شناسه خبر : 77563
جمعه 21 شهريور 1399 , 12:23
اشتراک گذاری در :
عکس روز

بازخرید اجباری آموزش پرورش رشت!

عیسی مرادبخش جانباز۵۵ ٪ - جناب آقای مهندس اوحدی چند سوال دارم یک اینکه بنیادوظیفه اش درمقابل مشکلات جانبازان وفرزندان آنان بخصوص جانبازان ۵۰٪به بالا چیست؟ دوم اینکه حضرتعالی هم معاون رئیس جمهور وهم رئیس امور بنیاد شهیدوایثارگران هستید وهم نماینده حضرت آقا (مقام معظم رهبری) در جهت پاسخگویی در مورد ایثارگران هستید، می خواهم بدانم چرا وبه چه دلیلی وزرات آموزش و پرورش با گزارش های کذب اداره کل آموزش پرورش استان گیلان پسر بنده که با رتبه دورقمی را در سال ۱۳۸۰در رشته حقوق کسب نموده بودکه بعد از فارغ التحصیلی۵سال بیکار بوده باهزاران مشکل درآزمون ورودی استخدامی سال ۸۹ در آزمون برای آموزش پرورش سیاهکل پذیرفته شد و دو سال هر روزه ازتالش به سیاهکل که حدود ۲۵۰کیلومتر مسافت رفت و آمد می کرد و بعدا ازآنجا به آموزش پرورش ناحیه یک رشت انقال یافت و هفت سال در آن اداره فوق مشغول به انجام وظیفه بودو تمام کارهای حقوقی اداره را انجام وظیفه می‌نمود.

یک سال و نیم است با پسرم بدون دلیل قانع کننده ای چندین بار به تخلفات می بردند تبرئه میشد که با گذشت قریب ده سال سابقه از اداره با رای کذب تخلفات اداری وزرات خونه حکم بازخریدی اجباری براش زده شد.

این آقایون این دستورراازچه کسی گرفته اندتا پسرم که استخدام رسمی آن وزارت بود تا حکم اجباری بازخریدی براش صادر نمودند؟

آیا این است اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند کسی حق ندارد برای فرزندان شهدا جانبازان اشکال تراشی کند؟ چطور برای بچه های هشت سال دفاع مقدس اشکال تراشی می کنند؟ چطور کسانی که رنگ جنگ و جبهه رو ندیدند و بویی از انقلاب نبردند بر سرکار اومدند. پست های کلیدی دراختیارشان قرار گرفته دارند با دروغ ونیرنگ به خاطر اینکه بتوانندبه عقیده شوم خود برسند به بچه های ما ضربه میزنند؟

چون زورشان به مابسیجیان جانباز نمی رسد به فرزندان ماها آسیب اجتماعی می زنندکه تاماها تسلیم اینها بشویم باید بگم کورخوندند چون ماقسم یادکردیم که با ولایت زنده ایم تا زنده ایم رزمنده ایم و تا رزمنده ایم پاینده ایم. مطمئن باشند این چندماه باقی مانده عمر ریاست جمهوری روحانی پایان عمر اختلاس گران به اصطلاح اصلاح طلبان خواهدبود.

باید بگم آقای اوحدی شما خودتان از بچه های جنگ وجبهه هستید. چرا گزارش این افراد رابه محضرشریف حضرت آقا گزارش نمی کنیدتا جلوی این سواستفاده‌گران گرفته شود؟ امیدوارم  دستورپیگیری فرموده تا پسرم به سرکارخودبرگردد. شماباید دست ما رابگیرید نه اینکه پای ماراگرفته باسربیفتیم به زمین. مگرمعمارکبیرانقلاب نفرمودندنگذارید این انقلاب بدست تا تهران ونامحرمان بیفتد؟ و درجای دیگرمگر نفرمودند نگذارید این پیشکسوتان جهاد شهادت در پیچ و خم زندگی روزمره خود به فراموشی سپرده شوند؟ آیااین است اجرای بی کم کاست وصایای آن حضرت؟ تقاضای رسیدگی را دارم.

