02 فروردين 1397/ ۰۵ رجب ۱۴۳۹
شناسه خبر : 57465
1396,یکشنبه 24 دي15:00
اشتراک گذاری در:
عکس روز

جایگاه ایثارگران در لایحه بودجه 97


در لایحه بودجه سال 1397 کل کشور که از حیث منابع بالغ بر یازده میلیون و نهصد و چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون (11.949.353.674.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ یازده میلیون و نهصد و چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون (11.949.354.674.000.000) ریال می باشد فقط در دو تبصره 11 و 17نام ایثارگران ذکر شده است.

جایگاه ایثارگران در لایحه بودجه 97

*بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف 131600 جدول شماره (7) این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.

*بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است به والدین، همسران شهدا و فرزندان شهدا که به دلیل کهولت سن و یا دارای بیماری خاص و صعبالعلاج و محدودیت جسمی حرکتی که نیاز به نگهداری دارند ، نسبت به پرداخت حق نگاهداری به میزان سی‌درصد (30%) حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند.

*ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان‌قیمت تا سقف یکصد و پنجاه میلیون ریال بهره‌مند شده و تا پایان سال 1394 تسویه نموده‌اند، می‌توانند به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان‌قیمت ایثارگری قانون بودجه سال 1397 بهره‌مند شوند.

*فرزندان ایثارگران مشمول ماده (45) قانون خدمت وظیفه عمومی علاوه بر امتیاز مذکور در این ماده مشروط به عدم غیبت آنها و نیز انجام خدمت وظیفه عمومی پدر آنان با هر مقطع تحصیلی، مشمول ردیف اول جدول با اعمال پنجاه‌درصد (50%) تخفیف می‌شوند.

در لایحه بودجه سال 1397 کل کشور که از حیث منابع بالغ بر یازده میلیون و نهصد و چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون (11.949.353.674.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ یازده میلیون و نهصد و چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون (11.949.354.674.000.000) ریال می باشد فقط در دو تبصره 11 و 17نام ایثارگران ذکر شده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی فاش نیوز، در تبصره 11 لایحه بودجه 97 در خصوص فرزندان ایثارگران مشمول ماده (45) قانون خدمت وظیفه عمومی علاوه بر امتیاز مذکور در این ماده مشروط به عدم غیبت آنها و نیز انجام خدمت وظیفه عمومی پدر آنان با هر مقطع تحصیلی، مشمول ردیف اول جدول با اعمال پنجاه‌درصد تخفیف می‌شوند

.

بر اساس این گزارش در تبصره 17 نیز آمده است؛ بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف 131600 جدول شماره (7) این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.

همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است به والدین، همسران شهدا و فرزندان شهدا که به دلیل کهولت سن و یا دارای بیماری خاص و صعب العلاج و محدودیت جسمی حرکتی که نیاز به نگهداری دارند ، نسبت به پرداخت حق نگاهداری به میزان سی‌درصد (30%) حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند.

در این راستا برای تامین وام مسکن ایثارگران نیز آمده است:ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان‌قیمت تا سقف یکصد و پنجاه میلیون ریال بهره ‌مند شده و تا پایان سال 1394 تسویه نموده‌اند، می‌توانند به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان‌قیمت ایثارگری قانون بودجه سال 1397 بهره‌مند شوند

به گزارش حبرنگار ما متن کامل تبصره 11 و 17 لایحه بودجه سال اینده به شرح زیر می باشد:

تبصره 11-

ب- به دولت اجازه داده می‌شود کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساطی کـه تـا پایان سـال 1397 تسـویه می‌شود، معاف کند.

تمام درآمد های حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 150128 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شـود و تـا سـقف سـیزده هـزار و پانصـد میلیـون (13.500.000.000) ریال در قالب ردیف 23 -530000 جدول شماره (9) این قانون به صورت مساوی به ردیف ‌های ذیربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقت‌نامه متبادله بـا سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص می‌یابد

میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر می‌باشد:

1 -به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده درصد (10%) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه، یکسال محسوب می‌شود.

