31 تير 1398/ ۲۰ ذو القعدة ۱۴۴۰
شناسه خبر : 60703
1397,شنبه 27 مرداد10:09
اشتراک گذاری در:
عکس روز

۵ بار در ۱۰ دقیقه گفت برو بیرون!


درد جانباز- خدمتتان‌ عارضم‌که‌ بیمه‌دی‌ با‌ بانک‌ دی‌ که‌ هردو آنها‌‌،مثل‌ بختک‌‌ افتاده‌اند‌ به جان‌ بنیاد، الان‌ مدتی‌ هست‌ که‌ چوب‌ لای‌ چرخ‌ می گذارند! اینکه‌ به‌ بهانه‌‌ طولانی‌ بودن‌‌ مدت‌ بستری‌ جانباز‌ در بیمارستان‌، لیستی‌ را‌ تهیه‌ کردند‌‌ و زمانی‌ که‌ جانباز‌ به‌ بیمارستانی‌ دیگر‌ میرود‌‌، بر‌اساس‌‌ آن‌ لیست‌، چتانچه‌، اسم‌ شما‌ در‌ لیست‌ بود‌، به‌ هیچ‌ وجه‌‌ شما‌ را‌ پذیرش‌ نمی کنند و از‌ بستری‌ کردن‌ شما‌ خوداری‌‌ می کنند!

 مدتی‌ است که‌ با‌ تعدادی‌ از‌ بچه‌های‌‌ جانباز‌‌‌‌ پیگیر‌ و مانند‌ توپ‌ ما را‌ پاسکاری‌ می کنند! اول‌ می گویند‌ تخلف‌ شده، گفتیم‌ چرا‌ برخورد‌ نکردید‌ اگر‌مشکل‌، پزشک‌ معالج‌ یا‌ بیمارستان‌ است‌؟! چرا‌ باید ادامه‌ درمان‌ من‌‌ و شما‌‌ی جانباز به‌ مشکل‌ بربخورد؟! بابا‌ ای بیخردان‌! ای‌‌کسانی‌که‌ مارا‌با‌دیگر‌ جانبازانی‌ که‌ قطع‌‌عضودارند‌ مقایسه‌ می کنید، آنها‌ دررررررررررررد‌ ندااااااااارررررررند! من‌و امثال‌ من‌ وشما‌ چندین‌ درد‌ داریم! اعصاب‌، ترکش‌بر‌ روی‌قلب،‌ عوارض شیمیایی، قلب‌خراب‌ و ای‌اف‌۲۵تا۳۰درصد که‌در‌نوبت‌تعویض‌ میباشد.

 دیگری‌ دارای‌ فیستول‌‌ و عفونت‌‌ کرده‌‌‌. یکی‌ ترکش‌فشار می آورد‌ به‌لوله‌ مری‌‌و موقع‌‌ بلع‌ غذا‌ با درد‌ پایین‌ میرود. دیگری‌ مشکل‌ مغز‌ و اعصاب‌ دارد، جانبازی‌هست‌‌که‌ دو‌ یا‌سه‌ماهه‌ مدام‌سردرد‌ وسرگیجه‌‌دارد‌ و... موارد‌ زیاد هستند، با‌کمال‌وقاحت‌‌ مارا‌ از‌بیمارستان‌ بیرون‌‌ کردند‌ و در جواب‌ اعتراض‌گفتند‌ بروید‌آسایشگاه!

 آخه‌عقل‌ کل‌‌‌! ما‌ نیاز‌‌ به‌درمان‌و مراقبت‌ دایم‌‌ و تداوم‌ درمان‌‌ ماها‌ جزء‌ واجبات‌ هست‌. آیا‌آسایشگاه‌‌ تمام‌ پزشکان‌‌ وخدمه‌ مورد‌نیاز‌ رادر اختیار‌ دارد؟‌ به جای‌اینکه‌ بر‌اساس‌درد‌ جانباز‌ و عود‌ بیماری‌‌ و عوارض‌ حاصله‌‌ازجنگ‌‌ مورد‌ بررسی‌و غربالگری‌قرار‌ دهند‌، می گویند‌ شما‌ زیاد‌ در‌ بیمارستان‌ بوده‌ اید،‌ سخت‌ و دردآور است‌ که‌ خودشان‌ را‌ به‌کوچه‌‌ پس‌کوچه‌ ها‌‌ می زنند!

  ما‌ می گوییم‌‌اگر‌با‌ بیمارستان‌ یا‌پزشک‌ مشکل‌ دارید‌،خب‌‌ به‌ ما‌ چه‌ ارتباطی‌دارد؟ از طرف‌ دیگر‌فاکتورهای‌ بیمارستان ها‌را‌ یا‌صفر‌ می کنند‌ (پرداخت‌ نمی کنند) ویا تا۵۰% کسورات‌‌هزینه‌ من‌جانباز‌‌‌ دردمند‌ لاعلاج‌ راپرداخت‌ می کنند،بیمارستان ها‌ هم‌از‌پذیرش‌ما‌ خودداری‌‌ می کنند!

