شناسه خبر : 76725
شنبه 11 مرداد 1399 , 13:15
اشتراک گذاری در :
عکس روز

اولویت های فراکسیون ایثارگران مجلس یازدهم

دستگاه‌های‌ اجرایی‌ موضوع ماده‌ی ۲ قانون جامع خدمات رسانی‌ به ایثارگران مکلفند همسر و فرزندان شهدا، خواهر و برادر شهید، جانبازان، آزادگان، همسر و فرزندان آزادگان بالای‌یک سال اسارت، همسر و فرزندان جانبازان ۲۵ درصد به بالا، فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه و فرزندان آنان را که به‌صورت شرکتی، قراردادی، پیمانی‌ به‌صورت بدون آزمون و خارج از سهمیه‌های‌ استخدامی‌ جذب...

فاش نیوز - بسم الله الرحمن الرحیم؛ اعضای‌ هیات رئیسه‌ی‌ فراکسیون ایثارگران مجلس یازدهم انتخاب و آقای‌ احمد امیرآبادی‌ فراهانی‌ به‌ عنوان رئیس، و آقایان محمدصالح جوکار و سیدجواد حسینی‌کیا، نمایندگان مردم یزد و سنقر به‌عنوان نواب اول و دوم، سیدکاظم موسوی، نماینده‌ی‌ مردم اردبیل به‌عنوان سخنگو و اقبال شاکری‌ و علی‌اکبر بسطامی، نمایندگان مردم تهران و ایلام به‌عنوان دبیران این فراکسیون انتخاب شدند.

اعضای‌هیئت رئیسه‌ی‌ فراکسیون وظائف بسیار سنگینی‌ را برای‌ ادای‌ دین در قبال فداکاری‌ها و ازخودگذشتگی‌های‌ شهدا، رزمندگان، جانبازان و آزادگان برعهده دارند. تجربه‌ی‌ مجلس دهم در حوزه‌ی‌ ایثارگران نشان داد که طرح‌ها و لوایح بدون کار کارشناسی‌ به تصویب می‌رسید؛ که پس از تصویب، در اجرا با مشکل روبرو می‌شد. اکنون با روی‌کارآمدن جانباز گرانقدر، آقای‌ امیرآبادی‌ فراهانی، به‌عنوان رئیس فراکسیون، انتظار می‌رود برای‌ تصویب قوانین و طرح‌ها، کار کارشناسی‌ صورت پذیرد.

موارد پیشنهادی‌ زیر اصلاحات قانون جامع خدمات‌رسانی‌به ایثارگران، مصوب 05/06/1385 مجلس شورای‌اسلامی، مربوط به حقوق ایثارگران، حوزه‌ی‌اداری‌ و استخدامی، آموزشی‌و رفاهی‌ ایثارگران می‌باشد که می‌بایست با اولویت، در دستور کار فراکسیون ایثارگران مجلس یازدهم قرار گیرد. با توجه به اینکه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها تفاسیر متفاوت از قوانین ایثارگران دارند و می‌بایست قوانین به‌صورت شفاف باشد، فلذا موارد پیشنهادی‌ ذیل ارائه می‌گردد. قانون جامع خدمات رسانی‌ به ایثارگران، قانونی‌ دائمی‌ می‌باشد. همچنین با توجه به ماده 73 قانون جامع، منابع مالی‌ مورد نیاز، با حفظ سهم سایر منابع بنیاد، در قالب مفاد لوایح بودجه سنواتی‌ پیش‌بینی‌ خواهد شد که بار مالی‌ ناشی‌ از آن باید در لوایح بودجه‌ی سنواتی‌ منظور گردد.

حقوق ایثارگران (ماده 51 قانون جامع): دستگاه‌های‌ مشمول ماده‌ی 2 قانون جامع، موظفند به فرزندان شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه های‌ حق علیه باطل مبلغی‌ معادل حداقل حقوق کارکنان را که هر سال توسط دولت تعیین می‌شود به عنوان فوق‌العاده‌ی ایثارگری‌ به‌طور ماهانه به ایثارگران شاغل پرداخت نماید.

