شناسه خبر : 64915
یکشنبه 11 فروردين 1398 , 12:22
اشتراک گذاری در :
عکس روز

پاسخ یک فرزند شهید به اظهارات نایب رئیس مجلس

در اینکه مردم ما هنوز هم مانند زمان جنگ و این بار به خاطر فشار اقتصادی در حال مقاومت و تحمل سختی ها می باشند شکی نیست ولی شما با چه استدلالی به این نتیجه رسیدید که می توان فرماندهان زمان جنگ را با مسئولین کنونی مملکت مقایسه کرد؟!

مینا نهامین (فرزند شهید غلامرضا نهامین) -  دکتر مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است: «شرایط کنونی ما مثل جنگ اقتصادی است و می توان آن را  با دوران جنگ تحمیلی مقایسه کرد؛ پس همانطور که در آن زمان وقتی کسی شهید می شد فرماندهان را متهم نمی کردند در شرایط کنونی نیز نباید مسئولین را به خاطر بحران اقتصادی مواخذه کرد.»

 آقای دکتر! سلام علیکم؛ مطلب اخیرتان را در خصوص جنگ اقتصادی و مقایسه آن با جنگ تحمیلی ملاحظه کردم. در اینکه مردم ما هنوز هم مانند زمان جنگ و این بار به خاطر فشار اقتصادی در حال مقاومت و تحمل سختی ها می باشند  شکی نیست ولی شما با چه استدلالی به این نتیجه رسیدید که می توان فرماندهان زمان جنگ را با مسئولین کنونی مملکت مقایسه کرد؟!

 در زمان جنگ، چیزی که بیشتر به چشم می خورد همدلی و همراهی فرماندهان با رزمندگان بود. همه دارای یک هدف بودند و دوشادوش هم برای این سرزمین جانفشانی می کردند. هیچ فرماندهی خود را تافته جدابافته نمی دانست. همه یکدل و یکرنگ بودند و صداقت در عملشان پیدا بود.

 در آن دوران چیزی که در کفه ترازوی مسئولین سنگینی می کرد احساس مسئولیت و دلسوزی بود، نه مال و منال و دنیاپرستی. در چنان شرایطی مردم می توانند از جان خود نیز بگذرند و هر مصیبتی را تحمل نمایند. همچنانکه بسیاری از جوانان غیور وطن در کنار فرماندهانشان از جان خود گذشتند و به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

 اما تفاوتی که جنگ اقتصادی کنونی با جنگ آن روزها دارد در این است که مردم و مسئولان دغدغه های جداگانه ای دارند. مردم دنبال یک تکه نان می دوند ولی بسیاری از بالادستی ها دنبال انباشتن میلیارها میلیارد پول در حساب های بانکی خویش هستند.

 مردم ما بیش از هر چیر از تبعیض ها و فاصله های طبقاتی بین خود و مسئولین به تنگ آمده اند. کدام مسئولی را می شناسید که همدرد مردم باشد و مانند آنها دنبال نان شب و سیر کردن شکم زن و فرزند باشد. کدام مسئولی را می شناسید که با سیلی صورت خود و فرزندانش را سرخ نگهدارد. کاش کمی واقع بین تر باشید و بیش از این نمک بر زخم مردم نپاشید.
و من الله توفیق

