را به خاطر خدا اگر میشناسید به خاطر انسانیت اگه انسانیت به فکر کمک معیشت بگیران باشید تبدیل وضعیت کنید کسانی که قادر به هیچ کاری نیستم را به حالت اشتغال

Reply
no
0
yes
0
یک رزمنده
1396/11/30 - 19:33
بخوریم یا نخوریم ، بخوریم یا نخوریم ، سی سال است که مال رزمندگان معسر را میخورند. دیگر بس است واقعا به فکر باشید

Reply
no
0
yes
0
ارجعلی
1396/12/03 - 21:34
سلام به همه ۲۰ ــ/۱۲همه جلوی مجلس جمع میشیم ایثارگران معسر ارتش و سپاه

Reply
no
0
yes
1
محمد تقی دریکوند از خرم آباد
1396/12/06 - 00:15
سلام 75ماه بسیجی زمان جنگ هستم حتی یک دفترچه درمان ندارم کارت ایثارگری ندارم آیا بسیجیان جوزایثارگران هستند تو خرم آباد می گند بسیجیان ایثارگران نیست که کارت به گیری

Reply
no
0
yes
1
علی عباس پورادر
1396/12/21 - 22:02
بسمه تعالی
بنام خداوند بخشنده مهربان
باسلام وعرص وادب خدمت فاش نیوز وتمامی دستگاهای محترم وگرامی وارجمند بزرگواراینجانب رزمنده هشت سال دفاع مقدس درلشگر 28پیاده کردستان عراق بمدت 24ماه خدمت ودر2 عملیات پی درپی بطورمتوالی وفعال حضور داشته وانجام وظیفه کردم وازمرزوبوم کشورعزیزمان ایران بطور شب وروزوحتی نگذاشتیم دست بیگانه ای به خاک وطنمان بخورد وتا آخرین ازقطره خونمان جنگیدیم وازمملکتمان دفاع کردیم ودارای کارت ایثارارتش می باشم درضمن حدود21ماه میشه عضو بسیج فعال پیشکسوتان می باشم و53سالم وفاقد شغل ودرامد وبیکارم وسرپرست 2مریص بدحال ودایمی ذهنی می باشم وداروهایشان گران قیمت وواقعا ازپس مخارجشان برنمی ایم وکمرم زیربار سختی ومشقت روزگارخم شده وهروز هم شرمنده این مریضها هستم وازخدمت تمامی مسئولین وتمام دستکاها ی ذیل ربط خواهشمندم لطف وعنایت بزرگواری بفرمائید ودستور پیگیری رسیدگی اینجانب رامبدول بفرمائید قبلا ازمساعدت جنابعالی تشگروقدرانی رادارم یه رزمنده دردمند عباس پور دعاگوی همیشگی جنابعالی

Reply
no
0
yes
0
رضا سرگزی
1397/01/27 - 05:47
متاسفم از اینکه سپاه چرا خاموش شده وبرای رزمندگان وجانبازان بسیجی فاقد شغل که قانونا بعنوان کادر رسمی سپاه محسوب میشوند وباید ماده 175را برایشان اجرا مینمود ولزوما بکارگیری این عزیزان در بدنه سپاه وبسیج ودوطرفه منتفع وخدمتهای مخلصانه نیز ادامه دارمیشد،
چرا اجرا نکردند جای سوال دارد،

Reply
no
0
yes
0
1397/01/27 - 05:50
سپاه درمطالبه و پرداخت حق رزمندگان جبهه تاکید میشود جبهه،بخواب خرگوشی فرو رفته،

Reply
no
0
yes
1
خسرولطفی
1397/01/27 - 17:24
چرا حقوق های رزمندگان افزایش نمیابد دفترچ بیمه هنوز صادر نکرده اند فقط شعار عدالت را سر میدهند دروغ می گویند مرگ بر مسولین رزمنده ایثار گر خسرولطفی از کرمانشاه

Reply
no
0
yes
0
سیداحمدبهدبن
1397/01/30 - 15:36
باسلام ؟؟؟ایا کمک معیشت بما معسرین بالای ۵۵سال فاقد شغل فاقد مالکیت مسکن ۲۲درصد ازکار اغتادگی که بعد از ۸ سال کمیسون گفته بایدعمل بشوی تازه نه پولدارم نه دفترچه بیمه ندارم بخاطر ایست و بازرسی مسدوم شدم حال من چیکار باید بکنم در ضمن بعداز مرگ ما کمک معیشت به زن ما تعلق نیگره یا بدبخت تر میشه

Reply
no
1
yes
0
جانباز45درصد
1397/01/31 - 23:55
سلام
متاسفانه تمام حرفهای شما فقط روی کاغذ عملی است فقط دروغ تحویل این ایثارگران میدهید جانبازانی که تمام و کمال جان نثاری کردن ولی شما فقط وعده ها یی که هیچ وقت عملی نشد مانند معوقان ایثارگران که گفته شد معوقات تا پایان سال گذشته پرداخت میشود ولی طبق معمول وعده توخالی دیگری فقط برای دلخوشی ترا بخدا کافی من به عنوان یک جانباز هیچ وعده ای را باور نمی کنم چون تا بحال وعده ای که میتواند رندگی ایثارگران و مشگلات این قشر فداکاررا عوض کند فقط شده یه دلخوشی توخالی

Reply
no
0
yes
0
1397/02/01 - 16:10
اقا چرا وقتی. هیچ مرجعی قانونی که شما تصویب میکنید اجرا نمیکنه؟ حتی خود دادگستری وکلیه وزرات خانه ها وادارات مربوطه اعتقادی به اجرای قوانین مربوط به رزمندگان ندارند و محلی به این قوانین نمیزلرن هیچگونه نظارتی روی اجرای قوانینتون ندارین رزمندگان بدبخت امیدوار میکنید درسته بااحساسات رزمندها فقط بازی میکنین وفقط برای به نمایش گذاشتن قانون رزمندگی تصویب میکنید تا کی قول وقانون بی شماتت اجرا همه دارم به ریش رزمنده میخندن

