شناسه خبر : 63023
یکشنبه 16 دي 1397 , 10:30
اشتراک گذاری در :
عکس روز
ادبیات ایثار و شهادت

لایحه ساماندهی حقوق وظیفه از کار افتادگی (۱)

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با ارائه پیش‌نویس لایحه ساماندهی حقوق وظیفه ازکارافتادگی کارکنان سرباز و بسیجی جانباز خواستار تجمیع سوابق افراد موضوع، تحت یک سازمان که به‌طور طبیعی سازمان متبوع مستخدم خواهد بود، شده است.

فاش نیوز - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با ارائه پیش‌نویس لایحه ساماندهی حقوق وظیفه ازکارافتادگی کارکنان سرباز و بسیجی جانباز خواستار تجمیع سوابق افراد موضوع، تحت یک سازمان که به‌طور طبیعی سازمان متبوع مستخدم خواهد بود، شده است.

این لایحه به‌منظور پرداخت یک حقوق تلفیقی (حقوق ایثارگری با حقوق استخدامی) و جلوگیری از امتیازات مضاعف تدوین شده است. این لایحه اکنون در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیأت دولت در حال بررسی است.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: چنانچه احدی از اعضای نیروهای مسلح اعم از پایور، وظیفه و بسیجی در مأموریت‌های محوله و برابر قوانین مربوطه جانباز شناخته شده و مشمول بندهای (ب) یا (ج) قانون ارتش و مواد مشابه آن در سپاه و نیروی انتظامی قرار گیرند، مشمول دریافت حقوق وظیفه خواهند شد. نیروهای وظیفه و بسیجی پس از انقطاع همکاری با نیروهای مسلح، مستخدم دستگاه‌های اجرایی مختلف شده و برابر قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده‌های شهدا، جانبازان ازکارافتاده و... مصوب سال75، حقوق وظیفه مستقل از حقوق دریافتی بابت استخدام دریافت می‌کنند. در حال حاضر حدود 38هزار نفر از جانبازان و آزادگان جانباز مشمول بندهای (ب) یا (ج) قوانین فوق‌الذکر بوده و به‌طور همزمان از 2سازمان حقوق دریافت می‌کنند که ارقام قابل‌توجهی را به خود اختصاص داده است.

ماهیتی دوگانه در رفتار اداری با این عزیزان نیز یکی از مشکلاتی است که طی این سال‌ها ابهامات حقوقی و قانونی متفاوتی را در پی داشته است که لازمه رفع این ابهامات تجمیع سوابق ایشان تحت یک سازمان است که طبیعی است سازمان محل استخدام برای این منظور منطقی به‌نظر رسیده است. در این لایحه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به محاسنی به شرح زیر که عاید دولت و جامعه ذینفع با اجرای این لایحه خواهد شد، اشاره می‌کند.

الف- وحدت رویه در رفتار اداری و خدمتی به جامعه معظم آزادگان و جانبازان
ب- صرفه‌جویی در پرداخت مزایای مضاعف
ج- ایجاد شفافیت در برنامه‌ریزی و پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز برای راهبری خدمات‌رسانی به جامعه هدف
در لایحه پیشنهادی آمده است:

1- حقوق وظیفه اشخاص موضوع این ماده در دستگاه‌های مشمول قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال91 و اصلاحات بعدی، شاغل یا بازنشسته یا ازکارافتاده یا متوفی، براساس مقررات نیروهای مسلح تعیین و به حقوق و مزایای متعلقه ناشی از رابطه استخدامی آنها اضافه شده و توسط دستگاه مستخدم یا صندوق بازنشستگی مربوطه پرداخت می‌شود.
2- حقوق وظیفه اشخاص موضوع این ماده که با دستگاه‌های موضوع ماده2 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران رابطه استخدامی ندارند، براساس قوانین و مقررات نیروهای مسلح تعیین و توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت می‌شود.
3- پرداخت 2حقوق ازکارافتادگی با منشأ واحد جانبازی و همچنین یک حقوق وظیفه ازکارافتادگی و یک حقوق حالت اشتغال (ازکارافتادگی کلی) همزمان ممنوع بوده و در این حالت فقط حقوق بیشتر پرداخت خواهد شد.
4- آیین‌نامه اجرایی این قانون پس از تصویب ظرف مدت 6ماه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه و پس از تأیید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

