شناسه خبر : 65814
دوشنبه 16 ارديبهشت 1398 , 11:09
اشتراک گذاری در :
عکس روز

مستندی بسازیم از ناز و نعمت فرزندان جانباز!

علی حسین زاده - بنده علی حسین زاده مستند ساز هستم و فرزند جانباز 70 درصد. من هم بیکار هستم با مدرک لیسانس.

عزیزان شماره خودم را میزارم، باهم هماهنگ بشیم و یک مستند با دوربین و عواملم جمع کنم و ببرم به رئیس کل بنیاد برسونم و در جشنواره حقیقت را برسونم تا این همه میگن فرزندان جانباز در ناز و نعمت هستند واقعیت رو مشاهده کنند.

کد خبرنگار: 20
تلگرام
اینستاگرام
توییتر
سلام وعرض ارادت به محضرفرزندجانباز عزیزمان جناب علی حسین زاده عرض شود حقیریکی ازهزاران جانباز70%دوران دفاع مقدس میباشم وبه چندتن از کارگردانان پیام دادم که لطفاً بیائیدفیلمی ازواقعیت های جانبازان واقعی وخانوادهایشان را به تصویرکشیده شایداین جماعت اهل کوفه دست ازسرمان بردارندکه خوب مملکت راچاپیده ائید درعجبم دست وپای قطع شده رو میبینندولی خودرابه کوری زده ولی شعارهای فریبنده دولت معاویه صفتان را بجان ودل خریده البته یکسرقضیه برمیگرده به اینکه عده ای فرصت طلب بادادن رشوه وپارتی بازی که درکشورمابه امرعادی بدل شده برای خودپرونده جانبازی مفتوح کرده وخوب ازاین قبیل افراددرهرفامیلی پیداشده وهمان اقوام جانبازان واقعی را چون جانباز خودپنداشته ازطرفی درهرسال در روز جانباز گزینشی افرادی رانه بخاطرجانبازیشان که شایدهمانهانیزجانبازنباشندبلکه بواسطه منصب دولتی یا اینکه جزو سرداران وامیران ونمایندگان به صداوسیمادعوت شده وخوب حضرات هم بازتاًکیدمیکنم نه به لحاظ اینکه جانبازبوده بلکه بواسطه مناصبشان که اشاره داشته وخوب معلوم هست سوُال وحواب هاهم ازقبل هماهنگ وازسفره انقلاب خوب بهره جسته چنان با آب وتاب ازرسیدگی بنیادشهیدوامورایثارگران ودیگردوائردولتی وسازمانها ونهادههابهبه وچهچه میزنندنتیجه اینکه آش نخورده دهان سوخته ،جناب علی حسین زاده مردم فکرمیکنندکه جانبازان واقعی درنازونعمتندوعلت هایش راهم مختصرتوضیح داده درخصوص خودم عرضه بدارم دوفرزندپسرحقیربابهترین رتبه درمعتبرترین دانشگاههای این مملکت درس خوانده شریف وصنعتی وهردونفربیکارالبته لطف خداوندبی نهایت مهربان شامل حالشان شده و واردبازارکار آزادآنهم نه مرابط باتحصیلاتشان وانصافاً من برای فرزندان خودم نمیگویم چراکه نه خودشان دوست دارندبه استخدام دوائردولتی دربیایندنه خودم چراکه باتوجه به اینکه میدانم درهراداره ای استخدام شوندچون خودشان لیاقتش را دارندبه مناصب بالا هم برسندبلافاصله مثل همیشه موردآماج وحملات قرارگرفته که بواسطه اینکه فرزندجانباز70%میباشین بهتون بهاءداده وگرنه مستحقش نیستین درصورتیکه فرزندان حقیر دیپلم ریاضی فیزیکشان رابامعدل خوب یعنی18ببالا گرفته اندبنابراین ماخانواده عطایش رابه لقایش بخشیده ولی انصاف نیست فرزندان معززشهداءعزیزمان ،فرزندان حانبازان وآزارگان فدکارمان بیکارآنوقت طرف بزور وبارشوه معدل12بدون داشتن مدرک دانشگاهی بیایندوجای این عزیزان را اشغال کنندکه اگرنمیبود ازجان گذشتگی رشیدترین جوانان این مرزوبون اگرنمیبودفداکاری جانبازان