تبصره‌ی 1: مبلغ موضوع این ماده، در خصوص رزمندگان غیرشاغل، توسط سازمان تامین اجتماعی‌ ن.م(ساتا) و در خصوص جانبازان و آزادگان غیرشاغل، توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت نماید.

تبصره‌ی 2: پرداخت همزمان فوق‌العاده‌ی ایثارگری‌ ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی‌ به ایثارگران و فوق‌العاده ایثارگری‌ بند 2 ماده‌ی 68 قانون مدیریت خدمات کشوری‌ بلامانع می‌باشد.

اداری‌ و استخدامی(ماده 21 قانون جامع ): دستگاه‌های‌ اجرایی‌ موضوع ماده‌ی 2 قانون جامع خدمات رسانی‌ به ایثارگران مکلفند همسر و فرزندان شهدا، خواهر و برادر شهید، جانبازان، آزادگان، همسر و فرزندان آزادگان بالای‌یک سال اسارت، همسر و فرزندان جانبازان 25 درصد به بالا، فرزندان جانبازان زیر 25 درصد و رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه و فرزندان آنان را که به‌صورت شرکتی، قراردادی، پیمانی‌ به‌صورت بدون آزمون و خارج از سهمیه‌های‌ استخدامی‌ جذب و بکارگیری‌ شده‌اند را نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی‌ آنان پس از حداکثر سه ماه از شروع بکار، توسط دستگاه محل خدمت، به صورت رسمی‌قطعی، ثابت، دائم و یا سایر عناوین مشابه اقدام نمایند.

تبصره‌ی 1: سازمان اداری‌ و استخدامی‌ و سازمان برنامه و بودجه مکلفند نسبت به ایجاد شناسه‌ی استخدامی‌ برای‌ افراد فوق‌الذکر اقدام و حقوق و مزایای‌ ایشان را برقرار نماید.

تبصره‌ی 2: ایثارگران مشمول قانون فوق از شرایط احراز رشته تحصیلی و سن معاف می‌باشند.

تبصره‌ی 3: دستگاه‌های‌ موضوع ماده‌ی 2 قانون مکلفند، در صورت فقدان پست سازمانی‌ مناسب برای‌ افراد مذکور در ماده‌ی فوق، نسبت به ایجاد پست مورد نظر، از محل حذف پست‌های‌ بلاتصدی‌ و ایجاد پست سازمانی‌ جدید متناسب با مشارالیهم اقدام نمایند.

تبصره‌ی 4‌: دستگاه‌های‌ اجرایی‌ موضوع ماده‌ی 2 قانون جامع خدمات‌رسانی‌ به ایثارگران مکلفند یکی‌ از فرزند‌‌‌‌‌‌‌‌ان کارکنان شهید‌‌‌‌‌‌‌‌، جانباز و آزاد‌‌‌‌‌‌‌‌ه، اعم از شاغل، فوت‌شد‌‌‌‌‌‌‌‌ه و یا از کارافتاد‌‌‌‌‌‌‌‌ه را‌‌‌‌‌‌‌‌ علاوه بر سهمیه‌ی استخد‌‌‌‌‌‌‌‌امی‌ ایثارگران د‌‌‌‌‌‌‌‌ر همان د‌‌‌‌‌‌‌‌ستگاه، پس از بازنشستگی‌ پدر، استخد‌‌‌‌‌‌‌‌ام نمایند‌‌‌‌‌‌‌‌.

تامین حقوق ماهیانه‌ی فرزندان ایثارگران (ماده‌ی 33 قانون جامع): بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است به فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان 50 درصد و فرزندان آزادگان با حداقل 3 سال اسارت، تا زمان استخدام به‌صورت دولتی‌ و یا اشتغال در بخش خصوصی، تعاونی‌ و...، معادل حداقل حقوق کارکنان دولت به‌صورت ماهیانه پرداخت نماید.