Reply
no
0
yes
0
دهقان
1397/02/06 - 18:49
سلام درود خداوند بر همه انسانهای پاک و راستین و درود و رحمت خداوند بر همه مجاهدین در راه خدا.تکلیف جانبازان بی نام و نشان بالینی چه شد برای رضای خدا آنها را هم دریابید

Reply
no
0
yes
0
سلام اگر این حرفها درست باشد خوب است
1397/02/08 - 18:59
سلام من۲۴ماه درجهبه بودم در سال ۶۲ تا۶۴ هنوزم مستاجرم سه تا فرزند دارم که دوتاشان پسرن کهیکی لیسانس ویک دیپلم هنوز هم بیکارن هر دو انها مجردن به بانک ملت هم بهکارم شما بگوید من جکار کنم جعفر طلایی از استان همدان شهرستا بهار


Reply
no
0
yes
0
شهریاری
1397/02/13 - 17:51
سلام.سربازارتش هم این مملکت بودم.بایک فرزندیکساله21ماه حضوردرجبهه حالا سه فرزنددارم بامدرک تحسیلی لیسانس وفوق لیسانس همه وظیفه داشتیم برویم جبهه اماشمادست اندرکاران چرابین بسیج سپاه.وارتش سربازفرق میگذارید بسیجی ها چکارکردند ک سربازانرتش وارتشیها نکردند.نظام نظام اسلامیست.کجاست.عدالت اسلامی.ازخدابترسید اگرخدارافراموش کرده آید ازفردای خودتتان بترسید

Reply
no
1
yes
0
شهریاری
1397/02/13 - 17:51
سلام.سربازارتش هم این مملکت بودم.بایک فرزندیکساله21ماه حضوردرجبهه حالا سه فرزنددارم بامدرک تحسیلی لیسانس وفوق لیسانس همه وظیفه داشتیم برویم جبهه اماشمادست اندرکاران چرابین بسیج سپاه.وارتش سربازفرق میگذارید بسیجی ها چکارکردند ک سربازانرتش وارتشیها نکردند.نظام نظام اسلامیست.کجاست.عدالت اسلامی.ازخدابترسید اگرخدارافراموش کرده آید ازفردای خودتتان بترسید

Reply
no
0
yes
0
سیدحسین.باقری
1397/02/17 - 06:59
سلام.وخسته.نباشید.پروند.جانبازی.درتاریخ94به.بنیاد.بردام.و.......قبول.نکردند.مگر.جانباز.ارتش.چه.فحرغی.دارد.قانون.باید.یک.سان.باشد.خدا.نگهدار

Reply
no
0
yes
0
عیسی مرادبخش لمرجانباز۵۵%ضایع نخاعی
1397/02/18 - 16:30
باسلام بنده تمام اندامهای نسبی بدنم درجنگ تحمیلی فلج شده والان هم بعلت موج گرفتگی کمرم آسیب شدیدی دیده بودبعداز۲۷سال تحمل دردرنج سرآخردرسال۹۴تحت عمل جراحی قرارگرفتم که حالیه قادربه راه رفتن کامل نیستم چراحق پرستاری من هنوزهمان۹۳۰هزارتومن است درصورتی بعلت شاغل بودن درآموزش پرورش هیچگونه حقوقی ازبنیاددریافت نمیکنم چرادولت ومسولین فکری به مسایل روززندگی من جانباز که همه دارایی خودرابعدازمجروحیت جزازدست دادن چیزی بدست نیاوردم وسرپناهی که سال ۵۶درست کرده بودم ومزرعه کشاورزی که ازپدرم بهم رسیده بودهمه‌اینهارابعداز مجرحیت فروختم تابچه هایم رابزرگ کردم برای تحصیل فرستادم ودوتادخترشوهردادم یک پسرم زن دادم حال حدودده سال است مستاجرهستم با۶۰سال سن بااین وضعیت جسمی بابی سرپناهی چه بایدکردچراکسی جویای حال مانیست چرامسولین کشوراینقدر نسبت به مابی اعتناهستند،چراشعارتاعمل فرسنگهادوراست هرساله برمشکلات جسمی ماافزوده میشودازیکطرف عوارض ناشی ازجنگ وازطرفی پابه سن پیری؛آیامسولین نباید به فکرمادست پاددادگان باشداگر۱۵سال پیش شش نفرعایله بودیم حال هریک نفر شده به سه نفرهرچهارنفرتبدیل به ده الی پانزده نفرشده؛هنوزدوتاپسرم رانتوانستم سرو سامان بدم یکی ۳۷ساله ودیگری۲۹ساله تاکی بایدمابااین شرایط زندگی کنیم آیاآقایان مسولین مامگه خودشان عایله مندنیستندآیاشماهاهم مثل ماهابادغدغه زندگی میکنید درصورتی ماهاناقص عضوهستیم بیشتربایدبه ماتوجه میشدکه نمیشه بطورکل فراموش شدیم پس اینهمه ثروت کشوردرکجاهاخرج میشودمردم اینهمه دغدغه زندگی دارندفساد درجامعه بیدادمیکند؛علت همان فقراست خودتان همه عالمیدوبهترازماهامیدانیدوقتی که فقرازدرواردزندگی شدایمان ازپنجره میزنه بیرون مگرغیرازاینست تاکی صبروتحمل تاکی تبعیض آیااین بوداجراء سفارش حضرت امام(ره)،سی درصدمردم دررفاع باشند وثروت کشوررادرخارج برای فرزندان خودسرمایه گذاری کنندهفتاددرصدمردم بابدبختی زندگی کنندعدالت اسلامی اینست؛وصیعت شهداهمین بودواقعاقران اینومیگه اعمه اطهاراینو گفتندآنهاهم مثل شمامسولین ثروت اندوزی میکردندتاجایی که اطلاعات علمی مابه ما میگه هیچکدام ازاعمه مادنبال ثروت ومال دنیانبودندچرااسم مبارک اعمه مارابر زبان خود میاریم چراآنهارابدنام میکنیم آنهاکه چیزی دردنیانداشتندفقط درتلاش احیاء دین بودندنه دنبال ثروت امیدواریم مسولین خدارادرنظربگیرندازبیت المال حفاظت کنند ثروت کشور رابصورت مساوی دربین ملت تقسیم کنند:خدایاچنان کن سرانجام کارکه تو خوشنودباشی ومارستگار:وسلام علیکم ورحمت الله

