03 خرداد 1398/ ۲۰ رمضان ۱۴۴۰
شناسه خبر : 59276
1397,چهارشنبه 02 خرداد15:06
اشتراک گذاری در:
عکس روز

جانبازان ۲۵درصد به‌بالا مشمول قانون بازگشت‌به‌کار می‌شوند


جمعی از نمایندگان مجلس با امضا و ارسال طرحی به فراکسیون ایثارگران خواستار اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری جانبازان بازنشسته و گنجاندن عبارت «جانبازان ۲۵ درصد» در آن شدند.

جانبازان ۲۵درصد به‌بالا مشمول قانون بازگشت‌به‌کار می‌شوند

فاش نیوز - جمعی از نمایندگان مجلس با امضا و ارسال طرحی به فراکسیون ایثارگران، خواستار اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و گنجانده شدن عبارت «جانبازان 25 درصد و رزمندگان دارای حدأقل یک سال حضور در جبهه های حق علیه باطل و آزادگان یک سال اسارت به جای «جانبازان 70 درصد»، در تبصره آن شدند.

به گزارش خبرنگار ما، در این نامه آمده است:

فراکسیون محترم ایثارگران مجلس شورای اسلامی

حضورایثارگران به عنوان نماد فرهنگ ایثار و شهادت در عرصه های اجتماعی به خصوص نظام اداری همواره مطمح نظر دلسوزان نظام و موضوع وضع قوانین و مقررات اداری و استخدامی بوده است. از سوی دیگر تکریم جایگاه و تامین امر معیشت و کاستن از فشارهای روحی و روانی مورد تاکید بوده است که نمایندگان محترم این امر را در برنامه ششم توسعه محقق کرده اند.

لیکن اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان که یک فوریت آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در تناقض با مراتب فوق بوده و با قید 70 درصد، موجب محدودیت در جامعه ایثارگری شده و واجد اشکالات ذیل است.

  1. مضیق کردن ایثارگران خلاف سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در امور ایثارگران است.
  2. غرض ار بکارگیری ایثارگر بازنشسته، بهره گیری از تخصص و توانایی انجام کار است؛ این حالی است که جانبازان 70 درصد عموما مشمول قانون حالت اشتغال هستند.
  3. به علاوه از آنجا که جانبازان 70 درصد و بالاتر به دلیل وضعیت جسمانی و فرزندان شهدا با توجه به اینکه اغلب آنان در شرایط قبل از بازنشستگی بسر می برند، عملا امکان بهره مندی از استثنای مندرج در تبصره را نخواهند داشت. ذکر این مصادیق از ایثارگری در قبال حذف سایر ایثارگران ممکن است پوشش و توجیهی بر برخورداری مقامات مذکور در تبصره از امتیاز این طرح تلقی گردد.
  4.  با توجه به اینکه یکی از دلایل طرح، اجرای منویات مقام معظم رهبری در باب«تجدیدپذیری» و در راستای سنت های اسلامی ذکر گردیده است، بر این اساس از آنجا که در مفایسه با قانون موجود، بکارگیری مصادیق ایثارگری مذکور در تبصره به پستهای مدیریتی محدود شده، و از سوی دیگر با حذف واژه"ایثارگران" سایر مصادیق ایثارگری از شمول این استثنا خارج گردیده است، لذا نتایج حاصل از این طرح با تجدید سنت های اسلامی، همخوانی ندارد.
  5. متن اصلاحیه به گونه ای تنظیم شده که به کارگیری فرزندان شهدا و فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 70درصد و بالاتر و آزادگان در صورتی مجاز است که در مقامات موضوع بندهای(الف)، (ب)، (ج) و دیگر سطوح مدیریتی کشور به کار گرفته شوند، در حالی که در قوانین حمایتی ایثارگران از جمله احکام مربوط به ایثارگران در قانون برنامه ششم احکام متفاوتی در این زمینه آمده است که اصولا وضع این همه قوانین و بعضا ناسخ و منسوخ در فواصل زمانی کوتاه مدت از توجیه برخوردار نمی باشد و مجریان را نیز دچار سردرگمی خواهد نمود.
  6. محدودیت بهره مندی از تسهیلات برای جامعه ایثارگری همواره مورد اعتراض این قشر عزیز بوده است که نمایندگان محترم در برنامه ششم تا حدودی آن را برطرف کرده اند و اعاده آن به وضع سابق به صواب نخواهد بود.
  7. رزمندگانی که دارای سوابق طولانی در جبهه بودند لیکن مراتب جانبازی آنها به درصدهای مورد نظر نمی رسد همواره از این تسهیلات محروم بوده اند که به صواب نیست.
  8. این شبهه پیش خواهد آمد که از ایثارگران استفاده ابزاری شده و پس از برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، در صدد تضییق تسهیلات اداری و استخدامی ایثارگران می باشند و مناط وضع مصوبات در جهت مقامات و نمایندگان محترم است.

