28 شهريور 1398/ ۲۰ محرم ۱۴۴۱
شناسه خبر : 64970
1398,شنبه 17 فروردين11:58
اشتراک گذاری در:
عکس روز

اثر هوش معنوی در بانکداری ایده آل


"بانکداری اسلامی" بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره از دغدغه های ارزشمند امام راحل بود. مقام معظم رهبری نیز بارها در این زمینه و علی الخصوص نقش بانکها در اقتصاد مقاومتی توصیه هایی به کارگزاران مربوطه داشته اند.

اثر هوش معنوی در بانکداری ایده آل

جعفری - "بانکداری اسلامی" بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره از دغدغه های ارزشمند امام راحل بود. مقام معظم رهبری نیز بارها در این زمینه و علی الخصوص نقش بانکها در اقتصاد مقاومتی توصیه هایی به کارگزاران مربوطه داشته اند. از جمله مباحث مهمی که در زمینه بانکداری اسلامی توسط پیشوایان انقلاب راهکارهایی ارایه شده است عبارتند از: «حلال یا حرام بودن انعقاد قرادادهایی برای دریافت و پرداخت سود به بانک‌ها، مبلغ دریافتی بانک ها به عنوان دیر کردهای قسط، نحوه دریافت وام، ویژگی های بانک‌های ربوی و مباحث چالشی دیگری که در جامعه مطرح است.»

در جلد 18 صحیفه امام (ص 434) چنین آمده است: اگر چنانچه ربا در یک کشوری مثل کشور ما – خدای‏ ‏نخواسته - باز در بانکش، در تجارتش، در بین مردمش باشد، ما نمی توانیم بگوییم که ما‏ ‏جمهوریمان جمهوری اسلامی است، محتوای جمهوری، اسلامی است. از این جهت باید‏ ‏کارشناسان، علما در این مسأله بسیار فعالیت کنند؛ دقت کنند که ما را از این گرفتاری‏ ‏نجات بدهند و ملت هم باید توجه بکنند به این که مواجه هستند با یک همچو چیزی که‏ ‏قرآن کریم می فرماید: «‏‏فأذنوا بحرب من الله و رسوله»‏‏، اعلام جنگ بکنید با خدا. و اگر‏ ‏چنانچه بانکداری به آن معنایی که در جاهای دیگر هست رواج پیدا بکند، مردم از صنعت‏ ‏و کار و سایر چیزها باز می مانند؛ می نشینند توی خانه شان و پولشان برایشان کار می کند و‏ ‏حال آن که پول نباید کار بکند. پس اصلاح بانک هم یکی از امور بسیار مهم است».

در این راستا اندیشمندان زیادی در حوزه بانکداری اسلامی دست به قلم شده اند و آثاری متعددی از نظریات و به نام آنها تألیف شده است. یکی از این افراد آقای "محمد کریمی فرد " کارشناس امور بانکی است که در سال 1398 کتابی با نام "به سوی بانکداری ایده آل" به رشته تحریر درآورده است. این کتاب در 1000 نسخه توسط انتشارات زعیم تهران به چاپ رسیده است. لازم به ذکر است این اثر در پنج بخش و هر بخش، از چند فصل تشکیل شده که به ایراد توضیحاتی در زمینه بانکداری ایده آل پرداخته است و  373 صفحه دارد.

کریمی فرد ، داشتن "هوش معنوی یا SQ " را از شاخص های مهم بانکداری ایده آل در کنار هوش های شناختی دیگر می داند. وی در این باره چنین بیان کرده است: «نوعی از هوشمندی که به وسیله آن قادریم به کارها و فعالیت هایمان معنا و مفهوم ببخشیم و با استفاده از آن بر معنای عملکردمان آگاه شویم و دریابیم که کدام یک از اعمال و رفتارهایمان از اعتبار بیشتری برخوردارند و کدام مسیر در زندگیمان والاتر و عالی تر است تا آن را الگو و اسوه زندگی خود سازیم.»

نویسنده معتقد است افرادی که از هوش معنوی بالایی برخوردارند دارای این صفات هستند: «قدرت مقابله با سختی ها و شکست ها، بالا بودن خودآگاهی، شهود درونی که این افراد را هدایت می کند، کسب تجربه ناکامی ها، فرصت ساختن از تهدیدها و...»