Reply
no
0
yes
0
عیسی مرادبخش لمرجانباز۵۵%ضایع نخاعی
1397/02/20 - 15:02
جناب آقای شهیدی ریاست محترم بنیادشهیدوامورایثارگران سلام علیکم‌ بنده نمیدانم با کدام زبان دردگرفتاری خودموبه محضرحضرتعالی برسونم ملاقات حضوری نمفرماییدتا ازنزدیک خدمت برسیم درددل این حقیرراگوش بدهیدبخدابه پیروپیغمبربازجرگرفتاری زندگی میکنم نداریم خرج زندگی روزانه خودراتامین نمایم بنده خداراشکرازیک خانواده مذهبی بدنیااومدم وپایبندبه اصول قوایداسلامی هستم اهل هیچی نیستم حتی درعمر خودم یک نخ سیگاراستفاده نکردم پنج فرزندبزرگ کردم برای تحصیل فرستادم سه نفر ازآنهاراسرسامان دادم دونفرازآنان تحصل کردندبیکارهستنددرآمدم کفاف خرج زندگیمان رانمی نمایدبخاطرحفظ آبروصدایمان درنمیادتاکسی ازوضع باطنی زندگی ماباخبرباشداز داخل خودمان میسوزیم چون صدای مان درنمیادازبیرون دیگران حسرت مامیبرندفکر میکنندماازهمه امکانات رفاعی برخورداریم امابعدازاین مشکلات زندگی برماغلبه میکند آبروی چندین وچندساله ماازدست برودخواهش بنده ازشمااینست ازنزدیک زندگی این حقیرراکارشناسی فرماییدتابه حقیقت پی ببریدبخدای احدواحدقسم بامشکلات مالی مواجه هستم آبرویم درخطراست به دادم برسید:اجرکم عندالله عیسی مرادبخش جانباز ۵۵% دفاع مقدس ازاستان گیلان تالش

Reply
no
0
yes
1
فریبرزدرگه
1397/02/22 - 12:35
شمارابه خداوند قسم میدم کی حقوق رزمندگان معسر شش مابه بالا پرداخت میشود مگر ما چند سال دیگرزنده هستیم به خاطر خدا کمک کنید نه کاری نه شقلی نه حقوقی به فریاد ما رزمندگان زمان جنگ گرسنه ایم کمک به خاطرخداکمک


Reply
no
0
yes
0
ایثارگران بدبخت
1397/02/24 - 23:38
سلام نمایندگان مجلس و مسوولان ارتش چرا معوقات آزادگان سرباز را بعد از سی سال پرداخت نمی کنن چرا به این قشره زجر دیده نمرسید ماها گناه کردیم رفتیم جوانیمان را فدای این مملکت کردیم تا یگ سری افراد مفخور استفادشو ببرن اگر هم حرفی برنیم از ما بتر نیست اگر دوباره جنگ بشه با کدام نیرو میخوان بجنگن واقعا برای اونهای رفتن جنگیدن مثل خودم متأسفم تا که اینقدر ظلم هر مسئولی میاد از اون یکی بتر هر کس فقط به فکر خودش و میزش است بترسید از قهر خدا و اهه مظلوم پارسال رییس جمهور درروز ارتش در سال ۹۶ قول داد معوقات سربازان ارتش را پرداخت کند ولی فقط شعار بود خدایا چرا اینقدر ظلم یعنی شأن ایثارگران اینه این میزها و مسولیتها تمام می‌شود ولی روسیایش به زغال میماند از قدیم گفتن تا توانی دل به دست ار که دل شکستن هنر نمیباشد

Reply
no
1
yes
0
هموطن
1397/02/28 - 14:01
پزشکان سپاه. که خیلی متخصص نیستن انگاربخشی ارسپاهیان قدیمی نبوده وباسطحی نگری به رزمندگان وبسیجیان باوجود گواهی یگان های سپاه وتاییدات کمیسون بدوی بدون توجه به پرونده ها به این عزیزان توجه وحتی ۵٪ جهت خدمات درمانئ نمیدن تااین عزیزان دربیمارستان ها وهزینه های پزشکی کمبود دارند مگه چندنفر هستن به اندازه ی مختلسین ورانت خوران ازحمایت برخوردار نیستن. بعد ازسی سال.

Reply
no
0
yes
0
مهرداد تاج فر
1397/02/29 - 12:15
با سلام.
اینجاب مهرداد تاجفر پدرم از ایثار گران ارتش بوده و نامه ایثار گری و تقدیر نامه از بیت رهبری که متجاوز از ۱۰۰ ماه حضور در مناطق جنگی می باشد را دازند.
سوال؟
آیا به اینجانب با شرایط فوق از طرف امور ایثار گری ارتش وام مبنی بر ازدواج تعلق میگیرد.
لطفا بنده حقیر را راهنمایی بفرمایید.
با تشکر.

Reply
no
0
yes
0
رضا
1397/03/01 - 22:43
من جانبازهستم اما بزرگراه اثفهان قم با ارایه کارت قبول نکردند وعوارض را گرفت

Reply
no
0
yes
1
مشکانی
1397/03/02 - 23:14
باسلام به تمامی زحمتکشان سایت وزین ودلسوزفاش نیوز همگی خسته نباشید .بنده وتمامی فجرافرینان8سال جنگ که30سال استکه ازیادهارفته اند برای شما ساقی عزیز ارزومندیم زیرسایه قران کریم به اتفاق خانواده محترمتون محفوظ وسلامت وسربلندباشید امین ..........رزمنده دردمندوداوطلب27ماه جنگ ..............

