01 اسفند 1397/ ۱۵ جمادى الثانية ۱۴۴۰
شناسه خبر : 60065
1397,شنبه 23 تير16:26
اشتراک گذاری در:
عکس روز

علت فوت این جانباز چیست؟!


درد جانباز - جانبازی هستم که‌شاهد‌فوت‌یکی‌ازجانبازها‌ بودم، عزیزی‌که‌۳۰%شیمیایی‌داشت و وقتی بعداز‌ سالها‌ به‌بنیاد مراجعه‌ می کند به جهت‌دریافت‌حقوق‌ ومزایا، حضرات‌ لطف‌کرده‌و مرحوم‌ را‌ به‌کمیسیون‌ می فرستند،و۳۰% جانبازی‌‌رابه ۲۰%‌ کاهش‌می دهند!

به خاطر‌ مشکلات‌وناتوانی‌در‌ امورات‌خانواده‌ و نبود‌ درآمد‌ کافی‌، همسرش‌طلاق‌گرفته‌ وخانه وکاشانه وتنها‌فرزند‌پسرش‌را‌با خود‌می برد.

 بدون‌ حرف‌‌حدیث‌ و منزوی‌‌باشرایط‌سخت‌چند‌سال‌‌رامی گذراند تااینکه‌به علت‌ ناراحتی‌ گوارشی و عوارض‌شیمیایی‌‌ درببمارستان‌ بستری‌ می شود، تا‌اینکه‌‌ در‌حمام‌ بیمارستان سکته‌می کند‌ و فوت می کند.

علت های‌فوت‌را‌ بررسی‌کتید!:

۱)چرا بنیاد‌درصد‌مرحوم‌ را‌کاهش‌ داد؟
۲)چرا پرداخت‌ حقوق‌ ومزایای‌جانباز‌برای‌بنیاد‌ اینقدر‌سخت‌است‌، مگر‌ ارث‌پدر‌‌‌شان‌است؟

۳)‌چه‌کسی‌باعث‌طلاق‌وجدایی‌ و ازهم‌پاشیدن‌‌ زندگی‌است او بود؟

4) آیامی دانستیدآن‌بنده‌خدا‌ هنگامی‌که‌ ازبیماستان مرخص‌ می شد، کنارخیابان‌ می‌خوابید؟


‌از‌ موقعی که‌درصدش‌را‌کم‌کردند‌ دیگر‌پایش‌را‌بنیاد‌ نگذاشت‌، تااینکه‌فوت‌کرد!

خدالعنت‌ کندکسانی‌را‌که‌دانسته یا‌ندانسته‌‌باعث‌ چنین‌‌مصیبت‌ها‌یی می شوند.

لعنت خدا بر کسانی‌‌‌که‌قوانین‌مصوب‌‌را‌اجرا‌نمی کنند. قوانینی که مجلس‌تصویب‌می کند، شورای‌نگهبان‌ تایید می کند، ابلاغ‌ می شود ولی توسط عده ای بی‌شخصیت‌‌‌ِ پشت‌میز‌نشین‌،اجرا‌نمی شود‌.


کد خبرنگار : 20


جانباز     درصد     فوت     فاش نیوز                            
Reply
no
2
yes
8
هموطن
1397/04/25 - 16:24
سلام جانباز گرامی
مثل همه درد نامه های جانبازان زیر25% بسیار غم انگیز بود
به شما تسلیت می گوییم و امیدوارم خدا به شما صبر بدهد .
اگرچه جایگاه ابدی این جانباز گمنام در عرش اسمان بی انتها بسیار ارام است.
حق الناس را هرگز خدا نمی بخشد .
و ندادن حق جانبازان وطن عین حق الناس است .
دست خدا بالاتر از همه دستهاست .

Reply
no
0
yes
11
جانباز خسته از ظلم
1397/04/26 - 14:57
مى گويند تقوا از تخصص لازم تر است!
آنرا مى پذيرم، اما مى گويم؛

آنكس كه تخصص ندارد و كارى را مى پذيرد، بى تقواست!

مصطفى چمران


Reply
no
0
yes
10
جانباز خسته از ظلم
1397/04/26 - 14:59
همه مشکل مملکت این است که افراد بی تخصص وبی تعهد سرکارند ودیگر مرده وزنده ما برایشان یکسان است

Reply
no
0
yes
2
چ
1397/04/26 - 21:33
هر روز یه جانباز از 50 درصد به بالا را میکشید تا کمتر هزینه کنید برای این ها خیالتان راحت باشد مزاحمانتان رفته رفته کم میشون اگر یه جو وجدان دارید به حق این باقی ماندگان از کاروان شهدا برسید و از کشتن انها دست بر داشته و حقشان را بدهید

Reply
no
0
yes
1
1397/04/26 - 21:35
حق تبلیغات دوران ریاست جمهوری را به یلیارها دلار میرس حالا همه هودر داشتن و ازشما راضی میشئ

