شناسه خبر : 70460
شنبه 11 آبان 1398 , 17:05
اشتراک گذاری در :
عکس روز

با شما هستم خانم ذوالقدر، نماینده مجلس!

ناشناس - سرکارخانم ذوالقدر! در این یکی دو ماه گذشته بیشتر نمایندگان به اصطلاح خانه ملت دایه مهربانتر از مادر شده اند و شعار همیشگی« ما همه مدیون خون شهداء و فداکاری جانبازان هستیم » سر می دهند!

خانم ذوالقدر!

 شما و امثال شما در خانه ملت، نان و نمک مردم را خورده و نمکدان می شکنید! بر روی صندلی هایی لم داده اید که پایه هایش بر روی خون رشیدترین جوانان وطن و دست و پاهای قطع شده جانبازان قرار گرفته است. چطور درطول بیش از3سال گذشته (در مجلس) یادی از حانبازان به میان نیامده؟

الان هم به خاطر جانبازان نیست.

خود بهتر می دانید نزدیک انتخابات است و شوی همیشه گیتان!

سرکارخانم ذوالقدر

شما حتی نیم نگاهی به دلنوشته های جانبازان در طول همین یکی دو ماه آخر مجلس نکرده، که اگر می کردیدحتما مشاهده می کردیدکه قبل از شما دیگر دوستانتان درخانه ملت درباره ایثارگران از شما سبقت گرفته و همچون شما خود را مدیون و مرهون آنان نامیده اند. ازطرفی اگر هم شعارهای همکارانتان را و همچنین جواب دندان شکن جامعه هدف خصوصا جانبازان را مشاهده کرده بودید اینگونه شعار نمی دادید.

ولی بدانید این دفعه مثل انتخابات دفعات گذشته نیست. خانم ذوالقدر، وقتی نماینده رشت که به اصطلاح جانبا زنخاعی می باشد درسال گذشته، همین جانبازنما پشت میکروفن و لنزدوربین ها گفت حقوق نمایندگان کم می باشد و در ادامه افاضاتشان فرمودند که من در دانشگاه می خوابیدم ماهی8میلیون تومان دریافتی داشتم! و با این افضاتش اذعان کرد که استاد دانشگاه و نماینده مردم بودن، همچون جانباز بودنش فرقی برایش نمی کند، حال خود قضاوت کنید کسی که به اصطلاح جانباز می باشد ولی درد همنوع خودش را نمی فهمد، شما و امثال شما که جای خود دارید.

سرکار خانم ذوالقدر:

فکرنکنید مردم نمی فهمند!

همه می دانند و بیش از همه جانبازان می دانندکه شماها که خود را به آب و آتش می زنید که وارد مجلس بشوید، برای به قول نماینده رشت به خاطر چندرغاز حقوق نمایندگی نیست، بلکه به خاطر این است که از رانت استفاده کرده و موافقت اصولی و امتیاز بگیرید.

و با استفاده ازقدرت! آن وقت هست که وزیر مربوطه را با به نمایش درآوردن نامه ای با چندین امضاء و مطرح کردن استیضاحش مجبور می کنید تن به خواسته شما به اصطلاح نمایندگان مردم بدهد چرا که دستشان زیرساتور شماست. این نکته راگفتم که بدانیدکه منِ بی سواد می فهمم آن وقت جوانان و نوجوانان دهه هفتادی و هشتادی و حتی دهه نودی که شماها آنها را بچه می دانید نمی فهمند!؟

به امید روزی که هم دولتیان و هم نمایندگان یک دست و یک صدا با رهبر معظم انقلاب حضرت آقا همراه باشند و آن وقت است که مردم و جامعه هدف خصوصا" جانبازان مشکلاتشان یک به یک حل شده است. به امیدِ آن روز.

* مجروح دفاع مقدس...

