28 شهريور 1398/ ۲۰ محرم ۱۴۴۱
شناسه خبر : 65103
1398,سه شنبه 20 فروردين12:52
اشتراک گذاری در:
عکس روز

جیب پر پول بیمه دی ایها!


ناشناس - به همه جانبازان واقعی و مظلوم ودرد ورنج کشیده و اما عرض شود برادران اصل قضیه برمی گردد به اینکه عمده سهامداران بانک دی مدیران ارشد بنیاد میباشند و دراین میان یکی دونفرحال یا با هماهنگی یابدون هماهنگی اختلاس نموده اند وآمدندچاره ای اندیشیدندوآن اینکه بدون مناقصه اموردرمانی جامعه هدف را به بیمه دی واگذارنمایندکه البته بازهم بایدگفت عمده سهامداران بیمه دی نیزهمان مدیران ارشدبنیادمیباشندوچون حضرات خودبهتردانسته که دراین میان قشرجانبازان بیشتربه درمان ودارونیازمندندوخوب ازاین بابت هم جبران اختلاس بانک دی رانموده هم پول هنگفتی به جیب زده اند.

 همانطورکه همگان مستحضرید به خاطرنپرداختن به موقع هرینه ها به مراکز درمانی، اطباء، داروخانه ها و...یک به یک قراردادهایشان را فسخ نموده وجانبازان واقعی مجبورندبرای درمان به هر دری برنند حتی شده پولش را از جیب پرداخت کنندکه البته وفق مرادحضرات هم شد وهمه خبر دارین که تاقبل ازتیرماه96 هزینه های پرداختی توسط جانبازان واقعی 3الی4ماه طول میکشیدتابه حساب واریزگرددالبته با کسرمبلغی از اصل پرداختی توسط جانبازان وازتیرماه 96به بعدهم که تا این تاریخ98/1/19ریالی به حسابمان بابت هزینه های درمانیمان واریزنگردیده است.

  خوب حال با یک حساب سرانگشتی متوجه خواهیدشدکه سودبانکی هزینه های درمانی در طول مدتی که بیمه دی عهده دار درمان جامعه هدف شده است چه مبلغ هنگفتی حضرات عمده سهامداران بانک دی وبیمه دی بجیب زده وچنانچه ادامه داشته باشد به جیب خواهند زد، چشم آدمی را قناعت پُرکندیا خاک گور.

 برادران امیدوارم ان شاءا...نیازی به درمان ودکتر و دارو نداشته باشین و خداوندبی نهایت مهربان خودش لباس عافیت بر تنتان و البته بر تن تمام بیماران کند ان شاء ا...


کد خبرنگار : 20


بیمه     دی     مشکلات     فاش نیوز                            
Reply
no
0
yes
1
به دوستان
1398/01/24 - 14:21
حسابتان را در کارت دی چک کنید مبلغی واسه بعضی واریز شده جهت اطلا ع.

