01 ارديبهشت 1398/ ۱۶ شعبان ۱۴۴۰
شناسه خبر : 59456
1397,شنبه 12 خرداد09:13
اشتراک گذاری در:
عکس روز

سهمیه‌های استخدامی و تثبیت موقعیت شغلی ایثارگران(۲)


در ادامه بررسی تبصره‌ها و اصلاحات مرتبط با ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، در بررسی نکات مهم آن به نکته بعدی اشاره خواهیم کرد

سهمیه‌های استخدامی و تثبیت موقعیت شغلی ایثارگران(۲)

یوسف مجتهد - در ادامه بررسی تبصره‌ها و اصلاحات مرتبط با ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، در بررسی نکات مهم آن به نکته بعدی اشاره خواهیم کرد:

2- در اصلاحیه‌ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران توسط مجلس شورای اسلامی خواهر و برادر شهید در سهمیه 25درصد لحاظ شده‌اند که این موضوع باید در اعلام سهمیه‌های استخدامی و جذب در دستگاه‌های اجرایی ملاک عمل قرار گیرد.

3- برابر مصوبه مجلس آمده است: به دلیل اینکه ماده 21 قانون جامع از بند «و» ماده 44 قانون برنامه پنجم جامع‌تر است، لذا ماده 21 با اصلاحاتی ابقا و بند «و» ماده 44 قانون برنامه پنجم برای مجریان قابل استناد نخواهد بود، لکن تبصره‌های آن به قوت خود باقی خواهد ماند.

4- نکات مهمی در تبصره‌های بند «و» ماده 44 قانون برنامه پنجم که مجلس آنها را ابقا کرده است وجود دارد که به آنها در ذیل همین بند اشاره خواهد شد:

الف- برابر تبصره یک بند «و» اولویت جذب فرزندان ایثارگران به ترتیب با فرزندان شاهد، سپس فرزندان جانبازان براساس درصد جانبازی و فرزندان آزادگان براساس مدت اسارت خواهد بود. معیار تعیین اولویت‌ها در آزمون‌های استخدامی شفاف نیست و لازم است بنیاد در قالب آیین‌نامه‌ای شفاف، اطلاعات آن را در اختیار عموم ایثارگران و خانواده‌های آنان قرار دهد. چیزی که اکنون انجام می‌شود فاقد استانداردهای لازم کارشناسی در این زمینه است و علاوه بر آن که با روح عدالت سازگاری ندارد با شاخصه شایسته‌سالاری که یکی از ضروریات نظام اداری ماست، منافات دارد. اولویت‌بندی در آزمون استخدامی ایثارگران باید به نحوی دقیق و کارشناسی باشد تا ضمن رعایت آن شایستگان از بین جامعه ایثارگری و فرزندان آنان حذف نشوند.

ب- برابر تبصره 2 بند «و» ماده 44، رزمندگان با حداقل 6ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان، آزادگان، همسران و فرزندان شهدا، همسران و فرزندان جانبازان و همسران و فرزندان آزادگان از شرط جنسیت، رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون‌ معاف بوده و با احراز شرایط عمومی گزینش و با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران از ابتدا به صورت رسمی قطعی استخدام می‌شوند. بنابر این اقدام برخی دستگاه‌های اجرایی که ایثارگران و فرزندان آنان را ابتدا به صورت پیمانی و غیر عنوان رسمی استخدام می‌کنند، اقدامی برخلاف قانون و قابل تعقیب در مراجع قضایی و قانونی است. بنیاد از طریق کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات ایثارگران می‌تواند دستگاه‌های اجرایی را به تمکین از قانون مجاب کند و شاهد پیگیری آنان از طریق سایر مراجع قانونی و قضایی نباشیم.

