شناسه خبر : 73129
دوشنبه 11 فروردين 1399 , 15:00
اشتراک گذاری در :
عکس روز

اگر قانون جامع ایثارگران اصلاح شود

راه حل پیشنهادی، ایجاد سامانه امتیاز برای جامعه ایثارگران در یک سیستم متمرکز و جامع است. سپس هرگاه، قانون و مصوبه ای برای حمایت از ایثارگران نوشته می شود باید به صورت نسبی و بر اساس امتیاز مشخص شده هر فرد در سیستم جامعه ایثارگران نوشته شود.

احمد وحیدی - در حال حاضر، قوانین و مصوبات متعددی در مورد حمایت از ایثارگران در بخش های مختلف وجود دارد، از جمله امتیازات استخدامی، قبولی در آزمون ها، دریافت حقوق، امتیازات بورسیه بدون سقف زمانی، جذب و تبدیل وضعیت به هیأت علمی دانشگاه ها، معافیت و کاهش دوره خدمت سربازی، دریافت تسهیلات در بخش های مختلف مانند مسکن، ازدواج، پرداخت هزینه مداوا و ... .

 با توجه به اینکه مصوبه هر یک از امتیازات فوق، به صورت پراکنده و توسط مجموعه های مختلف پیش نویسی و تصویب شده است دارای نقایص عمده ای می باشند. به عنوان مثال در بند ز ماده 45 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، (این نوشته مربوط به سال 1392 است برای همین در مورد برنامه پنجم صحبت نموده ولی کماکان همین ایرادات در قوانین وجود دارد) برای جذب و تبدیل وضعیت افراد از سایر دستگاه ها به هیأت علمی دانشگاه ها، امتیازات عجیبی به گروهی خاص از ایثارگران اعطا شده که با توجه به ارتباط این ماده به دبیرخانه هیأت اجراییِ جذب اعضای هیات علمی دانشگاه، نکاتی را درباره آن خاطر نشان می شویم. اما ابتدا عین این بند را یک بار مرور می کنیم. (بنده در آن زمان مسئول دبیرخانه جذب هیات علمی دانشگاه کوثر بودم و این نوشته را برای چند نماینده و وزارت علوم ارسال نمودیم.)

متن بند ز ماده 45 :
ز- دانشگاه ها و مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند حداقل 10% اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای 25%، آزادگان بالای 3 سال اسارت و فرزندان بالای 50%، فرزندان شهداء و فرزندان آزادگان با بیش از 3 سال اسارت که دارای مدرک دکترای تخصصی مورد تائید وزارت خانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می باشند حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاه ها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی تامین و از ابتدا آنان را به صورت عضو هیئت علمی رسمی قطعی و با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی مرتبط و تاثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون، استخدام نمایند. مسئولیت اجرای این حکم به طور مستقیم بر عهده وزراء و روسای دستگاه های مذکور است مقامات یاد شده در این خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصمیم می باشند.

حال چند نکته در مورد این قانون را بررسی می کنیم:
1.    همسر جانباز مهمترین و فداکارانه ترین نقش را در برپا نگه داشتن خانواده های جانبازان و اسرا ایفا کرده اند ولی جایگاه او در این ماده قانونی کجاست؟
2.    هر فرد منصفی اعتراف می کند که شرایط اسارت سخت تر از حضور در جبهه است. پس چگونه کسی تا سه سال اسیر نباشد مشمول بند فوق نخواهد بود ولی با شش ماه حضور در جبهه، مشمول بند فوق قرار می گیرد؟
3.    فرض کنید شخصی 5 ماه جبهه رفته و جانباز 20%  شده و برادر شهید نیز بوده است یا به عنوان فرض دیگری، شخصی 5 ماه جبهه رفته و دو سال اسیر شده و برادر شهید نیز بوده است ولی طبق قانون فوق، چنین فردی واجد شرایط بند ز نخواهد بود!
4.    این قانون، تنها برای افراد دارای مدرک دکترای تمام، امتیاز قائل شده و دانشجوی دکترا و متقاضی هیات علمی کارشناسی ارشد هیج امتیازی در اخذ سهمیه بورسیه دانشگاه ها ندارند. ولی گویا اگر داوطلب ایثارگری موفق به اخذ مجوز بورسیه دانشگاه شود در مهلت به پایان رساندن مقطع دکترا هیچ محدودیتی ندارد!
5.    اگر تعداد مشمولین بند فوق، کمتر از 10% جذب دانشگاهی باشد باید همه آنها جذب شوند و به ناچار رقبای آنها در رشته های مربوطه با هر سطح اختلاف علمی حذف شوند و از طرف دیگر اگر تعداد مشمولین بند فوق خیلی بیشتر از 10% باشد در واقع امتیاز خاصی برای آنها قائل نشده ایم!