2- برای مشمولان متأهل، پنج‌درصد(5%) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند، پنج درصد (5%) از مجموع مبلغ جریمه کسر می‌شود.

3- مشمولان غایبی که به‌ صورت اقساطی و یا نقدی برای صدور کارت پایان خدمت اقدام نموده‌اند، می‌توانند گواهینامه رانندگی أخذ نمایند.

4- فرزندان ایثارگران مشمول ماده (45) قانون خدمت وظیفه عمومی علاوه بر امتیاز مذکور در این ماده مشروط به عدم غیبت آنها و نیز انجام خدمت وظیفه عمومی پدر آنان با هر مقطع تحصیلی، مشمول ردیف اول جدول با اعمال پنجاه‌درصد (50%) تخفیف می‌شوند.

5 -مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از پنجاه درصد (50%) تخفیف بهره‌ مند می ‌شوند.

ج- پنج درصد (5%) از اعتبار ردیف هزینه‌ای 23 -530000 جهت آموزش‌های مهارتی پرسنل وظیفه در پادگان‌ها به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اختصاص یابد

.

تبصره 17-

الف- به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال 1397 ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع بهصورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند، حتی‌الامکان از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود. بهره‌مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه‌شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده فوق‌الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه‌شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود.

ب- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ این قانون، راهنمای بالینی برای حداقل دویست مورد از پرهزینهترین خدمات را تهیه و به کلیه مراکز ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی درمانی و سازمانهای بیمه‌گر جهت اجراء ابلاغ نماید.

ج- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف 131600 جدول شماره (7) این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

د- در اجرای تبصره (1) بند (د) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه، بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود موضوع ردیف 131600 جدول شماره (7) این قانون با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و یا مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به والدین، همسران شهدا و فرزندان شهدا که به دلیل کهولت سن و یا دارای بیماری خاص و صعبالعلاج و محدودیت جسمی حرکتی که نیاز به نگهداری دارند در صورتی که در میان خانواده، فرد یا افرادی از آنها نگاهداری کنند، نسبت به پرداخت حق نگاهداری به میزان سی‌درصد (30%) حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند.

1 -ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان‌قیمت تا سقف یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) ریال بهره‌مند شده و تا پایان سال 1394 تسویه نموده‌اند، می‌توانند به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان‌قیمت ایثارگری قانون بودجه سال 1397 بهره‌مند شوند.

ز- اعتبارات موضوع ماده (37) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به صورت صد در صد تخصیص یافته تلقی و پرداخت می‌شود.


کد خبرنگار : 18


ایثارگران     بودجه 97     رزمندگان معسر     فاش نیوز                            
Reply
no
0
yes
0
فرزاد
1396/10/18 - 19:29
سلام ودوصد درود به هرکس روحش شاد وسرخوش است.‌سوأل۱-این حقیر درسال ۶۶ودرمنطقه ی جنگی میمک ماندگار بعنوان سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام خدمت میکردم که دراثر اثابت موج انفجار مجروح گردیدم .البته که تمام مستدات ان واقعه رادربنیاد شهید به ثبت رسانده ام .البته ننوشته ام که ۴۶کیلو وزنم بوده است..لذابالغ بر ۲۱ماه حضوردرمنطقه جنگی هم دارم که درکارت ایثارم ثبت شده است ..فلذا اینکه بدلیل بیکاری هیچ درامد اقتصادی ندارم ودرواقع معسر گردیده ام ..آیا به صرف ثبت نام برای دریافت .کمک هزینه زندگی ..مشکل همچون من برطرف وانشالله کی برقرار خواهد گردید ...لطفا راهنمایی بفرمایید ..خسته نباشی باحوصله .

