02 خرداد 1398/ ۱۹ رمضان ۱۴۴۰
شناسه خبر : 61600
1397,چهارشنبه 18 مهر14:10
اشتراک گذاری در:
عکس روز

نامه اعتراض آمیز ایثارگران صدا و سیما!


نامه ایثارگران صدا و سیما به کمیسیون اصل نود در خصوص تخلفات مدیران صدا و سیما از قوانین حمایتی ایثارگران

نامه اعتراض آمیز ایثارگران صدا و سیما!

فاش نیوز - نامه ای به رئیس محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلای از سوی ایثارگران سازمان صدا و سیما نوشته شده که به نظر مخاطبان میرسد.

نامه ایثارگران صدا و سیما به کمیسیون اصل نود درخصوص تخلفات مدیران صدا و سیما از قوانین حمایتی ایثارگران

جناب آقای محمدی

رئیس محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلای

همانگونکه مستحضرید، به موجب قوانین گوناگون خاص و بالادستی به خصوص صراحت بند (ح) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اینکه ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاه های مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی) مکلف به انجام و تمکین آن هستند.

پس قابل تائید است که بهره مندی از مزایا و امتیازات این قوانین شرعا و قانونا از حقوق فردی و اختیاری ایثارگران محسوب شده و تمام دستگاههایی که به نحوی از انجا از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند، بی قید و شرط و بدون هیچ عذر و بهانه ای مکلف به تمکین و جلوگیری از تخلفات احتمالی در سطوح حوزه ها و مدیران خود هستند. این در حالی ست که بر فرض محال اگر دستگاهی مثل صدا و سیما که مدعی داشتن مقررات خاص و موظف به اجرای رویه های داخلی خود است و حتی بر فرض محال اگر قانون خاصی هم داشته باشد نمی تواند از تمکین به قوانین خاص ایثارگران که مکلف به اجرای آنها شده سرباز زند و ایثارگران مشمول قوانین را پس از ۲۹ سال با پا منت گذاری حداکثر پس از ۳۰ سال به اجبار و پیش از موعد بازنشسته کند ولی با تاسف اکنون شاهدیم رسانه ملی ایثارگر و جانباز زدایی را کلید زده است.

مزید استحضار خوشبختانه مجلس شورای اسلامی از دو سال پیش برای ارائه تسهیلات بیشتر و در خور شان ایثارگران ، قوانین جدید و خاصی وضع و تصویب کرده که یکی از آنها، اختیار ادامه خدمت ۳۵ ساله به ایثارگران شاغل مشمول ( جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ) و بازگشت بکار ایثارگران بازنشسته برای انجام خدمات تا ۳۵ سال در دستگاهها است ضمن نظارت ، راههای فرار از این قوانین خاص و ارزش آفرین را بسته است اما اتفاقات اخیر در رسانه ملی را باید موجب وهن مجلس شورای اسلامی و قانون که همواره ولی امر مسلمین بر اجرای بی قید و شرطش تاکید می فرمایند و بی اعتنایی آشکار به سیاست های ابلاغی کلی رهبری فرزانه انقلاب و اجحاف و ظلم آشکار به ایثارگران برشمرد که برخی ادله قانونی و استنادات موجود برای رسیدگی فوری به این شرح تقدیم می شود:

1- سازمان صدا و سیما طبعا مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات ایثارگران، ماده (3) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و ماده (۲۳ ) قانون حمایت از آزادگان که از قوانین خاص به شمار می آیند بوده و قطعا بند (ح) ماده ۸۷ برنامه ششم هم بر آن حاکم است چرا که همانگونه که اشاره شد و این حکم مهم صراحت دارد ، تمامی دستگاههای مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات ایثارگران ، مکلف به انجام قوانین ، مقررات و ضوابط خاص استخدامی ایثارگران هستند پس بنابر این قوانین خاص یاد شده ، بی قید و شرط بر آنچه مقررات و رویه های داخلی دستگاهها از جمله این دستگاه است ارجح، حاکم و ناقد می باشد ولی مشکل بزرگ کنونی آن است با وجود این قوانین خاص و اعتراضات بر حق ایثارگران شاهدیم ، سازمان متبوع مان ، تاکنون بدون استناد به هیچ قانونی یا حکم حکومتی ! و صرفا به بهانه اینکه خدمت در این سازمان حداکثر 25 ساله است نه ۳۵ سال ، طی دو سال گذشته از تمکین به قانون خدمت 35 ساله ایثارگران یا همان اصلاح بند ( الف ) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ر) و بند (چ) ماده ۸۷ برنامه ششم توسعه خودداری کرده و پس از هر گونه مسئولیت پذیری طفره رفته است.