مسأله دیگری که ممکن است مطرح شود این است که در این ماده و بند قانونی، اعداد 10%  یا 6  (در تعداد ماه جبهه) یا 25 (درصد جانبازی) یا 3 (سال اسارت) و ... چگونه و بر اساس چه ایدئولوژی و تفکر و طبق کدام کار کارشناسی استخراج شده اند؟! آیا می توان برای کسی که 6 ماه در جبهه حضور داشته و شاید در هیچ عملیاتی نیز شرکت نداشته چنین امتیاز پررنگی قائل شد، ولی کسی که به دلیل سن کم، تنها توانسته 5 ماه از اواخر جنگ به جبهه اعزام شود و در چند عملیات شرکت داشته باشد و بیش از دو سال اسیر شده و جراحات اسارت و ترکش در بدن را نیز از جبهه به یادگار دارد هیچ امتیازی قائل نشد؟!

 در حال حاضر کشور ما از ایثارگران حمایت می کند ولی این حمایت چون دارای امتیاز بندی های صحیحی نیست خیلی از افراد جامعه ایثارگران هم از این قوانین، راضی نیستند. از طرف دیگر چون به عده ای امتیازات عجیب (مثل 6ماه حضور در جبهه قانون فوق) قائل شده خیلی از افراد جامعه که رقبای متقاضیان مربوطه قلمداد می شوند به شدت از این قوانین دلگیر می شوند. به عبارت دیگر اگر تعداد متقاضیان مشمول در دانشگاهی کم باشد، سنگینی این قانون تماماً بر دوش افراد نخبه ای قرار می گیرد که در رشته آنها، متقاضی مشمول بند فوق قرار دارد! زیرا طبق قانون، دانشگاه موظف است ظرفیت جذب خود را به مشمولین بند فوق داده و رقبا را تحت هر شرایطی از جمله اختلاف فاحش سطح علمی، حذف نماید.

 پس جایگاه شعار عدالت جامعه اسلامی چگونه معنا پیدا می کند؟ آیا نمی توان با اصلاح قوانین، خشکی و سختی این قوانین را تعدیل نمود به طوری که همگان احساس نمایند طبق شایستگی هایشان در همه جنبه ها مورد ارزیابی قرار می گیرند؟

پیشنهاد قانونی :
راه حل پیشنهادی ما، ایجاد سامانه امتیاز برای جامعه ایثارگران در یک سیستم متمرکز و جامع است. سپس هرگاه، قانون و مصوبه ای برای حمایت از ایثارگران نوشته می شود باید به صورت نسبی و بر اساس امتیاز مشخص شده هر فرد در سیستم جامعه ایثارگران نوشته شود.
در ادامه به یک نمونه کلی از امتیازبندی در سیستم اشاره می کنیم و سپس چند نمونه از نحوه قانون نویسی در حمایت از جامعه ایثارگران را معرفی می نمائیم.

امتیازدهی در سیستم جامع ایثارگران :
دو دسته امتیاز در این سیستم امتیازبندی وجود دارد: امتیاز اصلی و امتیاز واسطه ای. امتیاز اصلی به افراد ایثارگر که مستقیماً در جبهه حضور داشته اند یا فداکاری خاصی در راه ارزش های انقلاب انجام داده اند تعلق می گیرد و امتیاز واسطه ای به نزدیکان ایثارگران اصلی تعلق خواهد گرفت.
 به عنوان نمونه در این سیستم به ازای هر ماه حضور در جبهه، یک امتیاز و برای هر ماه اسارت، یک و نیم امتیاز و برای هر درصد جانبازی، یک ونیم امتیاز برای ایثارگر اصلی قائل شویم و شهید را دارای امتیاز 100 قلمداد نمائیم. (البته هنوز روی این اعداد نیز کار کارشناسی دقیق صورت نگرفته بلکه منظور فعلا کلیت طرح است)
حفظ کردن هر جزء قرآن را نیز می توان نیم امتیاز محاسبه نمود. همچنین هر یک سال حضور فعال واقعی در بسیج نیز نیم امتیاز تعریف شود و ... که این مجموعه، امتیاز ایثارگری اصلی را تشکیل می دهند.
با توجه به امتیاز ایثارگری اصلی، بستگان آن ها ( ایثارگر واسطه ای) با ضرایب زیر از امتیاز واسطه ای برخوردار خواهند شد:
پدر و مادر و فرزندان و همسر دارای فرزند ازدواج مجدد نکرده دارای ضریب 5/0،

