04 بهمن 1397/ ۱۸ جمادى الأولى ۱۴۴۰
شناسه خبر : 59087
1397,چهارشنبه 26 ارديبهشت14:14
اشتراک گذاری در:
عکس روز

جام می و خون دل، هر یک به کسی دادند!


جناب پرزیدنت روحانی! من که توفیق نداشتم به کشورهای خارجی مسافرتی داشته باشم ولی بعضی از حضرات دولتیان که پایشان را میزنی، سرشان در فرنگ ست.

جام می و خون دل، هر یک به کسی دادند!

سیدعلی تقی آبادی- نردبان این جهان ما و منی ست

عاقبت این نردبان افتادنی ست

لاجرم هرکس که بالاتر نشست

بی گمان استخوانش سخت ترخواهدشکست

با درودوعرض ارادت،جناب مجتهد! برای آخرین بارمطالبم راعرضه داشته چراکه تا به حال هرچه گفته ام آب در هاون کوبیدن بوده البته این بار هم جز این توقعی نداشته فقط می خواهم عرایضم را کمی جامع تربه عرض رسانده، ازطرفی به نیابت از هیچ یک ازجانبازان عزیز چرا که اولاً اطلاعات درستی ازشان نداشته وازسویی شایدراضی نباشند،بنابراین تمام عرایضم مختص به خودم بوده حال چنانچه جانبازان دیگر باعرایض حقیرموافق بوده نظر بدهند.

 با درود به شهداءی والامقام و امام شهداء همان امامی که بارها خطاب به مسئولین فرمودند دلبسته به دنیا نشوید که دلبستگی به دنیا سرآمد هر گناهی ست البته متاًسفانه حال دیگر مسئولی باقی نمانده واکثراً در حُب ریاست طلبی غرق شده اند، در برهه ای از زمان متاًسفانه عراق به کشورمان حمله کرد وهمان مستضعفینی که به نامشان انقلاب شده بود، از اقصی نقاط کشوربرای دفاع از دین و وطن و ناموسشان به جبهه های درگیر جنگ شتافتند و چه شیرمردانی باگذشتن از جان شیرینشان که خونشان خاک وطن را رنگین وجسمشان با خاک هم آغوش وچه نوجوانان وجوانانی که در دفاع سلامتیشان را ازدست داده وبه افتخارجانبازی نائل گشته و بسیاری متاًسفانه به اسارت دشمن درآمده ولی با پایداری واستقامت مثال زدنی که حتی دشمن را متحیرساخت، ایستادند.

 در این زمان عده ای پشت به دفاع وازفرصت هااستفاده کرده و غنائم به دست آورده که امروزه به سبب جنگ که آن افراد سوء استفاده کرده به عنوان تاجرموفق  میلیاردر که چه عرض کنم تیلیاردر شده و آنها که در دفاع به شهادت رسیده، خانواده هایشان در رنجند و آزادگانی که بعضاً به خاطرعدیده مشکلاتی که در دوران اسارت براشون به وجودآمده، سرخورده و در عذابند و اماجانبازان در اینجا!

 اجازه بدین گریزی زده به فرمایش مقام معظم رهبری که بارها وبارها فرمودند همه ازجنگ فارغ شدند الاّجانبازان و حقیر با کسب اجازه از رهبری معظم اضافه کنم بیش ازجانبازان این همسروفرزندان جانبازانندکه هنوز و هر روز درجنگندو امادلیلش برمی گردد به دولتیان خصوصاً دولت جناب پرزیدنت روحانی که دشمنی خاصی باجانبازان داشته، به نقل ازفرمایشات جناب روحانی و خیلی از وزرا و معاونینشان که مدرک دکترایشان را به رُخ کشیده و عجب تر آن که به گفته حضرات مدرک دکترایشان را در کشورهای غربی خصوصاً آمریکا و انگلیس که ازفلان دانشگاه درفلان کشورگرفته اندکه ای کاش لااقل واقعاً دروسی راخوانده ومدرک دکترایش راگرفته اندکه حال به درد کشور ومردم می خورد ولی متاًسفانه با پول بیت المال چه در زمان دفاع مقدس وچه بعدازآن دروس چپاول واختلاس را پاس کرده اند!

