شناسه خبر : 64117
چهارشنبه 15 اسفند 1397 , 13:00
اشتراک گذاری در :
عکس روز

لاجرم هر کس که بالاتر نشست!

اگر نمیبود ازجان گذشتگی رشیدترین مردان سرزمینم، اگر نمیبود دست و پاهای بریده شده، حال نه تنها در راًس حکومت نبودین بلکه بایستی هر روز جلوی اجنبی سر تعظیم فرود می آوردید و نه ملکی می ماند....

ناشناس- نردبان این جهان ما و منیست

عاقبت این نردبان افتادنی ست

لاجرم هر کس که بالاتر نشست

استخوانش سخت تر خواهد شکست

محضر جناب ابطحی فرزندشهیدوالامقاممان و نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

عرض شود حقیر بارها گفته ام و باز هم می گویم جناب پرزیدنت فریدون دشمنی خاصی با جامعه ایثارگران و خصوصاً جانبازان دارد و فقط و فقط معاویه صفتانه شعارهای فریبنده ودهان پُرکن می دهد وبه تاًسی ازدولت معاویه صفتان عده ای ازهموطنان نیزازنوادگان اهل کوفه واقعاًجای بسی تاًسف داردکه کشوری که مدعی ام القرای اسلامی را هوار می زنیم ودم ازعدالت حضرت علی (ع)!

آیا حضرت علی با بازماندگان شهدای جنگ های صدراسلام وجانبازانش اینگونه که شماهارفتارمیکنین رفتارمی کردند؟ انصافاً نه. چراکه در جنگ ها هرچه غنائم بدست می آمدبه بازماندگان شهداء وجانبازان اعطا میگردیدحال آنکه در دولت جناب پرزیدنت فریدون اصلاً انگار یادشان رفته که چه جوانان رشیدی ازجان شیرین خودگذشتند!چه نوجوانانی که ازسلامتیشان گذشتند تاوجبی ازخاک کشورمان زیرچکمه های اجنبی نباشه وحال نیزپایه های میز وصندلی هایتان بر روی خون شهداءی گرانقدرمان ودست و پاهای قطع شده قرارگرفته، میزهایی که پشتشان گم شده وصندلی های که اندازه قد وقواره تان نیست.

جناب روحانی! آیا تابه حال در خلوت خودتان کلاهتان را قاضی کرده اید که اگر نمیبود ازجان گذشتگی رشیدترین مردان سرزمینم، اگر نمیبود دست و پاهای بریده شده حال نه تنها در راًس حکومت نبودین بلکه بایستی هر روز جلوی اجنبی سر تعظیم فرود می آوردید و نه ملکی می ماند و نه پرچم زیبای سه رنگ مزین به نام الله که به اصطلاح ورزشکارانتان پرچم مقدس کشور عزیزمان ایران اسلامی را در میادین ورزشی به اهتزاز درآورده!

 چطور می شود برای به اصطلاح ورزشکارانتان پاداش های میلیاردی از بیت المال پرداخت کنید؟ چطور می شود برای فرزندانتان که همگیشان در کشورهای آمریکا و انگلیس و غیره به اصطلاح درس می خوانند ولی در واقع به عیش ونوش پرداخته آن هم با پول هایی که شماها ازبیت المال برایشان هرروز وهرساعت به حساب هایشان واریزنموده وبعدهم به ریش ماها می خندند و خود را ژن برتر می نامند؟

 جناب پرزیدنت میدانید ژن های به واقع برترهمان جوانان و نوجوانان رشیدی بودندکه در دوران8 ساله دفاع مقدس ازجان شیرینشان و از سلامتیشان گذشتند و حال نیزدراین برهه ژن های برتر مدافعین حرمند نه فرزندان تازه به دوران رسیده شماهاکه مردم را فریب دادید.

جناب پرزیدنت شما تنها فروش نفت رابه سرملت می زنید وآن هم اینکه حال درتحریم هستیم نفتمان رانمیخرندوچنانچه هم بخرند پولش را نمی دهند والبته این هم باز میگردد به بی مبالاتی شما دولتیان وبعضی ازنمایندگان ومدیران میانی. البته شما ازما بهترمیدانید خداوند نعمات زیادی در آینده مملکت به ودیعه گذاشته. جدای از نفت،گاز معیانات گازی،پتروشیمی،انواع معادن شامل گوگرد،ذغال سنگ،سنگ آهن،مس،روی،مفرق،اورانیوم،تتانیوم،نقره،خاک رُس،خاک آلومنیوم،معادن سنگهایدمرغوبرهمچون فیروزه،طلا وهزاران معادن دیگرکه حضورذهن نداشته.