 یادش‌ بخیر‌. روزگاری‌ نه‌چندان‌ دور‌دور، ما‌ را‌ به‌ چشم‌‌پول‌می دیدند! التماس‌ برای‌بستری‌ شدن‌، آقایان تبلیغ‌ ببمارستان هایشان‌را‌ می کردند‌ و یواشکی‌‌ می گفتند‌‌ بروید‌فلان‌‌ بیمارستان.... درطی‌ده‌ دقیقه‌ صحبت‌ با‌ اییییییشان‌ پنج ۵‌بار‌ از‌کلمه‌‌ بروید‌بیرون‌‌ استفاده کنند! بنده‌‌ ناخدا‌، خیلی‌‌ خیلی‌ خسته‌‌ شد‌، بدجوری‌عرق‌کرده‌بود‌ ،توی‌این‌گرمای‌تابستان‌ ،اون هم‌زیر‌کولر‌،،،،وای‌برما‌،،،،وای‌برما‌ که‌ بودیم‌ و‌چه‌ کردیم‌ و‌ چه‌ها‌شد‌که‌ حماسه‌‌ها‌ شد .....اما‌حالا‌چه‌کردند‌ وچه‌‌ها‌ خوردند‌‌ چه‌شدیم....!؟


کد خبرنگار : 20


جانباز     مجروحیت     بیمه     فاش نیوز                            
Reply
no
0
yes
0
1397/05/27 - 12:02
سلام دوست عزیز آنها ممکن است شما را از اتاق مدیر بیرون کنند اما آیا میتوانند شما را از کشور بیرون کنند؟ ایثارگران مفسدان را از کشور بیرون کردند لیکن در اثر غفلت برخی مسئولان فرهنگی و سیاسی باعث شدند حاکمیت اسلامی بدست عده ای دنیا پرست قرار گیرد که البته اینگونه برخورد با ایثارگران از سوی دنیا پرستان طبیعی است.
میبایست کوتاهی و کم کاری مسئولان سیاسی و فرهنگی برای آگاهی مردم از معرفی افرادی که سنخیتی با نظام اسلامی ندارند مبدل به فعالیت انقلابی و جهادی شود در غیر اینصورت با رشد سنگ اندازی رسانه های معاند و نفوذ اینگونه مسئولان دنیا پرست بتدریج دشمن به اهدافش میرسد و همان اوضاع خفقان حاکم خواهد شد.
تجربه صدر اسلام برای تمام دورانها کافی است که دنیا پرستان چگونه امامان معصوم(ع) را به شهادت رساندند در حالیکه شیعیان جرات نداشتند هیچ دخالتی کنند.
میگویند در آن دوران اگر شخصی نام مبارک امیر المومنین (ع) را بر زبان می آورد تمام فامیل و خانواده اش را قتل عام میکردند. خدا را شکر کنیم این درسهای عبرت از تاریخ برای مردم وجود دارد زیرا کوچکترین کوتاهی باعث رخنه و نفوذ منافقین و کفار به حکومت اسلامی خواهد شد.

no
0
yes
2
رزمنده ش
1397/05/27 - 15:30
ام صادق علیه السلام فرمود: هر امامى که نداند چه به سرش مى‏آید (از خیر و شر و بلا و عافیت) و به سوى چه مى‏ رود (از مرگ و شهادت) او حجت خدا بر خلقش نیست.(کافی ج۱ص۳۸۳ش۱)
امـام صـادق (ع ) فرمود رسولخدا (ص ) فرمود: سازگارى با مردم نصف ايمانست و نرمى با آنها نصف زندگى است .
سپس امام صادق (ع ) فرمود: با نيكان در پنهان امیزش كنيد و با بدكاران در آشكار و بر آنـهـا حـمله نكنيد كه بر شما ستم كنند، زيرا زمانى براى شما پيش آيد كه از دينداران نـجـات نـيـاید، جـز آنـكـه را مـردم ابـلهـش دانـنـد و خـود او هـم آمـاده بـاشـد و تحمل كند كه باو گويند ابله و بيعقل است .(کافی ج3ش5)


Reply
no
0
yes
0
معلم جانباز
1397/05/27 - 18:38
كرم درخت از خود درخت است اين يك ضرب المثل عاميانه نيست بلكه تجربه اي از كذشتكان ما زماني به جانبازان بي محبتي وامور داروىي و،،،،،،،،،واقعا مشكلات دي زياد است
كه زير نظر بنياد قرار كرفت
هنوز هم ميشود اين مشكل حلش كرد با يك قرارداد منصفانه با بيمه ايران

Reply
no
0
yes
1
محمد
1397/05/28 - 14:33
باسلام.
بنده جانباز شیمیایی سی درصد؛حرف وحدیث بیهوده بس است . ما را از دست بیمه دی نجات داده به بیمه قبلی همان بیمه ی خوب ودرستکار ایران برگردانید . اگر دین دارید و راست می گویید.

Reply
no
0
yes
0
اردشیر
1397/06/06 - 17:43
بیمه دی بیمه ظلم وستم همین بنیاد هم داره از میخوره صداش در نمیاد

Reply
no
0
yes
0
اردشیر
1397/06/06 - 21:53
بیمه دی بیمه ظلم وستم همین بنیاد هم داره از میخوره صداش در نمیاد

نظری بگذارید
chapta

بدون ویرایش از شما
بیشتر...
آخرین اخبار
بیشتر...
معرفی کتاب

نقل مطالب سایت، فقط با ذکر منبع بلامانع است.

@ 2014 تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ ایثار و شهادت(فاش نیوز)،محفوظ می باشد.