شناسه خبر : 70090
یکشنبه 21 مهر 1398 , 13:48
اشتراک گذاری در :
عکس روز

نمونه ای از عملیات نفوذی ها:

کارشکنی در دانشگاه‌ها علیه ایثارگران دانشجو

دشمنی با ایثارگران توسط عوامل غربگرا و ضد انقلاب نفوذی در تمام ارگان ها به وفور مشاهده می شود زیرا بخش هایی از...

امضا محفوظ -  سلام؛ در خصوص سهمیه کنکور ایثارگران بحث های زیادی مطرح است که هیچکس پاسخگو نیست. دخترم با رتبه 400 در دانشگاه بجنورد قبول شد؛ در حالیکه رتبه 600 در دانشگاه مشهد قبول شده است. در آزمون ارشد قبول شدم اما هنگام بررسی فارغ التحصیلی معلوم شد یک درس جا مانده و فارغ التحصیل نمی شوم و مجبورم انصراف بدهم و سال بعد از آزمون و سهمیه ایثارگران محروم می شوم. یقین دارم مسئول آموزش دانشگاه عمدی یک درس را جا گذاشته تا فارغ التحصیل نشوم. لذا شکایت اینترنتی هیچگونه پاسخی نداشته است.

پس از سال ها درمان تصمیم گرفتم ادامه تحصیل بدهم که با توجه به عشق و علاقه فراوان به رشته تحصیلی توانستم مقطع کارشناسی را با معدل 18/25 پشت سر بگذارم و با شوق زایدالوصفی در آزمون ارشد شرکت کردم و قبول شدم. حال با عنایت به کارشکنی مسئول آموزش دانشگاه که به علت اشکال در تعداد واحدها بارها از ایشان سوال کردم و ایشان نیز با دروغ و خیانت گفته مشکلی نداری؛ از سوی دیگر براساس قوانین، کلیه امور آموزشی دانشجویان از بدو ورود به دانشگاه به عهده اداره آموزش است اما مسئول آموزش دانشگاه می گوید خودت مسئول هستی و خواب بودی کنترل کنی! چه کسی در مقابل اینگونه کارشکنی و محرومیت از ادامه تحصیل و دلزدگی پاسخگو می باشد؟ برخی اساتید نیز در اینگونه کارشکنی همکاری دارند و نمره دانشجویان ایثارگر را کمتر از نمره واقعی اعلام می کنند و باعث مشروطی و اخراج دانشجویان ایثارگر از دانشگاه می شوند.

دشمنی با ایثارگران توسط عوامل غربگرا و ضد انقلاب نفوذی در تمام ارگان ها به وفور مشاهده می شود زیرا بخش هایی از اصلاح طلبان هیچگونه اعتقادی به دین و قیامت ندارند که همگان اینگونه افراد را دیده اند و با طرز تفکر ضد دین آنان آشنا هستند.

مطابق سیستم دمکراسی غربی، هر شخصی بتواند رای مردم را بدست آورد سایرین می بایست از دستورات منتخب پیروی کنند؛ درحالیکه فساد و عملکرد ضد ارزش مسئولان اصلاح طلب اثبات شده و مشکلات اقتصادی دست ساز و عمدی توسط عوامل نفوذی استکبار باعث مشکلات زیادی در معیشت مردم گردیده؛ اما همچنان مسئولان قوه قضاییه علیرغم اعتراف به فساد اینان، هنوز اقدامی به عمل نیاورده اند.