 فقط به همین بسنده کنم کشورعزیزمان ایران اسلامی به تنهایی بیش از(56)برابرقارّه اروپا دارایدمعادن میباشدازطرفی انواع آبزیان فقط بطورمثال مرغوبترین نوع خاویار را ما داریم ولی دریغ ازاینکه حتی رنگش را دیده باشیم. مگرشماازمابهترون خاویارو خیلی خوراکی های دیگرکه ماها حتی اسمش را نشنیده هرروزنوش جانتان میکنید وبا70سال سن یک چروک درصورتتان پیدانیست. این بخاطر این ست که نه استرس داریدنه اضطراب دارید. ازطرفی خوب هم میخورید.

ولی بنده با53سال سن بدون دست وپا بایستی هرماه که چه عرض کنم هرروزشرمنده همسروفرزندانم باشم. جناب روحانی وچرا به مُرّ قانون عمل نمی کنید؟ عرض شودحَسب قانون سربازان وظیفه ازکارافتاده کلی ارتش البته آن هم با2رتبه بالاترپس از30سال سنوات پاداش پایان خدمت و طلب ذخیره مرخصی پرداخت میشدکه چنانچه از زمان اعزام بخدمت مقدس زیرپرچم لحاظ گردد34سال و چنانچه از زمان مجروحیتم لحاظ گردد. بیش از32سال گذشته ولی تا این تاریخ یعنی97/12/5ریالی ازبابت سنوات پاداش خدمت وطلب ذخیره مرخصی وطلب 2رتبه بالاتر ریالی بحسابم واریز نگردیده است وطبق قانون هر10سال یکدستگاه خودروساخت داخل اتومات بایستی تحویل که ازسال79به بعددیگرخودروی دراختیارمان قرارداده نشده!

جناب پرزیدنت فریدون! تنها دلخوشیمان این بودکه بیش از 90% مراکزدرمانی،بیمارستان ها،پزشکان،داروخانه ها وغیره خدمات بی منت میدادند وچنانچه مراکزی هم قراردادمنعقدنکرده بودند پولش را نقداً پرداخت کرده وسپس فاکتورهاراتحویل بنیادشهیدداده وپس ازیک هفته به حسابمان واریزمیشد ولی اززمانی که بیمه دی که همچون بانک دی عمده سهامدارانش متولیان جامعه هدف میباشند تا قبل ازتیرماه سال(1397)3الی4ماه طول می کشید تامبالغ هزینه درمانمان را به حسابمان واریزکنندکه البته باکسرمبلغی از اصل پرداختی توسط ایثارگران وازتیر ماه سال جاری (1397)به لطف جنابعالی و هئیت دولتتان تا این تاریخ97/12/5ریالی بابت هزینه های درمانیمان به حسابمان واریز ننموده اند و باز هم به لطف جنابعالی وهمکارانتان به هرکجا برای درمان مراجعه می کنیم تا دفترچه بنیادشهیدرا می بینند، بالبخندی نیشدار و تمسخرآمیز نیم نگاهی بهمان کرده وماهم فقط بایستی سرمان راپائین گرفته وخجالت بکشیم.

جناب روحانی چنانچه به خداوروزرستاخیزایمان واعتقادی نداشته لا اقل به این اندیشه کنیدکه تاریخ درباره تان چه خواهدنوشت وآیندگان چگونه قضاوتتان خواهندکرد.سعی کنیدازخودنام نیک بجا بگذارید، دل براین دنیا مبندید همچون که شاهدعباس رفت/ جامعه زرین گذاشت وباتن کرباس رفت

عرایضم راشایدبیش از100بارتکرار کرده ام ولی دریغ ازقدمی

معلول 70%دفاع مقدس چراکه این بنده کمترین خود را در حد واندازه نام با مصمای جانباز ندانسته ونمیدانم.