Reply
no
0
yes
0
بهنام فلاحی ش ش۸ت۱۳۴۳فرزند علی مراد کد ملی ۲۴۳۲۴۵۸۳۲۱
1396/10/19 - 01:24
با سلام من بهنام فلاحی جانباز /۱۰درصدجانباز ارتش میباشم که یک بند انگشتم قطع شده و هیچ کمکی به من نشده و من یک کارگر سر فلکه هستم که کارگران جمع می‌شوند ولی چند بار خودم به تهران آمدم ولی افاقه نکرد چند بار پیام دادم به همه جای ارگان های دولتی زدم افاقه نکرد و گفتم شاید روزی یکی درد دلم را گوش کند تا شاید که پسری با سن ۲۸ ساله دارم که نه زن و نه شغل دارد بخاطر بیکاری است تورو خدا حق من خوردنی نیست که ارتش می خورد من جانبازم من با جانبازان بسیجی هیچ فرقی نمی‌کنیم و من هفت ماه وهفت روز جبهه بسیجی دارم که با جبهه سربازیم می شود ۳۱ ماه حالا خدا وکیلی حق من خوردنی است اگر خدا کمک کرد با من تماس بگیرن وسلام

no
0
yes
0
فاش
1396/10/19 - 15:52
سلام
خداقوت برادر
لطفا به امور ایثارگران ارتش مراجعه کنید و درخواست برای معسر بودن بدهید. اگر معسر هستید، میتوانند برای شما حقوق اندکی برقرار کنند.


Reply
no
0
yes
17
جانباز دل سوخته-بیست درصد
1396/10/19 - 08:45
سی درصد تخفیف شهریه دانشگاه که قرار بود از اول مهر 96 اجرا شود چه می شود

Reply
no
0
yes
17
1396/10/19 - 10:41
با سلام قابل توجه مسیولین محترم اگر 30 درصد تخفیف شهریه را نمیخواستید اجرا کنید چرا تصویب کردید که فرزندانمان را در دانشگاه ازاد و پردیس ثبت نام کنیم و بعد به دلیل مشکلات مالی انصراف دهیم لذا این کار باعث ظلم مضاعف به جانبازان زیر 25 درصد و فرزندانشان است .چرا مارا به تمسخر گرفته اید چرا با روحیه فرزندانمان اینگونه برخورد میکنید مگر ما به زور از شما این مصوبه را خواسته ایم خداوند شما را به راه راست هدایت نماید.

Reply
no
0
yes
0
منتقد فاش
1396/10/19 - 14:57
سلام عليکم از راي جديد ديوان عدالت اداري در خصوص عدم امکان ذخيره سازي مرخص هاي مرتبط با تقليل ساعت کاري جانبازان خبري داريد يا خير؟ لطفا آقاي مجتهد بررسي و تحليل حقوقي خودشان را ارايه کنند.

no
0
yes
1
ناشناس
1396/10/19 - 20:50
این قانون برای این نوشته شده است که جانبازان ساعت کمتری کار کنند و نه اینکه انرا ذخیره کنند


Reply
no
0
yes
3
جانباز دل سوخته-بیست درصد
1396/10/19 - 15:20
خدا از کسانی که در حق من و خانواده ام ظلم می کند نمی گذرد و برای او ارزوی خوار شدن در مقابل زن و بچه های اورا دارم .35 سال ظلم و حق کشی خدا نگذرد از ظالم

Reply
no
0
yes
5
خانواده شهید
1396/10/20 - 00:46
سلام.ازبرج شش امثال حق پرستاری والدین شهداءوهمسران شهداءقطع شده وهیجکس تاحال جوابی نداد.کسی پیگیری نمیکندحتی فاش نیوز!!!

Reply
no
0
yes
0
منتقد فاش
1396/10/20 - 09:17
از پاسخ آقاي ناشناس تشکر ميکنم ولي اگر هدف فقط استفاده از مرخصي ساعتي بوده چرا قانونگذار راه هاي ديگري را در قانون براي جانبازاني که نتوانسته اند از اين مرخصي ها استفاده کنند در نظر گرفته است؟

no
1
yes
1
ناشناس
1396/10/20 - 15:03
قانون هم اکنون در همه وزارتخانه اجازه پرداخت و یا ذخیره کردن مرخصی های جانبازان را می دهد.
پیشنهاد این است از مرخصی مربوطه استفاده کنید چون معلوم نیست سال اینده چه قانونی حاکم باشد .
الان وزارتخانه ها و دیوان محاسبات و دستگاههای دیگر در حال نامه نگاری هستند .Reply
no
0
yes
0
25%
1396/10/20 - 16:48
سلام و درود : کاشکی برای بازنشستگی جانبازان و خانواده شهدا و همه ایثارگرانی که حدود سی و هفت سال است دارند حقوق می گیرند فکری هم می کردند؟

