شناسه خبر : 72312
سه شنبه 15 بهمن 1398 , 09:21
اشتراک گذاری در :
عکس روز

صف قوطی کمپوت!

ﺑﭽﻪ ﻫﺎ در ﺳﻨﮕﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﺏ ﺗﻮﯼ ﻗﻮﻃﯽ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺁﺏ ﺧﻮﺭﺩﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮﺍﻫﺶ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﺷﮏ ﺑﻮﺩ.

فاش نیوز- ﺑﭽﻪ ﻫﺎ در ﺳﻨﮕﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﺏ ﺗﻮﯼ ﻗﻮﻃﯽ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺁﺏ ﺧﻮﺭﺩﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮﺍﻫﺶ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﺷﮏ ﺑﻮﺩ.

  شهید حسین خرازی نقل می کند وﻗﺘﯽ تو جبهه ﻫﺪﺍﯾﺎﯼ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﺩﺭ ﻧﺎﯾﻠﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺎﺯﮐﺮﺩﻡ، ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﯾﮏ ﻗﻮﻃﯽ خالی ﮐﻤﭙﻮﺗﻪ ﮐﻪ ﺩﺍﺧﻠﺶ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺳﺖ که در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ شده ﺑﻮﺩ: "ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺭﺯﻣﻨﺪﻩ ﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻢ، ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﻠﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺭﺯﻣﻨﺪﮔﺎﻥ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎﯼ ﺣﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻔﺮﯼ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﻮﺕ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ".

 ﺑﺎ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺭﻓﺘﻢ ﺍﺯ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺑﻘﺎﻟﯽ ﮐﻤﭙﻮﺕ ﺑﺨﺮﻡ وقتی ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﮐﻤﭙﻮﺕ ﻫﺎ ﺭا ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ دیدم ﻗﯿﻤﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﺍﻥ است. ﺣﺘﯽ ﮐﻤﭙﻮﺕ ﮔﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺘﺶ 25 ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺗﺮ ﺑﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺑﺨﺮﻡ. ﺁﺧﺮ ﭘﻮﻝ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺳﯿﺮﮐﺮﺩﻥ ﺷﮑﻢ خودمان ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﻨﺎﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻗﻮﻃﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻤﭙﻮﺕ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻡ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ آﻥ ﺭﺍ ﺷﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺗﻤﯿﺰ ﺷﺪ.

ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺭﺯﻣﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﻡ و اینکه ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﻨﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻗﻮﻃﯽ ﺁﺏ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺸﻮﻡ ﻭ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﮐﻨﻢ.
ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺗﻮ ﺳﻨﮕﺮﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﺏ ﺗﻮﯼ ﺍﯾﻦ ﻗﻮﻃﯽ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺁﺏ ﺧﻮﺭﺩﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮﺍﻫﺶ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﺷﮏ ﺑﻮﺩ

 

                                                                                *                         *                           *

 بر طبق قانون برنامه ششم توسعه کشور باید به همه رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس به ازای هر ماه حضور در جبهه  درصد جانبازی داده شود و در پرونده آنها اعمال شود تا بیشتر از این شاهد تبعیض در بین ایثارگران نباشیم و بتوانند مانند جانبازان از خدمات رسانی و مزایا بهره مند گردنند.

در شرایط کنونی همه رزمندگان بالای 55 سال سن دارند و در کهولت سن با بیماری دست و پنجه نرم می کنند و همیشه شرمنده و خجالت زده خانواده شان هستند. در حالی که این جوانان و نوجوانان دیروز، برای حضور در خط مقدم به فرمان امامشان لبیک گفتند و در جبهه های حق علیه باطل حاضر و از این مرز و بوم دفاع کردند.

هر چند که فرقی نداشت و همه اعم از اینکه رزمنده، سرباز وظیفه، بسیجی، سپاه و غیره باشد همه با هم درست مثل یک برادر بودند و به وظایف قانونی و تکلیف الهی خود عمل کردند. این موضوع در شرایط سخت اقتصادی کشور همت مسئولان را می طلبد که دولت، مجلس و نمایندگان به وظایف قانونی خود عمل کنند، تا بیش از این رزمندگان عزیز پیش خانواده شرمنده و خجالت زده نباشند.