تلگرام
اینستاگرام
توییتر
سلام علیکم ورحمت الله جناب آقای اوحدی این چند جمله که خدمت شما عارضم این است که بنده تازه دراین چند مدتی که پسرم راکه کارشناس حقوقی آموزش پرورش ناحیه یک استان گیلان مشغول بودند که بدون دلیل و مدرک اداره کل آموزش پرورش پسرم را به اجبارحکم باز خریدی برایشان زده شده به چه علت بودامامدیران آموزش پرورش استان گیلان این جمله که عرض مینمایم به زبان وقلم نیاورده بودند اما پس از پیگیری این حقیرکه علت اصلی چه بوده پیدایش کردم چون ما اهل سنت هستیم و تمام مسعولین سیاسی ما میدانداما چون پسرم لازم نمیدانست عنوان ننموده بودنددر صورتی همه دست اندرکاران میداندما اهل سنت هستیم وچهار سال پیش مگرآقای دکتر نجفی استاندارقبلی گیلان بودنددرهفته وحدت تشریف آوردندکه به منزل بنده بعنوان دیدبازدیدبایک جانبازاهل سنت اینوهمه رسانه ها نوشتندوبا خوداستاندارچندنفرخبر نگارو روزنامه نگارباایشان بودند ودر ثانی اگربامذهب اهل سنت مشکل داشتند چرا اوایل جنگ به مانگفتندکه مامیدنستیم لااقل به جنگ نمیر فتیم دیگه ناقص نمیشدیم بنده هشت زیرتیغ جراحی رفتم به کمارفتم واجباری درکارنبودکه حتما بایدمیرفتیم،پس اینهمه شهیدو جانبازواسیراهل سنت داریم آنهم اکثرشون بسیجی بودندکه به فرمان حضرت امام راحل لبیک گفتندبگفته آقایون مسعول همشون باد به هوا بود،واقعاخیلی متأسفم هم برای خودم وهم برای مسعولی که این رو عنوان نموده این جمله راپسرم برایم تابحال نگفته بودتازه یکی از دوستان برایم عنوان نمود ندحالا هیچ اشکالی نداره بنده بامحضر شر یف حضرت آقا مکاتبه مینمایم اگرایشان هم تأیید نمودند بنده میگویم حق بجانب آقایان بوده پس ماراه خودمان اشتباهی طی کردیم اگرنقص عضوهم شدیم فکر میکنم تصادف کردم مهم نیست لااقل ازفرزندان خودم عذرخواهی میکنم چون خودم اشتباه کردم ،راهمواشتباهی رفتم ،امیدواریم آنهایی که اینهارابزبان آوردند بتوانندجوابگو باشند،پس شهرستان تالش که ۲۸۰نفر شهیدداده که بیشترشان اهل سنت هستند، هزار۷۰۰الی۸۰۰ جانباز دادند اکثرشان اهل سنت هستند۴۰۰ال۵۰۰آزاده دارد اکثرشون اهل سنت هستندپس همشون راهو اشتباهی طی کردندبازهم عرض میکنم آنهایی که این جمله را دراین برهه زمان بزبان آوردندبتوانندجوابگو باشند
سلام علیکم ورحمت الله رهبر معظم انقلاب جانم فدایت خود حضرتعالی بزرگ جانبازانقلاب اسلامی ایران تشریف دارید، مگر نه این است که از برکت خون پاک شهداوجانبازان نهال انقلاب بارور گردیده که مسعولین به انجام وظیفه مشغولند جانم فدایت بنده شغل آزادداشتم وشش کلاس سوادداشتم پدرم یک روحانی بود،سالی که آیت الله کافی تبعیدشدندبه پره سرتالش تنهاکسی ازایشان استقبال کردندپدرم مرحوم بوددر اسالم وحاج سیدمحمودشرفی امام جمعه اهل سنت پرسرکه قبل از انقلاب هم حاج سید محمودشرفی نمازجمعه برقرارمیشددرپره سر،که پدرم وآنهایی اهل نمازبودندهرجمعه ازاسالم میرفتنددرنمازجمعه شرکت میکردند،پدرمرحوم بنده بخاطراینکه آیت الله کافی رابه منزل خوددعوت نمودندیادم است دونفرلباس شخصی اون زمان ماشین راه نبودمردم با اسب یاپای پیاده ازروستامیرفتندتابازاراسالم خریدقندوشکرو دیگراقلام خودمنظورازعرایضم این است که اون دونفرلباس شخصی با یک بایک درجه دارباجیپ ژاندارمری که سرماشین پارچه ایی بوداومدند،پدرم راگرفتندبردندسه یا چهار ماه ازش خبری نشدوماهم بچه بودیم نمی‌دونستیم اصلان جریان چه بوده مرحوم پدر بزرگم زمین زمان را بهم زدکسی نگفت پدرم کجاست ،بعداز گذشت دوسه ماه بعدشب ساعت ۱۱بوددیدم پدرم واردخونه شدریش شوزدندماگریه کردیم پدرم مارا آرام