با اجرای این قانون تبصره ماده 38 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، بخش دوم ماده 190 قانون مقررات استخدامی سپاه و بند (ب) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه و سایر قوانین مغایر نسخ می‌گردد.
این لایحه پیشنهادی حاوی نکات ضعف مهمی است که به آن اشاره خواهیم کرد تا با تصویب چنین لوایحی در قالب قانون بر معضلات و مشکلات جانبازان و آزادگان اضافه نشود. بدیهی است اصلاح کارشناسی آن می‌تواند ضمن رضایتمندی در جامعه جانبازان و آزادگان اهداف اجرای قانون در مسیر اجرای عدالت را هموار و شائبه رفع تکلیف از وظایف وزارت دفاع توسط طراحان آن که در اذهان ایثارگران به‌وجود آمده را رفع کند.

پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیأت دولت

تلگرام
اینستاگرام
توییتر
هیچکس نباید دوحقوق دریافت کند.
باسلام خدمت مسولین جمهوری اسلامی ایران واقعادرکشورایران فقط مشکل حقوق قشرایثارگران جنگ که هنوزهم کامل اجرای نشده است وجودداردچرادولت درمورداینکه فرزندان این قشر ننی توانندجایگزین پدرشان بشونندکاری ننی کندچرامجلس اگرخودشان دودوره درمجلس نماینده باشندکلی امتیازات تااخرعمربهرمندمیشونندآیایک آزاده که 10سال ازعمرجوانی خودش درزندانهای عراق سپری شده به اندازه یک رجال سیاسی زمان شاه که فقط چندماه درزندان بوده الان فرزندونوه ونتیجه ودامادوعروس این زندانی سیاسی زمان شاه ازسفره انقلاب سهم داردطرف جدش درانقلاب کاری بوده الان به همین دلیل داره ازبودجه کشورسهم دریافت میکندبرای مثال بنده حقوقی که ازارتش دریافت میکنم اگربخواهم درست هزینه درمان ودکتربکنم ماه هانه کم خواهدآمدازدکترپوست وخارش ودندان وگوش وچشم ومعده وپرستات وکمردردوپادردازهمه بدتردکتراعصاب وروان که حتی روی زن وبچه های مابی تاثیرنبوده خیلی ازدردهاهست که نمیشودبیان کردمسئول تامین اجتماعی ماحاضرهست ملت فلان کشوررابیمه بکنددولت ومجلس ونظام حاضرهستندهزینه مردم فلان کشوررابدهند ازساخت بیمارستان گرفته تابزرگراه ولی بفکراین هستندکه حق وحقوق قشرآسیب دیده ازجنگ راکم بکنندحداقل ازچهارتاکشوردیگریادبگیردچکاربرای سربلزان جنگ خودشان می کنندیاهمان خسارت جنگ راکه عراق بایدمیدادرابگیریدخرج خودآسیب دیدگان جنگ بکنیدکجارفت آن روزهاکه رزمندگان ارزش داشتندچونکه شمابخاطره بقای حکومت وپست ومقامتان نیازداشتیدبه قشرمردم عادی اگرانقلاب پیروزشدیاجنگ شکست نخوردفقط کارمردم عادی کشوربودپولدارومسول کجابودنند
با سلام
برای همسان سازی قوانین ، رفع تبعیض ها و اجرای عادلانه قوانین، وجود یک وزارتخانه تخصصی با عنوان "وزارت ایثارگران " در این شرایط ضروری تر به نظر می رسد .