کد خبرنگار: 21
تلگرام
اینستاگرام
توییتر
من رزمنده شش ماه به بالا هستم در ارشد امتحان دادم قبول نشدم سهمیه مارا می دهند فرزندان
اقازاده ها وهیت علمی ها بعد می گویند ما نظر مجلسرا در خصوص سهمیه ایثارگران را لحاظ کردیم
چرا امضا محفوظ . با قدرت ورود پيدا كن و از اين غرب زده هاي بي دين نترس
فرزند بنده نیز که در دانشکده کشاورزی کرج مشغول به تحصیل است درسی را که استاد به همه از 15 به بالا داده برای ایشان 9.8 در نظر گرفته لذا همه می دانیم که نمره دست استاد است و میتواند 2را 20 ویا بالعکس منظور نماید. طی مراجعه به واحد ایثارگران هم به او گفته اند که چون از سهمیه فرزند رزمنده استفاده کردی مسایلت به ما ربطی ندارد !!! وما فقط به خانواده شهدا وجانبازان سرویس می دهیم وشما مشمول ایثارگرا نیستید !!!! اگر مشمول ایثارگران نیستیم پس چرا سهمیه منظور کردید !!!!
سلام وعرض ادب به تمامی فاش نیوزی ها عرض شود چراتا خیانتی اتفاق می افتد استکبار را دخیل میدانیداستکبارهمینجاست دولتی که شعارش تدبیروامیدبود ولی درواقع دشمنی اش با ایثارگران از روز اول برهمگان آشکاربوده وهست پرزیدنت روحانی خودوتمامی وزرا ومعاونینش خیانتی که به ایثارگران تا این لحظه انجام داده اندتنها دولتی بعدازانقلاب شکوهمندجمهوری اسلامی است که دشمنی اش راباایثارگران علنی نموده وهیچ واهمه ای هم نداشته ونداردچراکه جوجامعه را آماده دیده که نوادگان اهل کوفه آماده اندکه باشعارهای فریبنده دولت به اصطلاح تدبیروامیددشمنیشان را با جامعه هدف چراکه دولت چنان درادارات ودوائر دولتی حتی خصوصی نفوذکرده که افرادی که بواسطه ازجان گذشتگی رشیدترین جوان وطن وجانبازانیکه سلامتیشان را ازدست داده وتاکیدمیکنم بواسطه ایثارگران برمناصب تکیه زده اندوالقاءدولت دراینکه تمامی نابسامانی ها وگرانی ها وغیره بواسط همین مدافعین وطن صورت گرفته که کوردلان ونوادگان کوفیان به اصطلاح خودشان دارندازجامعه هدف جانبازان انتقام میگیرندودر راسش دولت که به مصوبات مجلس شورای اسلامی عمل ننموده وسپس نمایندگانی که درخانه ملت لمیده اندوفقط تملق وچاپلوسی دولتیان رانموده چراکه خودآگاهنددر دوربعدی کاندیدهم شوندو رد صلاحیت هم نشوندرای مردم مستضعف خون دل خوردگان نظام را نداشته وبه همین خاطرفقط برای دولتیان پسته مغز میکنند دولتیانی که خود بواسطه جانفشانی جوانان وایثار جانبازان به مناصب دولتی رسیده اندوچون میدانندبعدازاتمام دولتشان دراین مملکت جای نداشته فقط به فکرچپاول وغارتگری هستندونوادگان اهل کوفه را هم به جان ایثارگران انداخته اندولی تاکی وتابه کجا خداوندعزوجل ضمانت ننموده که جون شماها سردمداران فعلی دولتین هیچ اتفاقی برایتام نخواهدافتادامیدوارم هرکس درهرمنصبی باهرلباسی درهرجایگاه دولتی به جامعه هدف ودر راسشان جانبازان خیانت میکننددر حادثه ای خانه نشین شوندآمین وهرکس درهرجایگاهی دردولت ودرهرلباسی خدمت صادقانه وبی منتی میکندخداوندقادروتوانا روزبروز برمحبوبیتش بیفزاید و سربلند یشان را ازایزدمتعال خواستاریم جمعی ازجانبازان به ستوه آمده ازدست این دولت وازدست این نمایندگان وبدترازهمه که متاسفانه هرروز بانوادگان اهل کوفه رو در رو شده رنج وعذاب می کشیم خداوندروز به روز برعذابتان بیفزایدآمین،جانبازان دردورنج کشیده وزخم وزبان وتهمت وافتراء شنیده ،خداوندنبخشد
سلام به تمامی فاش نیوزی ها استکباردر دولت است استکبار در مجلس است استکباریعنی نوادگان اهل کوفه که درهرکوی وبرزنی هستند دشمنی دولت به اصطلاح تدبیر وامید از روز اول کار دولت یازدهم در راسش جناب پرزیدنت روحانی که ازصدقه سری همین مدافعین وطن درطول 8سال دفاع مقدس که رشیدترین جوانان وطن ازجان شیرین خودگذشتن وعده ای سلامتیشان را داده به ریاست جمهوری رسیده آن وقت بادادن شعارهای فریبنده ودروغین نوادگان اهل کوفه را به جان جانبازان انداخته ازطرفی بنازم مجلس نشینانمان را که نمک مردم وخصوصاشهداءوجانبازان رامیخورند ولی رعیتی دولت را می کنند ای شرم وننگ بر همگیتان میدانیم که اگر از ترس حضرت آقا نبود همه مان را به دریا ریخته پس بعدازلطف خداوندبی نهایت مهربان بایستی ممنون دار رهبر فرزانه مان باشیم دولتیان ،نمایندگان ونوادگان اهل کوفه ماجمعی ازجانبازان تنها ازخداوندعزوجل خواستاریم که درحادثه ای قطع عضوشویدویلچرنشین شده،نابینا شده و...شایدازدل ماها آب بخورین حال هرچه میتوانید اسبتان رابتازیدگرخدا غضب کند دولتی وکیل و وزیر ونوادگان اهل کوفه را کن فیکون خواهدکردواین اتفاق خواهدافتادحال فقط به فکرچپاول وغارت باشیدودشمنی با جانبازان را درهمه ارکان ادارات ودوائردولتی اشاعه داده وبه تاسی ازشماها نوادگان اهل کوفه که در هرکوی وبرزنی هستندومتاسفانه هرروزقیافه شونومیبینیم واز زخم وزبان ونیش وکنایه وتهمت وافتراءشان درامان نیستیم خداوندلعنتشان کندولی مسبب اصلی دولتیان ونمایندگان به اصطلاح خانه ملت که درخانه ملت نشسته اند که چه عرض شودلمیده اندونمک مردم وخصوصا جانبازان را میخورندولی تملق و چاپلوسی دولتیان را خدا ازتان نگذرد ودو رنگی که چه عرض شود هزاررنگیدبیش از3سال هیچ دم برنیاوردیدحال که نزدیک انتخاباتس کاسه داغتراز آش شده ایدجمعی ازجانبازان دردورنح کشیده وبه ستوه آمده ازطرفی میدانیم که اگرترسی ازحضرت آقانداشته... شکرخداوبعدازلطف خداوندبی نهایت مهربان سایه رهبر فرزانه امان بالای سرمان هست بازم شکرت خداجان
نظری بگذارید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بدون ویرایش از شما
آخرین اخبار
فاش نیوز آگهی می پذیردصندوق همیاریخبرنگار افتخاری فاش نیوز شویدمطب تغذیه و رژیم درمانیانتشارات حدیث قلمبنر بیمه دیسایت جمعیت جانبازان انقلاب اسلامیمتن نهایی مرامنامه و اسانامه جبهه جانبازاناساسنامه انجمن جانبازان نخاعیاسامی راه اندازان جمعیت جانبازانپرسش و پاسخ حقوقی ایثارگرانفرم فراخوان پیوستن به جمعیت جانبازانکارگاه مبنا تقدیم می کند: بالابر کمک حرکتی logo-samandehi