Reply
no
0
yes
0
عبدالکریم اصغری
1397/03/18 - 22:47
باعرض سلام نمایندگان مجلس من الان ۲۱ماه جبهه دارم لشگر۸۱زرهی باختران گردان قدس خدمت کرده ام ولی تا الان هیچ نتیجه ای به من دست نیافته ولی الان ۵۷سال دارم ولی هنوزمستاجرم الان فرزندم رفته سربازی ولی کسرخدمت نگرفته است خواهشا به دادمان برسید

Reply
no
0
yes
1
عبدالکریم اصغری
1397/03/18 - 22:50
باعرض سلام نمایندگان مجلس من الان ۲۱ماه جبهه دارم لشگر۸۱زرهی باختران گردان قدس خدمت کرده ام ولی تا الان هیچ نتیجه ای به من دست نیافته ولی الان ۵۷سال دارم ولی هنوزمستاجرم الان فرزندم رفته سربازی ولی کسرخدمت نگرفته است خواهشا به دادمان برسید

Reply
no
0
yes
1
محمد روستایی
1397/03/25 - 10:43
باسلام خدمت شما مدت ۲۵ماه خدمت سربازی وحضور در جبهه ها را دارم ازسال ۶۳ تا ۶۵ که شش ماه بصورت وظیفه ونوزده ماه آن بصورت داوطلب بوده ام وبرگه ایثارگیری سپاه پاسداران را هم دارم ودر حال حاضر درشرکت نفت مشغول بکارمی باشم قانونی هست که می گوید شاغلین باید یک مدرک تحصیلی بالاتر برایشان حساب شود خواشمندم من را راهنمایی کنید متشکرمReply
no
0
yes
1
فرزین زارعی
1397/03/25 - 14:47
با عرص سلام.بنده جانباز ۵درصد نیروی انتطامی میباشم که درسال ۸۱ درحین انجام وظیفه مجروح شده ام وبعد از چند سال از طریق سازمان بازخرید شده ام وفاقد هر گونه شغل و درآمدی میباشم که جهت برقراری کمک معیشت به بنیاد جانبازان مراجعه نمودم که اعلام داشتند بابد سازمان مربوطه(نیروانتظامی)مراجعه نمایی که بنده مراجعه نمودم وآنها هم اعلام کردند که چنین قانونی برای پرسنل بازخریدی نداریم واین قانون مربوط به سربازان وظیفه مبباشد آیا واقعیت دارد .تکلیف ما چیست با تشکر

Reply
no
0
yes
0
رضا ،
1397/03/28 - 04:00
مشکل حاد مسکن دارم باری دیگر پیگیر شدم فکرکردم شاید مسئولی واقعی پیدابشه ودر ماه مبارک بخاطر جایگاه این ماه کاری انجام بدهند،متن به سردار شریفی رسیده بودوایشان هم ارسال کرده بودند به استان مربوطه،اونها زنگ زدند وراهکار دادند اما متاسفانه با توجه به وضعیت بسیار نابسامان مسکن و عدم توانائی درپرداخت اجاره بها وتشدید جراحات شیمیائی که بهمین دلیل مجبور به سکونت در هرمزگان شدم،وتابحال هرآنچه از مسکن و وسیله منزل وسواری شخصی بود هزینه شدوبه انتها رسیدم ودربن بست آوارگی مطلق،
مجبور شدم به نمایندگان عزیز شرح حال بدم که ایشان هم به سپاه ارجاع داده بودند اما نمیدانم بعداز اون تماس وراهکارهای ایثارگران استان چه اتفاق و مسیری پیش گرفتند یا به بایگانی امحاءشونده ارسال شد ،یا علام الغیوب،،
خدا در گرمای جزیره تبعید شونده هرمزگان بدادمون برسد،
لحظه ای امکان درفضای باز قرار گرفتن نیست،
فرزندان از تحصیل وامانده اند،کسر خدمت هم با تفسیرهای سلیقه ای ندادند
پرونده سربازی در مناطق عملیاتی و سالهای شصت بسیجی جبهه ام را نیز مفقود کردند،
فکرکنم خدمت سربازی رو با پسرم دوباره در برانکارد بیماری وبیحالی و تشنج پی بگیرم،
خدایا،خدایا،
متاسفانه بعضیها در سپاه هم گونه ای دیگر برخورد و رفتار میکنند،نمیدانند سپاه نهادی مردمی
و انقلابی است،
اللهم عجل لولیک الفرج

Reply
no
0
yes
1
رضا س
1397/03/28 - 04:06
راضی هستم به تحویل کانکسی برای خانواده و ادامه تحصیل فرزند دانشجو وادامه امتحانات که توان رفت و برگشت و اجاره دربندرعباس رو مطلقا نداریم،

Reply
no
0
yes
0
رضا س
1397/03/28 - 04:16
فکر کردیم میشود نفسی ارزان کشید،اما آوارگی مطلق در تنگنای شدید زندگی ومسکن با گرمای شدید همکنون هرمزگان،،،
جناب سردار شریفی پیگیر وضعیت بنده و ارسال تقاضای بنده به استان س وب باشید،لطفا،خواهش میکنم،
اگه امکان دارد یکروز در این فصل به هرمزگان سفر کنید با توجه به شرایط جسمی وروحی روانی رزمندگان شیمیائی وعدم وجود مسکن و،وو


Reply
no
0
yes
0
قشم نصرتی شیخ احمد
1397/03/30 - 02:59
اینجانب درسال 61 درمنطقه پیرانشهر بعلت اصابت تیر ازناحیه ساعد راست مجروح ودر کمیسیون 35% تعین گردید وبعدازان بعنوان راننده لودر درمنطقه حضورداشتم وبار دوم مجروح شدم وبار دوم که به اصرار بهکمیسیون رفتم 25% تعین شدم باتوجه مجروحیتم ازدودست ومحدیت شدید حرکتی وانحنأ شدید دودست احسا س ظلم درحقم شده است وازطرفی اخیرا هم برابرصورت سانحه سپاه مصدوم شیمیایی هم هسم راهنمایی فرمایید تا بحق واقعی خود نایل گردم