Reply
no
0
yes
4
یک حمال
1396/10/20 - 18:18
بودجه 96 مگر اجرایی شد که الان دنبال بودجه 97 هستند ؟قرار بود 30 درصد تخفیف شهریه دانشگاه و70 میلیون وام خرید مسکن و..............پارسال کلی منت سرمان گذاشتند که قانون تصویب کردیم مگر انجام شده که دارند برایه سال بعد برنامه ریزی میکنند؟ قانونی که تصویب بشه ولی اجرایی نشود بدرد خودشان میخورد لطفا" منت الکی سر ما نگذارند تا حالا که چیزی ندادند از این به بعد هم نمیخواهیم.ما را به خیر شما امید نیست شر مرسان

Reply
no
0
yes
0
1396/10/21 - 01:29
سلام بر آقای ناشناس که ظاهرا از وضعیت جانبازان اطلاع ندارد زیرا از سال 95 پرداخت اضافه کار یا ذخیره مرخصی جانبازان ممنوع شده و فقط جانبازان مجاز به استفاده از تقلیل ساعات کار هستند. گرچه بسیاری از جانبازان مجبورند از مرخصی جانبازی بدلیل مصرف داروهای آرامبخش استفاده کنند اما بسیاری از جانبازان قطع عضو نیاز به اضافه کار یا ذخیره مرخصی دارند.
بنده بعلت مصرف داروهای آرامبخش بدلیل سرگیجه و لزوم تاثیر داروها و بازگشت حالت عادی مجبورم حدود یک ساعت پس از مصرف دارو هیچگونه فعالیتی نداشته باشم لذا برای جانبازان اعصاب و روان وجود تقلیل ساعت کار بخصوص ساعات اولیه صبح بسیار ضروری و حیاتی است. ایکاش مسولان مربوطه ترتیبی اتخاذ فرمایند تا جانبازانی که با هر درصدی داروهای آرامبخش قوی مصرف میکنند تحت توجه بیشتر باشند برای مثال بنده جانباز بالای 25 درصد اعصاب و روان و چند مجروحیت لاعلاج سه شغل دارم یکی برای تامین اجاره خانه چون بدلیل فقدان پس انداز 85 میلیون تومن وام مسکن جانبازان را نتواستم جذب کنم و شغل دوم برای هزینه های درمانی و خرید داروهای خارجی و اقساط وامی که برای عمل پرداخت کردم و ایاب و ذهاب و هزینه های فرزندان دانشجو که بنیاد قبول ندارد و سومی برای تامین معیشت زندگی اما هفته اول هر ماه با جیب خالی زندگی را با سختی و مشقت بسیار تا آخر برج طی میکنیم گرچه حدود سه ساله کارهای دوم و سوم تعطیل هستند فلذا حق تعالی را برای اینکه تا اکنون هیچگونه تسهیلاتی از بنیاد تعلق نگرفته شکر گذار هستیم.

Reply
no
0
yes
4
جانبازجنگ
1396/10/22 - 17:44
مگردربرنامه پنجساله،ششم توسعه نیامده که کلیه جانبازان تاپایان سال۹۷بایدبازنشسته شوندو30سال سنوات و30 سال طلب مرخصی،،،جمعا 60ماه آخرین حقوق به آنان پرداخت شود؟!پس چرادربودجه۹۷گنجانده نشده؟؟؟!!! اگه نمیتونیدپس لطفا برید تا آقای دکتراحمدی نژادبرگرده وتمامی مشکلات کشور وبخصوص مشکلات جانبازان رو حل کنه...همچنانکه دردوران ایشان خیلی وخیلی ازمشکلات جانبازان حل شد،اگرکشورایران وملت ایران رو دوست دارید!بریدکنارومملکت رو به اهلش بسپاریدکه نمونه بارز آن آقای دکتر و..........!!!!!