کد خبرنگار: 20
تلگرام
اینستاگرام
توییتر
سلام ، تمام مشکلات نتیجه غربگرایی و اعتماد به غربیها است. عده ای تصور کردند حکومت اسلمی مانع از پیشرفت کشور شده و میبایست به دامان غرب چنگ بزنند اما این روزها فهمیدند عجب اشتباهی کردند و فریب غربیها را خوردند که برای یک لیتر سوخت ایرانی حاضرند هر جنایتی مرتکب شوند.
آمریکا میگوید با ذخیره استراتژیک کمبود نفت ایران را جبران کرده است اما صددرصد دروغ می گوید زیرا در صورتی که کمبود نفت ایران تامین شده بود اینطور دریوزگی لیبی و سایر کشورهای نفتی را نکرده بود.
هنوز نفت بزرگترین حربه برای نظام اسلامی در مقابل دشمنی غرب است اما این کششتی جنگی ناخدایی با غیرت و دلیر میخواهد در حالیکه دیلماسی التماسی در پیش گرفته و قدرت ملت ایران را نادیده انگاشته است.
بدتر از همه بهانه ها اینست که بی عرضگی خودشان را دیگران نسبت میدهند که دیگران نمیگذارند کار کنیم. اینها اهل کار نیستند بلکه میخواهند نفت بفروشند و مدیریت کنند.
31استان ایران از نظر جمعیت ,مساحت,و منابع زیر و,رو زمینی که فرمودید. برابری می کند با 31 استان مرفه وپیشرفته در دنیا .
ولی ما کجا انها کجا.
زاپن امروزی که عده ا ی ان را به عنوان زاپن اسلامی ام, ارزوست را دارند.بعد تجاوز امریکا وجنگ ویرانگر از زیر صفر شروع کرده والانه قدرت بزرگ وای تی وصنعتی واقتصادی وبزرگترین صادره کننده در بازار جهان است .
که دست اورد تکنولوزی اش در دنیا ودر امریکای متجاوز به این کشور حرف اول را می زند.
رمز پیروزی انها کار وتلاش مستمر استفاده از کارشناسان ومشاوران عالی بین المللی در کمک به مشگلات کشور و.....
ژاپن با 120 ملیون جمعیت فقط 300 هزار کارمند دولتی دارد ولی ایران با 80 ملیون بیش از 4 ملیون .
برابری می کند با(31کشور پیشرفته وثروتمند دنیا) .پوزش
سلام دوست خوبم نقلست که پیامبراسلام فرمودازمیان پارسیان به کهکشانهاراه پیداکرده وبه علوم روزآشنا برادرچراآمریکا بایستی ابرقدرت باشددرحالیکه خداوندهم نعمات خدادادی زیادی دراختیارمان گذاشته وهم مخهای برترولی درآمریکا بین شخص اول مملکت وپائینترین فردمعمولی همه دربرابرقانون یکسانندوهیچکس بردیگری برتری نداشته وازطرفی به نخبگانش بهاءداده ونتیجه این شده که بشودابرقدرت جهان واهرم فشارتحریم را داشته باشدولی درکشورما ایران همه دربرابرقانون یکسان نیستندوبعضی ها حتی درقانون آورده اندکه ازمصنونیت قضایی برخوردارباشندواین میشودکه هرکس مصنونیت داردازدیگری گوی سبقت را در حیف ومیل بیت والمال وغارت وچپاول ثروت مملکت وارسال دلارها به بانک های کشورهای عربی وغربی وازطرفی نه تنهابه نخبگان بهاء نداده بلکه بهانه داده اندکه ازاین مملکت علی رغم میل باطنیشان بروندوتنها یک جمله البته میدانم که میدانی ومیدانی که حضرات نه به خدا اعتقادی داشته ونه به روز رستاخیز ولی من وتو وماکه اعتقادراسخ داریم ومیسپاریمشان بخداوندقادروتواناکه وعده خداوند عملی خواهدشدبه همین زودی ها که والبته عملی شده دولت پرزیدنت فریدون معاونین و وزرا ودیگر حضراتشان نه در دنیا آبروی وجایی دارندونه درمیان مردم ایران نه آبروی ونه جای وبزودی وعده خداوندعملی خواهدشدوقبل ازپایان دولتش مجبوربه فرارشوندوتنهاخواهشی که ازرهبری عزیز دارم وآن اینست که حضرتعالی هدایت این کشتی طوفانزده رو خود بدست گرفته تا آنوقت هم فریب خوردگان وهم دنیامتوجه شودکه ابرقدرت واقعی چه کسی وکدام کشور ومردمش هستند رهبرا لطفاً سلامتی وطول عمررهبری وهمه ملت شریف ایران راازخداوندمتعال مسئلت داشته وبهترینها را برایتان آرزومندم باتشکر
با سلام
دولتمردان فرض کنند هنوز جنگ به اتمام نرسیده هزینه جنگ را لااقل به رزمندگان وایثارگران واجد شرایط بدهند.
یا خسارت جنگ را طبق قطع نامه 598از محکوم پس گرفته و کهنه سربازان را از وضعیت فعلی نجات دهند.

فعلا" وضع مالی عراق با وجود جنگ با (کویت,ایران,اشغال امریکا,داعش داخلی) وخزانه وارزش دینار از ایران به مراتب بهتر است .
یا اینکه اگر دولت بخواهد از هر طریقی می تواند این حق را با همه رزمندگان 8 ساله بدهد وزندگی انان را تقویت وترمیم نماید .
حتی منابع داخلی مثلا"بندی روی قبوض در نظر بگیرند خاص ایثارگران وهزار بند وتبصره دیگر ...خواستن توانستن است .
نظری بگذارید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بدون ویرایش از شما
آخرین اخبار
فاش نیوز آگهی می پذیردصندوق همیاریخبرنگار افتخاری فاش نیوز شویدمطب تغذیه و رژیم درمانیانتشارات حدیث قلمبنر بیمه دیسایت جمعیت جانبازان انقلاب اسلامیمتن نهایی مرامنامه و اسانامه جبهه جانبازاناساسنامه انجمن جانبازان نخاعیاسامی راه اندازان جمعیت جانبازانپرسش و پاسخ حقوقی ایثارگرانفرم فراخوان پیوستن به جمعیت جانبازانکارگاه مبنا تقدیم می کند: بالابر کمک حرکتی logo-samandehi