Reply
no
0
yes
0
احمدی
1397/04/05 - 12:17
سلام:شوربختی ایثارگران این است که کسانی قانون گذاروتصمیم گیرنده هستند که حقوقهای نجومی میگیرند وایثارگران راافراد طلبکار وپرادعا میپندارند ومجروحیت وسابقه جبهه را عین وظیفه میدانند. البته فقط برای مردم عادی وخودشان بجزتعداد انگشت شماری نه جنگ دیده اند ونه خون به همین دلیل معنای ایثاررا درک نمیکنند ودرزمان تصویب قانون یک فرد ایثارگر که ازجانش گذشته ویگ سربازفراری فرقی ندارد

Reply
no
0
yes
0
جانباز
1397/04/12 - 12:18
سلام بر دوستان و همسنگران عزیزم انشاله روزهای خوبی داشته باشین مشکلات ما جانبازان و تبعیض بر بین انان و همه حق کشی های صورت گرفته بر می گردد به خودمان حق گرفتنی هست نه دادنی / فردی که خانواده اش هم خارج نشینه و میلیاردها سرمایه دارد نه جنگ دیده و نه تطعم زخمی شدن دیده انتظار داریم با دروغ ها دل خوش کنیم دیگه بهانه ای نمونده اینا دلسوز ما جانبازان نیستن به خدا امید وار باشیم اینا قانونی که خودشون مصوب میکنن عمل نمی کنند شعار هست التماس دعا دوستان

Reply
no
0
yes
0
جانباز
1397/04/12 - 12:26
سلام بر دوستان و همسنگران عزیزم انشاله روزهای خوبی داشته باشین مشکلات ما جانبازان و تبعض بر بین انان و همه حق کشی های صورت گرفته بر می گردد به خودمان حق گرفتنی هست نه دادنی / فردی که خانواده اش هم خارج نشینه و ملیاردها سرمایه دارد نه جنگ دیده و نه تطعم زخمی شدن دیده انتظار داریم با دروغ ها دل خوش کنیم دیگه بهانه ای نمونده اینا دلسوز ما جانبازان نیستن به خدا امید وار باشیم اینا قانونی که خودشون مصوب میکنن عمل نمی کنند شعار هست التماس دعا دوستان

Reply
no
1
yes
2
ایثار گر
1397/04/12 - 19:04
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مسئولین محترم
آیا حقوق ایثار گران و رزمندگان در سال 97 افزایش خواهد یافت؟؟
باتشکر

Reply
no
1
yes
1
دیناروند
1397/04/22 - 02:23
از مسئولین خواهش میکنم که یکم وجدان داشته باشید بنده 33سال سن دارم متاهل یه پسر دارم آسم داره دفترچه درمان نداریم چون بیکارم فوق دیپلم حسابداری دارم میرم بنیاد شهید سوسنگرد میگن به ما چه ساکن شهرک بنیاد شهید سوسنگرد هستم همه رو فرستادن سر کار فقط من بدبخت ماندم یه کسایی رو گذاشتن کارمند بنیاد شهید سوسنگرد که حتی جواب سلام نمیدن

Reply
no
0
yes
0
خسرولطفی
1397/04/23 - 11:14
چرا حقوق رزمندگان افزیش نیافت است دفترچ بیمه هنوز صادر نکرده اند فقط شعار عدالت را سر میدهند مرگ بر مسُولین فاسد

Reply
no
1
yes
0
سیدصدرالله امجدیان
1397/04/27 - 00:14
آیاحقوق ایثارگران نیروی زمینی سال 94تاالان هیچ آیاحقوقی دریافت نکرده اندکی پرداخت می شود

Reply
no
0
yes
0
رزمنده
1397/05/04 - 23:17
متن بزنید آخرین گزارش فرمانده سپاه وارتش برای رزمنرگان

Reply
no
0
yes
0
علی عبدی
1397/05/12 - 11:53
با سلام و خسته نباشید من 57 سالمه و 25 ساله بیکارم و خودمم 23 ماه تو جبهه بودم ولی ن حقوقی و نه مزایایی تا به حال در یافت نکردم در حالی که ن شرایط مالی خوبی دارم و نه حقوقی ،و یک خونه دارم که هر لحظه احتمال سقوط دارد نمی دونم چرا مسئولین پیگیری نمی کنند ،من باید چی کار کنم لطفا اگه میشه راهنماییم کنید ممنونم

Reply
no
0
yes
0
علی
1397/05/23 - 12:32
سلام چ خیری از این مملکت ب در ما خورده ک ۳۰ درصد ب فرزندانمان تخفیف شهریه بدیم ب امید نابودی همه ی مسئولین

no
0
yes
0
1397/05/26 - 16:18
سلام چرا حقوق بسیجی شهید کم است؟


Reply
no
0
yes
0
1397/05/29 - 19:08
باسلام من جانباز25درصدحقوق میگرم اصلاجواب گوخرج نیست ماباهزارزحمت باحقوق زندگی میکنیم

Reply
no
0
yes
1
خسرولطفی
1397/05/29 - 23:43
چرا حقوق ناچیز رزمندگان افزایش نیافت چرا در حق ما ظلم می شود مسُولین فقط در فکر اختلاس های خلان است خیانت پشت خیانت چرا از آن روز بترسید که کاسی سبر ما لبریز شود مرگ بر مسُولین خائن!؟؟؟ خاستار عدالت نه دورغ نه شعار ای مسُولین نظام