مأموریت آموزشی‌ ایثارگران (الحاق یک تبصره‌ی به ماده‌ی 70 قانون جامع): کلیه‌ی دستگاه‌‌های‌ مشمول ماده‌ی 2  قانون جامع مکلفند ضمن فراهم آوردن امکانات لازم برای‌ آموزش ‌های‌ کوتاه ‌مدت، با ادامه‌ی تحصیل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان و همسران و فرزندانشان، آزادگان وهمسران و فرزندانشان و رزمندگان که در استخدام دارند، تا پایان تحصیلات دانشگاهی‌ به‌صورت مأموریت آموزشی‌ تمام‌وقت یا نیمه‌وقت موافقت نمایند و دستگاه‌های‌ مشمول می‌بایست اعمال مدارک تحصیلی‌ کارمندان ایثارگر فوق را که از مأموریت آموزشی‌ استفاده می‌نمایند، پس از ارائه‌ی مدرک تحصیلی‌جدید، از تاریخ فارغ التحصیلی‌، براساس مدرک جدید حقوق و مزایای مربوط به آنان را پرداخت نمایند.

رفاهی‌ ایثارگران (اصلاح ماده‌ی ۷۲قانون جامع): با توجه به ضرورت حفظ نشاط و شادابی‌ ایثارگران و خانواده‌های‌ آنان، کلیه دستگاه‌های‌ موضوع ماده‌ی 2 قانون جامع، که دارای‌ هتل، اماکن تفریحی، سیاحتی، فرهنگی، هنری‌ و ورزشی‌ می‌باشند، موظفند لیست اماکن فوق را در اختیار بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار داده و بنیاد با در نظر داشتن اصل عزتمندی، برای‌ استفاده‌ی ایثارگران و خانواده‌های‌ ایشان، 50 درصد تخفیف در بهره‌مندی‌ از این تسهیلات در نظر گیرد.

و در پایان بازخوانی‌ فرمان امام خمینی(ره) مبنی‌ بر تشکیل بنیاد شهید انقلاب اسلامی‌، مورخ 22/12/58، ضروری‌ به‌نظر می‌رسد:

«باید رسیدگى کامل به خاندان شهدا و آسیب‌ دیدگان و معلولین در این راه، چه در ‌انقلاب و چه قبل و بعد از آن به نحو احسن و با مراعات احترام آنان بشود.»

 

علی‌صیاد قبادی(کارشناس ارشد مدیریت و پژوهشگر حوزه‌ی اداری‌ و استخدامی)

