01 آبان 1398/ ۲۴ صفر ۱۴۴۱
شناسه خبر : 63111
1397,پنجشنبه 11 بهمن10:05
اشتراک گذاری در:
عکس روز
تفسیر ناصواب مجریان از عبارت « غیر حالت اشتغال» در قانون جامع

نکاتی در خصوص حقوق وظیفه و حالت اشتغال در قانون جامع


تفسیر ناصواب مجریان از عبارت « غیر حالت اشتغال» مندرج در متن تبصره، موجب گردیده آزادگان و جانبازان بازنشسته ای که قبل از بازنشستگی، از حالت اشتغال موضوع تبصره ۶ قانون حالت اشتغال، موسوم به حالت اشتغال کارمندی استفاده کرده اند، از حقوق وظیفه محروم شوند

نکاتی در خصوص حقوق وظیفه و حالت اشتغال در قانون جامع

عباس فرخی - تبصره ماده ٣٨ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که در مورد برقراری حقوق وظیفه برای جانبازان بسیجی و سرباز می باشد مقرر می دارد:

« حقوق وظیفه جانبازان غیرحالت اشتغال مشمول قوانین نیروهای مسلح براساس مقررات مربوط در نیروهای مسلح محاسبه و توسط نیروی مربوط پرداخت می‌گردد».

تفسیر ناصواب مجریان از عبارت « غیر حالت اشتغال» مندرج در متن تبصره، موجب گردیده آزادگان و جانبازان بازنشسته ای که قبل از بازنشستگی، از حالت اشتغال موضوع تبصره 6 قانون حالت اشتغال، موسوم به حالت اشتغال کارمندی استفاده کرده اند، از حقوق وظیفه محروم شوند. در برخی موارد نیز صرف وجود رأی کمیسیون پزشکی مبنی بر حالت اشتغال، در پرونده افراد- ولو بدون اعمال آن- مانع برقراری حقوق آنان گریده است.

بنابر دلائل ذیل، اِعمال چنین محرومیتی، موجه نبوده و لذا آزادگان و جانبازانی که از حالت اشتغالِ کارمندی، استفاده نموده اند، به محض بازنشست شدن، با احراز سایر شرایط، استحقاق بهره مندی از حقوق وظیفه را خواهند داشت.

1- جانباز و آزاده حالت اشتغال، هنگام نیل به بازنشستگی، عملاً از حالت اشتغال خارج و مانند سایر بازنشستگان، وارد حالت بازنشستگی می گردد؛ در احکام کارگزینی مربوطه نیز عنوان «بازنشستگی» بکار می رود؛ از این رو اطلاق عنوان «حالت اشتغال» بر آنان بلاوجه می باشد.

2- عرفاً نیز چه در عرف خاص اداری و چه در عرف عام جامعه، به چنین افرادی بازنشسته گفته می شود، نه حالت اشتغال! نهاد حالت اشتغال همچنان که از عنوان آن پیداست، حالتی است فرضی که مقنن به لحاظ حفظ حقوق و مزایای افراد واجد شرایط، آن را ابداع نموده است که به محض بازنشست شدن، این حالت فرضی خاتمه یافته، حالت واقعی بازنشستگی آغاز می شود. مضافاً اینکه حالت اشتغال و بازنشستگی دو حال مختلف هستند و نمی توان فرد را هم زمان در دو حال فرض نمود.

3- با عنایت به فرضِ مشهورِ حکیم بودن مقنن، هدف قانونگذار از ذکر شرط عدم حالت اشتغال، در عِداد شرایط حقوق وظیفه، را می توان ممنوعیت دریافت دو حقوق (حقوق حالت اشتغال و حقوق وظیفه) با منشأ واحد ایثارگری دانست؛ حال آن که در مانحن فیه، چنین امری منتفی است؛ زیرا حقوق بازنشستگی دارای منشأ استخدامی است و دریافت آن توأم با حقوق وظیفه که منشأ ایثارگری دارد، بلامانع می باشد.

4- شیوه کنونی اجرای قانون، منجر به نتایج غیر منطقی، ناعادلانه و اجحاف آمیز می گردد؛ زیرا کافی است جانباز یا آزاده ای به دلیل مشکلات جسمی و یا روحی و روانی، به تشخیص کمیسیون پزشکی، ولو مدت کوتاهی را در حالت اشتغال بسر ببرد؛ در این صورت صرف نظر از این که چنین فردی سالیان طولانی از عمر خود را به کار و خدمت گذرانده باشد، محکوم به محرومیت از حقوق وظیفه خواهد گردید و تأسیسِ حقوقی حالت اشتغال که به منظور کمک و مساعدت به مشمولین وضع گردیده، عملاً به یک مجازات و محکومیت سنگین مالی، مبدل خواهد شد.

5- قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران یک قانون حمایتی است، خصیصه حمایتی بودن این قانون اقتضاء می کندکه تفسیری موسع از آن ارائه گردد تا تعداد بیشتری از جامعه هدف را شامل شود؛ از این رو بایستی شعاع ممنوعیت برقراری حقوق وظیفه را به حالت اشتغال کارمندی، فقط تا قبل از نیل به بازنشستگی و نیز مشمولین تبصره 1 قانون حالت اشتغال، موسوم به حالت اشتغال بیکاری، محدود نمود. در تأیید این نظر می توان به نامه شماره72088 مورخ 21/10/93 معاونت قوانین مجلس، در پاسخ به وزارت دفاع، اشاره نمود که اعلام کرده است: «تبصره ذیل ماده38 مستقل از ماده بوده و تمامی جانبازان غیرحالت اشتغال (که از بنیاد حقوق دریافت نمی‌کنند) اعم از شاغل و غیرشاغل که مشمول قوانین نیروهای مسلح هستند، می‌توانند از حقوق وظیفه موضوع تبصره مذکور برخوردار شوند».

با عنایت به عبارتِ توضیحی«که از بنیاد حقوق دریافت نمی‌کنند» در داخل کمانک،که برای تبیین مفهومِ عبارتِ «غیر حالت اشتغال» مندرج در تبصره آمده است، بعید نیست که بگوئیم مراد از غیر حالت اشتغال، صرفاً غیرحالت اشتغال بیکاری بوده و منصرف از حالت اشتغال کارمندی است، که در این صورت حتی نیل به بازنشستگی نیز لازم نخواهد بود.

والسلام

 


کد خبرنگار : 23


Reply
no
1
yes
2
بازنشسته تبصره 6
1397/11/09 - 12:39
با تشکر از نویسنده محترم
اشاره دارد به نکته مهمی که حقوق ایثار گری بایستی از حقوق ناشی از کار مجزا باشد .
کارمند جانباز سالهای مدیدی کار دولتی کرده وسپس به علت ناتوانی کار افتاده کلی شده و ا فت حقوق بازنشسته شده .حقوق بابت ایثارگری حق ایشان می باشد .

Reply
no
1
yes
1
1397/11/09 - 14:03
سلام ، منظور از حقوق وظیفه چیست؟ لطفا توضیح در خصوص قانون مبنای حقوق وظیفه و نحوه استحقاق جانبازان را ذکر فرمایید.
در حال حاضر حقوق وظیفه ارتش به سه بخش تقسیم شده است که شامل بندهای الف و ب و ج میباشد یعنی بند الف هیچگونه حقوقی بجز دفترچه بیمه تعلق نمیگیرد بند ب بطور کامل بلا تکلیف است یعنی شبیه به بند الف است اما برخی خبرها حاکیست که به بند ب نیز حقوق وظیفه تعلق میگیرد در صورتیکه جانباز مشمول بند ج شود حقوق وظیفه تعلق میگیرد.
کمیسیونی بنام 121 در ارتش وجود دارد که بندهای الف و ب و ج را تعیین میکند لیکن معلوم نیست به میزان درصدی مشخص حقوق وظیفه تعیین میشود یا نوع مجروحیت و از کار افتادگی ملاک تعیین حقوق میباشد؟؟
جانبازان مشمول اعصاب و روان که در صورت جلسه سانحه و مدارک پزشکی دارای 32 درصد جانبازی کمیسیون ارتش هستند هیچگونه حقوقی تعلق نگرفته است لذا برخی میگویند میبایست درصد جانبازی ارتش به 40 درصد برسد تا مشمول حقوق وظیفه گردد.
خواهشمند است بطور قطعی شرایط شمول حقوق وظیفه ارتش را مشخص نمایید آیا جانباز باید دارای درصد مشخصی باشد یا نوع مجروحیت ملاک است در چه صورتی جانبازان مشمول حقوق وظیفه میباشند؟

Reply
no
0
yes
1
جانبازدفاع مقدس
1397/11/09 - 17:29
ماده۳۸بایدبرای عموم جانبازان حالت اشتغال اجراشود،،،نه اینکه فقط بسیج وسرباز!!!حالت اشتغال فقط ازبنیادحقوق دریافت میکندوهیچ درآمددیگری ندارد!!!البته درقانون آمده،امااجرانمیشود!!!تبصره۲بند۲ماده۳۸قانون جامع ایثارگران،،،که بدلیل بارمالی قابل اجرانیست!وچه بسااین تبصره راحذف کنندومثل خیلی موارد،این موردهم به فراموشی سپرده شود و.........!!!!!!!