Reply
no
0
yes
0
رضا س
1397/05/31 - 04:14
باسلام تنها را رهائی رزمندگان بسیجی فاقد شغل و جانباز ان زیر بیست و پنج درصد تمکین نمودن سپاه و ارتش به قوانین ایثارگری ووایستادن پای کار ومطالبه حق و حقوق این ق س قشر فراموش شده وفداشده تبعیضها والا کاری برای عریزان فاقد شغل در دولت یأس و ناامیدی واشرافی صورت نخواهد گرفت
همانگونه که با قدم گذاشتن روحانی به عرصه ریاست دولت لیستهای ارسالی برای بازنشستگی ار ساتا و بانک سپه عامل پرداخت حقوقها برگشت داده شد،

Reply
no
0
yes
0
علی
1397/06/09 - 11:23
سلام خواهشمندم پیام من را جواب بدهید

Reply
no
0
yes
0
محمدمقدم
1397/06/11 - 00:32
بنده ۲۸ماه درزمان جنگ به عنوان سرباز وظیفه خدمت کردم وکارت ایثار دارم وخانه ای از خود ندارم دارای۴ فرزند میباشم وسال ۹۶گفتند آنانی که فاقد شغل هستند پرونده تشکیل دهند تا حقوق وبیمه به نها تعلق بگیرد ولی تاحالا هیچ خبری نشد اطفا " جواب مرا بدهید چکر باید بکنم

Reply
no
0
yes
1
زهرا
1397/06/13 - 00:54
داستان واقعی ! بخون ضرر نداره
پدر من رزمنده هستند و نزدیک 9 ماه توی جزهه بودن. همیشه وضع مالیمون بد بود از بچگی چون پدرم مثل بقیه از دوران نوجوونی مثل بقیه نبود بلکه دوران طلایی زندگیشو توی جبهه سپری کرده بود و وقتی برگشته بود هیچ پشتوانه ای نداشت به دلیل اینکه پدربزگم فوت کرده بود ،و مسعولیت مادربزرگ و شش تا بچه ی کوچیک روی دوشاش بود و بقیه که کاری برای این کشور انجام ندادن پیشرفت کردن چون سر جاشون نشستن و بفکر اینده ی خودشون و بچه هاشون بودن . گذشت و ما بزرگ شدیم و وضعیت همچنان بد بود ... از وقتی یادمون میاد حسرت یه دست لباس نو و کیف و کفش و هرچی که دلتون بخواد رو دلمون موند . وضعیت همیشه رو به بد شدن بود . کار بجایی رسید این اخریا که اصلا شماها نمیتونین تصور کنین ... من و دو تا از داداشام دانشکاه قبول شدیم . شدیم سه تا دانشجو که دو تامون شهرستان قبول شده بودیم و یکیمون شبانه تو مشهد ... هزینه ها هر روز بیشتر و بیشتر میشد ... هر روز تلفن زنگ میخورد و پیام میومد که واسشون پول واریز کنیم ... تا چشم رو هم میذاشتیم شهریه ی دانشگاه میرسید ... نمیتونستم انصراف بدم چون بابام دوست داشت تا اخرش برم ... هر روز استرس ... گذشت و همه گفتن شما دختر جوون دارین برین خونتونو ببرین بالاتر اینجوری واستون بده ... خونمونو که کسی نمیخرید مجبور شدیم بریم مستاجری و کرایه دادن شروع شد ... حالا یه خرج روی خرجای دیگه... و دوباره استرس و استرس ... میدونم نمیفهمی چی میگم . حق داری ... تا اینکه گفتن قراره به رزمنده ها حقوق بدن ... خیلی خوشحال شدم . کلی تو سایتا گشتم ولی فهمیدم معسر یعنی گدا ... دلم شکست ولی به بابام معنیشو نگفتم و بابامو مجبور کردم پرونده تشکیل بده ...
اما هرچی گذشت خبری نشد که نشد ... روزهای ما همچنان سیاهه رنگش ... ادمای زیادی هستن تو این شهر که مثل من و خونوادم هستن ... ولی نمیدونم ما تا کی قراره تاوان پس بدیم ... اصلا تاوان چی رو باید بدیم ؟ کی رو ؟ ای کاش پدرم توی جنگ شرکت نمیکرد تا بخاطر حقوقی که بهش نمیدن بهش لقب معسر ندن ... ای کاش واسه این جامعه ی نمک نشناس نوجوونیشو هدر نمیداد ... ای کاش ...

Reply
no
0
yes
0
مهدی علیزاده
1397/06/16 - 20:37
با سلام همسر ایثارگری هستم متاسفانه عزالدین پرونده هستیم خواهش میکنم اگه این بار تو کشور ما جنگی رخ داد دیگه همه مسولیت میدونم تا رزمنده ای شهید نشه حق و حقوقی ندارم پس افراد باید دقت داشته باشن که فقط شهید بشن وگرنه اگه با مشکل اعصاب و روان موجی شدن برگردن حداقل اجاره ازدواج و فرزند دار شدن رو ندن چرا که من صاحب دو دختر هستم واقعا زندگی کردن با افراد جنگ رفته خیلی مشکله این افراد حتی قادر نیستن به مغزشون کمی فشار بیارن و دنبال درآمدی باشن برا خانوادشون میدونید ......یه کم فکر کنید بیماری و بدخلقی از یه طرف فقر و بیچارگی هم از طرف دیگه حتی خدا هم از افراد فقر فاصله میگیره خودمو بیمار کرده بچه هام بیمار شدن حتی نمیتونم دارو اعصاب براشون بخرم بیمه سلامتی که ازمون گرفتن .....بغض گلوم گرفته مسولین خودم از یه قشر فقر وضعیف جامعه ام اما خانواده در کنار فقر خوشبختن اما من همیشه برا خودم و دوتا دختران آرزوی مردن راحت میکنم زندگی برامون جهنم شده جرم ما چیه دچار فردی که جنگ زده و موجی شده خودم از ماه خرداد تا الان به علت بیماری سرطان سه بار عمل شدم بابت کمک خرج بیمارستان به همه‌ی خیره های شیراز سر زدم اما هیچ کس کمکم نکرد حتی هزینه پول بیمه تکمیلی هم نداشتم که خودمو بیمه کنه شما باشید جای ما چه میکنید با این وضعیت تو رو خدا به فکر فرزندان رزمندگان باشید