Reply
no
0
yes
2
1396/10/22 - 21:40
سلام.مدیرمحترم سایت فاش نیوز.آیااین سایت مربوط به همه جامعه هدف است یافقط تعدادی؟اگرمال همه است چرادرخصوص قطع حق پرستاری والدین شهداءوهمسران ودیگران صعب العلاج اطلاع رسانی نمیکنید..چراسکوت.؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!

Reply
no
0
yes
0
منتقد فاش
1396/10/22 - 22:30
با تشکر از راهنمایی آقای ناشناس. ظاهرا دیوان عدالت اداری نظر خاصی را اخیرا ارائه کرده و سوال من هم این بود که آیا کسی از این نظر جدید خبری دارد با خیر؟

Reply
no
0
yes
1
سیدعلی تقی آبادی
1396/10/23 - 08:35
باعرض سلام وادای احترام به محضر گرامی مشئولین فاش نیوز که بدون سانسور محبت کرده مشکلاتمان را رسانه ای کرده شایدچشم بینا وگوش شنوائی پیدا شود بارها وبارها چه از طریق سایت وزین فاش نیوز ودیگرسایت ها منجمله سایت بنیادشهید واز طریق تماس تلفنی خواستار احقاق حق قانونیم شده ام اینکه فقط خودحقیر مشگلاتم فردی بیان میکنم چون نماینده کسی نیستم احتراماً باستحضارمیرسانداینجانب سیدعلی تقی آبادی سرباز وظیفه ازکارافتاده کلی ارتش با(90%)و(70%)بنیادشهیدعرض شود حسب قانون سربازان وظیفه از کارافتاده کلی همطراز بانیروهای پایورآنهم بادو رتبه بالاترپس از(30)سال سنوات پاداش پایان خدمت وطلب ذخیره مرخصی که تلفیق ایندو باهم مجموعاً(60)ماه میشود،عرف است وقتی فردی در اداره ای به بازنشستگی نائل گشته مدت خدمت زیرپرچم نیز برای فرد منظور میگردد،البته بنده بدون در نظر گرفتن مدت خدمت مقدس زیرپرچم بیش از(31)سال ازمجروحیتم گذشته تاریخ مجروحیت بنده حقیر(65/7/9)وبارها گفته ونوشته ام که حضرات من بجز مستمری بنیادشهیددرآمددیگری نداشته وازطرفی حال که فرزندانم بزرگ شده اند به میلغ مذبور نیاز مبرمی دارم ولی تاکنون ریالی بابت حق وحقوق فوق والذکربحسابم واریز نشده است متاًسفانه متولیان امور جانبازان در راًسش جناب آقای شهیدی اصلاً وقعی به خواسته بحق وقانونی من حقیر وامثالهم ننموده وفقط وفقط وعده سرخرمن میدهند آقایون من الان که زنده ام نیاز به حمایت همه جانبه شماها خصوصاً دربحث معشیت دارم پس قبل از آنکه به امرخداوندقادروتوانا ازاین دنیای فانی بدنیای جاویدان خداوندمهربان پابذارم بدردم بخوریدومشگلات خودم وخانواده ام را مرتفع نمائید واگرعمل کردیدمن نیز بهترینها رابرایتان آرزومیکنم ولی چنانچه پشت گوش انداختید لعن ونفرین من همراهتان ضمناً پس از آنکه به امرخداوندنفسم بندآمد حق نداشته بنده حقیررابعنوان شهید تشیع کرده چراکه اولاً خودم را لایق نام شهیدندانسته واز طرفی نمیخواهم درزمانیکه دیگر به شماها احتیاجی ندارم از بیت والمال برایم هزینه شود البته این مواردرا در وصیت نامه ام ذکر نموده ام درخاتمه عرایضم هرکس درهرپست ومقامی ولباسی که هست وقدمی برای بنده حقیروامثالهم درجهت رفع مشگلاتمان برداشته خداوندمهربان خیر دنیا وآخرت را عطا کند وهرکس بلعکس سنگ جلوی پایمان انداخته وبرمشگلاتمان افزوده خداوندقادر وتوانا هم در این دنیا وهم در آخرت خوار وذلیلش کند ان شاءا...

