شناسه خبر : 78785
پنجشنبه 22 آبان 1399 , 12:59
اشتراک گذاری در :
عکس روز
ادبیات ایثار و شهادت

چرا امور داروخانه کرمانشاه، جلوی کار مرا می گیرد؟!

جانباز۵۰%ازکارافتاده کلی محمدرضادادملکشاهی - بنده جانباز۵۰%ازکترافتاده کلی هستم بنده برابرآیین نامه ومصوبه مجلس برابرتلصره بن۶ ماده۵ قانونن ماده۷۹ آیین نامه اجریی این مصوبه دولت باید جواز کسب به بنده بدهند ودرصورت نداشتن تخصص شغل موردتقاضایم میاوانم بامعرفی یک نفرکه دارای مدرک تخصصی باشداقدام نمایندودرجواز موسس( جانبازان)ذکرمیشوداین جوازدرصورت بودن یک نفر متخصص اقدام نماید وبرابرقانون مشکلی نیست یعنی موسس (صاحب جواز)ونیروی متخصص دومقوله جداازهم میباشند.

از طرفی برابرماده۲۸ قانون اساسی هرایرانی حق داردیکجواز کسب داشته باشدکه مخالف قوانین نظام نباشدبنده اکثرخانواده پدری (۲عمو و۲ پسرعمو ویک پسرعمه ام یاداروسازندویاجوازکسب دارند )که ۳نفرآنان دارای جوازکسب میباشندوبامعرفی یک پزشک داروساز مشغول کار میباشندوپدرخودم نیزتازمان قبل ازفوت جوازداروخانه بایک پزشک داروسازمشغوبکاربودندودرزمان فوتش بنده۱۷ساله بودم و شرایط دریافت جوازتاسیس رانداشتم.

 درپاییز۶۷ که۱سال بعدازمجروحیتم معافی گرفتم برای گرفتن جوازداروخانه که برابرقانو به یکنفراورثه میرسید اقدام کنم کهدرآنزمان مدیرداروخانه هاکه یکفرد ناسیونالیسم بودعلیرم پیگیریهای فراوان به من جواز نداد ومیگفت فقط دکترداروسازحق گرفتن جوازداردوبه شما تعلق نمیگیرد ونهایتاًبنده باتوجه باینکه اکثراًداروخانه داشتیم ایشان مخالف دادن جوازبود وبعدازمدتی دردانشگاه علوم پزشکی شدم وبعدازظهرهادرداروخانه عمویم تاکنون مشغول به کارم.

حال نیزباتوجه به قانون وآیین نامه اجرایی وهمچنین دهها رای دیوان عدالت اداری وآراء ودادنآمه های ۹۶و۹۶ ورای هیات عمومی دیوان مبنی براینکه داشتن مدرک دکتری ی برای برای صدورجوازبه غیرداروسازالزام آور نیست وآراءدادنامه های شماره ۲۰۴۷ و۲۰۴۹ و۱۰۵۵ وتاییدرییس سازمان غذاودارو وزارت متبوعه چندماه پیش که سخنان ایشان موجوداست صحه براین نهاده که کسانی که مدرک دیپلم داشته باشندصدورجوازتاسیس وکسب داروخانه بلامانع میباشد بهانه های مختلفی صادر کرده اند ازجمله امتیازبندی که هیات عمومی دیوان آن را رد کرد.

بنده علاوه براینکه از سن ۱۰سالگی درداروخانه پدرم ۳ماه تابستان کارمیکردم در۱۵ سالگی نسخه هارا ازنسخه می خواندم و در اختیار دکتربرای مراحل بعدی قرار می نهادم یعنی بنده بیش از۴۰سال باداروآشنایی دارم وهمچنین مدرک تکنسین داروخانه دارم وهمچنین در سایتHIXنیز گفتند بایدثبت نام کنم انجام دادم وعلیرغم داشتن مدارک مستندوداشتن تمام شرایط وارائه آراء هیت عمومی دیوان و نیاز شهربه داروخانه وکمبودداروساز متاسفانه مدیروقت امورداروخانه هادرمعاونت غذاوداری کرمانشاه چوب لای چرخ غیرداروساز میگذارن مثال اینکه بنده مدرک تکنسین داروخانه که بعنوان کمک داروساز میباشد رانیزرد می کند.

لذا تقاضادارم بنده راارشادبفرمایید اجرکم عندا...

تلگرام
اینستاگرام
توییتر
نظری بگذارید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بدون ویرایش از شما
آخرین اخبار
فاش نیوز آگهی می پذیردصندوق همیاریخبرنگار افتخاری فاش نیوز شویدمطب تغذیه و رژیم درمانیانتشارات حدیث قلمبنر بیمه دیسایت جمعیت جانبازان انقلاب اسلامیمتن نهایی مرامنامه و اسانامه جبهه جانبازاناساسنامه انجمن جانبازان نخاعیاسامی راه اندازان جمعیت جانبازانپرسش و پاسخ حقوقی ایثارگرانفرم فراخوان پیوستن به جمعیت جانبازانکارگاه مبنا تقدیم می کند: بالابر کمک حرکتی logo-samandehi