Reply
no
0
yes
0
محمد
1397/06/27 - 16:52
سلام.مسئولین محترم ذمه شمامشغول جانبازان وشهدا اگربه این مطلب شرعی وقانونی توجه نکنید و عاجلا رسیدگی نکنید قانون صراحتا اعلام نموده که به دانشجویان ایثارگر رشته های پزشکی بین المللی پردیس بنیادمکلف است معادل هزینه دانشگاه ازاد رشته پزشکی به انان پرداخت نماید، خوب جانباز هم باتکیه براین مصوبه مجلس شورای اسلامی فرزندخودرا دردانشگاه بین الملل ثبت نام میکند حال کاری نداریم به اینکه این فرزندمعدل دیپلم او ۱۹/۸۴بوده وجزوتیزهوشان و رتبه دانشگاه او هم عالی و نزدیک هزار خوب یک جانباز باحقوق ماه ۲میلیون بابرنامه ریزی وتکیه براین قانون دو فرزند خود را دراین دانشگاه ثبت نام میکند یعنی ترمی ۲۴میلیون تومان مسئولین محترم بنیادجانبازان فارس چرا به این موضوع توجهی نمیکنید خودتان راجای ما فرض نمایید که جوانی و نوجوانی خود را درجنگ گذاشته بودید وجانبازشده بودید وحالاهم ترمی ۲۴میلیون بخواهید پرداخت کنید بعداز ماهها پیگیری درمورخه ۲۶شهریور ۹۷بنیادجانبازان یک میلیون و دویست هزارتومان به حساب ماریخته واقعا خجالت ندارد این کار بهانه این است که دولت بودجه ندارد این حرف هرچند دروغ است وازسال قبل هزینه ها معین میشود ازمسعولین درخواست رسیدگی عاجل دارم چراکه اگراین رویه ادامه یابد برای مسعولین مربوطه گران تمام خواهدشد اخر وجدان هم چیزخوبی است مگر مال پدرتان رامیبخشید؟مصوبه مجلس است لطفا ظلم نکنید که به ظلم گرفتارخواهیدشد

Reply
no
0
yes
0
رزمنده
1397/07/02 - 11:59
تمام این سایت ها درکج است ببندید درش را هفته دفاع مقدس آمد ولی هیچ برنامه ای برای رزمندگان نداشتند

Reply
no
0
yes
0
1397/07/09 - 09:15
اللهم عجل لولیک الفرج (آمین)

Reply
no
0
yes
0
حسین پورتقی
1397/07/10 - 10:18
سلام بنده درزمان جنگ به عنوان سرباز که دوسال زوتر به خدمت سربازی اعزام شدم ومدت 21 ماه در جبهه حاج عمران وسر دشت در سال 65و66 حضور داشتم ودچار موج کرفتگی وشیمیایی شدم وکارت ایثار هم دارم ودارای 4 فرزند که تحت تگلف خودم هستند ومعسروفاقد شغل هستم و تابه حال هیج گونه حقوقی و بیمه درمانی ندارم خواشمندم به داد ما برسید وما را راهنمای کنید

Reply
no
0
yes
0
جانباز ارتش
1397/07/14 - 13:49
با سلام و احترام خدمت مدیر محترم سایت فاش نیوز من جانباز 60درصد شیمیایی ارتش میباشم و از تمام قوانین ایثارگری 70درصد شامل من جانباز ارتش وبقی ایثارگران ن م خواهد شد اما بنیاد شهید و امور ایثارگران درصد های ن م را قبول ندارد وامتیاز دانشگاهی منظور شهریه وام مسکن واشتغال فرزندان شامل فرزندان ما ایثارگران ن م نخواهد شد یک بام دو هوا باید دولتمردان و خانه ملت بعد از 30 سال از جنگ گذشته قادر به این کار نشدند که تمام ایثارگران در سر یک سفره نان بخورند من با 60درصد جانبازی و 130ماه جبهه بنیاد مرا قبول ندارد باید به کجا و چه سازمانی حمایتی شکایت کنم مشکل من و تعدادکثیری از جانبازان ارتش و سپاه و ن انتظامی وحتی سازمان اطلاعات با این مشکل دست و پنجه نرم میکنیم چقدر تبیض و بیعدالتی هر چقدر هم فریاد میزنیم گوش شنوا و چشم بینا در دولتمردان و خانه ملت دیده نمیشود باور بفرماید این تعداد جانبازان زیاد هستند و باعث بدبینی و نارضایتی این مجموع از ایثارگران نسبت به انقلاب و مدیران ارشد نظام و نمایندگان مجلس شده اند و خداوند هر کسی از دولتمردان و خانه ملت نسبت به این قشر زحمتکش وفاع دار به اسلام وقران و کشور ایران نارضایتی بوجود میاورند خداوند نابودشان کند

Reply
no
1
yes
0
1397/07/22 - 09:57
جانباز20 درصد سپاهم .معلم بودم وحالا بازنشسته ام .درسال 85 مدارک جانبازای را به آموزش و پرورش تحویل دادم.امروز پس از دوازده سال فهمیده ام که فقط 8درصد از ماده 51 به حقوقم اضافه شده ودرخصوص پرداخت حقوق یک مقطع بالاتر هیچ پرداختی نشده است.....چه کنم.

