شناسه خبر : 76780
دوشنبه 13 مرداد 1399 , 12:34
اشتراک گذاری در :
عکس روز

تصاویر/ دیدار دو برادر شهیددر «فاو»

شهید «غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر» به تاریخ سوم آذر ۱۳۳۹ شمسی، در بابل متولد شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوست و به تاریخ بیست و نهم بهمن ۱۳۶۴ شمسی، طی «عملیات والفجر۸» در منطقه عملیاتی «فاو» خرقه شهادت پوشید. پنج سال قبل نیز، برادرش در منطقه سرپل ذهاب به شهادت رسیده بود.

روحمان با یادش شاد

هدیه به روح بلندپروازش صلوات

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

تصاویر/شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

تصاویر/شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر(نفر اول از راست)

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر(نفر اول از راست)

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر(نفر اول از راست)

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر(نفر اول از راست)

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر(در حال تیراندازی)

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر(در حال تیراندازی)

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر(نفر سوم از چپ)

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر(نفر سوم از چپ)

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر(نفر وسط)

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر(نفر وسط)

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر(نفر اول از چپ)

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر(نفر اول از چپ)

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر(نفر سمت راست)

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر(نفر سمت راست)

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر (هنگام اعزام به سوریه، در حال مصافحه)

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر (هنگام اعزام به سوریه، در حال مصافحه)

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر(با لباس سپاه در سوریه)

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر(با لباس سپاه در سوریه)

تصاویر/شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر(نشسته نفر اول از چپ)

تصاویر/شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر(نشسته نفر اول از چپ)

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر (سوریه-زینبیه)

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر (سوریه-زینبیه)

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر (سوریه)

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر (سوریه)

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر(بی سیم به دست)

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر(بی سیم به دست)

تصاویر/شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

تصاویر/شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

تصاویر/شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

تصاویر/شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

تصاویر/شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

تصاویر/شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر (نفر دوم از راست)

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر (نفر دوم از راست)

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر 
(درحال مداحی)

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر (درحال مداحی)

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر در کنار شهیدان حسین اسکندرلو، رمضان ناظریان، و حسن بهمنی

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر در کنار شهیدان حسین اسکندرلو، رمضان ناظریان، و حسن بهمنی

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

تصاویر/شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

تصاویر/شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

تصاویر/شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

تصاویر/شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

تصاویر/شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

تصاویر/شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

تصاویر/شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر(نفر اول از راست)

تصاویر/شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر(نفر اول از راست)

تصاویر/شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

تصاویر/شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

تصاویر/شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر(نفر اول از راست)

تصاویر/شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر(نفر اول از راست)

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر(نفر چهارم از راست)

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر(نفر چهارم از راست)

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر(نفر دوم از راست)

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر(نفر دوم از راست)

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر(ایستاده، نفر چهارم از راست)

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر(ایستاده، نفر چهارم از راست)

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر(ایستاده نفر اول از چپ) در کنار شهیدان حمید آرونی، بهمن نجفی، مهدی کروبی

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر(ایستاده نفر اول از چپ) در کنار شهیدان حمید آرونی، بهمن نجفی، مهدی کروبی

تشییع شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

تشییع شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

شهید غلامحسین حاجی‌عبادی‌امیر

منبع: مشرق نیوز
تلگرام
اینستاگرام
توییتر
نظری بگذارید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بدون ویرایش از شما
آخرین اخبار
فاش نیوز آگهی می پذیردنمایشگاه مجازی کتاب تهرانصندوق همیاریخبرنگار افتخاری فاش نیوز شویدمطب تغذیه و رژیم درمانیانتشارات حدیث قلمبنر بیمه دیسایت جمعیت جانبازان انقلاب اسلامیمتن نهایی مرامنامه و اسانامه جبهه جانبازاناساسنامه انجمن جانبازان نخاعیاسامی راه اندازان جمعیت جانبازانپرسش و پاسخ حقوقی ایثارگرانفرم فراخوان پیوستن به جمعیت جانبازانکارگاه مبنا تقدیم می کند: بالابر کمک حرکتی logo-samandehi