شناسه خبر : 78279
دوشنبه 28 مهر 1399 , 16:30
اشتراک گذاری در :
عکس روز

سیر عروجی حقیقت محمدی(ص)؛ و زندگی روزمره

از نظر سیاسی، این امر مسئله‌ای بسیار پرمعنا و مهم است؛ چراکه اندیشه همواره در زمینه‌های مهمی همچون انعطاف‌پذیری خانواده، سبک زندگی، فرهنگ و... بر رشته‌ی اتصال دین استوار بوده است...

فاش نیوز - 1 - تمدن اساساً به سه مفهومِ کلیدیِ مکان، زمان و زندگی روزمره مربوط است؛ یعنی همان چیزی که روزانه در کوی و برزن برای ما اتفاق می‌افتد. در فرهنگ پیشامدرن، انسان خود را ادامه‌ی طبیعت در نظر می‌گرفت. اساساً باد و بوران ِ حوائج و ضروریات اولیه‌ی زندگی به رونق و رکود کشاورزی و تأثیر رویدادهای طبیعی، بستگی داشت.

علی‌رغم دشواری تعریف زندگی روزمره، این مفهوم ناظر بر جهانی است که همیشه همه چیزش معلوم و مسلم... و تکلیفش همیشه از پیش روشن است.

اکنون از رهگذر صفحه‌ی صافِ وِبی، جهان اجتماعی به‌گونه‌ای نمایش داده می‌شود که انگار «آن دایره‌ی متافیزیکی که انسان کهن بر آن متکی بود، یک بار برای همیشه از هم متلاشی خواهد شد.»

مفروض است که:

 تمام سیستم‌های مسلط جهانی، در حوزه‌ی جهان‌بینی با خوانش ادیان ابراهیمی(ع) و ایدئولوژی...، از رهگذر طوفان تمام‌عیار کووید-19 با مخاطرات تازه‌ای مواجه خواهند شد. بنا براین تکلیفِ زندگیِ روز مره‌ی پس از بحران، روشن نیست.

بشریت، پیش از پرتاب‌شدگی به دل بحران کرونا به نوعی بیماریِ تغییر مبتلا شده بود، و قدرت تطابق‌پذیری با شتاب فزاینده‌ی دگرگونی را از دست داده بود. در هنگامه‌ی تداوم بحران، اندیشه‌ای پرمخاطره مبتنی بر این ایده پدیدار شده که تعمیقِ غم معاش، هدف‌هایِ سنتیِ نهاد‌های اساسی را نامربوط کرده است.

2- ارابه‌ی دگرگونی اندیشه، بی‌آنکه اثری بر تدبیر مدیریتیِ سیاست‌پیشگان بر جای بگذارد، به راه خود ادامه می‌دهد؛ فرجامِ این امر، شک‌گرایی، ندانم‌کاری و نیست‌انگاری است؛ یعنی اوضاع و احوالی که ساده‌ترین ذهن‌ها را به سویی هدایت خواهد کرد که همه‌چیز را زیر سؤال ببرند.

شوک آینده نشان می‌دهد که ما برای معرفی میراث عظیم حاصل از سیر عروجی حقیقت محمدی (ص) به «شاخص‌های اجتماعی» نوین نیاز داریم.

به‌دلایل قابل بحث، هنوز نشانی از امروزی‌سازی شاخص‌های مورد نیاز در مطالعات مربوط به اندیشه و اجتماع، در دانشکده‌های علوم انسانی و اجتماعی و اندیشکده‌ها و پژوهشگاه‌های مطالعات فرهنگی به چشم نمی‌خورد.

از نظر سیاسی، این امر مسئله‌ای بسیار پرمعنا و مهم است؛ چراکه اندیشه همواره در زمینه‌های مهمی همچون انعطاف‌پذیری خانواده، سبک زندگی، فرهنگ و... بر رشته‌ی اتصال دین استوار بوده است.

به‌قول گاندی، «خداوند رشته‌ی ارتباط مشترکی است که تمام موجودات بشری را با یکدیگر متحد می‌سازد...» به‌لحاظ تاریخی، پرستش خدا، علت عظمت نظام‌ها، و غفلت، علت ویرانی‌ است.

3- از میان بینش‌گران غربی، ‌هانری کربن با پرتوافکنی بر اندیشه‌ی سیاسی در اسلام معاصر، پیوند نزدیک بین تعلق خاطر شدید ایرانیان به امور باطنی و عرفانی، و مبانی فلسفی تشیع را پدیدار کرده است.