برادر و خواهر دارای ضریب 2/0 و اگر بیش از یک برادر ایثارگر باشند امتیاز واسطه ای از برادران بعدی هر یک 40% کمتر می شود.
بنابراین اگر امتیاز ایثارگری فرد ایثارگر اصلی به عنوان مثال برابر 50 باشد فرزندان و همسر و والدین وی دارای امتیاز 25 و برادران و خواهران وی دارای امتیاز 10 به صورت واسطه ای خواهند بود.

البته اگر واقعاً قرار بود این متن، پیش نویس یک قانون باشد فرمول هایی برای آن طراحی می کردیم که میزان فداکاری و دلبستگی یک فرد به نظام و انقلاب را روشن تر نماید، چرا که این توضیح اولیه نیز ایرادات زیادی دارد. مثلاً کسی که در آغاز نوجوانی و با دستکاری شناسنامه، مدتی را در جبهه و در عملیات شرکت کرده متفاوت است با کسی که ممکن است تنها به یک بار از طریق خدمت سربازی مدتی را در پشت جبهه سپری کرده باشد! ولی از آنجا که هدف این نوشته ارائه یک متنِ کامل پیشنهادی نیست و تنها یک راهکار کلی را معرفی می کند بیش از این وارد جزئیات نمی شویم اما آمادگی خود را برای تنظیم دقیق پیش نویس قانون اعلام می نمائیم.

چند نمونه پیش نویسی از قوانین بر مبنای امتیازدهی در سیستم جامع ایثارگران :
حال اگر بخواهیم این امتیازات محاسبه شده را به صورت قانون حمایت از جامعه ایثارگران در جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها لحاظ نمائیم بدین صورت یک قانون تصویب می نمائیم:     
دانشگاه ها موظفند امتیاز ایثارگری هر متقاضی را با ضریب 5/0 به مجموع امتیازات هر متقاضی مصوب آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده اضافه نمایند و براساس اولویت بندی امتیازات، اقدام به جذب هیأت علمی یا اختصاص استفاده از سهمیه بورسیه نمایند.

در حال حاضر، قبولی در آزمون دکترا برای ایثارگران شرایط معقول تری نسبت به جذب اعضای هیأت علمی دارد زیرا کسب 80% امتیاز آخرین فرد قبول شده در همان رشته، تضمین کننده قبولی ایثارگر خواهد بود ولی چون شرایط ایثارگری به عده خاصی از جامعه ایثارگران تعلق می گیرد و برای بقیه ایثارگران هیچ امتیازی قائل نمی شود محل بحث و اشکال است.

به عنوان مثال بعدی در تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و پیمانی دستگاه ها به رسمی قطعی که در قانون برنامه ششم نیز آمده است می گوییم: هر ساله با توجه به امتیاز ایثارگری هر فرد تعدادی (مثلا 3000 نفر) از کارکنان ایثارگر نظام (بدون در نظر گرفتن نحوه جذب، شامل برگزاری آزمون و استفاده از سهمیه سازمان در جذب نیرو) به رسمی-قطعی تبدیل وضعیت شوند که تخصیص کد مستخدمی (در تبدیل وضع از قراردادی یا شرکتی به رسمی قطعی) با مدیریت بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام شود. (به جای بند ذ ماده 87 برنامه پنج ساله ششم توسعه و ماده 21 قانون جامع خدمات ایثارگران)