 جالب اینکه صحنه تکرارشده حال که نیز چندسالی است بازفرزندان همان شیرمردان وبچه مستضعفان پاجای پای پدران خودگذاشته و برای دفاع ازحرمین به عراق وشامات رفته وعده ای به شهادت رسیده وعده ای نیز با تن های پاره پاره به وطن بازگشته ،ازطرفی دُردانه های حضرات که خود را ژن برتر معرفی می کنند،پا جای پای دَدی هایشان گذاشته وباپول بیت المال که جیب المال دانسته در کشورهای غربی خصوصاً آمریکا وانگلیس دروس چپاول وغارت ملت ایران را پاس کرده وبه ریش مردم هم میخندند،جانبازان واقعی روز و شب با درد ورنج هم آغوشند به اصطلاح ژن های برتر با ماهرویان در آغوشند هردو در آغوشند اما این کجا وآن کجاو خوشبختانه یا شوربختانه گاهاً از خود کلیپ هایی درفضای مجازی پخش می کنندکه دراین کلیپ ها قصدشان ست که به ریش جانبازان وفرزندانشان بخندند وهم بیشتر باعث رنج وعذاب خصوصاً فرزندانمان شده!

 جناب پرزیدنت روحانی من که توفیق نداشته به کشورهای خارجی مسافرتی داشته باشم ولی بعضی از حضرات دولتیان که پایشان را میزنی، سرشان در فرنگ ست. سرشان را میزنی، پایشان درفرنگ ست و گاهاً اذعان داشته اند که در کشورهایی که درگیر جنگ بوده و هستند، به بازماندگان و مجروحین جنگشان لقب شهروند ویژه اعطا کرده اندو از مزایا و امکانات ویژه ای بهره مندند، حال آنکه مادر دفاع آسیب دیده ایم ولی با این حال نه لقب شهروند ویژه را خواستاریم ونه اینکه روی سرتان گذاشته و حلوا حلوا کنید. فقط خواهشی که دارم هروقت پشت تریبون ها وجلوی دوربین ها قرار گرفتید، شعارندهیدکه خود وآحادملت را مدیون و مرهون ازجان گذشتگی شهداء و فداکاری جانبازان دانسته! چراکه درادامه این شعارتان شعارهای دیگری داده وچنان کارنکرده تان را دربوق وکرناکرده که نه تنهاگوش زمینیان که گوش افلاکیان راهم کر کرده و بابزرگ نمایی وسیاه نمایی مردم را نسبت به جانبازان بدبین کرده و فکر می کنندکه مملکت را ما چاپیده ایم. دلیلش را مختصرعرض می کنم.

 در طول بیش از 3دهه از مجروحیتم که گذشته تا فرادی به من رسیده بلافاصله می گویند خوب مملکت را چاپیده اید ولی درعجبم و بغض گلویم را فشار داده درطول این مدت هنوز کسی ازمن تشکرنکرده بواسطه دفاع ازدین ومیهن وناموسم وهنوزکسی نپرسیده چطور با این وضعیت واین همه درد کنار اومدی؟ به جای اینکه مرهمی بر زخم هایم باشند،نمک برزخم هایم پاشیده وبازخم زبان ونیش وکنایه هایشان اشکم را در آورده واینها هم دست آورد دولتهاست نه اینکه بگم دولت های قبلی گلی به سرمان گذاشته اند نه ولی در دولت تدبیر وامید شما صدچندان شده چراکه نه تدبیرتان گرهی ازعدیده مشکلاتمان مرتفع کرد بلکه به مشکلاتمان اضافه ونه امیدتان امیدی برایمان گذاشته ونه تنها خودتان دشمنی باجانبازان را علنی کرده بلکه مردم را هم روبه رویمان قرارداده وانصافاً نمی شود به اینهاگفت هموطن چراکه روی اهل کوفه رو سفیدکرده!