Reply
no
0
yes
2
آزاده وجانباز بازنشسته
1397/11/09 - 18:33
با سلام .
مظلوم ترین قشر ایثارگران ما حالت اشتغالیهای ادرات هستیم .من فقط چند
سالی از آخر خدمتم را حالت اشتغال بودم و سپس بازنشسته شدم .
ای کسانیکه دستتون به اون بالا ها میرسد فریاد مظلومیت ما را هم به آنها برسانید.

خدا را خوش میاد که به بهانه بارمالی یک عده را محروم از حقوق شان کنیم .
ممنون


Reply
no
0
yes
0
فردین احمدپور
1397/11/10 - 13:07
با سلام .بنده جانباز 25 درصد بعد از سی سال کار در اداره .زمان دریافت پول مانده مرخصی تمام ذخیره مرخصی جانبازی از اول استخدام تا الان را باطل کردن .به کجا مراجعه کنم

no
0
yes
0
ناشناس
1397/11/12 - 14:40
سلام
همه کارکنان دولت پایان هر سال، ذخیره مرخصی اشان طی یک نامه ابلاغ می شود به استناد همان ابلاغ کار شما قابل پیگیری است از سوی دیوان عدالت اداری . فقط از سال 96 به بعد مرخصی ها قابل ذخیره نیست .


Reply
no
0
yes
0
علیرضا امیری
1397/11/13 - 10:01
سلام خدمت رزمندگان و ایثارگران گرامی و عزیز اینجانب پدر شهید به نمایندگی ار سایر والدین گرامی در رابطه با محرومیت والدین شهدا از تعدادی از قوانین خدمات رسانی به ایثارگران نامه رسانی فراوان انجام دادم ولی متاسفانه به نتیجه نرسیدیم مانند : - نامه به فرهاد تجری م نماینده مردم قصرشیرین، گیلانغرب، سرپل ذهاب. - نامه به اقای جاسمی وتوسط ا یشان به حاج اقا نوروزی نماینده مردم رباط کریم -نامه به اقای ملایی ( انجمن ایثارگران و رزمندگان ) که توسط ا یشان به حاج اقا نوروزی نماینده مردم رباط کریم - گرفتن حکم ا ز دیوان عدالت مبنی بر عودت به کار من بازنشسته و تجدید نظرکردن اموزش پرورش کرمانشاه بر روی آن و رد شدن حکم در تجدید نظر - رد کردن دادخواست اینجانب مبنی بر اعاده حقوق والدین شهدا در موارد زیر از طرف کمیسیون ماده16 - ارسال ایمیل به بعضی مسولین...— متن درخواست والدین شهدا به قرار زیر ا ست..... چرا برای پدران شهداء مانند سایر ایثارگران عزیز امتیازات زیر را قائل نیستند؟ و والدین شهدا محرومند؟ 1- سهمیه کنکور تحصبلات تکمیلی ( ارشد و دکترا ) محروم. 2-عودت به کار ایثارگران بعد بازنشستگی محروم. 3- ارتقاء یک پایه اداری محروم. در اصلاحیه قانون خدمات رسانی به ایثارگران باید اینها و...گنجانیده شود و خدمات به والدین شهدا بانند خدمات به فرزندان شهید شود.

Reply
no
0
yes
1
جانباز ۴۰درصد بسیجی
1397/11/13 - 23:11
برادرعزیزعباس فرخی با سلام بنده از ۳۹ سال پیش جانباز قطع عضوم دوسال قبل از بازنشستگی حالت اشتغال اداره ام شدم ومدت ۸ سال است که بازنشست شده ام با معرفی ایثارگران سپاه کمسیون بدوی وکمیسیون عالی رفته ام بند ج شناخته شده ام دقیقا به بهانه دوسال حالت اشتغال اداره تبصره ماده ۳۸ شاملم نشده واقعا مجلس ومسولان نمی توانند این حق کشی وظلمی که به جانبازان می شود پایان بدهند بنده ۳۹ سال ریالی از بنیاد وسپاه دریافت نکرده ام حالا که نیازمندم وناتوان حقم را نمی دهند چکار کنم به کجا شکایت کنم

نظری بگذارید
chapta

بدون ویرایش از شما
بیشتر...
آخرین اخبار
بیشتر...
معرفی کتاب

نقل مطالب سایت، فقط با ذکر منبع بلامانع است.

@ 2014 تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ ایثار و شهادت(فاش نیوز)،محفوظ می باشد.