به عنوان مثال دیگر، برای لحاظ کردن ایثارگری در قبولی ورودی دانشگاه ها چنین مصوب می کنیم : امتیاز ایثارگری هر فرد تقسیم بر پانصد (500)، به علاوه 1، ضریبی است که باید در نمره تراز هر داوطلب ضرب شود و رتبه بندی آزمون، بدون در نظر گرفتن سهمیه خاص برای بعضی از ایثارگران، با نمره تراز بدست آمده پس از اجرای این ضریب، انجام پذیرد. قانون سهمیه بندی فعلی در کنکور سراسری و کارشناسی ارشد حاضر قانون مناسبی نیست چون گاه متقاضی ایثارگر دارای سهمیه، در رشته ای قبول می شود که با متقاضیان آزاد آن رشته از نظر کشش ذهنی، قابل مقایسه نیست که باعث بروز مشکلاتی برای ایثارگر خواهد شد و گاه پیش می آید که به علت استقبال جامعه ایثارگران از یک کد رشته خاص، سهمیه در نظر گرفته شده، سودی برای ایثارگر ایجاد نمی کند!
نتیجه و جمع بندی

نوشتن قانون های صفر و یکی (0 و 1) معمولاً در هیچ کجا از جمله حمایت از ایثارگران، قانون منطقی و درستی نیست. بدین معنا که اگر فردی تا کف A از یک ویژگی، یک ویژگی را داشته باشد فلان امتیاز قانونی را برایش قائل می شویم و کسی که یک مقدار جزئی، کمتر ازA  داشته باشد هیچ امتیازی ندارد! و بهتر است برای هر کس به اندازه مجموع همه ویژگی هایش و به صورت نسبی امتیاز قائل شد. چنین قانون نویسی باعث می شود اولاً بخشی از جامعه ایثارگران که بعضاً استحقاق بیشتری دارند از امتیازات مربوطه حذف نشوند و ثانیاً اهداف شکل گیری یک دستگاه مثل دانشگاه بابت اجرای قانونی مثل بند ز ماده 45 برنامه پنج ساله پنجم، در معرض تهدید قرار نگیرد.

تلگرام
اینستاگرام
توییتر

...
روباه گفت :
ای کلاغ چه آوای خوشی داری .
خروس شروع به خواندن کرد و پنیر از دهانش افتاد .
و روباه پنیر را خورد .
ای کلک ؟!
...
پس روباه واسه کلاغ آوز خوند بعد پنیر از دهان خروس افتاد ای کلک ... دادا مرتضی ...