 جناب مجتهد! شرمنده قرارگذاشتم فقط ازخودم بگویم بابت کلی گویی هایم عذرخواهم،ولی خوب بعضی حرفهاراهم نمیشه نزد بایستی عرضه بدارم جانبازان واقعی چوب دوسرسوز شده اند. چراکه متاسفانه عده ای کم فرصت طلب وسودجوکه درهرفامیلی پیدا می شود، بادادن رشده وپیداکردن پارتی که درکشورمابه امرعادی بدل شده است، برای خود پرونده جانبازی مفتوح ودرصدی گرفته و خوب از حقوق ومزایای که خودشان هم می دانند حقشان نیست بهره جسته وخوب فامیلش که میشناسدش ومیدانددروغ گفته پس همه جانبازان را به چشم جانباز خودپنداشته ونمایندگانی که بایستی به دنبال حقوق مردم باشند، چون از آینده خودبیم داشته کارشان شده به دنبال این وزیر واون وزیرکه چنانچه دردورهای بعدی به مجلس راه پیدانکرده، به پست ومقام دولتی برسند!

 بنده درخصوص دیگرشهرستان ها چون اطلاعاتی نداشته نمیتوانم اظهارنظری داشته باشم ولی درخصوص شهرستان خودم نیشابور از اول انقلاب هرکس به مجلس راه پیداکرده، حال چه یک دوره چه چنددوره پایتخت نشین شده ودیگر به زادگاهش بازنگشته، جناب پرزیدنت روحانی درعجبم ورزشکاران به طورمثال فوتبالیست ها ،کشتی گیران،وزنه برداران و...چنانچه درمیادین ورزشی پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآورده، پاداش های میلیاردی پرداخت می کنند ولی وقتی به جانبازان می رسدکه بخواهندهمان قانون نصف ونیم بندرا اجرایی کنند، بار مالیش رابه رُخ کشیده که اگر نمی بود ازجان گذشتگی شهداءی والامقاممان وفداکاری جانبازان وپایداری آزادگان، نه مُلکی میماندو نه بیرقی! که کسی یاکسانی بخواهندپرچمش را به اهتزاز درآورد.

 جناب دکترروحانی! درخصوص درمان جانبازان وخانواده هایشان درعجبم دلتان برای به اصطلاح فرزندان هموطنت نمی سوزد؟ هیچ میدانی شبی نیست که آهم به ثریا نرسد؟ نه ازبابت دردجسمانی که خداوندتوانش را داده وبادارو هم تسکین پیداکرده. آهم به دلیل شعارهای فریبنده وتوخالی حضرتعالی وهمکارانتان وزخم وزبان کوفیان.

 عرض شودبنده دارای 3فرزند 2پسرو1دخترکه پسرارشدم ورودی سال87بارتبه81دانشگاه شریف تهران دررشته مهندسی مکانیک سال91 فارغ والتحصیل و پسر دومم ورودی سال89با رتبه600دانشگاه صنعتی همدان در رشته مهندسی شیمی بخاطربعضی از مشکلات پیش آمده. سال95 فارغ التحصیل گردیده وحَسب قانون فرزندان جانبازان خصوصاً فرزندان جابازان50%به بالاهرماه مبلغی به عنوان کمک هزینه تحصیلی پرداخت کنندکه متاًسفانه درطول دوران تحصیلی دوفرزندم ریالی به حسابشان واریز نگردیده.