Reply
no
0
yes
0
جانباز
1398/01/25 - 12:45
سلام سال نو مبارک ان شاال.. که سال پر برکت توام با سرور /سلامتی/سعادت/سروری/سربلندی /سرافرازی/سرسبزی برای شما عزیزان زحمت کش باشد. اای ساقی گوش اگر گوش تو ناله اگر ناله ما انچه جایی نرسد فریاد است . خیلی گفتیم ودل خوشکردیم مسیولین بدادمان برسند ولی افسوس .از بس از بیمه دی وسهل انگاری ودست رو دست گذاشتن اقای شهیدی و دکترعباسپورودیگردست اندرکاران گفتیم خودمان ازرورفتیم مگرمیشود دریک ماه بیمه ای سه دسته گروه عوض کند مگر برای سروسامان دادن ورفع مشکلات وریسدن به نتیجه بهتر نیست ولی اقای شهیدی شما که خود وبیمه دی را متولی عزیزان جانبازمیدانید وچقدر قشنگ در سیل خوزستان همان رزمندگان هشت سال دفاع مقدس بازحماسه افریدند وبدنهایشان را سیل بندی ساختند تا خانهاشان ازدست .... درامان باشند ترا به خداوپیر وپیغمبر دست بردارید ازدور زدنشان که اگر ساکتند ازنجابت ومرام ومعرفت وغیرتشان است بیمه مخالف وبرعلیه جانبازان بجانشان انداختید که اگر نیازنداشتند نمیامدند ببینید چند نفر بعد از 30 سال مراجعه کردند چون با خدا معامله کردند ولیجبر زمان ومشکلات خانه وزن وفرزند باعث شد نزد شما بیایند وحقشششششششششششان را طلب کنند انهم چه کسانی بیمه دی شیراز اگر انزمان ازروبرو حرف میزدید مدیریت جدید که خودش را ببخشید اولولک سر له ویا مترسک که ازپشت درب شیشه ای اکه باید وقت بگیرید کسی که پشت صندلی وپشت میز نشسته تا مشکلات جانبازودرمان اورا حل کند ومگس پرانی میکند جوانیست که شاید نمیداند وبازیچهایست که اگر جانبازنبود میزودم ودستگاهی نبود تا جایگاهی برایش اویا ریس وروسا باشد که فکرمیکنند پشت میز بطاهر خدمت وعوام فریبانه نشستهاند که فکر میکنند دیگران نمیدانند وخودشا ن را به ان را میزنند اشد شده ایم توپی که میگوید بیاورید ووقتی میخواهد انجام بدهد معاونش کجا معاون دیده ا ید که نگذارد برویذ نزد مسیول مربوطه ومیگوید کارتون ایشان وقت ندارند بمن بگویید وقت ندارندو میگوید اختیارات به ایشان داده اند پس اقای دشتی چکاره ای که مانند ..پشت درشیشه ا ی نشسته ا ی وکاری انجام نمی دهی وبعد معاونت میگوید ما کاری به جانبازودرمان نداریم میخواهیم کاربیمه کنیم بوفزتلفنی سفارش میگیرند وسفارشی انجام میدهند وما که هرروزمیزویم دنبال مدارک وفاکتورهای گم شده سرمان بی کلاهست اقای شهیدی کوپارتی برای ما فکری نکردید برای کسانیکه بخاطر خدا ناموس وجدان غیرتشان بجوش امد رفتند تا توبتوانی کسی بشوی وپست بگیری تا کار انجام بدهی ومشکلشان حل کنی نایادتون رفت باذیگاردش رو همراش بفرستی شما که یک هغته 3تا مدیر عوض میکنی شیرازکه ازاستانهای مهم کشورهست به امان خدا رها کردید چکار میکنید با ما وخانواده ما این فرزندان ما هستند که با ما ویا نبود ما برخورد شما با مارا میبینند نگذارید ازهمه چیز زده شوند اقای شهیدی ومعاونت بهداشت دکترعباسگور باید فکراساسی وعاقلانه بکنید وقتی معاون بیمه دی جلو جانبازمیگوید بنیاد با ما کار دارد مگر هر حرفی باید بگوییم چشم ما نیاز به بنیاد نداریم ومیدانند از خودشانید بر اسب مراد سوارند ومیتازند راستی مگر بودجه ای هم گذاشتید که هزینه جانبازبدید واینگونه جواب میدهند خداوکیل مدانید اکثر جانبازان اعصاب وروان هستند کاری نکنید که در شیراز مشکل که دارید بیشتر ازاین بشود دلم برای اقا رهبری تنگ میشود این مواقع که تنهاست وچه کسانی اطرافش هستد که عاشقان ودوستدارانش را میرنجانند اقایشهیدی مشکل شیرازحل که نشده بیشتر شده انموقع رودر وراحت حررف میزدیم الان که اقای دشتی وکالت بلاعزل دادند به معاونش ودرطیقه بالا پشت درهای شیشه ای نشسته اند وایشان هم کار شکنی میکنند کاش میدانست که دلش برای ریاست تنگ شده این را به صراحت میگویم باور نکنید

Reply
no
0
yes
0
یک جانباز
1398/02/09 - 23:03
خدا از برخی نگذرد این انسان های پست واز خدا بی خبر

نظری بگذارید
chapta

بدون ویرایش از شما
بیشتر...
آخرین اخبار
بیشتر...
معرفی کتاب

نقل مطالب سایت، فقط با ذکر منبع بلامانع است.

@ 2014 تمام حقوق مادی و معنوی برای پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ ایثار و شهادت(فاش نیوز)،محفوظ می باشد.