کد خبرنگار: 20
تلگرام
اینستاگرام
توییتر
درضمن همین آقایان حق وحقوق خیلی از جانبازان حالت اشتغال درخصوصاماده 38راضایع کردندوبه دلایل واهی وپوچ جانبازان را تکه تکه وازهم جداکردند و اختلاف انداختند.!یقین بدانند که خداجای حق نشسته و ازشون نمی گذرد..نفرین ما همیشه بدرقه راه تمام کسانیکه کوتاهی و ظلم کردندوامیدمان راازماگرفتند.میباشد....
سلام ، حرکات و گفته های اصلاح طلبان در خصوص انتخابات حکایت از استیصال و اطمینان از باخت حتمی در انتخابات است. آنها حاضرند دست به هر کاری بزنند تا بر خلاف احساس تکلیف قدرت را در اختیار داشته باشند اما از معرفت الهی دانستیم مسئولان در حکومت اسلامی بایست در حد پایین ترین فرد اجتماع زندگی کند نه در کاخ و زندگی اشرافی لذا برخی در امتحان الهی قرار دارند و اکنون در موسم انتخابات موقع اعلام نمره کارنامه اعمال است. آنها خودشان به خوبی میدانند که مردم چه نظری نسبت به آنها دارند.
بزودی قیامت نیز همچون ایام انتخابات میرسد تا کارنامه اعمال ابلاغ شود و جایگاه واقعی هر شخص مشخص و آشکار گردد. اگر امروز بتوانند مردم را فریب بدهند اما در قیامت نمی توانند حق تعالی را فریب دهند و نتیجه اعمال همانطور که بوده اعلام میگردد.
فعلا وقت وعده وعید است .
مسولین هم ابر روان شناس اجتماعی ,اقتصادی,.....
جیب مردم هم خالی, درگیر نان آب ,وگرفتار وبیمار ,وبیکار
درود بر ناشناس که حرف دل خانواده های ایثارگران رو تقدیم خانم ذوالقدر نمود
سلام جناب آذری جهرمی وزیرارتباطات دولت بی تدبیر ونامیدپرزیدنت روحانی درمصاحبه ای افاضات فرموده مبلغ12میلیون تومان ازحساب یکی ازبستگانتان برداشت شده وایشون خیلی ناراحتن وشماهم غصه دارشده ایدببین برای مال دنیا آن هم برای مبلغ اندکی که پول توجیبی روزانه فرزندانتان میباشدجناب جهرمی ودیگروزرا ومعاونین ودرراستان پرزیدنت فریدون هیچ میدانیدکه جانبازان خصوصا جانبازان 70%که روزی نیست شاهدپرپرشدنشان نباشیم چراککتان هم نمیگزدکه این جانبازان که در راه دفاع ازمام میهن وناموس ودین وبخاطراینکه شمااختلاسگران بیت والمال برکرسی های لمیده ایدکه پایه هایشان برروی خون رشیدترین جوانان وطن ودست وپاهای بریده شده قرارگرفته جلوس کرده وانگارنه انگارکه بواسطه همین عزیزان تکیه برصندلی ریاست قوه مجریه زده ایدهیچ میدانیدشب را بادردبه روزرسانده وصبح رابارنج به شب رسانده چطوربرایتان غصه دارست که اندک مبلغی البته برای شماازمابهترون مصاحبه کرده وخودرابه آب وآتش میزنیدچطورست برای فرزندان شهداءکه تکیه گاهشان راازدست داده وبرای بچه های جانبازان که دردپدررامیبینندودرغیاب پدراشک میریزندغصه نخورده ودل نمیسوزانیدچطوربرای جانبازان که قصه پرغصه دارندنه تنهاابرازهمدردی نکرده بلکه باشعارهای فریبنده ومعاویه صفتانه اتان مردم عامی را رو در رویمان قرارداده وبازخم وزبانشان که به تاسی ازشعارهای شمادولتیان نمک برزخممان پاشیده وروی اهل کوفه روسفیدکرده اندچطورشرمتان نمی آیدو حیا نمیکنید نمیخواد روی سرتان گذاشته حلواحلوا کنیدفقط به مُرّقانون عمل کنیدقوانینی که به اصطلاح توسط نمایندگان ملت به تصویب رسیده وگناه نمایندگان بیشترازشمادولتیان ست که بجای اینکه دولتیان رامجبور ومکلف وملزم براجرای قوانین کنندبرایتان پسته مغزمیکنندچطورست دلتان بحال جانبازان نمیسوزد در راسشان جانبازان که نه خوداززندگیشان بهره ای جسته نه خانواده هایشان بلکه برعکس بواسطه دشمنی دولتیان ونمایندگان مجبوریم تاکسی میپرسدجانبازی بلافاصله میگوئیم تصادفی هستیم کاش میشددولت ونمایندهای داشتیم که اندکی شرم وحیاداشتندوغم وغصه جانبازان رامیخوردند جناب روحانی جنابان وزرا ومعاونین وجنابان نمایندگان تنها هدیه اتان بغض فروداده است چراکه دستمان بسته است آن هم فقط بخاطربزرگ جانبازانقلاب اسلامی ایران حضرت آیت ا...خامنه ای که همین شماهاتنهایش گذاشته این حتی حرمت حضرت آقامونونگهه نداشته درادامه عرایضم خطاب به شماحضرات امیدوارم درسانحه ای نمیرید بلکه دست وپاهاتوندقطع بشه قطع نخاع بشین ونابینابشین تکلم ازتون گرفته بشه هرچندمیدانیم بلافاصله درکشورهای غربی تحت مداواقرارگرفته ولی وقتی خداوندقادروتوانا امرش باشدازدست کسی کاری ساخته نیست فقط تنها آرزوی قلبی جامعه هدفس که حضرت آقامون امام خامنه ای رهبردلها را همیشه سلامت بداردوطول عمری که پرچم عدالتخواهی رابدست امام زمانمان برساندآمین،جمعی ازجانبازان وآزادگان به ستوه آمده
نظری بگذارید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بدون ویرایش از شما
آخرین اخبار
فاش نیوز آگهی می پذیردصندوق همیاریخبرنگار افتخاری فاش نیوز شویدمطب تغذیه و رژیم درمانیانتشارات حدیث قلمبنر بیمه دیسایت جمعیت جانبازان انقلاب اسلامیمتن نهایی مرامنامه و اسانامه جبهه جانبازاناساسنامه انجمن جانبازان نخاعیاسامی راه اندازان جمعیت جانبازانپرسش و پاسخ حقوقی ایثارگرانفرم فراخوان پیوستن به جمعیت جانبازانکارگاه مبنا تقدیم می کند: بالابر کمک حرکتی logo-samandehi