لذا پیشنهاد می شود:

عبارت «جانبازان 70درصد» به عبارت «جانبازان 25% و رزمندگان دارای حداقل 12 ماه خدمت متوالی و یا متناوب در جبهه و آزادگان با حداقل یک سال اسارت اصلاح شود»


کد خبرنگار : 24


Reply
no
0
yes
1
ع ق
1397/02/31 - 23:24
باسلام باتوجه به اینکه انتقادماقشرآزاده وجانبازه بسیجی به هیچ کجانخواهدرسیداماچرادولت ومجلس ونظام کشورمابعدازسالهاکه ازجنگ وجبهه واسارت گذشته است بفکرتصویب قوانین افتاده چراقبل ازتصویب قوانین اول مراحل اجرای شدن یانشدن قوانیین رادرنظرنگرفته اول قانون تصویب درکوچه وبازارباآبروی قشرآسیب دیده ازجنگ قشنگ بازی میکنندوبعدازسالهاکه اکثرآزادگان قدیمی اسارت وجانبازان بادرصدهای بالاسالهای قبل بازنشسته شده اندحالاجمهوری اسلامی بفکردادن فوق اعاده ایثارگری افتاده چونکه درجمهوری اسلامی ایران ایثاروشهادت وآزادگی ومجروحیت تاریخ مصرف داردبابازنشسته شدن آنهادیگه ایثارگرنیستن که فوق العاده تعلق بگیردحداقل هنگام ابلاغ قوانیین دراین سالهامجلس ودولت ونظام اعلام کننداینگونه قوانین مختص به قشرخاصی ازایثارگران هست برای مثال بنده بابیش از8سال اسارت وجانبازی 55درصدسال 85بازنشیته بانک صادرات شدم سال 92قانون برگشت بکاربعداز23سال تازه ابلاغ شده زمانیکه بانک صادرات خصوصی شده بانک هیچکدام ازقوانین راقبول نداردحداقل نظام اعلام بکندتصویب واجرایقوانین جمهوری اسلامی فقط برای سازمانهای دولتی هست آنهم بصورت دلبخواهی البته میدانم که چاپ نمیشود

Reply
no
0
yes
2
رزمنده
1397/03/01 - 08:37
باسلام . بنده خودم از رزمندگان 26 ماه حضور در جبهه هستم بازنشستگان عزیز جانباز آزاده ورزمنده حقوق بگیر هستند هرماه کم یازیاد حقوق بازنشستگی می گیرند وزندگی شان را می چرخانند عزیزان به فکر بیکاران باشید به فکر آن جوانی باشین که چند ساله تحصیلاتش را تمام کرده بار سنگین هم برای خانواده شده هم اجتماع خودتان را بجای آن پدر مادری بگذارید هر روز جوان بیکارش صبح از خانه میره بیرون تا برگشت شان بیچاره ها هزار فکر به سرشان می زند و وقتی هم که برگشتند نگاه می کنند مثل شمع می سوزند نمایندگان عزیز مسئولین محترم بیکاران را در یابید هر اتفاق ناگواری خدای نکرده برای این جوانان بیکار بی افتد در برابر خدا و مردم باید پاسخگو باشید در فراخوان به استخدام در یک شهر 2 میلیونی از هر رشته یکی دو نفر استخدام می کنین و می گویید نیاز همین است پس چطور این همه بازنشسته را می خواهید سر و سامان بدهید خواهشن اول بشینین دو دو تا چهارتا بکنین بعد تصمیم بگیرید خداوند از شر بعضی از کارهای خیرمان محفوض بدارد