 ازطرفی طبق قانون25%سهمیه استخدامی دولت از آن ایثارگران البته درخصوص فرزندان خودم نمیگویم چراکه پسرانم دوست نداشته وارد کاردولتی شوند و آن هم باز برمی گردد به ضعف دولت ها خصوصاً دولت حضرتعالی. پسران من هنوزجراًت نکرده اندبه دوستانشان بگویند که ما فرزندجانباز هستیم. چراکه باعث و بانیش دولت هایند. به جای اینکه فرزندانم سینه سپرکرده و باافتخار سرشان را بلند کرده فریاد بزنند که مافرزندان جانبازیم. به خاطر عملکردشماها شرمسارند.

 درخصوص تک دخترم عرض شودسال تحصیلی95/96بابت هزینه های شهریه کلاس های فوق برنامه و سرویس مبلغ1570000تومان به دبیرستان پرداخت نموده وفاکتورهایش را به بنیادشهیدشهرستان تحویل دادم و پس از چند ماه ازکل مبلغ پرداختی165000 تومان بنیاد شهید پرداخت نمود و در سال تحصیلی96/97 که پیش دانشگاهی میباشد، فقط بابت شهریه 450000 تومان پرداخت نمودم که از کل مبلغ پرداختی فقط مبلغ 70000تومان بنیادشهید پرداخت کرد.

 حَسب قانون سربازان وظیفه از کارافتاده کلی ارتش همطراز با نیروهای پایور البته با 2رتبه بالاترکه درقسمتی از فیش حقوقیم قید شده بود، 2رتبه بالاتر ولی تا تیر ماه سال 96که حقوقم را ارتش پرداخت می کرد از این بابت ریالی به حسابم واریز نگردیده و از مرداد ماه سال 96 حقوقم را بنیادشهید پرداخت می کند. ازطرفی طبق قانون سربازان وظیفه ازکارافتاده کلی ارتش که بنده با90%ارتش و 70% بنیاد شهید چنانچه بااحتساب 2سال خدمت مقدس زیر پرچم لحاظ گردد، بیش از33سال وبدون احتساب خدمت زیرپرچم بیش از 31سال از مجروحیتم گذشته و هر زمان پیگیر حقوق مسلم خود چه در این خصوص چه درخصوص دیگر مسائل یا حتی ادارات ونهاد و سازمان ها احقاق حق نموده ام، حواله ام داده اند به خدا و گفته اند شما برای رضای خدارفته ای برو و اجرت را هم از خدا بخواه و مزدت را هم از او بگیر. خوب بیایید شماها هم یک سال برای رضای خود کارکنید و اجر و مزدتان را از او بخواهید. یعنی عملاً به تمسخرگرفتنم! خلاصه اینکه تا این تاریخ97/2/22ریالی ازبابت سنوات پاداش پایان خدمت و طلب ذخیره مرخصی به حسابم واریز نشده است.

 جناب پرزیدنت روحانی! هرساله به مناسبت اعیاد مثال روز زن روز مرد مبالغی را به حساب کارکنان وکارگران واریز می کنند وبرای روز جانباز چنانچه فردی یا افرادی در اداره ای نهادی به استخدام درآمده وحتی دارای 1%جانبازی باشند مبلغی به حسابشان بخاطر روز جانباز واریز می گردد ولی در طول بیش از3دهه چرا که بنده توانش را درخودم نمیدیم درجایی استخدام شده وجای دیگری را هم اشغال کرده، فقط حقوق بگیر ارتش تا تیرماه سال96 وازمردادماه سال96ازبنیادشهیدحقوق دریافت کرده وبه جز این ممر درآمد دیگری نداشته ام. اعیاد که بماند حتی برای روزجانباز درطول بیش از3دهه ریالی به حسابم واریز نگردیده است.