تلگرام
اینستاگرام
توییتر
با سلام خواهشمندم پیگیری نمایید
تعداد زیادی جانباز 70 درصد حالت اشتغال در مناطق مرزی وجود دارد که بعد از بازه زمانی جنگ در مناطق مرزی و جنگ زده مجروح شدن اما به دلیل اینکه مجروحیت در زمان جنگ نبوده شامل ماده 38،نشدیم در صورتی که به همان میزان رنج جسمی و روحی عزیزان ماده 38را متحمل میشویم و از سوی دیگر رنج مضاعف از زندگی در مناطق محروم و مرزی را هم در زندگی احساس می کنیم ،برای رضای خدا مشکل ما را پیگیری کنید
رزمندگان زیر 6 ماه (مثلا 5 ماه ) هیچ وقت دیده نشدند
با سلام از اعضا محترم فراکسیون ایثارگران و ریاست محترم ان جناب آقای دکتر امیری
خواهشمندیم در مسئله حق باز نشستگی جانبازان که سازمان تامین اجتماعی میانگین پرداختی دو سال را ملاک قرار میدهد حال آنکه در سال ۹۸ حکم فوق را دیوان عدالت اداری باطل و حکم به پرداخت آخرین پرداختی جانباز نموده است با این حال سازمان تامین اجتماعی از اجرای حکم مذکور استنکاف مینماید. خواهشمند است با توجه به فرا رسیدن ایام بازنشستگی جانبازان در سنین بالا و مشکلات جسمی و روحی و وضعیت سخت اقتصادی به این مسئله مهم ورود پیدا کند.
باسلام درود بر شرفت آقای امیر ابادی فراهانی خیلی مردی که پیگیر کار ایثارگرانی مخصوصا شرکتی های پیمانکاری واقعا تشکر میکنم ازشما بزرگ‌مرد
سلام..بنده دیگه خجالت میکشم ازبس مشکلم روبیان کردم برای بنیادوکمکی ندیدم..جانباز15درصدم که فاش نیوزازمشکلم باخبرهست..بیماری ونداری مصیبت بزرگیست که سهم ماازجنگ شد..
باسلام‌.جناب فراهانی ودیگر دوستان گرانقدر.به فکرماجانبازان حالت اشتغال بنیادباحکم ازکارافتادگی که امروزازماده 38بدلیل نوع مجروعیت ..مکان و انقلاب محروم شدیم باشید.نه معوقه ای نه پاداشی نه احکامی ازهمه چیزهای ماده 38محروم هستیم.!امیدواریم تدبیری اندیشه کنیدتافوری به مشکل مارسیدگی وبه حق وحقوق خودمان برسیم..ازفاش نیوزکه دراین زمینه اطلاع رسانی کرده و مشکلات ماراکم وبیش بگوش مسئولین میرساندمتشکریم وسپاسگزاریم.جانبازوبرادرشهیدمحروم از ماده 38
با سلام.من کهبعید می دانم بتواننداقای بودجه را راضی و قوانین جانبازان زیر 25-درصد را اجرایی و برنامه اصلی ششم را که در مجلس قبل بطور عمد بد و خراب خواندن و حفوق مارا پایمال کردن و کسی هم حرفی نزدچون یکی از خودمان که اصول گرا و ولایت مدار نبوداین خیانت را کرد.عید بر حق جویانو ظلم ستیزان مبارک.جان من فدای رهبر
سلام.اجرای ماده 38برای همه جانبازان حالت اشتغال راخواستاریم.جانبازحالت اشتغال بنیادمحروم از ماده 38
اگر به قانون برنامه ششم توسعه کشور در مورد ایثارگران کامل عمل شود دیگر مشکلی نیست. مشکل اینجاست که آقای نوبخت اگر دلش بخواهد دستور می دهد. نخواهد هم نمی دهد. به همین راحتی.مانند حقوق جانبازان تحت پوشش ساتا.که چرا دولت به اینان یک سوم جانبازان بنیاد شهید حقوق می دهد؟ تا وزارت بازرگانی که بخاطرش وزیر صمت را عزل کردند توسط مجلس تایید نشود این برنامه ها ادامه داره.
خدا نبخشه ان نمایندهای که قانون برنامه ششم توسعه را درست بیان نکرد و حقوق جانبازانز زیر 25درصد را ضایح کرد لااقل بیا بگو اشتباه کردم
نظری بگذارید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بدون ویرایش از شما
آخرین اخبار
فاش نیوز آگهی می پذیردصندوق همیاریخبرنگار افتخاری فاش نیوز شویدمطب تغذیه و رژیم درمانیانتشارات حدیث قلمبنر بیمه دیسایت جمعیت جانبازان انقلاب اسلامیمتن نهایی مرامنامه و اسانامه جبهه جانبازاناساسنامه انجمن جانبازان نخاعیاسامی راه اندازان جمعیت جانبازانپرسش و پاسخ حقوقی ایثارگرانفرم فراخوان پیوستن به جمعیت جانبازانکارگاه مبنا تقدیم می کند: بالابر کمک حرکتی logo-samandehi