38هزار نفر از ایثارگران از دو و یا چند مزایای ایثارگری بهره مند هستند و اکثریت رزمندگان و جانبازان زیر25% فاقد شغل، حتی از یک فوق العاده ایثارگری قانونی نیز بی بهره اند !
برای اجرای عدالت باید کلا حقوق با منشا ایثارگری با حقوق با منشاء شغل از هم تفکیک شود و به همه ایثارگران ، متناسب با امتیاز ایثارشان " حقوق ایثار" پرداخت شود .
آیا این درست است که گروهی از دو سازمان دولتی فوق العاده ایثاگری و یا مرخصی استحقاقی و یا حق اولاد و عائله مندی و...... دریافت کنند و اکثریت ایثارگران حتی یک فوق العاده ایثارگری هم دریافت نکنند ؟!
باسلام خدمت مسولیین جمهوری اسلامی ایران واقعادرکشورایران فقط مشکل حقوق قشرایثارگران جنگ که هنوزهم کامل اجرای نشده است وجودداردچرادولت درمورداینکه فرزندان این قشرننی توانندجایگزین پدرشان بشونندکاری ننی کندچرامجلس اگرخودشان دودوره درمجلس نماینده باشندکلی امتیازات تااخرعمربهرمندمیشونندآیایک آزاده که 10سال ازعمرجوانی خودش درزندانهای عراق سپری شده به اندازه یک رجال سیاسی زمان شاه که فقط چندماه درزندان بوده الان فرزندونوه ونتیجه وداماد وعروس این زندانی سیاسی زمان شاه ازسفره انقلاب سهم داردطرف جدش درانقلاب کاری بوده الان به همین دلیل داره ازبودجه کشورسهم دریافت میکندبرای مثال بنده حقوقی که ازارتش دریافت میکنم اگربخواهم درست هزینه درمان ودکتربکنم ماه هانه کم خواهدآمدازدکترپوست وخارش ودندان وگوش وچشم ومعده وپرستات وکمردردوپادردازهمه بدتردکتراعصاب وروان که حتی روی زن وبچه های مابی تاثیرنبوده خیلی ازدردهاهست که نمیشودبیان کردمسول تامین اجتناعی ماحاضرهست ملت فلان کشوررابیمه بکنددولت ومجلس ونظام حاضرهستندهزینه مردم فلان کشوررابدهندازساخت بیمارستان گرفته تابزرگراه ولی بفکراین هستندکه حق وحقوق قشرآسیب دیده ازجنگ راکم بکنندحداقل ازچهارتاکشوردیگریادبگیردچکاربرای سربلزان جنگ خودشان می کنندیاهمان خسارت جنگ راکه عراق بایدمیدادرابگیریدخرج خودآسیب دیدگان جنگ بکنیدکجارفت آن روزهاکه رزمندگان ارزش داشتندچون که شما بخاطر بقای حکومت وپست ومقامتان نیازداشتیدبه قشرمردم عادی اگرانقلاب پیروزشدیاجنگ شکست نخوردفقط کارمردم عادی کشوربودپولدارومسئول کجابودنند
به نام خدا.//////چقدر سفسطه بافی مکنید چقدر دروغ میگویید ؟ آه دارندهگان کارت ایثارگریبه درد آمد کی به خودتان میایید ای مسیولان اشاعه دهنده کارت دیگر ابنبات دستمان ندهید. انقدر مهمل میبافید که زمین و زمان به تنگ امده است. ذریع از یک حرف راست یکذفعه تیر خلاص بزنید تا فکر رزمندگان و ایثارگران راحت باشد/والسلام/؟