 اما در خصوص درمان برکسی پوشیده نیست که سهامداران کلی بانک دی وبیمه دی متولیان اصلی بنیادشهیدمیباشند. سال گذشته که بنیادشهیدبابیمه ایران قرارداد داشت اولاً بیشتر پزشکان وامور درمانی بابیمه ایران قرارداد داشته ومن جانباز ریالی پرداخت نمی کردم البته استثناتی هم داشت ولی پیش می آمدکه به مراکز درمانی غیرطرف بیمه گذرم افتاده، مبالغ درمانیم راپرداخت نموده و فاکتورهایش را به دفاترنمایندگی بیمه ایران تحویل می دادم. ظرف کمتراز10 روزبه حسابم واریز میشد. حال آنکه طبق فرمایش جناب دکتر عباسپور معاونت بهداشت ودرمان بنیادشهیدوامورایثارگران پرداخت هزینه ها ظرف30روز کاری پرداخت می گرددکه دروغی بیش نیست!

 اولاً ببینید چکارکرده اندکه خیلی ازپزشکان ،داروخانه ها ومراکزدرمانی بابیمه دی قراردادنبسته چراکه به قول خودشان یاخیلی دیربه دیرپرداخت می کنند یاگاهاً پیش آمده اصلاً پرداخت نمی کنند. از این طرف وقتی بنده فاکتورهای درمانیم را به بنیادشهیدتحویل داده ام و بیش از2ماه هم طول کشیده تازه مبلغی از کل مبلغ پرداختی توسط من جانباز را کسر کرده وسپس به حسابم واریز کرده اند،اما دراین خصوص من خودم خیلی شرم دارم ولی شما دولتیان شرم وحیا را قی کرده اید چرا که هر اداره، نهاد، سازمان یا بانکی برای پرسنل خود در ایامی که به مسافرت رفته، درشهرستان های مقصدشان، مکان هایی را با امکاناتی بصورت رایگان دراختیارشان گذاشته ولی من جانباز اولاً درطول بیش از این 3دهه بیش از2بارمسافرت نرفته ام.

 بنیادشهید که متولی اصلیمان محسوب شده، دراین خصوص هیچ قدمی برنداشته که البته همه میدانیم بهترین مکان ها درهمه شهرستان هااز آن بنیادشهید میباشندو فقط درحد شعار گفته می شود ازآن جانبازان ست که دروغی بیش نیست. به نام ما جانبازان به کام از ما بهترون ازمابهترون کیایند خودپرسنل بالادستی بنیادشهیدکه خودو وابستگانشان و دُردانه هایشان به اتفاق رفقای نابابشان بنام ما بهره میبرند.

 ای شرم بر شما متولیان وشرم برشخص جناب پرزیدنت روحانی! درد ورنجم بسیار. فقط شب وروزی نیست که به خودم لعنت نفرستم که چرا ازدواج کردی وباعث بدبختی یک دختر که سی سال است بعنوان همسروسه فرزندی که هروقت بهشان نگاه میکنم خجالت می کشم شدی!

 آی جناب روحانی! اگر هنوز از اون مردونگی که درزمان مناظره ها خطاب به جناب قالیباف گفتین که اگرمن اون مردونگی رو درحق شما نمیکردم شما الان اینجانبودی نمیدانم چه مردانگی درحقش کردی ودرقبالش چه ناحقی ونامردی در حق مردم کردی ،بیا حالاهم یه مردونگی کن بچه هام بزرگ شده اند وبه مبلغ پاداش پایان خدمت وطلب ذخیره مرخصی نیاز مبرم دارم دستور ویژه اش را صادر کرده تادراسرع وقت مبلغ مذبور به حسابم واریز گردد واگرهم نمیتونی مملکت داری کنی بیاومردونگی کرده استعفاء بده. اونوقت بدون محافظ (بادیگارد) بیا وسط جمعیت ببین اونوقت مردم چقدر دوست دارند. الان به خاطراینکه رئیس دولتی مردم ازترس بهتان احترام میذارن. اونوقت خواهی فهمیدکه مردم ازته دل دوستت دارند وفقط خودتو برای خودت میخوان نه برای پست ومقامت.