از اول سره هممون کلاه گذاشتن مشتی روباه که پنیر خور نیست یه عمر باید این شعرو حفظ میکردیم .
الانه نزدیکه یه هفتس خبری از حسن کلید دار و جهان بینی معاونش نیست . گود خالیه داداجان
من کارمند جانباز بازنشته هستم نه از طرف ارکان بازنشته شده تقدیر و نه طرف بنیاد شهید فقط شعار می دهید 22اسفند روز بنیاد شهید مبارک این چه فایده ای دارد مسولین محترم
با سلام
ریشه همه این مشکلات در این است که بنیاد شهید یک وزارتخانه تخصصی نیست بلکه گروهی بصورت هیاتی در انجا مدیریت می کنند که سواد کافی ندارند و همه امتیازات را برای خودشان و مناسب با حال اقلیت نوشته اند
در آنجا عدالت تعطیل است
با احترام به نظر جنابعالی
نگرش ها باید تغییر کنه یعنی این که فرضا الان سازمان بنیاد شد وزارت و باز همین افراد در وزارت هم تصمیم گیر و تصمیم ساز و یا همان منفعل کما فی السابق بودند چه چیزی تغییر می کنه ؟
با سلام
جناب آقای جعفری . در صورت ایجاد وزارت امور ایثارگران، وزیر باید به مجلس پاسخگو باشد. باید گزارش عملکرد داشته باشد . ولی الان به هیچ سازمان نظارتی پاسخ گو نیست !
هر چند وزارتخانه های دیگر هم عالی نیستند، ولی هیچ کدام به میزان بنیاد نا مطلوب نیستند
بنام خدا
قانون جامع خدمات ایثارگران ایرادات فراوانی دارد اما همین قانون نیم بند هم در مرحله اجرا توسط مراجع ذیربط تفسیر به رأی می شود یعنی هر نهادی بسته به منافع و مزاج خویش از آن برداشت می کند
به عنوان مثال در قانون جامع آمده است که جانبازان حالت اشتغال تبصره یک حقوق بگیر از بنیاد شهید (افراد حالت اشتغال ادارات غیر از بنیاد تبصره ۶ محسوب می شوند ) باید پس از ۳۰ سال همانند افراد شاغل در ادارات باز نشسته و پاداش سنوات خدمت به آنها پرداخت گردد .
لیکن دولت و بنیاد شهید که باید منابع مالی اجرای این قانون برای پرداخت پاداش پایان خدمت جانبازان را فراهم کنند
معتقد هستند چون این قانون در سال ۱۳۷۲ تصویب شده است پس سال اجرای آن ۱۴۰۲ است !!؟؟
و متاسفانه در مجلس شورای اسلامی نمایندگان محترم و حتی فراکسیون ایثارگران مجلس اعتقادی به این ایراد بزرگ قانون و عزم و اراده ای جهت اصلاح آن ندارند
و اما اشکال بزرگ این قانون که صراحتا زمان دقیق اجراء را بیان نکرده است بالطبع سوء برداشت و تأخیر در اجرا است
یعنی این که دقیقا ۳۵ سال بعد از پایان جنگ اولین گروه از جانبازان حالت اشتغال موفق به دریافت این پاداش می شوند و مثلا جانبازی که سال ۱۳۵۹ به فیض جانبازی نائل شده پس از ۴۳ سال این پاداش را دریافت می کند !!!
و بسیار متاسف هستم برای افرادی که دانسته و عمدا جهت ملاحظات و منافع سازمانی و شخصی و حفظ مسند و صندلی ریاست گذاری چند روزه دنیای دون با تعلل در اجرای این قانون باعث ظلم بزرگی به جانبازان شده اند و خیلی از این عزیزان متاسفانه قبل ار دریافت پاداش سنوات خدمت دعوت حق را لبیک گفته اند در حالی که می توانستند قبل از مرگ آن را دریافت و زخم هایی از زندگی خویش و خانواده شان را مرهمی بگذارند
و اما بنده اصلی ترین مقصر را بنیاد شهید می دانم در حالی که باید مدافع سرسخت و پیگیر مجد و حامی جامع هدف در اجرای بی نقص و سریع و کامل این مصویه و تمام قوانین حمایتی ایثارگران باشد بسیار منفعل و خنثی است و حتی در تیم حریفان بازی می کند
واقعیت این است که این بنیاد با این مسئولان منفعل در قواره این حرف ها نیست
جایی که در شهر من شاهین شهر اصفهان با ۱۵۰ هزار نفر جمعیت فقط یک داروخانه ( دکتر گلشیری ) با بیمه دی قرار داد دارد ولی همین یک داروخانه هم برای دریافت داروی سرماخوردگی همسرم ۳ بار مراجعه کردم و هر ۳بار به دروغ گفته اند سیستم ما قطع است بعد از ظهر بیا و عصر رفته ام گفته فردا و فردا هم نداداه اند !!!
دیگر چه توقعی از اجرا قوانین کلان که مردان مرد می خواهد را دارم
با عذر خواهی از اطاله کلام از تمام عزیزان
از مجلس جدید می خواهیم به عدم تصویب قانون جامع ایثار گران و نادیده گرفته شدن حقوق جانبازان زیر 25 درصد که فقط 5 درصد کم دارند و از تمام حقوق محروم شدند ورود کند و کمیته ایثار گران را از افراد خود خواه و فقط طرفدار خود و شریکان خود پاک کند و به تغییر متن بذنامه ششم کشور که ظلم بزرگی را در حق ما کرد ورود کنند .
سلام ایکاش نگارنده محترم به مشکل اصلی در ارائه خدمات به ایثارگران توجه میکرد که خود زمینه ساز تکیه به اعداد وارقام غیرکارشناسی شد. قبلا خواندم که به سگهای نظامی صدمه دیده در جنگ خدمات پرستاری و درجه نظامی میدهند در بلاد کفر امریکا.اینجا انقدر سازمان گسترده شد که نگهداری واستهلاک ساختمان ها و نظام پرداختها برای کارکنان که اکثرا غیرضروری والبته خانوادگی شد بسیجی های بعد از جنگ و جنگ ندیده های غزوه تبوک الان پرچمدار حفظ شعائر شدند و شنیدم راوی راهیان نور . پس گام اول تعریف هوشمند خدمات در قالب کارت و حذف واحدهای غیرضروری. اطاله ندهم معاونت درمان در این ایام هم نتونستند به داد شیمیایی ها و مصدومان حرکتی برسند تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل. انالیز بودجه بنیاد گویای خیلی حرفهاست. نمونه فعال و موثر این روش بنیاد بیماریهای خاص هست که هم جواب داد و هم خیلی مفید بوده و ابدا استهلاک ندارد . تکیه به شعار حفظ شعائر هم لطمه به حقیقت شعائر زد و هم لطمه به جامعه هدف
ای با با وقتی بودجه نیست سر چی حرف میزنید اگه هم بودجه بدن همون بالا تقسیم میشه میره امتیاز کیلو چنده مثل اینکه یا ایثار گر نیستی یا تو این مملکت زندگی نمی کنی .
سلام،اگر اصلاح میشود برای،جانبازان زیر ۲۵درصد ارتش،هم فکری بکنید
ما با بیماری حاد ریوی لنگ یک ماسک هستم