Reply
no
0
yes
0
صدیقه قنبری همسر،شهید علی اکبرع
1397/03/01 - 09:19
بنام خدا


no
0
yes
0
ع ق
1397/03/03 - 13:39
باسلام رزمنده عزیزدوست گرامی اگرکمی دقت بکنیدبنده ازتصویب قوانین واجرای نشدن قوانین ایرادگرفتم ایکاش درست قوانین اجراءمی شدآنوقت خیلی ازمشکلات حل می شدحداقل بجای انتقادازهمدیگربیایدکمک کنیم تاقانون خدمات ایثارگران درست اجراءبشودبنده بارهادرتمام گروه هانوشتم دولت ومجلس ونظام بایدبه تمام افرادیکه درجنگ شرکت داشته اندخدمات بدهدالبته خودشان باداشتن چندتاعکس دردوکوهه صاحب پست ومقام وثروت شده اندولی برای همسنگری که دوستانش رااسیروشهیدومجروح دیده وازنظرروحی کلی آسیب دیده است هیچ امتیازی قائل نیستندفقط درحدحرف بله دوست عزیزانتقادبنده وامثال بنده به عدم اجرای قوانین وتاخیرابلاغ واجراءکردن ودلبخواهی اجرای کردن هست مگرازحقوقهای نجومی واختلاس هاومعوقات بانکی وهزینه های متفرقه دیگران رادولت کم بکندنمی تواندبیکاری راحل بکندفقط بادادن چندریال به قشری که فقط دراذهان عمومی کلی ماراصاحب مال ومنال وپست تصورمی کنندانشاالله دوست عزیزقوانیین درست اجراءبشوددیگه نه جوانی بیکارخواهدبودنه حق وحقوق دوستان ایثارگرورزمنده رانادیده میگیرنند


Reply
no
1
yes
7
ناشناس
1397/03/01 - 13:59
انشاالله که این طرح رای نیاورد
طرح همین استثناء های نا متعارف کشورمان را عقب نگه داشته و مانع جوان گرایی است .
مخصوصا که کلمه 25% دشمن شاد کن ، باز هم قید شده و 12ماه رزمندگی برابر یا 25% جانبازی در نظر گرفته شده ؟!
قانون متعادل در مورد ممنوعیت برگشت به کار ، وقتی محقق می شود که کلا همه استثناها حذف شوند .
در این مورد ایثارگران هیچ تفاوتی با سایر کارکنان ندارند ضمن انکه با لیسانس هم می توانند تا 35 سال خدمت کنند .


Reply
no
0
yes
8
ناشناس
1397/03/01 - 14:03
نمایندگان نباید با طرح موضوعات بدون اهمیت وقت مجلس را بگیرند
چرا برای برقراری حقوق هزاران نفر رزمنده و جانباززیر25% بی حقوق و بی معیشت هیچ وقتی نمی گذارند ؟! ولی برای ایجاد حق های جدید این همه وقت می گذارند ؟

no
3
yes
1
ع ق
1397/03/03 - 14:10
باسلام دوست عزیزمطمعن باش اینگونه قوانین اگربرای خودشان سودومنفعت داشته باشدتصویب می کننداین مسولیین دلشان بحال بنده وشمانمی سوزدبفکرآینده خودشان هستندهرکدام بیش از20پست ومسولییت دارنندحالابااعلام اینگونه خبرهابین قشرایثارگروعادی جامعه تفرقه افکنی می کننددوست عزیزمملکت ایران بااختلاس ومعوقات بانکی وژنهای خوب وآقازاده ها درحال هزینه شدن ازبیت المال هست حالاشماناراحت هستی قانون تصویب بشودشایدچندتاجانبازبرگرددسرکاراینهم شدنی نیست چونکه بعداز30سال که ازجنگ گذشته قانون راتصویب وبعدازچندسالابلاغ وبعدازچندسال اجرای آنهم گذشته ازتبصره وماده بازدلبخواهی میشودچونکه اکثریت سازمانها خصوصی شده انداینگونه قوانین راقبول ندارنندایکاش بجای انتقادباهمدیگرهمفکری وهمبستگی میکردیم اصل کارراپیگیری میکردیم وگرنه اینگونه قوانین فقط بخاطره خودشان که درمجلس ودولت قانون هستن تصویب می کنندنه بخاطره جانبازه وآزاده ماهم حاضریم کشوردرست مدیریت بشودبجای هزینه های متفرقه که حتی درسال شایدیکباریادوباره به بعضی ازموسسات وستادهاباشدولی کلی بودجه دارنندیایک آقازاده یایک ژن خوب برابرچندهزارجوان تحصیل کرده بیکاردرآمددارد


Reply
no
0
yes
8
ایثارگر
1397/03/01 - 19:00
همه مردم می دانند که این قانون ها فقط برای افراد و ایثارگران خیلی خاص نوشته می شود و این قانون ها صددرصد ضد ایثارگری است .
عجیب اینکه این قانون های نا متعادل رای میاره، ولی قانون های درست رای نمی یاره ؟!
ایا نمایندگان مجلس ، نماینده ملت ایران هستند؟