کردبعدپدرم بای ماتعریف کردکه اینها کیها بودندایشون را بردندوزدندریش شو با انبورکشیده بودند،تازمانی انقلاب شد، حضرت امام دستورتشکیل بسیج را دادندپدراولین کسی بود که خودش را ثبت نام کردومن وبرادرانم ودوخواهر داشتیم همه آنها اثبات کرددربسیج ومسجدمحل مازمین شو پدرم اهدانموده بودشد پایگاه مردمی پدرم شد مسعول پایگاه و خودش هم روحانی محل بود وهم مسعول پایگاه اولین بار خودش سه‌ ماه رفت جنگ پایگاه را سپرد به من وقتی از جنگ برگشت منو فرستاد،بنده چهارباربه جبهه اعزام شدم ودوبارمجروح شدم باراول درجنوب مجروح شدم سرپل کارون باردوم مجرحیتم دروالفجر۱۰درخرمال عراق مجروح شدم حال ۵۵٪جانبازی دارم وحقوقم رادرآموزش پرورش میگیرم فدایت شوم سوال بنده این وقتی که بچه هام بزرگ شدن درس خوندند پسر بزرگم بنام پیمان مرادبخش بارتبه دورقمی یعنی رتبه ۴۸در سال آورد برای حقوق تمام استانها ایران پذیرفته شد وقتی فاروغ تحصیل شد۵سال بیکاربودتا اینکه درسال ۸۹در آزمون ورودی شرکت نمودوبرای شهرستان سیاهکل گیلان بعنوان کارشناس حقوقی پذیرفته شدندو هرروز ازتالش تا سیاهکل ۲۸۰کیلومترمسافت تاسه سال رفت آمدمیکردبعدسه سال انتقال یافت برای آموزش پرورش ناحیه یک رشت اونجا هم تاآقای نجف‌زاده ریس کل آموزش پرورش بودوحاج آقا مهری که خودازحانبان جنگ تحمیلی هستند مسئول شاهد ایثارگران اداره کل بودمشکلی نداشت زمانی آنها جابجا شدند وعده ی بنام اصلاح طلب پابه عرصه میدان گذاشتند شروح کردند برای پسرم اشکال تراشی کردن چراکه توطرفدارفلانی هستی پشت سرهم برایش مشکل ایجادنمودندپسرم ازخود دفاع کردند تبرعه شدندتااینکه دوماه پیش آزما بی خبرانه آخرین ضربه را بهش واردنمودند ما بیخبربودیم که یک هفته پیش ازتخلفات برایش حکم بازخریدی اومدبدستش بنده تا جایی که متوجه شدم شاید چون پسرم درفرم نوشته بودندشیعه سه سال پیش که استاندار اومدخونه بنده بعنوان دیدبازدیدبا یک جانباز اهل سنت مدیران آموزش پرورش استان بهمین جهت باپسرم لج افتادندتا به اهداف خود رسیدندامیدوارم این دردل بنده بدون سانسور به گوش حضرت آقا برسدوسلام علیکم ورحمت الله عیسی مرادبخش جانباز۵۵٪
سلام بنده درهمین کانال محضرشریف مقام معظم رهبری درددلمو نوشته بودم آیا به محضر حضرت آقا فرستاده شد یا اینکه پاکش کردی واقعا من جانباز ۵۵٪هم ضایع نخاعی هم اعصاب وروان وهم شنوایی ندارم دردلها درددلهادردلم نهفته که نمیتوانم بزبان بیارم آخه بنده گام خدا شماها که ادعای مسلمانی میکنیدچراگوش شنوا نداری چرا یک بار نمی پرسید دردتان چیست این دولت مردان هرچه دارنداز صدقه سر همین جانبازان و خانواده معظم شهدادارنداینها مگه کی بودندواقعاخجالت هم خوب چیزیه
باسلام دوست وهمرزم عزیز دراین دوران دولت روحانی بخدا قسم میخورم 90 درصد دولتمردان بهیچ وجه دوست ندارن ایثارگران ویا خانودهایشان وحتی خانوده شهدا درخدمت دولت باشه چرا باری اینکه این عزیزان جلوی خوردن ویا////میگرن وسلام تابود چنینبود وقت باید رهبرت حکم حکمتی بده ولاغیر
نظری بگذارید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بدون ویرایش از شما
آخرین اخبار
فاش نیوز آگهی می پذیردبنر بیمه دیکتابهای منتشر شده انتشارات فتح الفتوحصندوق همیاریخبرنگار افتخاری فاش نیوز شویدفتح الفتوح ناشر دفاع مقدسمطب تغذیه و رژیم درمانیسایت جمعیت جانبازان انقلاب اسلامیفرم فراخوان پیوستن به جمعیت جانبازانپرسش و پاسخ حقوقی ایثارگرانانتشارات حدیث قلماسامی راه اندازان جمعیت جانبازانمتن نهایی مرامنامه و اسانامه جبهه جانبازاناساسنامه انجمن جانبازان نخاعیlogo-samandehi