واقعی اگرنمیبودایستادگی آزادگان نه ملکی میماندونه پرچم سه رنگ زیبای مزیّن بنام الله که نه تنهادرسرزمینمان بلکه درسرتاسرگیتی به اهتزازدربیایدوالان حضراتیکه براریکه قدرت تکیه زده اندآنهم برصندلی هایکه پایه هایشان برروی خون شهداءوالامقاممان کدست وپاهای بریده شده قرارگرفته وصدالبته صندلیهااندازه قدوقواره این دولتیان نبوده ونیست ،جناب علی آقادرعجبم درست که جانبازان واقعی خانه نشین شده ودیده نمیشوندولی حضرات باخودروهای ضدگلوله وشیشه دودی هرچندکه کسی آقایون را نمی بینندولی حضرات که ازپشت شیشه های دودی لااقل خیابانهاومیادین که باعکس های شهداءی گرانقدرسرزمینمان مزیّن شده است را هم نمی بینندکه لااقل از روی شهداء شرمنده باشندوحیا کنند،همگی رفتنی هستیم چه من یک لا قبا چهرشماهاکه میلیاردپول توجیبیتان حساب میشودآنهم پول بیت والمال راکه بیت والجیب دانسته اگرهم به رستاخیزایمان نداشته به این اندیشه کنیدکه تاریخ درباره اتان چه خواهدنوشت وآیندگان چگونه قضاوتتان خواندکرد،پس چه بهترکه دل براین دنیا نبندید همچون که شاه عباس رفت جامه زرّین گذاشت وباتن کرباس رفت ودرادامه عرایضم روی سخنم باشمانوادگان اهل کوفه میباشدبرای چقدرمال دنیاحاضریدجان شیرینتان را بدهید یا سلامتیتان را ازدست بدهیدوتازه بعدش هم یه عده ای همچون خودتان ازنوادگان اهل کوفه بجای مرهم برزخم هایتان نمک برزخم هایتان بپاشندوجای طلبکاروبدهکارعوض گرددای اهل کوفه حرفهای حقیرراچون یک فیلم ازجلوی چشمانتان نظاره گرباشیدوسپس قضاوت کنید،خاک پای تمام پدران ومادران وهمسران وفرزندان شهداءی والامقام سرزمینم ایران اسلامی.
برادر همه ما مشکل ندارند یک عده واقعا در مشکلات اند چهازنظر بیماری چه از نظر مالی این نظر شخصی منه باید امید مان فقط خدا باشه
"مورد توجه آنانی که فکر میکنند فرزندان جانبازان در ناز و نعمت هستند"!!
آقایان محترم ، در قانون صراحتا" قید شده که در هنگام جذب نیرو برای استخدام در دوایر دولتی و آندسته از مراکزی که از بودجه دولتی ارتزاق می کنند "باید" 25 درصد از استخدام های جدید از سهمیه ایثارگران مانند: (خانواده درجه یک شهدا ، جانبازان یا خود ایثارگر باشد)
حال اگر باز هم فرض کنیم این سهمیه لحاظ میشود ، که متاسفانه چنین نیست و دستگاه های دولتی تن به این قانون نمی دهند و هیچکس هم جوابگو نیست ، باز هم 75 درصد استخدامی ها طبق نص صریح قانون افراد معمولی و غیر ایثارگر هستند ، آنچه در جامعه انعکاس یافته این است که تمام استخدامی ها و جذب نیرو در دوایر دولتی متعلق به خانواده ایثارگران است و این فرزندان ایثارگران فقط نور چشمی هستند ، پس 75 درصد بقیه استخدام عادی چطور به چشم مردم نمی آیند؟!
در ماده 48 قانون اداری و استخدامی کشور صراحتا" قید شده که ایثارگرانی که در یک دستگاه دولتی اشتغال به کار دارند "می توانند" یکی از فرزندان خود را بدون رعایت تشریفات استخدامی (مانند آزمون ورودی و یا ...) در همان دستگاه جذب به کار شوند ، که متاسفانه این قانون نیز بلااستفاده بوده و فرزندان ایثارگران هیچگاه مشمون ماده 48 قانون اداری و استخدامی نمی شوند.!!