...
بازار تهران و لباس ارتشی فروشان حسن آباد نزدیک خیابان ولی عصر ( عج ) : ماسک فراوان دارند ؟!
از کجا آورده اند :
چیکار داری فقط بخر .
اصلاً هر چی بخواهی هست فقط پول می خواهد .
...


...
با سلام ضمن ادب و احترام متأسفانه در تجزیه و تحلیل مطلب فوق مطلب مهمی مغفول واقع گردید. با تشکر از نویسنده مطلب خواهشمندیم اگر دسترسی به مجلس شورای اسلامی اداره کل تنقیح قوانین و یا شورای محترم نگهبان دارید مشکل و پیشنهاد را مطرح فرمایید اجرکم. عندالله
و امّا مشکل تعدادی از ایثارگران بر اساس قانون فوق الأشاره در متن فوق:
مثال: جانبازی %40 دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و از طریق پورتال وزارت علوم با گذراندن فرآیند قانونی جذب، عضو هیئت علمی (پیمانی ) گردید. اکنون مدت بیش از 7 سال سابقه عضویت هیئت علمی پیمانی دارد. تقاضای تبدیل وضعیت به رسمس آزمایشی نمود، متأسفانه به ایشان اعلام نمودند هیچ نقص پرونده و مشکلی ندارید ولی باید مدرک دکترا داشته یاشید تا تبدیل وضعیت دهید. در صورتی که یقیناً شما مطلعید چنین تکلیفی قانون برای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی مشخص ننموده است. و این باعث می گردد تا رؤسای بعضی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی- غیر دولتی با تفکر لیبرال دموکرات خود، جانباز و یا رزمنده ایثارگر را در حالت پیمانی نگهدارند و مانع تبدیل وضعیت این عزیزان شوند.
شورای محترم نگبان استفساریه ماده 87 را در اواخر سال جاری به رییس مجلس پاسخ داده این استفساریه شامل همه کارکنان دولت که تبدیل وضعیت نشده اند می شود. حال سئوال این است:
جانبازی که رزمنده بالای دو سال داوطلب بسیجی جبهه دارد و جانباز 405 هم می باشد و ارزیابی دوران عضو هیئت علمی پیمانی در مورد کلاس هایش در سطح بسیار خوب و عالی است، واقعاً انصاف است در حالت پیمانی بماند؟
باور کنید مشکل مشکل شخصی نیست بیش از 30 نفر فقط در یک استان با خبرم این مشکل را دارند.
نه کمیسیون ماده 16و نه مراجع قانونی دیگر هیچ پاسخی به شکواییه و درخواست هایشان ندادند. فقط چسبیدند به مدرک دکترا داشتن.
به قول معروف این قانون این گونه تعبیر می شود:
از کرامات شیخ ما چه عجب گره را باز کرد و گفت یه وجب
اگر قرار بود جانباز از ابتدا دکترا داشت که دیگر از همان اول با در نظر گرفتن سایر رعایت قانون قطعی رسمی می شد دیگر نیاز به منت گذاشتن نبود.
لطفا شما لااقل کاری کنید تا در آخرت ثوابش را از حضرت حق بگیرید. با تشکر و احترام مجدد
باسلام دوستان عزیز بزرگوارم رزمندگان دوران انقلاب ودفاع مقدس تا زمانی که قانون جامع نبود به گروهی میرسیدن حال قانونی شده باز تفسیر فامیلی دوستی رابطی انجام میشه میگی نه اختلاس.وام رابطی بازی خوردن بیت المال دیگه پول برای شماها نیست کرونا هم آمده هم ازاین لهاظ خیر واز مشکلات پزشکی براشون شر ایجاد کرده دعا کنید خداوند مشکلات حل کنه از بنیاد شهید دیگه !؟نخواهید
با سلام
پاداش بازنشستگی از سال 72 نیست بلکه از تاریخ برقراری حالت اشتغال هست متاسفانه