Reply
no
0
yes
1
حسین
1396/10/24 - 21:12
باسلام با تشکر از برادر نوروزی و کسانی که در احقاق حقوق ایثارگران تلاش می کنند انشالله خدا کمکشان کند
من از سال 62در سن 14سالگی تا آخرین روز جنگ بصورت متوالی در 8عملیات تامرز شهادت حدود22ماه حضور داشته ام واقعا این برخورد ستاد مشترک را توهین به رزمنده ها می.دانم

Reply
no
0
yes
0
سیدعلی تقی آبادی
1396/10/25 - 08:52
باعرض ادب واهداءسلام جناب آقای ساقی مدیرمسئول محترم فاش نیوز،شماازمابهترمیدونید کارمندان هر وزارت خانه ای برای پیگیری مطالبات خوددارای سندیکا وازاین دست مواردهستندالا ماجانبازان تنهاامیدمابعدازخدای مهربان شما عزیزوبزرگوارهستیدکه بادرج مسائل ومشگلاتمان مطالباتمان راپیگیری نموده ولی تابحال نتیجه ای نداشته البته عیب ازشمابزرگواران نیست عیب از چشمان نابینا وگوشهای کر دولتیان وبویژه متولیان امورجانبازان است که نه میخواهندببینندونه بشنوندوامادرخواستهای حقیرکه البته قانونی است ومصوبه مجلس وهمینطورتصویبیه هئیت وزیران رابهمراه داشته ولی دراجراء عملاً کاری صورت نپذیرفته البته خواسته ها تکرار است ولی چاره ای نیست بازهم میگوئیم ومینویسیم امیدوارم قبل از آنی که دیرشود وبرای احقاق حقمان مجبورشویم به کف خیابون هابیاییم ودشمن سوءاستفاده ببرد بهتراست دولتیان ومتولیان امورمان به خواسته های بحق وقانونیمان جامعه عمل بپوشانندعرض شود اکثرقریب باتفاق جانبازان خصوصاً جانبازان(70%)همانطورکه سایت محترم فاش نیوز اخبارش را میدهد روزی نیست که شاهدنباشیم که جانباز(70%)به یاران شهیدش پیوست ،حضرات عرف است درهرسازمان یا اداره ای وقتی کسی به بازنشستگی نائل آمده خدمت مقدس زیرپرچم نیزجزوسنوات لحاظ شده ولی بنده خودم رامثال میزنم حتی بدون احتساب خدمت مقدس زیرپرچم از زمان مجروحیتم بیش از(31)گذشته وحسب قانون سربازان وظیفه از کارافتاده کلی همطرازبانیروهای پایور البته بادو رتبه بالاترپس از (30)سال سنوات پاداش پایان خدمت وطلب ذخیره مرخصی که تلفیق این دو باهم مجموعاً (60)ماه میشودکه برحسب قانون برابرباآخرین دریافتی بایستی پرداخت گردد ولی تاکنون بنیادشهیدکه تقبل کرده است که مبلغ فوق والذکررا پرداخت کند از زیرمسئولیت شانه خالی نموده است عرض شود الان که فرزندان ماجانبازان بزرگ شده اند وبااین بیکاری گسترده چشمشان بدست ماپدران است ومانیزچشممان به دست دولتیان ومتولیان امورجانبازان فقط بایدگفت شرمنده گی اش درپیش فرزندانمان برای ما باقی مانده است ،بایدگفت کاری از دستمان برنمی آید ولی این رابدانیدو آگاه باشید که هرکس در هرلباس وپست ومقامی که البته آن هم بواسطه همین جانبازان نصیبتان شده است دارد سنگ اندازی وخیانت میکند ازخداوند قادر وتوانا لعن ونفرین برایشان آرزو میکنیم واینجانب سیدعلی تقی آبادی جانباز(90%) ارتش و(70%)بنیاد خواستار احقاق حق قانونی خودم و دیگر جانبازان (70%)میباشم درخاتمه عرایضم سلامتی وسربلندی جناب ساقی را ازخداوندمتعال مسئلت داشته و خواهشی هم که از جنابعالی داریم اینست که لطفاً پیگیرحق و حقوقمان آنهم در سریعترین زمان ممکن قبل از آنکه ریق رحمت راسربکشیم ضمناً طبق قانون هر(10)سال یک دستگاه خودرو ساخت داخل باقیمت تمام شده وبا اقساط بلندمدت نیز یکی دیگر از حقوق از دست رفته امان بوده که خواستارپیگیری تاحصول نتیجه البته آن هم درکوتاهترین زمان ممکن لطفاً