 بنابراین رزمندگان هشت سال دفاع مقدس منتظر تصویب درصد جانبازی به عنوان حضور در جبهه هستند تا بلکه گره ای از کار گشوده و مشکل این عزیزان برطرف شود.

تلگرام
اینستاگرام
توییتر
بعد از سالها به اصطلاح کار کارشناسی مصوبه های تصویب گردید بنام قانون جامع ایثارگران و جانبازان ،در این مصوبه ها حداقل هایی قطره چکانی در نظر گرفته شد برای محروخین ،جانبازان، ایثارگران ،ازادگان و خانواده معظم شهدا ...
اما با گذشت سالها فقط چند ماده اینهم بصورت نامفهوم اجرا گردید که عده ای برخودار و عده ای دیگر برخودار نگردیدتد ،چرا ؟

چرا ماده (۳۹) برای جانبازان حالت اشتغال وزارت خانه ها و دستگاههای دولتی لازم اجرا نمیشود؟

ماده ۳۹- حقوق و مزاياي حالت اشتغال مستخدمان شهيد، مفقودالاثر، اسرا، آزادگان و جانبازان ازكارافتاده كلي دستگاه ها، اعم از كشوري و لشكري براساس قوانين و مقررات استخدامي نيروهاي مسلح محاسبه مي گردد...

تبصره 1- حقوق و مزاياي اسرا، آزادگان و جانبازان ازكارافتاده كلي توسط دستگاه مربوط و حقوق و مزاياي شهدا و مفقودالاثرها توسط بنياد پرداخت مي گردد....

تبصره 2- حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان ازكارافتاده كلي موضوع مواد (38) و (39) اين قانون در صورت اشتغال در دستگاه هاي موضوع بند «الف» ماده (2) اين قانون قطع مي گردد...
متاسفانه طی سالها پیگیری مستمر ومداوم در خصوص اجرا ماده ۳۹ قانون جامع ایثارگران این ماده از قانون جامع بصورت بلا تکلیف باقی مانده است همانطور که در متن قانون ماده ۳۹ جانبازان حالت اشتغال دستگاه های دولتی مشاهده میشود جانبازان مشمول قانون باید 
از حقوق و مزاياي حالت اشتغال مستخدمان شهيد، مفقودالاثر، اسرا، آزادگان و جانبازان ازكارافتاده كلي دستگاه ها، اعم از كشوري و لشكري براساس قوانين و مقررات استخدامي نيروهاي مسلح محاسبه ،بهرمند و برخودار گردند.

چند سال وقت برای لازم الاجرا شدن ماده ۳۹ نیاز میباشد ؟
چه کسانی کار شکنی میکنند ؟
چرا باید اکثر قوانین قانون جامع راکد و بی مصرف باقی بماند؟
سلام یاد قوطی کمپوت یاد خاطره از دفاع مقدس در من زنده شد آنهم ارپچی زن بودم وقتی عراقیها پاتک میزدن بچه‌ها می‌گفتند چندتا آرپی‌جی جوابشون نمیدی ولی من
میگفت نمیزدم باشه برای شب عملیات ما لیوان برای آب خوردن نداریم هیفه سهمیه هفتگی مهمات جمع آوری نکنیم عراقیها هم از ترسشون شلیک میکنن
نظری بگذارید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بدون ویرایش از شما
آخرین اخبار
فاش نیوز آگهی می پذیردصندوق همیاریخبرنگار افتخاری فاش نیوز شویدمطب تغذیه و رژیم درمانیانتشارات حدیث قلمبنر بیمه دیسایت جمعیت جانبازان انقلاب اسلامیمتن نهایی مرامنامه و اسانامه جبهه جانبازاناساسنامه انجمن جانبازان نخاعیاسامی راه اندازان جمعیت جانبازانپرسش و پاسخ حقوقی ایثارگرانفرم فراخوان پیوستن به جمعیت جانبازانکارگاه مبنا تقدیم می کند: بالابر کمک حرکتی logo-samandehi