پ- نکته بسیار مهمی در تبصره 3بند «و» وجود دارد که نظارت بر اجرای دقیق آن می‌تواند متضمن تحقق حقوق قانونی ایثارگران و فرزندان آنان در جذب و استخدام در دستگاه‌های مشمول ماده 2 قانون جامع باشد. برابر این تبصره کلیه مسئولین دستگاه‌ها پس از تعیین تکلیف سهمیه مذکور در این قانون می‌توانند اقدام به جذب نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه خود کنند. با متخلفین از اجرای این قانون مطابق قوانین و مقررات مربوط رفتار می‌شود. با این تبصره بنیاد نمی‌تواند از کوتاهی و قصور سایر دستگاه‌ها گله‌مند باشد. علاوه بر این مصوبه قانونی، بنیاد با دراختیار داشتن کمیسیون ماده 16 به سهولت می‌تواند با تخلفات دستگاه‌ها و مسئولین آنها برخورد و در صورت عدم تمکین، آنان را به مراجع قضایی معرفی کند.

در ادامه بررسی تبصره‌ها و اصلاحات مرتبط با ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، در بررسی نکات مهم آن به نکته بعدی اشاره خواهیم کرد: 2- در اصلاحیه‌ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران توسط مجلس شورای اسلامی خواهر و برادر شهید در سهمیه 25درصد لحاظ شده‌اند که این موضوع باید در اعلام سهمیه‌های استخدامی و جذب در دستگاه‌های اجرایی ملاک عمل قرار گیرد. 3- برابر مصوبه مجلس آمده است: به دلیل اینکه ماده 21 قانون جامع از بند «و» ماده 44 قانون برنامه پنجم جامع‌تر است، لذا ماده 21 با اصلاحاتی ابقا و بند «و» ماده 44 قانون برنامه پنجم برای مجریان قابل استناد نخواهد بود، لکن تبصره‌های آن به قوت خود باقی خواهد ماند. 4- نکات مهمی در تبصره‌های بند «و» ماده 44 قانون برنامه پنجم که مجلس آنها را ابقا کرده است وجود دارد که به آنها در ذیل همین بند اشاره خواهد شد: الف- برابر تبصره یک بند «و» اولویت جذب فرزندان ایثارگران به ترتیب با فرزندان شاهد، سپس فرزندان جانبازان براساس درصد جانبازی و فرزندان آزادگان براساس مدت اسارت خواهد بود. معیار تعیین اولویت‌ها در آزمون‌های استخدامی شفاف نیست و لازم است بنیاد در قالب آیین‌نامه‌ای شفاف، اطلاعات آن را در اختیار عموم ایثارگران و خانواده‌های آنان قرار دهد. چیزی که اکنون انجام می‌شود فاقد استانداردهای لازم کارشناسی در این زمینه است و علاوه بر آن که با روح عدالت سازگاری ندارد با شاخصه شایسته‌سالاری که یکی از ضروریات نظام اداری ماست، منافات دارد. اولویت‌بندی در آزمون استخدامی ایثارگران باید به نحوی دقیق و کارشناسی باشد تا ضمن رعایت آن شایستگان از بین جامعه ایثارگری و فرزندان آنان حذف نشوند. ب- برابر تبصره 2 بند «و» ماده 44، رزمندگان با حداقل 6ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان، آزادگان، همسران و فرزندان شهدا، همسران و فرزندان جانبازان و همسران و فرزندان آزادگان از شرط جنسیت، رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون‌ معاف بوده و با احراز شرایط عمومی گزینش و با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران از ابتدا به صورت رسمی قطعی استخدام می‌شوند. بنابر این اقدام برخی دستگاه‌های اجرایی که ایثارگران و فرزندان آنان را ابتدا به صورت پیمانی و غیر عنوان رسمی استخدام می‌کنند، اقدامی برخلاف قانون و قابل تعقیب در مراجع قضایی و قانونی است. بنیاد از طریق کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات ایثارگران می‌تواند دستگاه‌های اجرایی را به تمکین از قانون مجاب کند و شاهد پیگیری آنان از طریق سایر مراجع قانونی و قضایی نباشیم. پ- نکته بسیار مهمی در تبصره 3بند «و» وجود دارد که نظارت بر اجرای دقیق آن می‌تواند متضمن تحقق حقوق قانونی ایثارگران و فرزندان آنان در جذب و استخدام در دستگاه‌های مشمول ماده 2 قانون جامع باشد. برابر این تبصره کلیه مسئولین دستگاه‌ها پس از تعیین تکلیف سهمیه مذکور در این قانون می‌توانند اقدام به جذب نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه خود کنند. با متخلفین از اجرای این قانون مطابق قوانین و مقررات مربوط رفتار می‌شود. با این تبصره بنیاد نمی‌تواند از کوتاهی و قصور سایر دستگاه‌ها گله‌مند باشد. علاوه بر این مصوبه قانونی، بنیاد با دراختیار داشتن کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات ایثارگران به سهولت می‌تواند با تخلفات دستگاه‌ها و مسئولین آنها برخورد و در صورت عدم تمکین، آنان را به مراجع قضایی معرفی کند. اختیارات و قدرتی که بنیاد در اعمال سهمیه‌های استخدامی ایثارگران دارد، تاکنون در قوانین و مقررات مصوب به این اندازه وجود نداشته است و اگر تخلفی صورت می‌پذیرد از ضعف و ناتوانی بنیاد در نظارت بر اجرای قانون است. علاوه بر موارد فوق در انتهای مصوبه قانونی مجلس، معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور که اکنون در زمینه امور استخدامی با عنوان سازمان امور اداری استخدامی فعالیت می‌کند به همراه بنیاد شهید و امور ایثارگران بر حسن اجرای این قانون در دستگاه‌های اجرایی نظارت می‌کنند. با وجود نظارت بنیاد و سازمان امور اداری و استخدامی نباید شاهد تخلفات گسترده دستگاه‌های اجرایی در زمینه جذب و استخدام ایثارگران و فرزندان آنان برابر سهمیه‌های تعیین شده باشیم


