شناسه خبر : 72434
دوشنبه 28 بهمن 1398 , 13:00
اشتراک گذاری در :
عکس روز

زندگی وقف عمل و نامیرایی

در هر نسلی دو سه نفری تعدادی از افراد هستند که فدای دیگران می شوند و باید در عین تحمل دردهای شدید، چیزی را کشف کنند ...

فاش نیوز - تقدیم به ارواح آسمانی شهیدان سرافراز، حاج قاسم سلیمانی و حاج حسین براتعلی به مناسبت چهلمین روز حضور در بزم قدسیِ رفیق اعلی؛

الف: منبع علیه منبع

بررسی تحلیلی مهمترین رویدادهایی که در زمانه حاضر در حال شکل دادن به جوامع بشری و رقم زدن سرنوشت آدمی  هستند، امکان فهم عقلانی تحولات اثر گذار برجنبه های  گوناگون زندگی روزمره را فراهم می کند. دو تحول تکنولوژی اطلاعات، و بازگشت به دیدگا ه های معنوی و دینی از این جمله اند... از این منظر لحظه ای از تاریخ علتی معین مهر خویش را بر ملتی زد و نشان خود را در رفتار یک اجتماع باقی گذاشت. با اختراع سرویس موسوم به شرکت محاسبه از راه دور  در آمریکا که با ویژگی های خاص به سادگی "منبع" نامیده می شود... دسترسی فوری به حجم وسیع داده ... فراهم شد.  چنان که مشهود است این منبع امروزه رشدی به  توان مجهول یافته  و بر تمام شئون  سیاسی ، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی سیطره دارد. مهمترین تحول اجتماعی در جامعه ایران سرنگونی حکو متِ طاغو ت و برچیده شدن بساط تاج و تخت سلطنتی و برقراری نظامی مبتنی بر منابع معنوی و دینی است،  یکی از مراحل اساسیِ سیر اندیشه در اسلام،  قرار گرفتن سیاست و امر سیاسی  ذیل احکام است،  نظام سیاسی  وسیلۀ اجرای احکام و تابعی از حفظ مصالح خمسه است... یعنی حفظ دین،  جان،  مال، عقل و نسل مردم . با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، حوادث جهان به این سو رفت که ، دین مؤلفۀ مهمی به شمار  آید.

ب: گلباران

بنا بر جامعه شناسی شناخت، فرهنگ ما را به زندگی عاطفی مان مجهز می‌کند. نادیده گرفتن این رزمگاهِ دیر پای ایدئولوژیک امکان پذیر نیست. همین عنصر نمادین دلیل زنده ماندن سنت های کهن در زندگی امروز است. مهم‌ترین تجلیِ تجهیزِ عاطفی، به صورتی نمادین و بخشی از ذات امر قدسی، در رویکرد به جریان شهادت امام حسین (ع) تجلی یافته است. چنانکه کاستلز جامعه شناس اسپانیایی در کتاب عصر اطلاعات نگاشته در فرهنگ شیعی "شهادت" یعنی تقلید از [استراتژیِ اقدامِ] امام حسین [ع] در 681 م، در واقع هسته اصلی خلوص دینی است. در این چارچوب "فرهنگی -  دینی  - سیاسی" هویت اسلامی بر مبنای ساختار شکنی دو گانه ای بر ساخته می شود که یکی مربوط به کنشگران اجتماعی  و دیگری به نهاد های جامعه است:

در تأملی تئوریک، معنا و مفهوم قدرت مجبور کردن حریف به در پیش گرفتن رفتار موافق است، در مقطعی از تاریخ که با "استراتژی و اقدامِ" امام حسین (ع) متبرک شد،  قدرت شکست سختی خورد،  زیرا نتوانست رفتار امام حسین (ع) را در جهتی که علاقه مند بود تغییر دهد،  در این صورت گلباران،  جای سنگباران را می‌گرفت،  قدرت وقتی شکست خورد،  دست به حذف فیزیکی زد.

شهادت حضرت [امام] حسین (ع) پیشینه سیاسی تحول بعدی الهیات تشیع را بوجود آورد. این جریان در عرف سیاسی - اعتقادی شیعه با مفهوم پیروزی خون بر شمشیر شناخته می‌شود ... همین نشانۀ مقدماتی و هسته اصلی خلوص دینی مبنای مقاومت ملتی بزرگ قرار گرفت.

