07 فروردين 1398/ ۲۱ رجب ۱۴۴۰
شناسه خبر : 57611
1396,سه شنبه 26 دي11:14
اشتراک گذاری در:
عکس روز

ذخیره مرخصی ایثارگران


ماده84 قانون مدیریت خدمات کشوری حق مرخصی کارمندان دستگاه‌های اجرایی با استفاده از حقوق و مزایا را 30روز در سال می‌داند که حداکثر نیمی از آن در هر سال قابل ذخیره‌شدن است.

ذخیره مرخصی ایثارگران

 یوسف مجتهد - ماده84 قانون مدیریت خدمات کشوری حق مرخصی کارمندان دستگاه‌های اجرایی با استفاده از حقوق و مزایا را 30روز در سال می‌داند که حداکثر نیمی از آن در هر سال قابل ذخیره‌شدن است.

ایثارگران در شرایط عادی در ذخیره مرخصی سالانه مانند سایر کارکنان هستند و از این نظر تفاوتی در مقررات آنان با سایر کارکنان وجود ندارد لکن 2 گروه هستند که شرایط و مقررات خاص خود را دارند تا آنجا که منجر به صدور رأی هیأت عمومی دیوان و بخشنامه‌هایی در این زمینه شده است.

الف: مشمولین قانون حالت اشتغال تا قبل از تصویب و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تمامی مرخصی‌های سالانه مشمولین قانون حالت اشتغال ذخیره و حقوق و مزایای آن هنگام بازنشستگی به آنان پرداخت می‌شد. با محدودیتی که ماده84 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص حداکثر مدت ذخیره مرخصی سالانه به وجود آورد، مشمولین حالت اشتغال نیز مشمول این محدودیت شده و بیش از 15روز از مرخصی‌های آنان ذخیره نمی‌شود. هرچند به دلیل عدم موضوعیت استفاده مشمولین قانون حالت اشتغال از مرخصی، این محدودیت منطقی به نظر نمی‌رسد ولی اعمال آن به دلیل ماده127 قانون مدیریت خدمات کشوری که همه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر این قانون را از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو کرده است، توجیه‌پذیر است. بنابراین مشمولین، قانون حالت در زمان بازنشستگی تا قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری از ذخیره همه مرخصی‌های سالانه برخوردار بوده و پس از اجرایی‌شدن این قانون، سالانه از 15روز مرخصی ذخیره بهره‌مند خواهند شد.

ب: ایثارگرانی که از تقلیل ساعت کاری استفاده می‌کنند. برابر ماده9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، میزان ساعت کار همه جانبازان با توجه به نوع و درصد جانبازی و کاهش توانایی آنان به موجب آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در ماده4 آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران آمده است:

جانبازانی که به هر دلیل نتوانند مطابق مواد2 و 3 آیین‌نامه از کسر ساعت کار موظف بهره‌مند شوند با موافقت دستگاه ذی‌ربط کسر ساعت کار موظف استحقاقی آنان به یکی از طرق زیر اقدام می‌شود:

1- احتساب اضافه کار ساعتی 2- افزودن به مرخصی استحقاقی 3- محاسبه مدت کسر ساعت کار موظف به عنوان سنوات خدمت مستخدم از لحاظ بازنشستگی موضوع ذخیره مرخصی این گروه به دفعات از جانب دستگاه‌های اجرایی با تخلفاتی مواجه شده است. در دادنامه شماره21 مورخ 91/1/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغیه‌های سپاه در خصوص غیرقابل ذخیره دانستن این مرخصی‌ها را ابطال کرده است و مستند به تبصره2 ماده9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، آن را حق جانبازان دانسته است. اخیرا دستگاه‌هایی که خود را متولی پاسخ به استعلام‌ها می‌دانند در خصوص ذخیره مرخصی کاهش ساعت کاری جانبازان آن را محدود به ماده84 قانون مدیریت دانسته و سقف ذخیره سالانه آن را 15 روز اعلام کرده‌اند.