Reply
no
0
yes
0
رضا ،
1397/08/04 - 02:05
سلام عزیزان دیگه با این غاصبان کرسی بدتر از غاصبان فلسطین هر طریقی وضعیت ها را تشریح کنیم ککشان نمیگزد،
هیچکس درد مارو درک نمی کنه،
مملکت رو غارت کردن و همچنان به غارت مشغول،
دعا کنیم فرج آقا امام زمان عج رو خداوند سریعتر عطا فرما ید و عملی نماید
اللهم عجل لولیک الفرج

Reply
no
0
yes
0
رزمندگان وجانبازان
1397/08/04 - 02:17
والله در مواقع تنگنا آنچنان فشار روحی وروانی نفسمو تنگ میکنه وکاری ازم برنمیاد که اگر اون لحظه تیرباری دستم باشد و مسئولین خائن روببینم والله به رگبار میبندمشون،
شک نکنید،
بخدا قسم باموج انفجار بیهوش شدم دوستان بی تجربه همسنگرم منو داخل سنگر پائین کشوندن وبحال بیهوشی رهایم کردن وخودشون رفتند بالا دیدبانی،
والله با برخورد خمپاره بعداز ساعتها برسنگر دوباره شوک وارد شده به من و مقداری بهوش اومدم اونهم زیر آوار سنگر ،
فقط متوجه شدم منو از زیر خاک سنگر میکشونن بیرون،کاش خمپاره 120دوم برخورد نکرده بود و راحت شده بودم،
دریغ و صد افسوس،
کدوم پزشک بیحالی وسستی وفلج ناگهانی من وامثال مارو که بر اثر هم مواد شیمیائی وهم موج انفجار هست میتونه تشخیص بده
محاله،
مگر پزشکان خارجی!!

Reply
no
0
yes
0
مهدی
1397/08/04 - 08:50
ضمن عرض سلام وخسته نباشی خدمت دلسوزین واقعی نظام بخصوص ایثارگران عزیز متاسفانه به جای اینکه بعضی ازمسعولین به تلاش درمورد تسری امتیازات بیشتری به فرزندان ایثارگران باشن در تلاش برای حذف امتیازات جزعی که قانونا داشتند بر آمده اند نمونه آن رای دیوان عدالت اداری در مورد حذف ماموریت آموزشی ایثارگران مربوط به فرزندان جانباز بالای 25درصد بود خدلوند لعنت وند بانیان تصویب این رای وامیدوار است که بازنگری مجدد گردد

Reply
no
1
yes
0
1397/08/20 - 16:19
سلام پدرمن 26 ماه در منطقه جنگی بوده خارک ولی ما هر وقت میریم میگن کارت ایثارگری بهش تعلق نمیگیره اینم شد عدالت عیبی نداره ماهم خدایی داریم به امید برقراری عدالت

Reply
no
0
yes
0
اینجاب جانبازجواداسگندری فرزنده شهیدهم هستم
1397/08/29 - 07:35
بسم الله الرحمن الرحیم؟
سلام وعلیکم؟
باعرض ادب وسلام خدمت مسعولین محترم؟سوالی داشتم امیدوارم که پاسخ دادشود؟به استحضارمی رسانم که اینجاب جانبازوفرزنده شهیدهستم که درحال حاضرکاملازمین گیرهستم وتوان حرکتی ازخودم راندارم،7سال است که چنین هستم؟سوال بنده ازمسعولین این است که بنده 7سال زمین گیرم هیچ.وقت ازسوی مسعولین بنیایدشهیدبه بنده ابلاغ نکرده بودندکه درکمیسون حق پرستاری شرکت کنم تادوسال قبل برایم ا بلاغ کردنندکه درکیمسون پزشکی حق پرستاری شرکت کنم وبنده هم بامدارکی که دردست داشتم درکیمسون پزشکی بنیایدشهیدشرکت کردم؟دراولین باری که رفته بودم وخودم هم خبری نداشتم ازطرف پزشکان برای بنده گفتن که مدارک شمانصف است وکامل نیست سوالرکردم.کدام مدارکی رامیگین گفتن مدارک قلب شماکامل است ولی سکته مغزی که کردین بایداعماریاسیتسکن مغزی داشتهدباشین وبنده هم قبول کردم وبرگشتم بعدازچندروزدیگه پیش دگتراعصاب وروان رفتم وگفتم برای اعماراوسیتسکن بنویسیدکه دکتراعصاب وروان گفتن ازشمانمیشه گرف چونکه هم.ترکش دربدن شماهست وازطرف دیگه به قلب تان فنرگذاشتن پس،نمیشه دومیندباربازبرای کیمسون پزشکی بنیایدشهیدرفتم دوباره دکترتحتدهیچ عنوان قبول نکردوحتی ازطرف دکتراعصاب روان نامه آورده بودم وتحویل دکترکیمسون پزشکی دادم وخوندبازهم قبول نکردوازطرف دیگه زبان هم.گفتم بازقبول نکردحال بندهدباوضعی که دارم نمیدانم چکارکنم،ازطرف دیگه کیمسیون پزشکی بنیایدهم قبول نمیکند؟خواهشن راهنمایی کنیدکه چکارکنم؟باتقدیروتشکر

Reply
no
0
yes
0
1397/09/04 - 23:22
اگه کسانی ندونن جانبازان میدونن که مسعولین به دادمون نمیرسن اخه وعده سرخرمن تاکی ؟ مگه بودجه ۹۶ اجرایی شده که حالا دم از اجرای بودجه ۹۷ میزنید ؟؟

Reply
no
0
yes
0
خسرولطفی
1397/09/16 - 14:52
سلام آیا حقوق ناچیز رزمنگان معسر در سال ۹۸ افزایش می یابد یا نه سال ۹۷ که در حق ما ظلم شود مسعولین نظام فقط شعار عدالت را سر میدهند با این هم اختلاس های کلان ووو! دگر ما رزمندگان ایثارگر به مرحلی جونون رسیدیم مرگ بر مسعولین فاسد نظام یا حسین

Reply
no
0
yes
0
جانباز
1397/09/19 - 01:22
باسلام مجلس پول دارد حقوق نمایندگان را70درصداضافه کنه ولی پول برای جانبازان معسر ندارد بله مملکت اسلامی هرکس به فکرخویش هست کوسه به فکرریش هست

نظری بگذارید
chapta

بدون ویرایش از شما
بیشتر...
آخرین اخبار
بیشتر...
معرفی کتاب

نقل مطالب سایت، فقط با ذکر منبع بلامانع است.

@ 2014 تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ ایثار و شهادت(فاش نیوز)،محفوظ می باشد.