تشیع پیروان خود را به نوعی بی قراریِ مدام مسلح می‌کند و در ایشان شور سیاسی دینی می دمد. سر چشمه این تسلیم و اطاعت و محبت و ... تازه شدن آن "عهد"... را باید درجایگاه مفهوم قدرت در مبانی اندیشه  اعتقادی -  سیاسی شیعه،  و مظاهر آن جستجو کرد. چنانکه هانا آرنت در کتاب وضع بشر نگاشته انسان با قابلیتش برای کردار نامیرا، و توانایی برای به جا نهادن ردّ trace و نشان های محو نشدنی ، به رغم میرندگی فردی قسمی نامیرندگی به کف می آورد که خاص خودش است و ثابت می کند که طبیعتی الهی دارد.

نتیجه گیری

 چنان که کی یر کیگار، فیلسوف قرن نوزدهمی دانمارکی خاطر نشان کرده "در هر نسلی دو سه نفری[تعدادی از افراد] هستند که فدای دیگران می شوند و باید در عین تحمل دردهای شدید، چیزی را کشف کنند ... حاج قاسم سلیمانی و حاج حسین براتعلی و مجموعه ای از جانبازان شهید قطع نخاعی از گردن ، از جمله علی بیگدلی، تمدن، برزه، دخانچی، عبدالمناف، استارکی،  قهرمان خالصی، کریم نبوی، بهلولی، کولیوند، هاشم نوروزی ...   نیروهایی بودند  که به تعبیر هانا آرنت نام و آوازۀ  نامیرا را برچیزهای میرا ترجیح دادند و با تجربۀ درد جسمانی  عظیم که در عین حال شخصی ترین و خصوصی ترینِ همۀ احساس ها یا تجربه ها  است و نمی توان آن را به شکلی در آورد که مناسب نمود عمومی باشد، حیات  احکام و مصالح خمسه را در عصر  پرتلاطم و بحران الکترونیک، تضمین کردند. این امر نیاز به تأمل بیشتری دارد:

 برای فهم عمیق تر پدیده های اجتماعی از طریق گردآوری داده ها و رده بندی آنها به صورت الگو های رفتاری  پژوهشگران کیفی  تلاش می کنند میان خود و پدیده رابطه بر قرار کنند ...

 در تاریخ معاصر  بویژه پس از آنکه" شاهنشاه اطمینان یافتند که آمریکا پشتیبانی سیاسی و نظامی خود را از ایران ادمه خواهد داد، دستگاه دولتی امریکا نیز به نوبۀ خود اطمینان یافت که شاهنشاه یک متحد استوار است که تصمیم قاطع به اصلاحات اقتصادی و اجتماعی دارد" احکام و حیات مصالح خمسه " در معرض خطر"  قرار گرفت .

 تنها یکی از هزینه های دفع خطر از  دین،  جان،  مال،  عقل و نسل مردم، تبعید مرجع تقلید و سر آمد پارادایمِ قدرتِ دینی از کشور بود.

هرچند بساط تاج و تخت سلطنتی با آخرین ضربۀ ارادۀ مردم ایران از هم گسست، و تصدی نهاد دولت با صبغۀ دینی و هدف اجرای شریعت، دراختیار  یک ساختار تئوکراتیک، مبتنی بر تلاش های مستمر برای نهادینه کردن یک نوعِ جدید از اجتماعِ سیاسی مذهبی قرار گرفت،  اما خطر و تهدید نیز شکل جدی تری یافت.

درست است که کار بزرگِ سامان سیاسی با یکی از بزرگترین انقلابهای تاریخ بشر عینیت یاقت  اما چنانکه هانتینگتون خاطر نشان کرده کارِ بزرگ، دشمنِ بزرگ را نیز به بار می آورد.

وارد کردن خلاقانۀ اندیشۀ اجتماعیِ شیعی در  ملت [-دولت] قرن بیستم، و  میدانِ بزرگِ معنویت ، ... حبس و تبعید، و حضور دائم یافتنِ [دردجسمانی عظیم] trauma در آنات زندگی برخی از سرآمدان پارادایم قدرت و شارحان اصلی ...  از جمله هزینه های  حفظ و تدوام حیات دین،  جان،  مال،  عقل و نسل مردم است.