این موضوع تا آنجا پیش رفته که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره771-770 مورخ 96/8/16 مرتکب اشتباه فاحشی شده و چنین رأی صادر کرده است: نحوه ذخیره مرخصی تابع عمومات مقررات استخدامی است و در ماده84 قانون مدیریت خدمات کشوری نحوه ذخیره‌سازی مرخصی کاری حداکثر به میزان نیمی از مرخصی کارمندان در هر سال تعیین شده است، بنابراین در مورد جانبازان به هر میزان که مرخصی داشته و استفاده نکرده باشند، در نهایت حداکثر نیمی از مرخصی استحقاقی موضوع ماده84 قابل ذخیره است. اگر گزینه جایگزین کاهش ساعت کاری جانبازان فقط افزودن به مرخصی استحقاقی بود و دیوان در رأی صادره به ماده127 قانون مدیریت اشاره می‌کرد که مقررات عام و خاص مغایر را لغو کرده بود و پس از آن ایثارگران مصوبه دیگری نداشتند، این رأی به صواب نزدیک‌تر بود لکن:

1- در بند ح ماده87 قانون برنامه ششم توسعه که مؤخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری است، ایثارگران و فرزندان شهدا را مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود دانسته و تمامی دستگاه‌های مشمول ماده2 این قانون مکلف به رعایت آن شده‌اند. 2- تعدد گزینه‌ها به منظور آن است که جانباز با محدودیت مواجه نشود. یکی از گزینه‌ها افزودن به مرخصی استحقاقی است، با آن دو گزینه دیگر چگونه رفتار خواهند کرد؟ بدیهی است انتخاب گزینه سوم یعنی محاسبه مدت‌ کسر ساعت کار موظف به عنوان سنوات خدمت مستخدم از لحاظ بازنشستگی توسط جانباز می‌تواند همانند افزودن به مرخصی دارای منافع یکسان باشد و این موضوع یعنی اینکه پایه‌های صدور چنین رأیی سست است. 3- مسئولان بهره‌مند از کسر ساعت، گروه‌های مختلف جانبازی با ضایعات و درصدهای مختلف هستند. برای جانباز 70درصدی که روزانه 210دقیقه کسر ساعت دارد با جانبازی که فقط روزانه 45دقیقه کسر ساعت دارد و هر دو به دلایلی در خدمت دستگاه بوده و از کسر ساعت استفاده نکرده‌اند، هیچ توجیه منطقی و کارشناسی ندارد که میزان برخورداری آنان از ذخیره مرخصی یکسان باشد و 15روز در سال تعیین شود. روشن است که صدور چنین رأیی تبعیض ناروایی است که بدون درنظر گرفتن وضعیت مشمولین آن صادر شده است. 4- اگر کسر ساعت کاری جانبازان همانند ذخیره مرخصی مشمولین حالت اشتغال بود که فاقد قانون خاص است این رأی توجیه‌پذیر بود، لکن با وجود قانون خاص در این زمینه و تأکید قانونگذار برالزام به رعایت آن توسط دستگاه‌های اجرایی صدور چنین آرایی جای تأمل دارد.


کد خبرنگار : 17


مرخصی     ایثارگران     یوسف مجتهد                                
Reply
no
2
yes
9
زیر25%های فاقد شغل
1396/10/26 - 12:23
با سلام
قانون اگر متعارف نوشته شود ، هرگز در اجرا با مشکلات مختلف و تعدد اراء مواجه نمی شود.
جانباز حالت اشتغال که همیشه درحال استراحت است و یا در شغل دولتی دیگری اشتغال به کار دارد، چرا باید 15 روز بتواند مرخصی ذخیره کند؟
و ایا وجود این قانون بی عدالتی در حق سایر جانبازان فاقد شغل دولتی نیست ؟!
قانون کسر ساعات کار جانبازان و یا معلولین و یا بانوان که اخیرا تصویب شد همه و همه به این دلیل نوشته شده است که انها بتوانند به دلایل مختلف ساعات کمتری در محل خدمت حضور داشته باشند .
جانبازان واقعی معمولا به دلیل اسیب های جسمی و روحی از این قانون استفاده می کنند و هدف قانون گذار نیز همان گروه از جانبازان هستند .
تبعیض و بی عدالتی در امور ایثارگران بیشتر از سایر دستگاههاست زیرا قوانین متناسب با سلیقه مدیران و مسئولین ایثارگر نوشته می شود و نه براساس عدل و انصاف .
هم اکنون هزاران هزار تبعیض بین دو جانباز با شرایط مشابه شاغل دولتی و غیر دولتی و یا فاقد شغل وجود دارد که هیچ کدام توجیه منطقی ندارد!
و هیچ سازمانی و نه حتی هیچ مسئولی نه گوش می دهند و نه پاسخگو هستند.