باز هم قانون به دستگاه ها و سازمان های دولتی اشاره دارد که اگر یکی از خانواده ایثارگر حالا از هر کانالی جذب دستگاه می شود ، سازمان متبوع پس انجام تشریفات عمومی استخدام و تائید هسته گزینش وزارتخانه متبوع سه ماه مهلت دارد که نسبت به تبدیل استخدام آنان از قراردادی یا پیمانی به ( استخدام رسمی) اقدام نماید ، ولی شاهدیم که فرزندان ایثارگر بالا 12 سال یا 14 و یا بیشتر بصورت قراردادی مشغول بکار هستند.!!
با توجه که حقوق و مزایای کارکنان قرادادی اکثرا" از اعتبارات استانی تامین و پرداخت میشود، دستگاه مورد اشاره هر لحظه می تواند نسبت به برکناری ایثارگران اقدام کند و به هیچ نهادی هم پاسخگو نبوده و نخواهد بود.!!!
حال این همه از قوانین صحبت کردیم و مزایایی که در قانون برای ایثارگران اشاره شده ، پس این آمار بالای بیکاری ایثارگران و فرزندان آنان از بابت چیست؟
اگر همه این قوانین به درستی لحاظ شود چطور فرزند جانباز 70 درصد با مدرک فوق لیسانس با 48 سال سن بیکار است؟؟؟
آیا غیر آن است که دستگاه های متولی از اجرای قانون شانه خالی می کنند و به هیچ مقامی هم پاسخگو نیستند؟؟
مگر یادتان رفته در سال گذشته مطالب متعددی از سوی فرزندان شاهد و ایثارگر در همین سایت فاش نیوز درج شد که با فرزندان شاهد اقدام به تجمع و اعتراض در دستگاه دولتی (شرکت نفت) تقاضای تبدیل وضعیت استخدامی خود آن هم صد در صد طبق قانون شدند!!
چرا مدیران ارشد نظام نسبت به این موارد بی تفاوت هستند و اهمیت اشتغال پایدار خانواده ایثارگران را درک نکرده و همت کافی نمی کنند.؟!
آقای وزیر هم شخصی را مسئول می کند بنام (مشاور وزیر در امور ایثارگران) که عملا" هیچکاره است و نامه های که از سوی ایثارگران برای آنان ارسال میشود را به آنان ارجاع داده و هیچگاه پیگیر نامه هم نمیشوند.!!
ای بابا این ایثارگران تا به کی آبر داری کنند و دشمن شاد کن نباشند؟!
مگر به جز اجرای صحیح قوانین کشور ما توقع نا بجایی داریم؟!
متاسفانه تنها کاری که از ما بر می آید نوشتن این مطالب و اراز همدردی با ایثارگران بیکار است.!!!!
تنها خواسته خانواد های ایثارگران برخورداری آنان از قوانین اشتغال در کشور است.!!
اگر فردا ، خدای نکرده (زبانم لال) ، جنگ دیگری رخ دهد همین فرزندان ما در خط مقدم در جنگ با کفار و ادای تکلیف است و مرفهین بی درد هرگز جان عزیزان خود را به مخاطره ننداخته و با هزار دوز و کلک از دفاع برای این مملکت شانه خالی می کنند و در آخر هم آنان طلبکارند و ما بدهکار. کار خدا را ببین. والسلام!!!!
سلام وعرض ارادت مجدد به محضرفرزندجانباز70%عزیزمان جناب علی حسین زاده،علی آقا هرچی مشاهده کردم شماره تلفنی که بتونم باجنابعالی صحبتی داشته پیدانکردم لطفاً شماره اتام را درسایت بذارید ،جانباز70% دفاع مقدس خاک پای تمامی خانواده های معزز شهداءی والامقاممان،جانبازان واقعی دردورنج کشیده وآزادگان سرافراز میباشم،التماس دعا که انصافاً نیازمبرم به دعاهایتان هستم.
نظری بگذارید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بدون ویرایش از شما
آخرین اخبار
فاش نیوز آگهی می پذیردصندوق همیاریخبرنگار افتخاری فاش نیوز شویدمطب تغذیه و رژیم درمانیانتشارات حدیث قلمبنر بیمه دیسایت جمعیت جانبازان انقلاب اسلامیمتن نهایی مرامنامه و اسانامه جبهه جانبازاناساسنامه انجمن جانبازان نخاعیاسامی راه اندازان جمعیت جانبازانپرسش و پاسخ حقوقی ایثارگرانفرم فراخوان پیوستن به جمعیت جانبازانکارگاه مبنا تقدیم می کند: بالابر کمک حرکتی logo-samandehi