سر چشمۀ امروز ... مدیون کسانی  است که جونز با تعبیر"رنجکش خصوصی مصائب عمومی جنگ"  به خداوندان اندیشه معرفی می کند و رنج های بی نام و نشان و از یاد رفتۀ کسانی نیز  که با  اندیشگران و مستعدان همروزگار بودند، ... چه بسیار گل به جهان می آید تا نادیده بشکفد ...  هنوز شلیک گلوله در سراسر جهان شنیده می شود ... هرچند هویت مقاومت به تعبیر کاستلز، به دست کنش گرانی ایجاد می شود که در اوضاع و احوال و در شرایطی قرار دارند که از طرف منطق سلطه بی ارزش دانسته می شوند، اما استدلال اساسی این است که فرهنگ  همواره دو قطب را می آفریند، نه فقط جنایتکار را در یکسو و معترض را در سوی دیگر، بلکه پیشرفت ظاهری از دیدگاه جنایتکار را ، و ایستادن و اندیشیدن معترض را. با اطمینان می توان گفت که آنچه با شهادت نامیرایانی چون جانبازان شهید قطع نخاعی از گردن و حاج قاسم سلیمانی روی داده، از این پس همه جا بذر اندیشۀ ضرورت کمال یابی را خواهد پاشید، و  پژو اک این پیام، در دوران متافیزیک مدرن و نیهلیسم تکنولوژیک، به گوش خواهد رسید.

دکتر سید مهدی حسینی

کد خبرنگار: 20
تلگرام
اینستاگرام
توییتر
سلام وعرض ارادت
بابا دکتر یه جوری بنویس که من کم سواد هم بفهمم . ممنون
سلام ، ضمن عرض تشکر از فاش نیوز عزیز با نظر دوست عزیز موافقم که مطلب فوق الذکر نیاز به توضیح اولیه یا پیشگفتار دارد زیرا مطلب تخصصی و جمعبندی فاقد نتیجه گیری یا ایجاد ارتباط متون و موضوعات مختلف با یکدیگر است بطوریکه به نظر میرسد متن تقطیع و خلاصه شده و قابل فهم نیست.
با اهدا شایسته ترین سلام و احترام خدمت جناب آآقای دکتر ساقی عزیز جهت بازتاب مطلب و دوستان عزیزی که بزرگوارانه نکاتی را به جا و درست یاد آوری نمودند، البته مطلب کمی طولانی تر بود و ممکن است مطالعۀ خلاصه شدۀ آن خواننده علاقه مند را وادار به مرور دوباره و اندکی تأمل بیشتر کند ... به هر حال هر وقت مطلبی نوشته می شه و از رهگذر سایتی وزین چون فاش نیوز به جهان فرستاده میشه و در واقع عمومی میشه همۀ صاحبان اندیشه مختارند که آن را زیر تیغ نقد قرار دهند، نگارنده معتقد است هیچ لطفی بالاتر از نقد بی محابا نسبت به مطلب ،در حق او نخواهد شد نقد هرچه باریک بینانه تر ،بهتر و باید بکوشد از کاری که دیگران [مخصوصا مخاطبین عزیز فاش نیوز که در خیر خواهی همۀ آنها کمترین تردی ندارم] با آن می کنند چیزی بیاموزد ... را ستی نام دوست عزیزمان شهید سرافراز قطع نخاعی از گردن، مجید غلامی از قلم افتاده بود که از روح بلندش پوزش می طلبم... ان شاالله مطلب بعدی را کوتاه تر و با دقت بیشتر ی آماده خواهم کرد...
با سپاس و احترام ، سید مهدی حسینی
نظری بگذارید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بدون ویرایش از شما
آخرین اخبار
فاش نیوز آگهی می پذیردصندوق همیاریخبرنگار افتخاری فاش نیوز شویدمطب تغذیه و رژیم درمانیانتشارات حدیث قلمبنر بیمه دیسایت جمعیت جانبازان انقلاب اسلامیمتن نهایی مرامنامه و اسانامه جبهه جانبازاناساسنامه انجمن جانبازان نخاعیاسامی راه اندازان جمعیت جانبازانپرسش و پاسخ حقوقی ایثارگرانفرم فراخوان پیوستن به جمعیت جانبازانکارگاه مبنا تقدیم می کند: بالابر کمک حرکتی logo-samandehi