کد خبرنگار : 23


سهمیه‌های استخدامی     موقعیت شغلی     ایثارگران     یوسف مجتهد                            
Reply
no
3
yes
5
رزمنده دفاع مقدس
1397/03/12 - 11:29
سلام باز دوباره تبعیض خودی غیر خودی چرا ما رزمندگان دیده نمی شویم چرا ما رزمندگان را که مردانه وشجا عانه در برابر دشمن مقاومت کردیم خار نگهداشتید مگه ارزش مقاومت ما از دیگر ایثارگران بی ارزشتر است امیدوارم در پیشگاه خداوند شرمنده نباشین

no
2
yes
4
1397/03/12 - 14:10
مثلا میخوای دیگه چیکار کنن واستون هم 5 درصد سهمیه استخدامی هم 5 درصد سهمیه اموزشی .کجای این تبعیضه


Reply
no
0
yes
1
حسن حسینایی فرزند شهید
1397/03/12 - 13:40
با سلام به دوستان فاش نیوزی عزیز
سوالی دارم خواهشمندم یک کارشناس اشتغال ایثارگران جواب بدهند . یک مقطع ایثارگری که داده اند فقط حقوق به آن تعلق میگیرد یا با آن پست بالاتر هم میتوان گرفت محل خدمت ما که فقط توی حکم آورده و تاثیری در حقوق ایجاد نشده . با توجه به اینکه دولتی هستیم فوق دیپلم با یک مقطع بالاتر میشه کارشناس یا نه چون فرق حقوق زیادی داره . ممنون میشم از دوستان که راهنمایی کنند .

no
0
yes
1
هموطن
1397/03/12 - 19:19
با سلام
یک مقطع تحصیلی که به ایثارگران تعلق می گیرد یعنی اینکه با داشتن فوق دیپلم شما می توانید از امتیازات حقوق لیسانس بهره مند شوید.
با احتساب لیسانس ، محل خدمت شما می تواند پست کارشناسی هم به شما بدهد ولی پست های مدیریتی ارتباطی به مدرک ندارد بلکه براساس دستورالعمل انتصاب مدیران باید اجرا شود
پیشنهاد می کنم حتما برای ادامه تحصیل و حداقل مدرک کارشناسی اقدام کنید تا در اینده بتوانید از مزایای کارشناسی ارشد بهره مند شوید .