Reply
no
0
yes
1
جانباز کمتر از ۲۵ درصد
1397/03/02 - 18:04
شما با این پیشنهادتان نه تنها صورتش را تمیز نمی کنید بلکه چشمش را هم کور می کنید.
نوشته اید تبعیض!!! آیا نادیده گرفتن جانبازان زیر ۲۵ درصد و رزمندگان زیر یکسال تبعیض نیست؟؟
شما نمابیدگان چون خودتون همگی بالای ۲۵ درصد گرفتید به فکر بقیه نیستید. مگه ما زیر ۲۵ درثدی ها و زیر ۲۵ درصدی ها و شش ماه جبهه ایثارگر نیستیم. قانون قبلی و موجود که مصوب سال ۹۵ هم هست بدون توجه به درصد حق بازگشت به کار به همه جانبازان داده است.
شما اگه دلسوز هستید سهمیه کنکور ایثارگران را ادغام کنید و ۳۰ درصد سهمیه ایثارگران را به ایثارگران و فرزندانشون اعم از زیر ۲۵ درصد و بالای ۲۵ درصد و رزمندگان شش ماه جبهه بدهید

Reply
no
2
yes
7
قابل توجه جانبازان زیر 25 درصد
1397/03/03 - 08:45
با سلام به جای اینکه تبعیضهای گذشته را کم کنند باز هم جانبازان زیر 25 درصد را حذف کردند مگه این عزیزان چه هیزم تری به شما فروخته انداینها هم همرزم شما هستند

Reply
no
0
yes
0
ع ق
1397/03/03 - 14:10
باسلام دوستان این جماعت دلشان بحال قشرجانبازه وآزاده ورزمنده فلان درصدومدت جبهه نمی سوزدهرقانونی که بفکرشان برسدکه بسودومنفعت خودشان باشدتصویب واجراءمی کننددوستان بااینگونه قانونهاوتبصره هافقط بفکرانداختن تفرقه بین ماهستن مگرماالان ازقانون عودت بکارتوانستیم استفاده بکنیم هیچ سازمانی قانون مجلس رابه بهانه ای قبول نمی کندبانکهادم ازخصوصی شدن می زننددیگرادارات بهانه اضافه نیرومطمعن باشیدهرقانونی راکه به اسم جانبازه وآزاده وایثارگرتصویب می کنندفقط بخاطره خودشان هستنداگرتمام قوانیین جهت قشررزمنده وآزاده وجانبازه باهردرصدی وهرمدت جبهه درست اجرای بکنندکل هزینه این قانون درقبال هزینه های بی موردکشورازژنهای خوب گرفته تاآقازاده هاودیگرکشورهاومعوقات بانکی واختلاسات زیرصفرمیشوداین منابع وبودجه متاسفانه بااین شیوه درصدومدت حصوردرجبهه وسنوات اسارت اینگونه مسائل مارادرگیرکرده انددوستان بجای انتقادازهمدیگرفکراساسی بکنیم دولت ومجلس ونظام بایدبه هرفردیکه درمنطقه جنگی بودامتیازبده برحسب زحمت این فرداین گفته خودقرآن هست ازطرفی مگرخودآقایان مسول که درراس کارهستن ازاضافه کاری وحق ماموریت وسختی کاروزحمت کشیدن زمان انقلاب وجنگ گذشت کرده اندخودشان به همین دلایل الان درنظام هستندطرف فرزندشهیدانقلاب هست یادرزمان شاه تبعیدبودیادرزندان بوده الان ازسفره انقلاب سهم داردآیایک رزمنده که ماه هاوالهادرجنگ وجبهه بوده نبایدسهمی ازاین انقلاب وکورونظام داته باشددوستان 30سال ازاتمام جنگ گذشته خیلی ازدوستانمان رفتن ازاین دنیاهنوزبین ماتفرقه حکمت میکندبجای گرفتن حق وحقوق خودمان گله میکنیم چرابه همسنگرقدیمان میدهندیابرعکس مابایدهمه بفکراین باشیم چراحق وحقوق همسنگرمان رانمی دهندآزاده 8ساله وجانبازه 55درصدبسیجی

Reply
no
0
yes
3
1397/03/05 - 09:45
خلاصه این پیشنهاد تبعیض امیز که مرغ پخته هم با شنیدن ان می خندد :
جانبازانی که نمی توانند کار کنند و از کار افتاده اند می توانند دوباره برگشت به کار کنند ؟!
جانبازان و رزمنده هایی که می توانند کار کنند حق ندارند که برگشت به کار کنند ؟!

Reply
no
3
yes
0
محمود
1397/03/06 - 09:49
با سلام . بنده رزمنده دوران دفاع مقدس مشغول بکار در دانشگاه با وضعیت استخدامی قراردادی خدماتی و مدرک فوق دیپلم ، تا به حال تبدیل وضعیت نشده ام و مدرک تحصیلی هم اعمال نشده است . آیا امکان پیگیری هست ؟

نظری بگذارید
chapta

بدون ویرایش از شما
بیشتر...
آخرین اخبار
بیشتر...
معرفی کتاب

نقل مطالب سایت، فقط با ذکر منبع بلامانع است.

@ 2014 تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ ایثار و شهادت(فاش نیوز)،محفوظ می باشد.