سلام.پدرم.ازجانبازان.وظیفه 15 درصدترکشوموج.انفجاره ارتش است که از تارخ مکروحیت 16تیرماه 64 تا سال 1375 با25 درصدجانبازی مشمول بند.ب.شدن وازسال 1375 به بعد با 15 درصد مشمول بند ب شدن بطور داعم..ولی هیچ گونه حقوحقوقی به پدرم ندادن و سال 91 اعتراض کرد برای.حقوق.وظیفه.اش..زدن بند الف.وحقوحقوق گذشته را هم ندادن.وگفتن بند ب فقط مطغلق به پایور است.وحقش راپامال کردن.ش.پ..لویزان 1386 است..واین کدام حقوق است
با سلام قابل ذکر است هر کارمندحقوق بگیری بعد از سی سال پاداش پایان خدمت و محاسبه مرخصی سالانه رو بعنوان پاداش دریافت میکند ولی شاهد هستیم بعداز 35 سال هیچگونه پاداش پایان خدمت به سربازان جانباز تعلق نگرفته است هوبه این مسئله در پیشنهاد فوق لحاظ گردد
باسلام،به‌قول‌شاعر‌،هردم‌ازاین‌باغ‌بری‌میرسد .....ضمن‌‌تقدیر‌وتشکر‌‌اززحمات‌شما‌،لازم‌دانستم‌که‌عرض‌کنم‌چرا‌کاری‌راکه‌اول‌باید‌انجام‌دهید‌ را،میگزارید‌‌درمرحله‌دوم‌وبعداز‌مدتها‌باصرف‌کلی‌هزینه‌وگذشت‌زمان‌،وافعا‌جای‌سوال‌دارد،شنابااین‌همه‌تجربه‌وکاردر‌دستگاهای‌اجرایی‌دولت‌ ،چرالین‌همه‌اهمال‌کاری‌صورت‌میدهید،،میدانید‌این‌همه‌وقت‌که‌یکسری‌ازعزیزان‌جانباز‌ ،چه‌بسیجی،چه‌اراتشی‌‌وچه‌سربازان‌‌ونیروهای‌‌نیروی‌انتظامیوغیره....با‌این‌همه‌ تعلل‌شماها‌زندگیشان‌ متلاشی‌شده؟همین‌رفتار‌شما‌باعث‌فاصله‌ طبقاتی‌وتبعیض‌بین‌رزمتدگانجنگ‌تحمیلی‌شده‌
یکزمانی‌لباس‌خاکی‌رزم‌برتن‌همه‌ما‌بود‌ ، همه‌یک‌رنگ‌ویکروبودیم‌وهمین‌خصیصه‌باعث‌ جذب‌وماندن‌درجبهه‌بود
،جبهه‌ما‌راعاشق‌خودکرده‌بود،چرا؟درآن‌زمان‌ این‌همه‌ فاصله‌وتبعیض‌نبود‌فرمانده‌ورزمنده‌یکی بودند ،اماوهزار‌اماهای‌دیگر....خدااز‌سرتقصیرمن‌وشما‌بگذرد‌بخاطر اهمال‌ونابودشدن‌‌‌زندگیهای‌‌فنا‌شده.... ارادتمند شما‌جانباز‌لاعلاج‌‌دردمتد
سلام علیکم...جناب وزیر،شمادرست می فرمایید،،،دو یا چندحقوق غلط است! امایک حقوق که شمامی فرمایید به شکل واقعی باشد،،،براساس حکم وحقوق ن م ...و جلوترازتورم ... و..........
سلام..دیگه شرمم میشه مشکلم روبگم ودرخواست کمک کنم..چون فکرمیکنم کسی اصلا مطالب مارونمیخونه...خدایاخودت کمک کن که یاوروپناه بی پناهان هستی..
سلام
چرا علی رغم تکلیف قانون و هم چنین تشکیل پرونده در کمسیون های سپاه ، تبصره ماده ۳۸ قانون جامع خدمات ایثارگران برای جانبازان ۲۵ درصد اجرا نشد؟
نظری بگذارید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بدون ویرایش از شما
آخرین اخبار
فاش نیوز آگهی می پذیردصندوق همیاریخبرنگار افتخاری فاش نیوز شویدمطب تغذیه و رژیم درمانیانتشارات حدیث قلمبنر بیمه دیسایت جمعیت جانبازان انقلاب اسلامیمتن نهایی مرامنامه و اسانامه جبهه جانبازاناساسنامه انجمن جانبازان نخاعیاسامی راه اندازان جمعیت جانبازانپرسش و پاسخ حقوقی ایثارگرانفرم فراخوان پیوستن به جمعیت جانبازانکارگاه مبنا تقدیم می کند: بالابر کمک حرکتی logo-samandehi