Reply
no
0
yes
1
ناصر
1396/10/25 - 17:08
سلام مدیرفاش ماجانبازان موجی وشیمیایی مظلومتربن قشرجانیازان واگردولت یاهرمسولی بخواهد امسال ۱۳۹۷جهت احقاق حقوق ما کوتاهی کند خداوند داد مامظلومان راخواهد گرفت ‌دیگرسکوت نمیکنیم .خداوند هرمسول کارشکن را رسوا میکند ....ناصر جانباز اعصاب وروان

Reply
no
0
yes
1
جانباز زیر25%
1396/10/25 - 20:00
باسلام وخسته نباشید خدمت برادران این لایحه بودجه 97بابودجه 96 دقیق نگاه کنید مثل هم هست که قراربود از فروردین سال96اجرا شود واجرایی نشد فقط برای دلخوشی ما بود. باز دوباره وعده سر خرمن دادن .

Reply
no
0
yes
3
چوپان دروغگو
1396/10/25 - 22:56
سلام ، راستی بوجه سال 96 اومد ورفت و الان بودجه سال 97 را بررسی میکنند، خسته نباشند، اخه سال قبل برادرم سردار شریفی گغت تلاش میکنم حقوق وبیمه رزمندگان معسر را برقرار کنیم ، ولی سال 96 نشد با این که دولت هیچ برنامه ای در بودجه ندارد ولی ما به شما میگویم سال 97 حقوق رزمندگان. معسر درست میشود ، برادر سردار شریفی. راستی تمام. مسءولین گفتند مردم باید مشکلات خود را با ارامش بگویند ونترسند ما حتما پیگیری میکنیم ومشکل شما را برطرف میکنیم. با تشکر دوشمن شما چوپان دروغگو.


Reply
no
0
yes
2
رضا س
1396/10/26 - 03:49
قانون نویسی وتصویب وبرای سرگرمی وتفریح نمایندگان هست وبس،
سالهاست رزمندگان وجانبازان فاقد شغل رو وعده امروز و فردا میدهند عده‌ای زیر خروارها خاک با آرزوهای حقوقی اندک در کنار خانواده در زمان حیات ارمیدند وحقوقها بجیب عیاشان کرسی نشین ارام گرفت،،!
از اینکه هی مصوب ومؤکد میکنید وحواله به سال بعد بدهید دست نگه دارید ،بفکر جیبهای مبارک باشید که نوروز نزدیک است،ما عادت کردیم به کنج انزوای خانه اجاره ای نشستن،وترک تحصیل فرزندان واوارگی شهر به شهر برای اجاره سرپناهی ارزانتر ویا فرار از جکم تخلیه مالک!
ماهم اگر توان ریختن به خیابان وتجمع مقابل نهادها داشتیم وبا اسلحه ای بدست میگرفتیم وراهزنی وشرارت پیشه میکردیم امروز هم امان نامه وهم حقوق وهم جایگاه!!

Reply
no
0
yes
3
رضا س
1396/10/26 - 03:53
جایگاه ایثارگران درلایحه نیست!
در خاک است با همه آرزوهای قوانین اجرا نشده یابجیب اختلاسگران سرازیر شده،!!

Reply
no
0
yes
1
سلیمان
1396/10/29 - 03:35
تو روخدا پیگیر حقوق کم جانبازان زیر ۲۵ درصد باشین بابا این افراد دیگه پیر شدن پس کیصبح تا شب کاز شون اخیار دیدن کی باز نشسته میشن وحقوق ۶۰۰تومن اخه مگه پوله

Reply
no
0
yes
1
علی
1396/10/29 - 06:15
سلام آیااین ماده وتبصره هاسال97 شامل جانبازان سپاه هم میشه یا نه باتشکر