Reply
no
4
yes
0
1396/10/26 - 19:34
سلام ، اینها اثبات ضدیت با ایثارگران است ولاغیر زیرا دستکاری در قوانینی که سالها اجرا شده و ایثارگران استفاده کردند ناگهان توسط یک دولت سکولار لغو و بی اثر میشود تا ظلم و ستم به ایثارگران نشانه طرز فکر آنها و آنچه که در باطن دارند لیکن در ظاهر ریا میکنند.
سالهاست مسولان بنیاد با چرخش ظرز تفکر مسولان بالاتر عمل میکنند اگر مسئولان بنیاد را تابع مسولان بالاتر و طبق مامور معذور بی تقصیر بدانیم آنوقت شدت تنفر و انزجار ایثارگران را از مسولان ارشد بالای دست بنیاد را درک میکنیم که عین واقعیت است.
سالهاست مسولان با دستکاری قوانین مثال کاهش سقف درصد جانبازی به 70 و حذف بسیاری از تسهیلات و حقوقات قانونی باعث افزابش شدت تنفر و انزجار از مجریان سکولار و بی دین هستند زیرا اساس کشور ایران بر شالوده دین برقرار گردیده و از هزاران سال با رعایت اصول دین توانستند جامعه ای مترقی و بسیار همگن بسازند و برادری و عدالت را در تمام شرایط بخصوص در سختیها و مصایب عمومی از خود بروز دهند لذا ماموران حکومتی نتوانستند تاثیری در این اتحاد و برادری ایجاد کنند مگر اینکه خودشان از چشم مردم و حمایت مردم افتادند که بد را سزا همین است.

no
0
yes
0
ناشناس
1396/11/02 - 09:16
وقتی یک قانون اشتباه است که تا ابد نباید همان اشتباه تکرار شود
واقعا چرا اصول گراها همیشه بر اصول کاملا اشتباه و نا عادلانه خود اصرار دارند.
ایثارگر واقعی ایثارگری است که حق بگوید و پیرو حضرت علی باشد ، نه اینکه فقط از ایثارگران شاغل همیشه جانانه دفاع کند و ایثارگران بی شغل و بی حقوق را به حال خود رها کند .
خدمت رسانی به ایثارگران از دورافتاده ترین نقطه روستاها در مشاغل چوپانی و کشاورزی تا مدیر یک سازمان دولتی چند شغله و جند حقوقه در مرکز استان باید برابر و عادلانه باشد .
اگر نیست یعنی اینکه تصمیم گیران اصول را درست انتخاب نکرده اند .


no
0
yes
0
جوادرحیمی
1396/12/17 - 14:46
دوست عزیز مشکل یک ریال دوریال جانبازنیست که شماتنگ نظری میکنید جانبازیکه سلامتیشو وزندگیشوبه نظام ومردم هدیه کرده هیچ مادیاتی جاشونمیگیره مشکل حقوقهای نجومی وفسادسیستمیه


Reply
no
0
yes
4
ناشناس
1396/10/26 - 21:03
با سلام و تشکر از همه زحمات شما
لطفا در خصوص موعد پرداخت حقوق معسرین ارتش نیز اطلاع رسانی بفرمایید بسیاری از جانبازان از سال 92 تا کنون منتظر تامین اعتبار و برقراری حقوق و یا کمک معیشت هستند .

Reply
no
0
yes
3
ناشناس
1396/10/27 - 15:09
همه ایثارگران باید متناسب با میزان ایثارگرایشان مشمول حقوق و تسهیلات باشند
طرح امتیاز مندی باید تصویب و اجرا شود

Reply
no
0
yes
0
کارا
1396/10/30 - 15:30
بسم تعالی با سلام بنده به عنوان بک جانباز 45درصد سخنی با جناب رییس جمهور محترم داشتم که وقتی دو میلیون و پانصدهزارتومان خط فقره چرا حقوق یک جانباز مثل بنده باید یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان باشه با دو فرزند ایا واقعا بنده که توانایی هیچ کاری را ندارم چجوری باید ازین مبلغ قسط و مخارج رو بدم.

Reply
no
0
yes
0
1396/11/30 - 01:09
چرا بنیاد بین ایثارگران بالای 25 و زیر 25 درصد تبعیض انجام میدهد /

Reply
no
0
yes
0
جانباز
1397/01/19 - 13:17
سلام چرا حالا لغو مرخصی ایثارگران را اعلام کردن وعاملان ذیحسابان در ادارات می گویند ذخیره مر خصی های سالهای گذشته هم لغو شده بر اساس رای دیوان عدالت اداری چرا در همان موقع این موضوع رانگفتند واقعا حق ایثارگران در همه زمینه ها مظلوم واقع شده است لذا در این خصوص ریاست محترم بنیاد شهید بایداز طریق مجلس محترم موضوع را پیگیری نماید.