کریمی فرد به عنوان عضوی از شبکه بانکی کشور در بخش پایانی کتاب به طور مفصل به تبین تحقق بانکداری ایده آل از دیدگاه خود پرداخته است. اما آنچه که در اینجا باید یادآور شد اینکه وی همچنین در زمینه رسیدن به "اقتصاد مقاومتی" چندین راهبرد بلند مدت و کوتاه مدت مطرح کرده که بعضی از آنها عبارتند از:

**اصلاح قوانین بانکداری بدون ربا و قوانین مربوط به بانک مرکزی با هدف کارآمد سازی قوانین، بهره مندی از بانکداری بین المللی و انطباق با ضوابط شرعی.

**اصلاح قواعد ناظر بر فعالیت بانک ها با هدف اصلاح و تقویت درونی نظام بانکی با محوریت توجه به ابعاد حاکمیت شرکتی و درخواست از بانک مرکزی برای ابلاغ مقررات الزامی، روز آمد کردن و ارتقای شأن و کارها و قواعد نظارت بر فعالیت بانکها از سوی مقامات ناظر، کنترل نسبت های بنگاهداری، دارایی های ثابت و تملیکی بانک ها و اجرای هرچه سریعتر بانکداری متمرکز در سطح بانک ها.

**مقابله جدی با تشکیل یا ادامه فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز از طریق سپردن اختیار تام به بانک مرکزی برای برخورد با موسسات غیرمجاز و همزمان، مطالبه پاسخگویی از بانک و حذف دخالت نهادهای دیگر در این امر با هدف تسریع در انحلال موسسات.

**جریمه کردن هرگونه ارتباط و مبادله بانکی یا مالی بانک های مجاز با موسسات غیرمجاز با هدف تجدید عملیات اعتباری در این موسسات.

**اصلاح قواعد درونی مدیریت و اداره بانک ها با استفاده از اصول حاکمیت شرکتی با هدف شفافیت، سلامت و پاسخگویی شبکه بانکی.

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?view=att&th=169da0245f34e9f0&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_ju0s8riy2&safe=1&zw&saddbat=ANGjdJ9QQONlcanzdncRIo7p67Sq2A_xeXgM_4JlMGJR4fG6ZOAz_pyoagQ1PISK083H8pTiamd4SkemmONSkacjSHvx9a5wTsDypqa57acM9q3SoB-p4qCFkNhLIYVM9ztI6_A6m746S6Q8z5LEITx2A8ctZdqZsY-JRHs5KU3OpKIsvaqNLkdS24kWgrOe0wCRDiM9CIIC8Y3GdziZVYngXoxjQ1lC54zjAPBMwveE_cDeoI_kkn1odhd2icE4znIAdWApOapwbaauXLCVcHTNSZrYkJxXwbNTKQe6JnsmAtoSxPamJfwhBbXr3kVWEmdUwOenvdi_Y3p49Z8pJKOju6ykhuypaKHW8p8IUXHjq_mp7cz6lR3T-RmS8i-a4Fgb0vs9zZENB75Lw_HvGFZ2E13N4bHzpVfmoHDMI9p0npTLORq3P_h779fUzYDUf2NVbG4EXvykGXLABLGyK5yldEkyXxUh-_1bEb2IMr4q-MuH1wHH0CiS5mOtMmslSRN57-mvr82-55RzxjsSCURTVU5Nk2lUEErcoxmsPYP0U-lSmSO-aLA3SZVLmtjzFX0HbIGwsm14dwHoEe-_3NIujApd1C4x0XZl66VzMbCFwNvsUwiH38C1EvE9kMGS5UnwKrKD9oM-DiuLMw-cMA7sCZOg959qAEnMme1kuQ