Reply
no
0
yes
0
رحیمی
1396/11/21 - 03:23
باسلام خدمت فاش نیوز

بنده 24ماه حضور در جبهه، 36درصد جانبازی ارتش و25درصد بنیادبهه من حقوقی تعلق نگرفته راهنمای کنید.متشکرم ومنتظر جواب

Reply
no
0
yes
0
موسوی
1396/11/21 - 13:53
با سلام شوهر من جانباز اعصاب روان است تازگی به کمیسیون رفته ۱۵ درصدی شده ۲۰ درصد که خیلی فرق نمیکنه چیزی که مهمه داروهای زیادی که می خوره و توان هیچ کاری رو ندارن من تعجب میکنم اگه شوهر من با این وضعیت ۳۰ درصدهای چه جور کسی بالای ۲۵ درصد اعصاب روانه بعد یک کار مهم و حساس هم داره اگه کسی می‌تونه کار کنه ۴۰ درصد اعصاب بگیره شوهر من باید ۷۰ درصد باشه دکتر ها چه چرا محاسبه میکنم وضعیت مالی ما بسیار بسیار مشکل من اگه به خاطر گناهش نبود خیلی وقت پیش خودکشی کرده بودم شما را به خاطر خدا اگر میشناسید به خاطر انسانیت اگه انسانیت به فکر کمک معیشت بگیران باشید تبدیل وضعیت کنید کسانی که قادر به هیچ کاری نیستم را به حالت اشتغال

Reply
no
0
yes
0
یک رزمنده
1396/11/30 - 19:33
بخوریم یا نخوریم ، بخوریم یا نخوریم ، سی سال است که مال رزمندگان معسر را میخورند. دیگر بس است واقعا به فکر باشید

Reply
no
0
yes
0
ارجعلی
1396/12/03 - 21:34
سلام به همه ۲۰ ــ/۱۲همه جلوی مجلس جمع میشیم ایثارگران معسر ارتش و سپاه

Reply
no
0
yes
0
محمد تقی دریکوند از خرم آباد
1396/12/06 - 00:15
سلام 75ماه بسیجی زمان جنگ هستم حتی یک دفترچه درمان ندارم کارت ایثارگری ندارم آیا بسیجیان جوزایثارگران هستند تو خرم آباد می گند بسیجیان ایثارگران نیست که کارت به گیری

Reply
no
0
yes
0
علی عباس پورادر
1396/12/21 - 22:02
بسمه تعالی
بنام خداوند بخشنده مهربان
باسلام وعرص وادب خدمت فاش نیوز وتمامی دستگاهای محترم وگرامی وارجمند بزرگواراینجانب رزمنده هشت سال دفاع مقدس درلشگر 28پیاده کردستان عراق بمدت 24ماه خدمت ودر2 عملیات پی درپی بطورمتوالی وفعال حضور داشته وانجام وظیفه کردم وازمرزوبوم کشورعزیزمان ایران بطور شب وروزوحتی نگذاشتیم دست بیگانه ای به خاک وطنمان بخورد وتا آخرین ازقطره خونمان جنگیدیم وازمملکتمان دفاع کردیم ودارای کارت ایثارارتش می باشم درضمن حدود21ماه میشه عضو بسیج فعال پیشکسوتان می باشم و53سالم وفاقد شغل ودرامد وبیکارم وسرپرست 2مریص بدحال ودایمی ذهنی می باشم وداروهایشان گران قیمت وواقعا ازپس مخارجشان برنمی ایم وکمرم زیربار سختی ومشقت روزگارخم شده وهروز هم شرمنده این مریضها هستم وازخدمت تمامی مسئولین وتمام دستکاها ی ذیل ربط خواهشمندم لطف وعنایت بزرگواری بفرمائید ودستور پیگیری رسیدگی اینجانب رامبدول بفرمائید قبلا ازمساعدت جنابعالی تشگروقدرانی رادارم یه رزمنده دردمند عباس پور دعاگوی همیشگی جنابعالی

نظری بگذارید
chapta

آخرین اخبار
بیشتر...
معرفی کتاب

نقل مطالب سایت، فقط با ذکر منبع بلامانع است.

@ 2014 تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ ایثار و شهادت(فاش نیوز)،محفوظ می باشد.