یکی از ویژگی‌های عصر زرّین فرهنگ ایرانی که در آن مشعل تمدن ایرانشهری هرگز خاموش نشد، این است که به‌قول طباطبایی «در رویا‌رویی با چالش دیانت اسلامی، و نیز در رویا رویی با فلسفه‌ی یونانی، ترکیب نوآیینی بوجود آمد که کربن آن را اسلام ایرانی نامیده است»

4- «بدون دین نمی‌توان بخش مهمی از تجربه‌ی انسان و کنش‌های مثبت و منفی او را فهمید... اگر ذهن خود را در مقابل دین ببندیم، نمی‌توانیم بخش اعظمی از تاریخ بشر را درک کنیم.» مزیت تاریخ قدسی بر گاه‌شماری، جهان‌شمولی رویدادهای قدسی است.

 نقلِ تاریخ قدسی با بیان کربن حلاوتی دیگر دارد:

- با ترسم یک نیم‌دایره و با تکیه بر ترکیب «سیر عروجی حقیقت محمدی (ص)»، و مفهوم نجومیِ عمود شدن خورشید (سایه‌ی هر جسمی زیر آن جسم به صورت مستقیم قرار گرفته و مساوی صفر است) تاریخِ صور بنیانی حیات دینی از حضرت آدم(ع) تا رسول خاتم (ص) و عروج دائره‌ی نبوت را با استادی تمام نقل می‌کند.

- دوران پسانبوت را نیز «سیر رجوعی حقیقت محمدی (ص)» توصیف می‌کند. نکته‌ی اساسی این دوران که با امامت امیرالمؤمنین و ائمه‌ی اطهار(ع) شروع شده، اشاره به تداوم رجوع دائره‌ی ولایت پس از آغاز غیبت کبری و در دوران انتظار  است.

- اشاره به «معدل‌النهار» تداعی‌گر شعر زیبای نظامی است:

محمد(ص) کافرینش هست خاکش    هزاران آفرین بر جان پاکش

چراغ‌افروز چشم اهل بینش      طراز کارگاه آفرینش

منبع،‌ هانری کربن: آفاق تفکر معنوی در اسلام ایرانی

در روزهای هفتم خرداد ساعت 13:48 و بیست و پنجم تیر ساعت 13:57 به وقت ایران می‌توان با روش‌های علمی و بدون پیچیدگی‌های خاص، جهت دقیق قبله را تعیین کرد.

منبع: اینترنت، خبر گزاری رضوی

شمس و قمر بر زمین حشر نتابد    نور نباشد مگر جمال محمد(ص)

سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی    عشق محمد بس است و آل محمد(ص)

تأکید بر تداوم «رجوع دائره‌ی ولایت» از این روست که شأن و منزلت و حساسیّت روح زیبایی‌شناس نسل جوان ایرانی ممکن است تحت تأثیر تنگناهای معیشتی و غبار کوید – 19، در هنگام ترسیم چشم‌انداز تاریخ فردا به تعبیر تافلر، «علی‌رغم میل خودشان، به گرداب تغییرات اجتماعی کشیده شوند.»

رسانه‌هایِ الکترونیک معنایِ مکان و زمان و زندگی روزمره را تغییر داده‌اند. اکنون شاهد شکل جدیدی از ویژگی‌های فردی، جایگاه اجتماعی، وگفت وگو و محاوره هستیم... به‌قول ‌هاکسلی، انسان در دنیای نو از این در رنج نیست که به جای اندیشیدن می‌خندد؛ بلکه اندوه این است که نمی‌داند به چه می‌خندد و چرا اندیشیدن را یکسره به کناری نهاده است.

بی‌تردید هر مذهب، علاوه بر وظیفه‌ی تأمین وسایل رستگاری، الزاما باید به تنظیم حوزه‌ی زندگی مادی همت کند. اکنون مشاهده می‌شود روح ریاضت‌کشی دینی از قفس گریخته؛ و یک نوع خاص ازخودستایی مبتنی بر ژن برتر و عطش تکاپوی ثروت، باعث شده در کژکارکردی‌ها و بروز دردسر تنعم و غم معاش...، انگشت اتهام متوجه دین شود؛ انگار مدرنیسم بیش از هرچیز به این امر علاقه دارد.

در دنیایی که از رهگذر دانش جدید و فن‌آوری دیجیتال، امکان تولید انبوه بسیار آسان شده؛ و محدودیت عملاً مقوله‌ای بی‌محتوا ارزیابی می‌شود. مفاهیمی از قبیل فقر به معنای واقعی کلمه، و عمق یافتن روزانه‌ی غم معاش و... حداقل به وسعت کنونی نباید وجود داشته باشد!