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?view=att&th=169da0245f34e9f0&attid=0.2&disp=inline&realattid=f_ju0s8rhl0&safe=1&zw&saddbat=ANGjdJ8auTIgXPSdwwJy1JLhpVNobyAOJ1d82HmFmMjZ0tK_6XACisHQOxOQHJDIslXyiRkIfc3XJpyKbtrFfEZMULQ01b10m98dxpXC4arp7p_C6WGRnvfaM8k6Jcc5r6Zy67qtqBUflV3mduwnD1yc-Yeeva6a8Ug8iT6G8p7J3xgCAXKM-yrgP1WGiGy3IMG8nc-WSrZKRzqYux2gXNLzDQCX7vdSthc2XhqVZXIqU5WYYN2v3dJLbj40sbzruzWBjB58tUvwhdlqnaRHdH-arJB7MYK7xfQ3hjBDKppj8m_z762xDvPr87eKBnk0WmYA1wnG43NIsKi09ozihpFeNVdi6J18abmksKeg5CWpmXXCp0zfST-Z0G1XMstvyHJSkuJmjUXJFT8Ek6LVC-DdvuRwdb4j3TuwSwUkvZOGkLDnOI1zl64eimvuMYdrGjEyFOFBMXwtiG5y2gydO2lO-PzqW3B1RkDZskLXPnHvj3kv9X3N9gXKXWBuBRU6BYdQC_qAlTOLybqa2IWngDvK7fLuD7P7PjkFifPSAqzMmjhdUn-4TepsUSJ3oEZHWZ5R3IViCgaT1Fqcqs6snG4FGVl0kPqECB91B0XCGwXRD2JLyqeeAEymqLor0wdPMH5QCFWhUwAYaqk0CkIPvwKxCvi5iYHTmSXaGl7STg

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?view=att&th=169da0245f34e9f0&attid=0.3&disp=inline&realattid=f_ju0s8ris1&safe=1&zw&saddbat=ANGjdJ_5oOApzuDjb-Zg6d_q8n0Tiyx3H7fdlNDi_b9K2IsMxziwo9reC3MFNJzCVlptie06nHFnVMzA9bDkskflv3teC_fsjtUy8ItkBZ1e4N1GuwBEORM_aqekcCXUMd3ZDIGS72-IkuOq-yHfeXcRwS1MylCPVnxOnNdQpR__on3qRsU59dukjyYyw3DWm4DwUr8fwWc_PuiP3_s1Pb4JX1-Azkn51pGJkFsG4eu_QzWKIWLhY9TuGEPgzknBh3YMRv6oj9GdZJxL075mHvmrUNGCsAMCgs2JKsslEBZJ6lZ908VY0uV4XtTRT-_L-gCA-59J2bmjcRuzHRpsr0pR5jyf1xrNdtU_b9HQIOKIky1Pv08CLUTmxEHi0pydb94_MaGbAWrEl0GWfwcsnkXAhpGHqV_M1GUJpJtCQzZy55JCsNpvD4xRuuEvcWDSFA_acOCb5TB30pznxhlQaeUzntqL50B7Sbq4MprTT3fvr7OMYat6Kdn19BQAIHpyTrz5nz19ApBKCU8FJ-Ex9WGDS1qefQ1_yeaPex-Qx2tdUQmXTJpU00kkSFKK6hnUmJgvyLlkAU06c8JZv9wQnJQGqf7uxl77iKy6Hgu66kBKcZ-MsLa-S_xw5hArZF1pD1P95G2cPs95tLt_P1oAVLPoomhFGgtAxGSZuNhtPA


کد خبرنگار : 20


بانکداری ایده آل     هوش معنوی     ی                                
Reply
no
0
yes
0
1398/01/18 - 00:39
با سلام ، در مورد شرکتی بودن اغلب بانکها و موسسات و عدم شفافیت و مدیران آنها به بنظر میرسد ، از ناحیه دولت و یا ارگانی دیگر تحت حمایت مالی و همه جانبه باشند
بطور مثال اگر بانک و یا موسسه ای در تراز مالی خود مبالغ زیادی را برای سالهای سال معوق و یا مشکوک الوصول داشته باشند ، مثلا 100 میلیارد تومان ، اینها این مبلغ را به 20 میلیارد تومان به شرکتهای نامعلوم و یا معلوم الحال بصورت نقد میفروشند./
حال آن شرکتها میدانند با افرادی که معوق دارند و یا مشکوک الوصول هستند و یک سود 80 میلیارد تومانی که با نفوذ و هرگونه حمایتی به آن مبالغ میرسند ./

نظری بگذارید
chapta

بدون ویرایش از شما
بیشتر...
آخرین اخبار
بیشتر...
معرفی کتاب

نقل مطالب سایت، فقط با ذکر منبع بلامانع است.

@ 2014 تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ ایثار و شهادت(فاش نیوز)،محفوظ می باشد.