Reply
no
0
yes
1
1397/03/12 - 14:09
سلام ، در پاسخ آقای جسینایی مطابق قوانین مصوب مجلس میبایست فرزندان محترم شهدا هم طراز با جانبازان 50 درصد مشمول تسهیلات و امتیازات ایثارگرا نباشند اما پس از گذشت سالها از تصویب و ابلاغ قانون هنوز اجرا نشده است. پیشنهاد میکنیم ضمن توکل بر خداوند متعال برای احقاق حقوق قانونی نسبت به درخواست کتبی اجرای قانون از بالاترین مقام دستگاهی که شاغل هستید اقدام و پیگیری نمایید.
علی الظاهر در دستگاه نیمه دولتی خدمت میکنید با پیگیری مستمر و ارائه نتیجه از طریق سایت مقدس فاش نیوز اطلاع رسانی کنید تا مسئولان مربوط مجبور به اجرای قانون شوند.

no
0
yes
0
ایثارگر
1397/03/12 - 19:10
سلام - در آموزش و پرورش قبلا به ایثارگر دیپلم یک مقطع بالاتر و یک پست بالاتر و حقوق نسبت به مدرک بالاتر میپرداختند ولی اخیرا فقط پست بالاتر را حذف کرده اند ... آن هم به لطف نمایندگان ایثارگر در مجلس !!!!!!


Reply
no
0
yes
2
کارشناس اداری
1397/03/12 - 19:35
با سلام قوانین با منشاء ایثارگری باید با قوانین با منشاء شغل از هم جدا باشد
تا هم سایر مردم و هم ایثارگران عدالت را احساس کنند .
طرح امتیاز مندی ایثارگران می توانست در این راه موثرباشد .
در حال حاضر یک جانباز 5% عضو هیات علمی مربی مبلغ بیش از حداقل حقوق هر سال، فقط بابت تفاوت ایثارگری با استادیاری و معافیت بیمه و مالیات و......از دولت دریافت می کند درحالیکه جانباز فاقد شغل 5% حتی ا زدریافت کمک معیشت هم محروم است !
به نظر شما ایا این عدالت است ؟
چرا با وجود اینکه می دانید عادلانه نیست هیچ اقدام موثری انجام نمی شود ؟


no
0
yes
0
حسن حسینایی فرزند شهید
1397/03/17 - 11:21
سلام برادر بزرگوار با شما موافقم


Reply
no
0
yes
0
1397/03/14 - 14:43
سلام
من نفهمیدم فرزندان رزمندگان و جانبازان زیر 25 درصد که در سازمانهای دولتی با قرارداد کارمعین مشغول کار هستند باید رسمی بشوند؟ لطفا این سئوال را شفاف جواب بدهید . اگر باید استخدام شوند و مسئولین انجام ندادند به کجا شکایت کنیم . برویم کمیسیون ماده 16. آیا این کمیسیون نمی گوید رزمندگان به ما ربطی ندارند ؟ متشکرم

no
0
yes
0
حمید
1397/03/15 - 15:08
در جواب دوست عزیز باتوجه به رای که در دیوان برای یکی از پرسنل قراردادی کارگری دادگستری اذربایجان صادر شده حکم به ورود شکایت صادر شده .با کلیه مدارک از جمله سوابق قراردادی و مستندات ایثارگری از دستگاه اجرایی خود و سازمان اداری و ستخدامی کشورو همچنین رای صادره که در قسمت ارای یثارگران در سایت دیوان موجود است شکایت کنید.


Reply
no
0
yes
0
1397/03/17 - 14:04
حمید آقا سلام
دست شما درد نکند . شماره رای دیوان عدالت اداری و تاریخ آن را اگرممکن است در سایت قرار بدهید . تا بتوانم آنرا پیدا کنم .ممنون از لطف شما.

no
0
yes
0
علی
1397/03/22 - 05:46
باسلام در این خصوص که رزمتدگان داری سابقه ۶ماه حضور در جبهه باید استخدام رسمی شوند ورای کارمند دادگستری قدری بیشتر توضیح دهید؟؟؟ مرجع صالح برای پیگیری این موضوع کجاست؟؟ ممنون


no
0
yes
1
حمید
1397/03/22 - 09:28
در سایت دیوان عدالت اداری.قسمت آراصادره برای ایثارگران.دادنامه 61 و 666تجدید نظر


no
0
yes
0
1397/03/22 - 22:34
ممنون حمید آقا . لطف کردید.حالا می روم سایت دیوان پیدایش کنم