کد خبرنگار: 23
تلگرام
اینستاگرام
توییتر
سرکار خانم سلام احسنت بر شما که از مجلس نشینان بهتر وضعیت مردم را درک کردید . همچنین به عرایضتان اضافه کنم فرماندهان زمان جنگ اول خودشان جلو میرفتند بعد نیروهایشان پشت سرشان حرکت میکردند که با وضعیت زمان حال مسئولان بسیار متفاوت است
درود بر شما این اقایان از اول با دروغ وعوام فریبی شروع کردند والان بخاطر ضعف خود دم از زمان جنگ وعملیاتها میزنند
در حالی که خودشان مشکل اصلی کشور ومسبب ان هستند
در همه دنیا برای متخلفان جنگ هم دادگاه نظامی تشکیل می شود
ولی در کشور ما متخلفان مدیر می شوند !
درود و هزاران درود به فرزندشهیدوالامقام کشورعزیزمان ایران اسلامی حقیر خود یکی ازهزاران جانباز دوران 8ساله دوران دفاع مقدس میباشم ولی بایستی عرضه بدارم وباشما فرزندشهیدگرانقدرمان مخالفم در دوران دفاع مقدس فرمانده گردان ،دسته و...خودش جلوی نیرویش قرار میدادکه تیروترکش اول به فرمانده اثابت کندوالانم درست تداعی کننده همان زمانست فرمانده هان سیاسی اعم از دولتیان،نمایندگان وغیره خودراسپربلاقرارداده وهمه ثروت ملت راخودمونی بگم به جیب زده که مردم لقمه حرام نخورندولقمه های حرام را خودبجان ودل خریده وفرزندان تازه بدوران رسیده اشان هم رفتن به کشورهای جهنمی که درجهنم بسوزندوبهمین خاطرخودراژن برتردانسته وانصافاً هم درست گفته انددَدی جان هایشان لقمه های حرام رابخاطراینکه مامردم نخوریم وجهنمی نشویم ازبیت والمال برداشت کرده وبه حساب های حراموخورهای جهنمیشان ارسال کرده وخلاصه کنم همه شون خودشونو بلاگردون مردم وطنشان کرده اندنتیجه اینکه......
باسلام به تمام خانواده شهداواقعامسولین حال حاضرکشورچگونه خودشان رابافرماندهات زمان جنگ قیاس میکننداین روزهاجهت گرفتن یک پست بالاترآقایان دست به هزارتهمت وافتراءودروغ وشعارهای توخالی میدهندولی زمان جنگ هنگام تعین یک فرمانده هرکدام سعی میکردنندکه شخصی راپیشنهادبدهندکه بیشتربتوانددرجنگ مفیدباشدفرماندهان بابدن مجروح جنگ رارهانمیکردنندآیاالان فرزندان خودمسولیین دراین تحریم وسختی های موجودکشورچه نقشی رادارنندکجازندگی میکنندزمان جنگ بودنندافرادیکه حتی ماه هادرمنطقه بودنندولی الان مسولیین کشوربهترین شرایط رابرای خودشان مهیاکرده اندزمان جنگ رزمندگان تحصیل ودرآمدرارهاکردنندولی الان هرکدام ازآقایان ازبودجه کشورسهم خواهی میکننددرجنگ اگرخدای نکرده شکستی بوداولین نفرخودفرمانده به گردن میگرفت ولی الان هراتفاقی که رخ میدهدمسول مستقیم ان کارخودش رامبراءمیداندآیادرآمدوحقوق ودستمزدیک رزمنده وفرمانده جنگ چقدرتفاوت داشت الان چقدرتفاوت داردحتی یک بازیگرسینماکه نقش یک رزمنده رانمایش میدهدده هامیلیون تومان دستمزدبرای چنددقیقه فیلم بازی کردن میگیردجناب دکترجای تعجب هست درکشورایران شمامسولیین یاهرورزشکارفوتبال وهرهنرپیشه سینمارابابچه های جنگ قیاس میکنیدخودشماهم میدانیددیگه ایران مثل رزمندگان جبهه وجنگ نخواهدداشت طرف 3ماه بخاطره ورزش یافیلم وسریال ازخانواده خودش دورهست دربهترین شرایط بارهابازگومیکندچقدرسختی کشیده آیازمان جنگ رزمندگان تنهاسختی ومشکلاتشان نجات ایران ونظام وملت نبودمتاسفانه ازاوایل دهه هفتادسیستم مدیریت تغییرکرده روزبه روزمسولیین بجای خدمت کردن بیشتربفکرآینده خانواده خودشان افتادن اکثریت فرزندان شماهادرخارج ویادرداخل صاحب شغل ودرامدوبهترین امتیازات هستتدچونکه ژن پدرومادرشان بقول پسرعارف بهترهست شماهافقط شعاردادیدوسرملت ایران منت گذاشتید
فرماندهان آن روز افتخار می کردند که خدمت گذار پابرهنگان هستند امروز نمایندگان مجلس در عین بی لیاقتی افتخار می کنند که فلان مصوبه را گذارندیم که بتوانند محصولات کشاورزی سرمایه داران را صادر نمایند و داخل کشور هم یک کیلو پیاز از این نتایج پز افتخارات این مجلس نشینان خدمت گذار سرمایه داران به 20 هزار تومان می رسد پس نتیجه می گیر یم فرماندهان جنگ برای خدا کار کردند و شما مجلس نشینان برای سرمایه داران
درپاسخ به سخن آقای پزشگیان باید گفت درزمان جنگ همه باهم ودرکنارهم بودیم وقتی که نیازبه بازکردن معبروروی مین رفتن بود ازبزرگ وکوچک داوطلب بودند درزمان عملیات فرماندهان جلوترازدیگران بودند واین باعث می شد تاهمه باتمام وجود تلاش نمایند. اما فرماندهان جنگ اقتصادی امروز یادرکانادابااختلاص 3 هزارمیلیاردی هستند ویادرمسافرت خارج ووقتی مشگلات مانندسیل می آید انهاراخواب می برد ومردم راآب آیابه نظرشمااین مقایسه جفاوظلم نیست جوابراازوجدان آگاه مردم باید پرسید
احسنت بر شرفت که برای این خوش باوران بی ایمان در مجلس جواب دندان شکنی داد ی
سلام بنده سی سال در ارتش خدمت کردم سال ۹۶ بلزنشست شدم الان سال ۹۸ است پاداش پایان خدمت من ندادند شما یک مسعول پئدا کن که پاداش نگرفته باشد .درود به شرفت خانوم که حرف دل ما را زدی آیا یک مسعولی که ما ارتشئها خدمت کردیم یک با رفته است ۳۵3۹
باسلام
ادعای آقای پزشکیان ادعای پیروزی درجهاداکبراست،که معمولاًاکثریت دراین جهاد شکست می خورندوپیروز این میدان اصلاًنامی نداردتابخواهدادعایی داشته باشد.
نظری بگذارید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بدون ویرایش از شما
آخرین اخبار
فاش نیوز آگهی می پذیردصندوق همیاریخبرنگار افتخاری فاش نیوز شویدمطب تغذیه و رژیم درمانیانتشارات حدیث قلمبنر بیمه دیسایت جمعیت جانبازان انقلاب اسلامیمتن نهایی مرامنامه و اسانامه جبهه جانبازاناساسنامه انجمن جانبازان نخاعیاسامی راه اندازان جمعیت جانبازانپرسش و پاسخ حقوقی ایثارگرانفرم فراخوان پیوستن به جمعیت جانبازانکارگاه مبنا تقدیم می کند: بالابر کمک حرکتی logo-samandehi