با سلام
چرا جانبازانی که به جبهه اعزام شدن ولی پشت خط مجروح شدن را شامل ماده 38 نمیکنن
ضمن موافقت با مطلب فوق که گامی درجهت عادلانه کردن خدمات به ایثارگران است متاسفانه درهمین وضعیت فعلی نیز ایثارگران غیرشاغل دولتی نابرخوردارترین قشر ایثارگرانند.
سلام سازمان برنامه بودجه برای کارمندان افزایش ۵۰ درصد حقوق را در اسفندماه واریز کردند متاسفانه جانبازان فراموش شدند چرا مدیران فاش نیوز پیگیر نبودند چرا فاش نیوز مطلبی ننوشته ..ما توقع داشتیم یک نامه ای جهت دفاع به نوبخت مینوشتید،،،تو را خدا پیگیر باشید
باسلام : درکمیسیون پزشکی جانبازان اصلاً توچه به جراحنت که جانبازان دارند توجه نمی کند وسرسری ازان می گذارند وکسی هم پاسخ گونیست فقط ازخدا می خواهم هرکسی که ظلم به این جانبازان میکند ریشه کن بفرما
چرا کمیسیون احراز شهادت کم کاری میکنن نسبت به خانواده شهدا مردم خون دادن تا اینا اینجوری بشه
سلام در زمان دفاع مقدس جفای زیادی به کسانی که دوره خدمت سربازی خود را در ارتش انجام داده ا ند شده است مثال اول اینکه گناه ما چه بوده که به ارتش اعزام شدیم ما خود قادر به انتخاب نبودیم وفرق زیادی هست بین کسی که در سپاه خدمت کرده با کسی که در ارتش خدمت کرده خدمت کرده های سپاه سالهاست که از امتیاز ایثارگران استفاده می کنند ولی ارتشی ها هرگز و دوم اینکه ما که 28 ماه خدمت کرده ایم چرا 4 ماه اضافه را داوطلب حساب نمی کنند مسعو لین ارتش کوتاهی می کنند بنده خود این موضوع را با سر لشگر صفوی در حرم کریمه اهل بیت در میان گزاشتم و ایشان فرمودنند این ها مشکلاتی بوده که گذشته است ایا واقعا جواب قانع کننده است
سلام امتیاز بندی که 7سال پیش قرار بود صورت بگیره ایثارگران عزیز هنوز تازه امتیاز به 25 تا 49 درصد رسیده به صبر ادامه بدید برای برنامه هفتم توسعه برادران مسوول در سازمانها ی مردم نهاد ایثارگری و مکاتبه با نمایندگان و بنیاد به امید خدا درست بشه چون بندهای اصلی همین قانون اجرا نشده و بهانه به ..... ندهید ممنون
اصلن همسران جانبازان بویژه ارتش نادیده فرض می‌شوند البته باید گفت برخی جانبازان مث همسر من برا درصد اقدامی نمیکنن وگرنه شاید سی درصد هم شاملشون بشه ولی منطقشون اینه که برا رضای خدا رفتن.پس حداقل یه فکری بحال همسر و فرزندانش بکنید
با سلام
بنده جانباز ۱۰درصد و دارای ۱۷ ماه حضور در خط مقدم و دارای کارت ایثارگری و مدرک دیپلم هم هستم در سال ۹۸ بازنشسته شدم آیا میتونم درخواست اعاده به کار بدم و تا ۳۵ سال خدمت کنم
نظری بگذارید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بدون ویرایش از شما
آخرین اخبار
فاش نیوز آگهی می پذیردصندوق همیاریخبرنگار افتخاری فاش نیوز شویدمطب تغذیه و رژیم درمانیانتشارات حدیث قلمبنر بیمه دیسایت جمعیت جانبازان انقلاب اسلامیمتن نهایی مرامنامه و اسانامه جبهه جانبازاناساسنامه انجمن جانبازان نخاعیاسامی راه اندازان جمعیت جانبازانپرسش و پاسخ حقوقی ایثارگرانفرم فراخوان پیوستن به جمعیت جانبازانکارگاه مبنا تقدیم می کند: بالابر کمک حرکتی logo-samandehi