شناسه خبر : 75052
شنبه 03 خرداد 1399 , 15:00
اشتراک گذاری در :
عکس روز

رئیس جمهور هنوز وقت نکرده!

جواد بیناییان - بنده از نمایندگان محترم خواهش می کنم مجلس جای نرمش نیست. جای این است که تصویب طراح و لوایحی که از طرف وزیران به رئیس جمهور پیشنهاد شود و رئیس جمهور هم جهت قانونی و لازم الاجرا شدن لایحه و طرح به مجلس ارائه مجلسیان هم پس از گفت وگو تحقیق و تفحص و بررسی کارشناسی تبدیل به قانون نموده و پس از تصویب و بررسی توسط شورای نگهبان به مجلس عودت و مجلس هم به صورت یک قانونی مدون به رئیس جمهور جهت اجرا ابلاغ می نمایند.

پس نتیجه می گیرم که دولت در اجرای قانون تعلل می نماید و خدا خیر بدهد این رسانه ها و مطبوعات فضاهای مجازی که مثل شیرینی آب می اندازند تو دهن کسانی که به یک نحوی ذینفع آن قانون یا لایحه می باشند. وقتی وارد عمل که می شوید و به مرکز اجرای آن قانون می روید، می گویند مجلس خیلی چیزها را تصویب کرده ولی لای درب کاخ ریاست جمهوری این لوایح و قوانین گیر نموده یا مستخدم آن کاخ داره گرد و خاک شیشه ها را با کاغذ این لوایح و قانون می گیرید.

یعنی هنوز رئیس جمهور قوانین سال های گذشته و ماضی را به صاحب کارش نرسانده! آن وقت می‌آیند تو سیمای تلویزیون دروغ هایی می تراشند که اگر این دروغ ها از نظر اوزان قابل سنجش باشد هیچ هواپیمای غول پیکر، هیچ کشتی قاره پیمایی، هیچ قطار سریع السیری نمی تواند این دروغ را حمل نماید.

آقای رئیس جمهور چرا شهریه دانشگاه آزاد برای فرزندان ایثارگر بالای 10 درصد جانبازی و مدت 24 ماه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی و شرکت در سه عملیات کربلای 4و 5 و بیت المقدس دو را ارجاع نمی دهین که ماده تبصره کسر 30 درصد شهریه دانشگاه را برای دخترم منظور نمایند؟

 رئیس دفتر امور ایثارگران و جانبازان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال می گوید از این خبرها زیاد تو سایت فضای مجازی دهان پر کنی وجود دارد ولی جناب ریاست جمهوری هنوز عشقش نکشیده که این قانون را به صورت لازم الاجرا به نهادی مربوطه نماید. هر وقت آقای دکتر حسن روحانی ابلاغ می فرمایند.

جناب نماینده مجلس نمی توانید نروید مجلس وقتی می بینید کل به اندازه تهران لوایح و قوانین تصویب شده جهت ابلاغ برای ریاست جمهور فرستادین و آقای حسن آقا ابلاغ نکردند. خودتان وارد عمل شوید مسخره نمودید خودتان ملت و مردم همه را.

افسوس که این مزرعه را آب گرفته است

دهقان مصیبت زده را خواب گرفته است 

تلگرام
اینستاگرام
توییتر
سلام برادرعزیز خیلی سخنها دارم ولی اینقدر سختها رو گفته ام وگفته اندکه دیکرقًبحش ریخته است فقط به همین جمله بسنده کنم که دولتنامردان ومجلس نشینان بی کفایت وبی لیاقت این سخنها را بارها وباره شنیده اندودیده اند دولتتامر ان حتی دولتنامردهم نیستندکه اگربودند نه به سخنان همچون حقیربلکه به فرمایشات گهربارمعمارکبیرانقلاب اسلام امام خمینی(ره)که باره فرمودند خانواده شهداءچشم وچراغ دولت وملتندکه متاسفانه انگشت درچشم وچراغ ...میکنندوتازه لذت هم میبرند مگرامام(ره)نفرمود مگذاریدپیشکسوتان خون وشهادت درپیچ وخم روزن مرّه زندگی خودبه فراموشی سپرده شوندکه الحق والنصاف دولت بنفش فراموشمان نکردوبلکه آشکارا دشمنی کرده مگرامام نفرمودنددلبسته بدنیانشویدکه دلبستگی بدنیا سرآمدهرلغزش وگناهیست وچه خوب دولتیان ومجلسیان برسرغنائم حتی پته هم رو روی آب آورده مگرامام نفرمود مگذاریداین انقلاب که بابتش خونها ریخته شده دست وپاها جامانده بدست نااهلان ونامحرمان نیفتدخوب ظاهرا همه محرمندالاّجامعه هدف ودر راس جانبازان نااهلندونامحرمندوپرزیدنت روحانی و اعوانش اهل ومحرمند،مهمتراینکه مگربارها وبارها رهبری معظم انقلاب بزرگ جانباز درسخنرانیهای متعدد وجلسات خصوصیتان نفرمودندهمه ازجنگ فارغ شدند الاّ جانبازان ودر ادامه فرمایش حضرت آقا عرضه داشته که بیش ازجانبازان این همسر وفرزندان جانبازان هستندکه هرروز در حال جنگندفقط با این کارهایتان وبااین بریزوبپاش هایتان ازجیب ملت لعن ونفرین مردم خصوصا جانبازان را ذخیره آخرت خودکرده البته فکرنکنیدفقط به آخرت سپرده بلکه پس ازپایان دولت بی تدبیرتان دولت بی ...یکی به یکیتان به پای میزمحاکمه کشیده خواهیدشد درادامه عرایضم خطابم به مجلس یازدهم که جناب قالیباف برمسندریاستش تکیه زده وهمه نمایندگان حال که برصندلی های سبز ونرم بهارستان تکیه زده اید یادتان نرود شایدفکرکنیدحافظه مردم به قول امروزی ها به یک مگابایت هم نمیرسدخیرازین خبرا نیست حافظه مردم به میلیونها گیگابایت وبی نهایت میرسد خودتان را گم نکنیدکه همچون جناب فریدون درب رو براتون بازمیکنند صندلی هایتان را برایتان عقب وجلومیکشندافسران سرچهارراهها چراغها رو برایتان سبزمیکنند واحترام نظامی میذارنداینرابدانید ازته دل آرزوی مرگتان را میکنندوفحش نثارتان اگرمیخواهیدازاینها درامان بمانید لطفا راه منش ومرام وآقایی حضرت آقا را پیشه کنیدوساده زیست اونوقت ست که در دلها جای خواهیدگرفت ،بهرام که یک عمرهمه گور میگرفت دیدیدکه عاقبت گوربهرام گرفت وبازهم ازباب مرگ بدانید مرگ شماها نسبت به عوام مرگی فجیع خواهدبودتاکیداگردنباله رو پرزیدنتتون باشین و...سیدعلی
نظری بگذارید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بدون ویرایش از شما
آخرین اخبار
فاش نیوز آگهی می پذیردصندوق همیاریخبرنگار افتخاری فاش نیوز شویدمطب تغذیه و رژیم درمانیانتشارات حدیث قلمبنر بیمه دیسایت جمعیت جانبازان انقلاب اسلامیمتن نهایی مرامنامه و اسانامه جبهه جانبازاناساسنامه انجمن جانبازان نخاعیاسامی راه اندازان جمعیت جانبازانپرسش و پاسخ حقوقی ایثارگرانفرم فراخوان پیوستن به جمعیت جانبازانکارگاه مبنا تقدیم می کند: بالابر کمک حرکتی logo-samandehi