Reply
no
0
yes
0
امید
1397/01/23 - 14:13
سلام بنده درابتدای سال ۹۶ بازنشست شدم وتا تاریخ بازنشستگی میزان ذخیره مرخصی جانبازی اینجانب ۳۰۰ روز بوده الان که دستگاه می خواد پرداخت کنه می گه ۳۰۰ روز با این حکم دیوان از بین می ره وقابل پرداخت نیست در صورتیکه بنده قبل از رای دیوان بازنشست شدم لطفا راهنمایی بفرمایید چه باید کرد متشکرم

Reply
no
0
yes
1
1397/02/24 - 09:19
فرموده اید چنین قانونی جای تامل دارد .همین ؟؟؟ یعنی بنیاد اینطوری از من جانباز 70 درصدپشتیبانی میکنه ؟؟

Reply
no
0
yes
0
حسین
1397/04/18 - 13:57
قانون جدید دیوان عدالت اداری در مورد ذخیره مرخصی جانبازان خیانت به جانبازان
هست شاید این دفعه نفوذیها به دیوان عدالت اداری نفوذ کرده تا جانبازان عزیزمان را اذیت کنند. امیدواریم مقام معظم رهبری دستور لغو حکم دیوان عدالت اداری دهند

Reply
no
0
yes
0
سعید امیرسلیمانی
1397/05/24 - 15:13
یگ شبه ۴۵۰ روز ذخیره مرخصی من را که کار کردم ازبین بردن طاغوت یک شبه بوجود نمی آید اندک اندک بوجود میاید و ماندگار نخواهد شد فرزندان ما شاهد این ظلم ها میباشند

Reply
no
0
yes
0
اینجاب جانبازو فرزند شهیدهم هستم
1397/12/25 - 21:30
سوالی داشتم درمورده مطالبات ومرخصی وبازنشستگان جانبازان
بسم الله الرحمن الرحیم)سلام وعلیکم)خدمت مسئولین محترم عرض ادب وارادت وخداقوت/به استحضارمسعولبن محترم می رسانم که اینجاب ازسال64هم فرزنده شهیدهم جانبازهستم،حالاسوال بنده این است که درطول این چندین سال که جانبازوحالت اشتغال وحقوق بگیربنیایدشهیدهستم وپدربزرگوارم که شهیدشده مادرن ازبنیایدشهیدحقوق میگیردکه دراین مدت ته بنده ومادرم حق مطالبات مرخصی پدرم که ازطرف بنیایدشهیدپرداخت شودندبده ایم وازهمان سال بنده هم نه مطالبات مرخصی ندیده ام ولی تنهایک باردرسال90مبلغی رابه حساب ریخته بودندبه مبلغ3مبلیون تومان دیگه بعنوان مطالبات وحق مرخصی چیزی راندبده ایم وای هرروزدرسایت های بنیایدشهیدمی بینیم که ازحق مرخصی ومطالبات جانبازان ننوشته میشودودرواریزهیچی دیده نمیشودوخبری ازحق مرخصی ومطالبات وبقیقه تییت،بعدش الان چندسال است که ارطرف مسعولین بنیاد شنیده میشودکه جانبازان هم بازنشسته میشوندولی تابه حال هیچ کدام جانبازبازنشسته اعلام نشده است پس کی قراراست جانبازان همدمثله بقیه ای کامندان بازنشسته شونددرحالی که جانبازانی هستن 37،48،ازسی سال کمترنداریم که هنوزخبری نیست ازمسغولین خواهشمندیم به فکراین دل سوخته گان هم باشیدکه خداوندهم ازشماراضی باشد،جانبازوفررنده شهیدازاسنان آذربایجان غربی شهرستان میاندوآب

Reply
no
0
yes
0
ح
1397/12/27 - 03:03
سلام
قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت آزمایشی و برای برخی موسسات اجرایی شده
اگر مجلس قانون دائمی شدن آن را هم تصویب کند شورای نگهبان باید نظر دهد!!!

نظری بگذارید
chapta

بدون ویرایش از شما
بیشتر...
آخرین اخبار
بیشتر...
معرفی کتاب

نقل مطالب سایت، فقط با ذکر منبع بلامانع است.

@ 2014 تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ ایثار و شهادت(فاش نیوز)،محفوظ می باشد.