2- جالب آنکه سازمان صدا و سیما با وجودی که امتیاز مدرک تحصیلی کارشناسی را بیشتر به جانبازان و آزادگان و فرزندان شهدا شاغل رسمی خود به موجب همین قوانین ایثارگری اعطا کرده از سال 95 به فقط اجرای این احکام قانونی ( ادامه خدمت یا بازگشت 35 ساله ) را برای مشمولان ایثارگر زیرپا گذاشتند و علاوه بر سلب آرامش روحی و مخدوش شدن جایگاه ایثارگران ، اکنون با تفسیر عجیب و دهشتناکی از قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ( ابلاغی ۲۹ شهریور ۹۷ ) به کارشناسان ایثارگر شاغل خود با مدرک حداقل کارشناسی که حداقل 25 و حداکثر 30 سال خدمت را سپری کرده اند ابلاغ کرده که باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ قانون ( اصلاح منع بکارگیری بازنشستگان ) پست و کار خود را ترک و تسویه حساب گیند مگر آنکه جانباز ۵۰ درصد و بالاتر ، آزاده ۳ ساله یا فرزند شهید باشند !

3- پر واضح است اکنون با وجود گذشت ۲۹ سال از ابلاغ اصل مترقی و جدید ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی هنوز هیچ قانون و اساسنامه جدیدی برای اداره و نظارت بر این سازمان ها حاکم نیست که در آن مستقیم یا غیر مستقیم به تعیین تکلیف پایان خدمت حداکثر ۲۵ ساله کارمندان ایثارگر در صدا و سیما ، اختیار و حکم داده یا در آن به حق تحفظ نقض و تعلیق قوانین ایثار گرای تصریح و تکلیف کرده باشد .  ضمن آنکه حتی در قانون قبلی اداره صدا و سیما مصوب سال ۱۳۵۹ و اساسنامه قبلی سازمان مصوب 1362 مجلس ) که اکنون دیگر نفوذ اجرایی ندارد چنین حق و اختیاری برای هیچ یک از مقامات و مدیران سازمان به چشم نمی خورد .

4- شوربختانه رسانه ملی که باید بر اساس رهنمودهای امام عزیز و رهبری فرزانه مان مصداق دانشگاه و مروج قانون و مبین قانونمداری و طبق سیاستهای ابلاغی کلی رهبری ترویج کننده فرهنگ ایثار و جهاد و پاسدار جایگاه ایثارگران در افکار عمومی جامعه باشد اکنون با استناده به رویه های داخلی و توسل به سلیقه های بدعت گونه غیر قانونی ، قانون و قانونمداری را به مسلخ برده و با ایثارگرانش این چنین برخورد و تسویه حساب می کند !

5- با این اقدامات غیر قانونی اکنون مشخص و مبرهن است، سازمان صدا و سیما ، علاوه بر تخلف از پاسداشت و اجرای قوانین خاص ایثارگری، قوانین بالادستی به خصوص سیاستهای کلان ابلاغی مقام معظم رهبری که حکم حکومتی محسوب می شود را نیز در حوزه ترویج فرهنگ و ایثار و جهاد و رسیدگی به امور ایثارگران نقض کرده است.

لذا بر اساس اصل ۹۰ قانون اساسی مصرانه استدعا داریم قبل از 24 آبان ۹۷ به شکایت اینجانبان شماری از کارکنان رسمی جانباز فرزند شهید ، آزاده و رزمنده صدا و سیما ، دستور رسیدگی فوری همراه با اقدامات موثر و ویژه برای احقاق حقوق قانونی ایثارگران ، مطابق قانون خدمت ۳۵ ساله و جلوگیری از بدعت در حال انجام و رویه مغایر با قوانین خاص ایثارگران و سیاستهای کلان ابلاغی رهبر معظم انقلاب در رسانه ملی صادر فرمایید .


کد خبرنگار : 23


ایثارگران     صدا و سیما     کمیسیون اصل نود     فاش نیوز                            
Reply
no
0
yes
0
اسماعیل فرخی
1397/07/21 - 10:09
سلام .واقعا حسته نباشید .میگم از این همه دروغ و شعار خسته نشدید .عزیزه من یکمی عمل رو حرفاتون باشه .چیکار میکنید .تا بیاید جیبب عزیزان پر بشه .وبعد به هزینه هاب ایثارگران برسند یا سال تمام شده یا بودجه ته زده .که خدا را شکر همیشه بودجه برای ما نیست .اما برای خودشان هیچ مشکل مالی ندارن .الان 6و7 ماهه مدارک پرشکی بخصوص سمعک دادم هنور خبری نیست .چیکار میکنید خدا به فریادمان برسد

نظری بگذارید
chapta

بدون ویرایش از شما
بیشتر...
آخرین اخبار
بیشتر...
معرفی کتاب

نقل مطالب سایت، فقط با ذکر منبع بلامانع است.

@ 2014 تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ ایثار و شهادت(فاش نیوز)،محفوظ می باشد.