شناسه خبر : 62607
پنجشنبه 22 آذر 1397 , 14:02
اشتراک گذاری در :
عکس روز
ادبیات ایثار و شهادت

۱مقطع تحصیلی برای یک جانباز و فرزندشهید

حجت یسلیانی- اینجانب جانباز 55 درصد، و فرزندشهید و رزمنده 31 دفاع مقدس می باشم. به استناد بند " ک " قانون بودجه سال 1389کل کشوربه شماره 68384/ 400 مورخ 26/12/1388 (تصویرپیوست ) مبنی براینکه فرزندان شهدا ازکلیه امتیازات مقرر در قوانین  مختلف برای جانبازان 50 درصد به استثنای معافیت ازمالیات حقوق، دستمزد، بیمه درمان وبازنشستگی، تسهیلات خودرو وحق پرستاری و کاهش ساعت موظف اداری برخوردار می باشند. درخواست استفاده ازمزایای قانون صدرالاشاره یک مقطع تحصیلی بالاتر ویژه فرزندان معظم شهدا و بهره مندی از فوق العاده ایثارگری بند (2) ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویرپیوست) و باامعان نظر به این موضوع که به استناد اصل (73) قانون اساسی جمهوری اسلامی تفسیرقوانین مصوب به عهده  قانونگذار می باشد و در هیچ جائی به این موضوع که درصورت استفاده ازیک مقطع تحصیلی به واسطه جانبازی امکان احتساب واعمال جز" ک  " بند(7) قانون بودجه نخواهدبود مکتوب ومطرح نگردیده .

 در استعلام جهت دار اداره کل اموراداری سازمان امورمالیاتی درجهت نفی یکی ازدو عنوان ایثارگری این طوری ذکرگردیده که قبلاً از امتیازات یک مقطع تحصیلی استفاده نموده. آیابرای باردوم نیزمیتوان بهره مندشد یاخیر؟ درجائی که استعلام رابه این صورت اگرمطرح می شد اگرمقام مسئول به موضوع مندرج دربخشنامه 2727/د 20/5/1371 استناد کند باید به ادامه این موضوع عنایت داشته باشد که در صورتی که مستخدم نتواند به دلایل ذیل از امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر استفاده نماید یک گروه علاوه برگروه استحقاقی مستخدم به وی اعطاء می شود:
الف- عدم پیش بینی مدرک تحصیلی بالاتر در شرایط احراز رشته شغلی مورد تصدی
ب- عدم وجود مقطع تحصیلی بالاتر ( مثلاً در مورد دارندگان مدرک تحصیلی دکترا)
ج- داشتن مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی یا دوره تکمیلی نهضت سواد آموزی یا تحصیلات کمتر از آن.

و عنایت ویژه به این بخش که آمده: فرزندان  شهداازکلیه امتیازات مقرر درقوانین مختلف برای جانبازان 50 درصد به استثنای معافیت  از مالیات حقوق، دستمزد، بیمه درمان  وبازنشستگی، تسهیلات خودرووحق پرستاری وکاهش ساعت موظف اداری برخوردار می باشند. واینکه هیچگونه اشاره ای به ایثارگرانی که قبلاًازتسهیلات بخشنامه های گذشته استفاده کرده باشند دستوری صادرنشده و درادامه و اجرای بخشنامه در بندهای" الف وب وج" فوق الذکر تصریح گردیده درصورتی که مستخدم نتواند به دلایل ذیل از امتیاز مقطع تحصیلی بالاتر استفاده نماید یک گروه علاوه برگروه استحقاقی مستخدم به وی اعطاء می شود.

 مگر امکان دارد فرزندشهیدی ازپرداخت مالیات معاف ودیگری موظف نباشد یافرزندشهیدی ازتسهیلات بیمه ودرمان معاف ودیگری نباشد. این قانون صرفاً فرزندشهیدبودن را ملاک عمل قرارداده و دیگرمتاسفانه کارشناس اداره کل مذکورفراتر ازقانون مسئله رافرض نموده وصورت مسئله را باذکراینکه مشارالیه درمرحله جانبازی ازتسهیلات یک مقطع تحصیلی استفاده نموده قضیه رابدون توجه به ادامه بخشنامه فیصله داده اند.

درصورتی که این مقطع تحصیلی برای بنده که جراحات قابل توجهی براثر اصابت ترکش از زمان دفاع مقدس داشته ام وبصورت عادی و معمولی قادر به ادامه تحصیل نمی باشم خیلی موردنیازمی باشد.
حال عنایت ویژه مسئولین امر رامی طلبد.

کد خبرنگار: 20
تلگرام
اینستاگرام
توییتر
با سلام همانطوری برای هر امتیازی سقف مشخص شده است برای مقطع تحصیلی هم فقط یک مقطع ایثارگری در قانون هست
سلام
در مورد استفاده از یک مقطع بالاتر برای رزمندگان شش ماه به بالا از آقای نوروزی برای رزمندگان جواب بگیرید و به اطلاع رزمندگان برسانید
نظری بگذارید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بدون ویرایش از شما
آخرین اخبار
فاش نیوز آگهی می پذیردنمایشگاه مجازی کتاب تهرانصندوق همیاریخبرنگار افتخاری فاش نیوز شویدمطب تغذیه و رژیم درمانیانتشارات حدیث قلمبنر بیمه دیسایت جمعیت جانبازان انقلاب اسلامیمتن نهایی مرامنامه و اسانامه جبهه جانبازاناساسنامه انجمن جانبازان نخاعیاسامی راه اندازان جمعیت جانبازانپرسش و پاسخ حقوقی ایثارگرانفرم فراخوان پیوستن به جمعیت جانبازانکارگاه مبنا تقدیم می کند: بالابر کمک حرکتی logo-samandehi