نسبت دادن فقر به بحران اقتصادی، نادیده گرفتن علت اصلی آن است. به نظر نمی‌رسد دلیل آن صرفا نبود امکانات باشد. به‌قول فرهنگ رجایی، «دلیل این فقر سیاست‌های خودخواهانه و بی‌تدبیری، و یا به تعبیر تَنسر، موبد زمان ساسانی، عدم رعایت قانون عقل جهانداری» است.

اینجا صحبت از اهانت نیست؛ بلکه مطلب بر سر مبتذل ساختن مقدسات است که با هیچ قانونی قابل جلوگیری نیست... سمبل‌هایی که اعتبار و ارزش آن‌ها ریشه در عقاید مذهبی و آیین‌های سنتی دارد، باکژکارکردی برخی سیاست‌پیشگان، که به تعبیر نیچه، بر صندلی راحتی تکیه زده‌اند، درحال از اعتبار ساقط شدن هستند و یا از اثرگذاری آنها به‌شدت کاسته می‌شود... 

نتیجه‌گیری:

پیام دین ایمان است. شتاب فزاینده‌ی تردید در رویکرد ایمانی بخشی از نسل نوظهور و گریزاندن جوانان از مذهب و سوق دادن آنها به راهی دیگر، واقعیتی است که امروزه بسیاری از خانواده‌های ایرانی در هنگامه‌ی فرابحران کرونا و مشکلات عجیب و غریب حاصل از لجام‌گسیختگی قیمت‌ها... با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

در حوزه‌ی اندیشه‌ی سیاسی در ایران، تنسر، موبد روشن‌بین و آگاه عصر ساسانی و از حوزه‌ی فلسفه‌ی سیاسی اجتماعی غرب، ‌هابر ماس و  چارلز تیلور، از معدود متفکران بزرگ عصر حاضر هستند که به ارتباط انسانی و مسائل دینی پرداخته‌اند.

 البته‌ هابر ماس با اینکه به دین پرداخته، اما دین گاه‌گداری مسئله‌ی اوست؛ اما تیلور به آموزه‌های کاتولیک عمل می‌کند؛ و درد دین و دغدغه‌ی دین دارد و با عنوان یک مذهبی متجدد شناخته می‌شود.

اکنون دین و آموزه‌های دینی از شرایط جاری بیشترین آسیب را می‌بینند. کووید- 19 روند دگرگونی طرزِ فکر و شاکله‌ی رفتاری حاصل از مدرنیسم را شتاب بخشید. پیش از این مصادیق شادابی، طراوت، جوانی، سلامت و درمان... با ایده‌ی مشیت الهی معنا می‌یافت و خود عقل نیز به‌مثابه راهنمای بشر در راه‌گشایی مسائل و مشکلات، مشیت الهی ارزیابی می‌شد. 

پایان‌بخش این جستار، دو نقل قول از فرهنگ رجایی است:

«در روستای خسبیجان اراک... وقتی قرار بود از یک جای خوب و مطلوب تعریف شود، این‌طور بیان می‌شد : علت خوبی آنجا این که هم آب و آبادانی برقرار و هم بانگ مسلمانی بلند است. با نگرش امروز، می‌توان ادعا کرد تعبیر دقیق و کاملی از زندگی مطلوب و فضیلت‌مند در این حکمت عامیانه نهفته است؛ زیرا هم آبادانی دنیای فانی تأمین، و هم خیر و سعادت زندگی باقی بر قرار است.»، و «ما نه سنت را جدی می‌گیریم و نه مدرنیته را...، اگر فارابی مهم است، به این دلیل است که هم دین خود را جدی می‌گیرد، هم یونان را؛ فردوسی و حافظ هم چنین‌اند.»

دکتر سیدمهدی حسینی

تلگرام
اینستاگرام
توییتر
بسیار عالی بود استاد عزیز
حقیقتا بیماری کرونا همه جنبه های زندگی بشر رو درگیر کرده و شما به زیبایی هر بار تغییرات و اثراتش رو رونمایی میکنین
نظری بگذارید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بدون ویرایش از شما
آخرین اخبار
فاش نیوز آگهی می پذیردصندوق همیاریخبرنگار افتخاری فاش نیوز شویدمطب تغذیه و رژیم درمانیانتشارات حدیث قلمبنر بیمه دیسایت جمعیت جانبازان انقلاب اسلامیمتن نهایی مرامنامه و اسانامه جبهه جانبازاناساسنامه انجمن جانبازان نخاعیاسامی راه اندازان جمعیت جانبازانپرسش و پاسخ حقوقی ایثارگرانفرم فراخوان پیوستن به جمعیت جانبازانکارگاه مبنا تقدیم می کند: بالابر کمک حرکتی logo-samandehi