Reply
no
0
yes
1
احمد زماني
1397/03/20 - 02:19
باسلام.وعرض ادب واحترام وارادت.خدمت همه ي همسنگران عزيز و گرامي.اينجانب يكي از آشنايان نزديكمان درسازمان اداري واستخدامي كل كشورمسئوليت دارد.اينجانب بخاطراينكه كمكي هم به همسنگران عزيز كرده باشم..با ايشان صحبت كردم وايشان اين قوانين ومقررات رابصورت مكتوب برايم آورد.كه عبارتنداز.
صرفا کارمندان ایثارگران مطابق تعریف مندرج در بند (الف) ماده (۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (جانباز،آزاده و رزمنده) و همچنین فرزند شهید مستند به مفاد بند (ز) ماده (۸۸) قانون برنامه ششم توسعه، مشمول محدودیت بیش از یک مقطع تحصیلی بالاتر، نمی باشند.

دو مقرره جدید در خصوص محدودیت اِعمال بیش از یک مقطع تحصیلی برای کارکنان دولت

۱ . بخشنامه وزارت آموزش و پرورش در خصوص نحوه اعمال مدرک تحصیلی ایثارگران به همراه نظریه سازمان اداری و استخدامی کشور در این زمینه

منتفعین این بخشنامه: جانبازان با هر درصد جانبازی، فرزندان جانباز ۲۵ درصد به بالا، فرزندان شهدا و آزادگان، رزمندگان با بیش از شش ماه (متوالی یا متناوب) خدمت داوطلبانه، همسر، والدین، برادران و خواهران شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی

۲ . رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست اصلاح تاریخ اجرای بخشنامه ممنوعیت اعمال بیش از یک مقطع تحصیلی، از «بدو استخدام» به «تاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری»وتاكيد كرد كه اگراين قوانين ومقررات اجراء نمي شوند.بايد فقط از طريق دفتر مقام معظم رهبري وديوان عدالت اداري بطورمستمروقاطعانه پيگير باشيد.وبراي پيگيري غيرازدوراه راههاي ديگر هيچ فايده اي ندارند.با كمال تشكراز سايت وزين فاش نيوز

Reply
no
0
yes
0
1397/03/21 - 12:48
بابا دیوان عدالت اداری بابامون در می آورد تا رای بدهد . خیلی معطلی دارد.

Reply
no
0
yes
0
ایثارگر
1397/03/22 - 12:09
سلام جانباز20درصدهستم 27سال تمام درشرکت مخابرات کارمی کنم البته 23سال باشرکتهای محلی بوده والان 4سال است باخودمخابرات به صورت قراردادی مشغول هستم آیا ماده 16 برای استخدامم کاری انجام می دهد اگرکسی ازعزیزیزان اطلاعاتی دارد

Reply
no
0
yes
0
علی
1397/03/23 - 02:14
باسلام
درحال حاضر وبا قوانین فعلی آیا رزمنده باسابقه 9ماه درجبهه میتواند استخدام رسمی دستگاه شود ؟؟ اگر دستگاه مربوط استدلال کردکه مجوز استخدامی نداردچطور؟
درضمن سایت دیوان عدالت اداری دوروز است که دچار مشکل شده وباز نمیشود لطفا اطلاع رسانی کنید
درضمن مدرک تحصیلی دراستخدام رسمی شدن رزمندگان تاثیر داره؟؟

Reply
no
0
yes
0
علی
1397/04/17 - 14:06
باسلام درخصوص رای دیوان درمورد کارمند دادگستری توضیحات بیشتری دهید الان سایت دیوان بروز رسانی شده ونمیشه رای مورد نظر رو دید.....‌

نظری بگذارید
chapta

بدون ویرایش از شما
بیشتر...
آخرین اخبار
بیشتر...
معرفی کتاب

نقل مطالب سایت، فقط با ذکر منبع بلامانع است.

@ 2014 تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ ایثار و شهادت(فاش نیوز)،محفوظ می باشد.