05 فروردين 1398/ ۱۹ رجب ۱۴۴۰
شناسه خبر : 58418
1396,دوشنبه 21 اسفند15:38
اشتراک گذاری در:
عکس روز

من ماندم و این مغازه!


علیرضا صفرعلیپور- 35 سال تمام با تالمات روحی جسمی جنگ خانمانسوز سوختیم و ساختیم. ذره ای نه تنها ذره ای عزت ندیدیم! حتی پیش خانواده سرافکنده گشتیم. هرچه تلاش کردم برای انتقال دخترم به در بسته خوردم لکن چون شرط مهمانی پرداخت شهریه بود، تنها پسرم حمید از ادامه فوق منصرف شده، مغازه بقالی اجاره کرد تا به تنها خواهرش باتوجه به شرایط خانواده کمک کنه.

 از سویی به گمان اینکه بنده 26 ماه با 5 درصد ارتش دارم. برای اولویت به سربازی اعزام شد و گویا جانبازی ارتش را برای امتیاز قبول نمی کنند. الان من ماندم بااین مغازه اجاره ای و خیل عظیم مشکلات درگیرم.

حال آیا کسی نیست مرا یاری کند؟ آیا 36 سال رنج وعذاب کافی نیست؟ آیاتنهاارثی که ازجنگ به من و خانواده رسیده مرگ تدریجی است؟

 از فاش نیوز عزیز تقاضامندم عاجزانه ندای این دردمند را به گوش مسئولین برسانند تا شاید فرجی حاصل شود. پسرم بیچاره اینقدر مشقت کشیده که هنگام اعزام پزشک گفته بود به خاطر لاغری مفرط به کمیسیون ارجاع کنم که به خاطر وعده های پوچ ... در رابطه با معافیت ایثارگری قبول نکرد حال چگونه به رویش نگاه کنم؟ من به حال او ناراحتم عیال به حال پریشان من و دخترم به حال هر سه ... کو عزتمندی؟ آیا مدال افتخارتان این بود؟

شمارا به خدا، به قرآنی که خود حافظ آن هستم، چشمانم پراز اشکه. زود دردهایم را منعکس کن که بغض امانم نمی دهد. الان تو مغازه حمید نشستم. چاره ام بریده. کی وجدان ها بیدار خواهدشد؟

آقای کمالی! یک روی سخنم هم با شماست. مرا دریاب به شما هم نامه دادم و نتیجه نداد. دوست ندارم زیاد قسم بخورم. بریده ام بریده ام بریده. بنیاد تبریز هم پرونده ام را با وجود نامه بیمارستان ارتش کرمانشاه و احراز کمیسیون ارتش. کمیسیون عالی و کمیسیون 120 ارتش دوباره به کمسیون مشترک (نخودسیاه) فرستاد. درحالی پرونده همرزم دیگرم را که در شرایط یکسان بود تایید نمود... یاامام زمان ... دیگرافسرده وناتوان شده ام..چه کنم با نگاه های معنادار پسرم که میتوانست حتی در کمیسیون پزشکی با لاغری مفرط و واریکوسل شدید معافیت بگیره اما به خیال جبهه وجانبازی من غریب اعزام ومارا چنین بامشکلات تنهاگذاشت!

آیا کسی نیست به فریادمان برسد؟ 


کد خبرنگار : 20


جانباز     فرزند     مغازه     فاش نیوز                            
Reply
no
0
yes
47
علیرضا صفرعلیپور
1396/12/22 - 17:16
بنیادشهیدوکسانیکه دررساندن پیغامهام به بالادستیها قصوربخرج دادیدبترسید ازآه مظلومی که حداقل میتواندبه حافظی قرآنش ببالدوشک ندارد که آهش دامنتان را خواهدگرفت آخر ثابت شده برام گوش کنید..روزیکه حمیدبرای کمک به شهریه خواهرش وشرایط روحی جسمی بنده تصمیم گرفت ازادامه فوق لیسانسی منصرف مغازه بقالی اجاره کندحوالی آنجا شخصیکه مغازه دار داربودوراضی نبود دورو برش بقالی باشه بادو نفرازهمسایه هاهمدست وباتهمتهای ناروا صاحب مغازه را مجبور کردن تااجاره نامه را فسخ کند درحالی پسربیچاره ام مریض احوال 3روز بود آنجارا نظافت کرده بودوازچندناحیه دستاش جراحت برداشته بودهمان شب خانه هرچه کردم خوابم نبردچون باتوجه به شرایط روحی ناشی ازجنگ خانمانسوز اینموضوع آنرا مضاعف مینمود ازرختخواب بلندشدم دورکعت نمازبجاآوردم باخدایم بگومگوکردم...گفتم خدایا قرارنیست صبربنده ات هم مثل خودت زیادباشه من حقیرچطوراین تهمت را تحمل کنم؟اگربخاطرحافظ بودنم ذره ای برات ارزش دارم مجرمین را بسزاشان برسان اشکریزان خوابم برددرحالی که قرآن دستم بود نزدیکای اذان بیدارشده و2رکعت بجاآورده وگفتم خدایا اگربخواهم باتو سخن گویم 09راهش نمازاست اما توبا قرآنت بامن سخن گوی بانیت قرآن رابازکردم هروقت این رابیادمیاورم موبتنم سیخ میشه ..سوره نورآیه11 آمدخداوندفرمودپیامبرکسانیکه آن تهمت ناروا را....موضوع راگرفتم وهرسه آنهادرکمترین زمان بسزاشان رسیدندحال بنیادعزیز خوب میدانید که حداقل آسیبی که درسال63 ازبمباران پادگان ابوذربا 36هواپیمای دشمن سوای سندبیمارستانی ارتش مبنی برپذیرش مجروحیت آ رسیده آسیب روحی حاصل ازانفجارهاست ..حال بنظرشما این اسنادبا احراز پزشکان کمسیون ارتش ..کمسیون عالی ارتش ..وکمسیون120 ارتش ارزش حداقل 5درصد رانداشت که که آخرعمری پیش خانواده بیش ازاین شرمسارنباشم؟چرادوباره پرونده ام راکه پس از35سال بخاطربچه هام یکسال دنبالش دویدم دوباره به کمسیون مشترک ارجاع دادید.آیا ندانستید35 سال خانواده ام بدبختی کشیدندحداقل ازاعصاب خرابم.؟وواقعا ارزش آنرا نداشت ؟افسردگی سرافکندگی پیش خانواده تاکی؟

Reply
no
0
yes
39
رزمنده
1396/12/25 - 23:35
خدایا...رزمندگان اسلام نصرت عطابفرما

Reply
no
0
yes
35
رزمنده
1396/12/25 - 23:41
معلوم نیست که بنیادازماست یا برماست..

Reply
no
0
yes
21
رزمنده
1397/01/11 - 15:47
الهی آمین

Reply
no
0
yes
6
ایثارگر
1397/01/25 - 23:55
ظلم است

نظری بگذارید
chapta

بدون ویرایش از شما
بیشتر...
آخرین اخبار
بیشتر...
معرفی کتاب

نقل مطالب سایت، فقط با ذکر منبع بلامانع است.

@ 2014 تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ ایثار و شهادت(فاش نیوز)،محفوظ می باشد.