Reply
no
0
yes
0
درد جانباز،
1397/04/28 - 10:32
باسلام،اینجانب‌به‌همراه‌تعدادی‌از‌دیگر‌جانبازان‌به‌صورت‌پراکنده‌وگاهی‌مستمر‌، سه‌یا‌چهارماه‌‌تحت‌نظر‌پزشک‌اعصاب‌وروان‌‌دربعضی‌از‌بیمارستانها‌بجهت‌ادامه‌درمان‌بستری‌میشویم،
درطول‌بستری‌حداقل‌سه‌پزشک‌میتوانند‌مارامعاینه‌کرده‌ومقداری‌داروو....برایمان‌تجویز‌میکنند، ازابن‌نظرخیلی‌خوب‌بود،چون‌خودم‌بخاطر‌عوارۻ‌شیمیایی‌وایجاد‌لکه‌سیاهی‌در‌ریه‌درمدت‌بستری‌، با،پزشک‌ریه‌درارتباط‌بودم،وهمینطور‌دیگر‌برادران‌جانباز،تااینکه،درخردادماه‌‌گذشته‌بیمه‌دی‌ به‌همراه‌بنیاد‌تعدادی‌از‌این‌بیمارستانها‌را‌به‌روی‌جانبازان‌بستند‌ واین‌حقیر‌رابهمراه‌تعدادی‌ازازجانبازان‌ازآن‌مرکز‌بیرون‌کردند،بعداز‌پیگیری‌ومراجعه‌ نزد‌آقای‌عباسپور‌رفته‌وعلت‌را‌جویا‌شدیم،
متاسفانه‌جواب‌ایشان‌‌منطقی‌‌نبوده‌با‌بازی‌با‌کلمات‌‌مارا‌به‌سمت‌درب‌خروج‌ راهنمایی‌کردمد،یکی‌پاندارد‌یکی‌شیمیایی‌ست،دیگری‌بدنش‌دارای‌ترکش‌ ودیگران‌هم‌مشکل‌اعصاب‌وروان‌،همه‌ما‌دردهایمان‌باههم‌ادغام‌گشته‌
یکی‌از‌عزیزان‌بعلت‌اصابت‌تیروترکش‌به‌لگن‌وایجاد‌عفونت‌دربدنش‌روزگار سختی‌را‌میگذراند،،
کجایند‌آنانیکه‌بازی‌با‌کلمات‌را‌‌بلد‌هستد‌،بیایند‌در‌وصف‌این‌عزیز‌شعر‌بسرایند، چرا‌روز‌به‌روز‌حلقه‌رابرماجانبازاتن‌تنگ‌‌وتنگتر‌میکنید،
اجازه‌ندارد‌جانباز‌برای‌ادامه‌درمان‌در‌بیمارستان‌بستری‌شود‌،آهای‌برادران‌جانباز‌بدانید‌که‌این‌ حضرات‌با‌پنبه‌سر‌میبرند،چطور‌برای‌ما‌منابع‌‌‌نیست‌ولی‌ادعا‌میکنید‌که‌جانبازان‌عزیز‌مشکل‌درمان‌ندارند‌،
دم‌خروس‌را‌باور‌کنیم‌یا‌قسم‌حضرت‌عباس‌‌(ع)را....عزیزان‌بدانید‌که‌‌رییس‌ومدیر‌عامل‌ بانک‌دی‌وبیمه‌دی‌،خودش‌یکی‌از‌ده‌ملیاردرهای‌اول‌ایران‌است،،نمیدانم‌چرا‌اینقدر‌خساست‌ به‌خرج‌میده،در‌حدود‌دو‌ماه‌پیش‌‌بنیا‌د‌پول‌کلان‌وخیلی‌زیادی‌از‌دولت‌گرفت‌‌چی‌شد‌کی‌بردو‌کی‌خورد
....تکلیف‌منوامثال‌من‌چه‌میشود‌،،،باترکش‌وشیمیایی‌‌سالهاست‌که‌خانواده‌های‌ ما‌ساخته‌اند‌ولی‌،ولی‌خودما‌که‌نمیدانیم‌جکار‌کرده‌ایم‌،یکباره‌عصبی‌واز‌کوره‌در‌میریم،خدا‌بخیر‌کند‌،
اینجانب‌در‌سال‌گذشته‌‌دراثر‌اختلاف‌با‌همسرم‌،ناخواسته‌وکاملا‌اتفافی‌دست‌همسرم‌دا‌از‌بازو‌شکستم‌،بطوری‌که‌خودم‌اصلا‌متوجه‌نشدم‌
آیا‌کسی‌هست‌که‌با‌این‌وضع‌بتواند‌من‌یا‌دیگرعزیزایزان‌اعصاب‌وروان‌را‌نگهداری‌کند‌،
بابستن‌وبیرون‌کردند‌این‌عزیزان،‌ازمراکز‌درمانی‌،به‌کجا‌میخواهید‌برسید‌،
نارضاینی‌از‌بنیاد‌ودیگر‌پرسنل‌‌بیداد‌میکند‌حتی‌جواب‌سوال‌شمارا‌نمیدهد،
سوال‌من‌این‌است‌که‌بیمه‌دی‌بنیاد‌را‌تحت‌سلطه‌خود‌آورده‌یا‌خیر،چون‌هر‌چبز‌را‌که‌بیمه‌دی‌میگوید‌بنیا‌انجام‌میدهد،...‌
خلاصه‌آقایان‌فاش‌نیوز‌عنایت‌کرده‌شماهم‌پیگیری‌وبررسی‌نمایید‌ودلایل‌ان‌‌را‌بما‌هم‌بگدیید....منتظرم.....تا‌بعدأ

نظری بگذارید
chapta

بدون ویرایش از شما
بیشتر...
آخرین اخبار
بیشتر...
معرفی کتاب

نقل مطالب سایت، فقط با ذکر منبع بلامانع است.

@ 2014 تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ ایثار و شهادت(فاش نیوز)،محفوظ می باشد.