جناب دکترروحانی حرف ودرد و دل رنجش بسیاراست ولی خوب وقتی متن زیادبشه کسی هم نمیخونه،درخاتمه عرایضم سلامتی وطول عمرباعزت مقام معظم رهبری وهرکس که خدمت صادقانه وبی منت می کند را از خداوند قادروتوانا مسئلت می نمایم.

بااحترامات خاص تقی آبادی سیدعلی مجروح دفاع مقدس


کد خبرنگار : 20


مسئولین     روحانی     ایثارگران     فاش نیوز                            
Reply
no
0
yes
0
1397/02/28 - 03:38
سلام از ابتدای این دولت روز جانباز و سایر اعیاد مذهبی و مناسبتها هیچگونه وجهی پرداخت نمیشود حتی هزینه های پزشکی هم پرداخت نمیشوند از تمام قوانین و تسهیلات ایثارگران فقط بخشی از امتیازات باقیمانده که هیچگونه هزینه ای ندارند مثال سهمیه کنکور یا سهمیه استخدام که آن هم طوری برنامه ریزی کردند که دانشگاههای دور افتاده که کسی انتخاب نمیکند یا استخدام در نقاط دور افتاده که حتی بومی ها نیز حاضر به اشتغال آنجا نیستند سهمیه ایثارگران شوند.
بدتر از ظلم به ایثارگران رشد فسادها هستند این ظلمها نسبت به مردم و ایثارگرانی وارد شده که عامل اصلی قدرت و قوام نظام اسلامی هستند اما مسئولان در توهم قدرت نمایی خیال کردند مملکت با تدبیر آنها قدرتمند است.
با کمال تاسف شاهد رشد گسترده فسادهای اداری هستیم که با حمایت قانون مشغول فساد شدند یعنی وضعیت طوری پیشرفته که مفسدان و فسادهای گسترده از قدرت قانونی برخوردار شدند که از خون هزاران شهید و جانباز قدرتش را گرفته است.
خیلی عجیب است انگار شیطان کاری کرده که مفسدان بر صندلیهای پستهای کلیدی در پناه و حمایت قانونی نظام اسلامی با خیال راحت هر گونه فسادی را مرتکب میشوند. به این ترتیب قوه قضاییه چطور میتواند با تضاد بوجود آمده با مفسدی که پشت میز قانونی و دارای قدرت و حمایت قانون است برخورد کند درحالیکه نظم و آرامش در کشور حاکم باشد و مفسدان به سزای اعمالشان برسند!!!!!
لطفا به قوه قضاییه بگویید ایثارگران جزو جناحهای سیاسی و هم پیمان با ضد انقلاب نیستند بلکه هرچه در خصوص فساد اداری گفتیم بطور عینی و مشاهده حضوری شاهد بودیم بنابراین هشدارهای ایثارگران مبنی بر رشد گسترده فساد را با عده ای که میخواهند دستگاه قضایی را تضعیف کنند به یک چشم نگاه نکنند زیرا فساد بطور اخص بین مدیران بسیار گسترده شده بنحوی که به صغیر و کبیر رحم نمیکنند لذا همانطور که بیت المال را غارت میکنند جیب مردم را نیز با حمایت مردم و قوانین قدرتمند نظام چپاول میکنند تا با اعتراضات مردمی همراه شوند و به اساس نظام اسلامی ضربات مضاعف وارد کنند.
امیدواریم هرچه سریعتر چاره ای برای مخاطرات رو به رشدی که قبلا با قوام و قدرت نظام خنثی شدند قبل از رسیدن به نقطه بدون بازگشت اتدیشیده شود تا اینگونه تضادهای ویرانگر با حمایتهای مردمی و قوام قدرت قانونی مانع از مقابله قدرت نظام با نظام قدرت گردد.

نظری بگذارید
chapta

بدون ویرایش از شما
بیشتر...
آخرین اخبار
بیشتر...
معرفی کتاب

نقل مطالب سایت، فقط با ذکر منبع بلامانع است.

@ 2014 تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ ایثار و شهادت(فاش نیوز)،محفوظ می باشد.