06 فروردين 1398/ ۲۰ رجب ۱۴۴۰
شناسه خبر : 59554
1397,دوشنبه 21 خرداد10:25
اشتراک گذاری در:
عکس روز

قوانین جذب هیأت علمی و تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان شهدا


مستندات قانونی در خصوص جذب هیأت علمی و تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان شهداء متقاضی

قوانین جذب هیأت علمی و تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان شهدا

اکبر ادیبی - «مستندات قانونی در خصوص جذب هیأت علمی و تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان شهداء متقاضی»


1-    وفق بند پ ماده 90 قانون برنامه توسعه کشور: «کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز علمی که از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی أخذ مجوز نموده‌اند و دانشگاه آزاد اسلامی، مکلفند حداقل بیست درصد (20%) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان پانزده درصد (15%) و بالاتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه که دارای مدرک علمی دکتری مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و شرایط علمی مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را داشته باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی، چنانچه شرایط علمی لازم را داشته باشند تأمین و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی و با رعایت صلاحیت‌های اخلاقی استخدام کنند.احکام و امتیازات این بند شامل اعضاء هیأت علمی فعلی دارای سوابق ایثارگری فوق نیز می‌شود. مسئولیت اجرای احکام این ماده به طور مستقیم برعهده وزیر و رئیس دستگاههای مذکور است در اجرای این حکم مقامات یادشده مکلف به اتخاذ تصمیم می باشند».


2-    وفق بند ح ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه کشور: «ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاههای مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلف به انجام آن هستند»؛


3-    وفق بند ز ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه کشور: «فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز پنجاه درصد (50%) و بالاتر به استثنای تسهیلات خودرو، حق پرستاری، کاهش ساعت کاری و حالت اشتغال برخوردارند»؛


4-    از این رو، طبق صراحت مواد مذکور، فرزندان شهدا از کلیه مزایا و امتیازات جانبازان 50 درصد و بالاتر در استخدام و جذب برخوردار می باشند که از جمله آنها ماده 8 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374 می باشد: «دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون نسبت به تبدیل وضعیت ‌استخدامی جانبازان غیر رسمی خود حسب درخواست آنان و پس از احراز شرایط گزینش به استخدام رسمی ثابت یا عناوین‌مشابه اقدام نمایند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است درخواست دستگاههای یاد شده در صورت فقدان پست‌سازمانی متناسب با شرایط عمومی جانبازان نسبت به ایجاد پست مورد نظر از محل حذف پستهای بلامتصدی و در صورت‌فقدان پست سازمانی بلامتصدی نسبت به ایجاد پست سازمانی جدید اقدام نماید...»؛


5-    بر این اساس، فرزندان شهداء علاوه بر شمول قوانین خاص مربوط به خود، مشمول بخشنامه ها و مصوبات خاص مرتبطه منجمله بخشنامه شماره 18976/41 مورخ 24/10/1374 سازمان امور اداری و استخدامی کشور در خصوص تبدیل وضع استخدامی جانبازان شاغل غیر رسمی به شرح ذیل می باشند:
«کلیه دستگاهها مکلفند جانبازان شاغل غیر رسمی (پیمانی، قراردادی، روزمزدی و حق التدریس) خود را که به طور تمام وقت اشتغال داشته اند، حسب درخواست آنان پس از احراز شرایط گزینش و طرح و تصویب موضوع در کمیته اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل (موضوع ماده 21 آئین نامه اجرائی نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) تبدیل وضع کرده و نسبت به صدور احکام رسمی، ثابت یا عناوین مشابه آنان اقدام نمایند...، کلیه دستگاهها موظفند نسبت به تخصیص پستهای سازمانی متناسب با شأن و منزلت جانبازان موصوف اقدام و در صورت عدم وجود پستهای سازمانی از محل حذف پستهای بلاتصدی و یا با ایجاد پست ثابت سازمانی پس از تائید مراجع تشکیلاتی ذیربط عمل نمایند».


با توجه به صراحت قوانین و مقررات مذکور و مرتبط دیگر از جمله قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (بویژه فصول چهارم و پنجم آن)، جذب و تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان شهداء از حالت های غیر رسمی فوق الذکر به رسمی قطعی، از تکالیف قانونی وزارتین محترم علوم و بهداشت و دانشگاه ها و مؤسسات زیر مجموعه با نظارت بالاترین مقام مسئول می باشد.
 


کد خبرنگار : 17


هیات علمی     جذب     استخدام                                
Reply
no
0
yes
0
1397/03/21 - 12:41
فکری هم برای تبدیل وضعیت بچه های رزمندگان کنید

نظری بگذارید
chapta

بدون ویرایش از شما
بیشتر...
آخرین اخبار
بیشتر...
معرفی کتاب

نقل مطالب سایت، فقط با ذکر منبع بلامانع است.

@ 2014 تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ ایثار و شهادت(فاش نیوز)،محفوظ می باشد.