شناسه خبر : 76004
دوشنبه 09 تير 1399 , 11:30
اشتراک گذاری در :
عکس روز

استنکاف تامین اجتماعی از محاسبه آخرین حقوق برای بازنشستگی جانبازان

با آنکه دیوان عدالت ادارای حکم به پرداخت آخرین حقوق پرداختی را نسبت به جانبازان نموده و احکام قبلی یعنی میانگین پرداختی دو سال آخر را باطل کرده است...

فاش نیوز - سازمان تامین اجتماعی از اجرای قانون محاسبه آخرین حقوق جانبازان به جای ابطال میانگین پرداختی دو سال آخر بازنشستگی استنکاف می کند.

به گزارش خبرنگار فاش نیوز، با آنکه دیوان عدالت ادارای حکم به پرداخت آخرین حقوق پرداختی را نسبت به جانبازان نموده و احکام قبلی یعنی میانگین پرداختی دو سال آخر را باطل کرده است اما با این وجود سازمان تامین اجتماعی از اجرای حکم قانون استنکاف می کند.
بر اساس این گزارش، در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص آمده است: بـا توجه بـه اینکه اولاً: بـه موجب مـاده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ومعلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1؍9؍1367 در تعیین حقوق بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار و معلولین عادی کلیه وزارتخانه ها، شرکتها، موسسات دولتی، شهرداریها، بانکها، موسسات و شرکتها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی ایران، آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می گیرد و به موجب تبصره 5 اصلاحی قانون مذکور مصوب 21؍2؍1383 جانبازان و آزادگان کارگر مشمول قانون کار و تامین اجتماعی با لحاظ تبصره (2) ماده (2) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13؍12؍1368 مشمول این قانون قرار گرفته اند.

ثانیاً: به موجب تبصره 1 ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 10؍2؍1385 هیأت وزیران، جانبازان، معلولین، شاغلین مشاغل سخت و زیان آور و آزادگان تابع قانون کار و قانون تامین اجتماعی بخشهای غیردولتی مشمول قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نیز مشمول مقررات قانونی مذکور قرار گرفته اند و در ماده 2 آیین نامه مقرر شده ملاک محاسبه آخرین حقوق این افراد ( اعم از شاغلین در دستگاههای موضوع ماده 1 یا تبصره 1 آن) در صورتی که دارای احکام استخدام رسمی، ثابت یا دارای عناوین مشابه باشند، مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی است و در خصوص آن دسته از افراد موصوف که در بخش غیردولتی (مشمول تبصره 1 ماده 1 ) شاغل هستند، مطابق قانون تامین اجتماعی و تغییرات بعدی عمـل خـواهد شد.

 لذا بـه موجب مقررات قانونی ذکر شده، صرفاً مبنای محاسبه آخرین حقوق مشمولین ماده واحده مذکور که تابع قانون کار و تامین اجتماعی بوده و فاقد حکم استخدامی هستند باید به موجب قانون تامین اجتماعی قابل به عمل آید.

بنابراین جزء ب بند 1 بخشنامه 2؍45 سازمان تامین اجتماعی که میزان مستمری بازنشستگی مشمولین شاغل در بخش غیردولتی (موضوع مقررات قانونی ذکر شده) و همچنین مشمولین قانون کار دستگاه ها و شرکتهای دولتی را به جای آخرین حقوق، تابع تبصره ماده 77 قانون تامین اجتماعی و متوسط مزد یا حقوق ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه قرار داده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری

تلگرام
اینستاگرام
توییتر
با کمال تاسف نیز با جانبازان برخی از نهادها در سال گذشته باز نشسته شدند چنین رفتاری را کردند و بیمه از پرداخت آخرین حقوق مندرج در حکم کار گزینی اجتناب نمودو میانگین دو سال آخر را به عنوان حقوق قرار داد. اما ظاهرا بنیاد جانبازان نسبت به حقوق بازنشستگی کارمندان جانباز خود توانسته است با مذاکرات اخرین حقوق را مبنای عمل قرار دهد. لذا جانبازان باید با کمک تشکیلات و انجمن های جانبازان از مجلس محترم که و هیئت محترم دولت بخواهند که حکم دیوان عدالت اداری را اجرایی بنماید.
لطفا جناب آقای نوروزی از شما و فراکسیون ایثارگران به مشکل پرداخت حقوق بازنشستگی جانبازان معلولین که بیمه تامین اجتماعی ملاک پرداخت حقوق را میانگین دو سال آخر قرار داده نه آخرین حقوق را رسید گی کنید مگر ما چه گناهی کردیم که در نهادهای غیر دولتی کار میکنیم در حالی که برای شرکت‌های دولتی آخرین حقوق را ملاک پر اخت حقوق بازنشستگی قرار داده سنین باز نشستگی همراه با کهن سالی تهیه جهیزیه دختر عروسی پسر و هزاران درد بی درمان دیگر چه باید کرد حتی خودبرخی نهادها غیر دولتی به بهانه نداشتن ردیف بودجه دولتی به دوستان شاغل در استان ق. م ا از پرداخت پنجاه درصد که حتی آموزش و پرورش هم که نیروهای بی شماری دارد و پرداخت می کند اجتناب می کند. ما شدیم چوب دو سر طلاا
نظری بگذارید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بدون ویرایش از شما
آخرین اخبار
فاش نیوز آگهی می پذیردصندوق همیاریخبرنگار افتخاری فاش نیوز شویدمطب تغذیه و رژیم درمانیانتشارات حدیث قلمبنر بیمه دیسایت جمعیت جانبازان انقلاب اسلامیمتن نهایی مرامنامه و اسانامه جبهه جانبازاناساسنامه انجمن جانبازان نخاعیاسامی راه اندازان جمعیت جانبازانپرسش و پاسخ حقوقی ایثارگرانفرم فراخوان پیوستن به جمعیت جانبازانکارگاه مبنا تقدیم می کند: بالابر کمک حرکتی logo-samandehi