شناسه خبر : 80422
دوشنبه 20 بهمن 1399 , 11:55
اشتراک گذاری در :
عکس روز

امیرآبادی، رئیس فراکسیون ایثارگران خبر داد:

اختصاص تسهیلات واگذاری خودرو به ۲۰هزارجانباز بالای ۵۰ درصددر بودجه‌ی۱۴۰۰

وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا مکلف است از محل تولید محصولات ملی خود نسبت به اختصاص تعداد ۲۰.۰۰۰ خودرو برای تحویل به جانبازان بالای ۲۵% دارای محدودیت‌های جسمی و حرکتی و جانبازان ۵۰ تا ۷۰ درصد با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران با تقسیط...

فاش نیوز - رییس فراکسیون ایثارگران مجلس از اختصاص تسهیلات برای خرید 20 هزار خودرو به جانبازان بالای 50 درصد و جانبازان بالای 25 درصد دارای محدودیت جسمی حرکتی، با اقساط پنجساله در لایحه بودحه سال آینده خبر داد.

 به گزارش خبرنگار پارلمانی فاش نیوز، احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده ایثارگر مردم قم و عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حکم پیشنهادی کمیته ایثارگران محدودیت زمانی قانون برنامه ششم، پنجم، چهارم را ندارد، از امکان تغییرات جزئی در متن مصوبه تبدیل وضعیت ایثارگران در کمیسیون تلفیق بودجه خبر داد و با انتشار یک فایل صوتی متن مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال  1400را که قابلیت تغییر در صحن علنی را نیز دارد به شرح زیر اعلام کرد.

۱- ردیف ۱۱۱۱۸۷ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

الف: مبلغ ۵۹۰۰ میلیارد ریال از ردیف ۱۱۱۱۸۷ (رزمندگان معسر- سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کسر و به ردیف ۱۳۶۰۰ (بنیاد شهید) اضافه می‎شود.

ب: عبارت جانبازان معسر بین ۵ تا ۲۴ درصد از ردیف ۱۱۱۱۸۷ حذف و به ردیف ۱۳۱۶۰۰ بنیاد شهید اضافه می‌شود.

ج: مبلغ ۵۹۰۰ میلیارد ریال به ردیف ۱۳۱۶۰۰ اضافه می شود و با رقم قبلی ۵۹۰۰ میلیارد ریال، جمعاً ۱۱۴۰۰ میلیارد ریال می‌شود.

د: عبارت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- سازمان رزمندگان جایگزین سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح می‎گردد و مبلغ ۲۰.۰۰۰ میلیارد ریال به ردیف مذکور اضافه می‌شود.

۲- مبلغ ۱۳۰۰۰میلیارد ریال به ردیف‌های ۱۱۱۱۸۷ جهت کارت ایثار، ایثارگران- به نام سازمان رزمندگان- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

۳- مبلغ ۴۰.۰۰۰ میلیارد ریال به ردیف ۱۳۱۶۰۰ اضافه می‌شود.

الف) کسری اعتبار پرداخت حقوق و مزایای ایثارگران    ۱۳.۰۰۰ میلیارد

ب) حق پرستاری والدین شهدا و کمک معیشت جانبازان   ۱۳.۰۰۰ میلیارد

ج) خرید لوازم و تجهیزات پزشکی و توانبخشی جانبازان  ۳.۰۰۰ میلیارد

حکم مربوط به تبدیل وضعیت:

۴- در راستای اجرای بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دستگاه‌های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلفند، نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولان ماده (۲۱) قانون مذکور که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه استخدامی آنها (به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین، کارگری، شرکتی و روزمزد) از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‎های عمرانی و یا سایر عناوین در مشاغل اصلی دستگاه اعم از حاکمیتی و تصدی گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۵) قانون مذکور خدمت نموده و یا می نمایند. با طی مراحل گزینش (بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمون) به صورت استخدام رسمی اقدا نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این بند به مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال از محل ردیف متفرقه شماره .... تأمین می‌گردد.

۵- در بند (ه) تبصره (۵) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بعد از عبارت "دستگاه‌های اجرایی" عبارت "با اولویت دانشگاه آزاد اسلامی تا مبلغ ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال" اضافه شود.

۶- در اجرای بند (الف) ماده (۸۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل و با معرفی سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در کلان‌شهرها دو میلیارد ریال و در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار جمعیت ۱.۶۰۰ میلیون ریال و در شهرهای بالای یکصد هزار نفر یک میلیارد و سیصد میلیون ریال و در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت یک میلیارد ریال و در روستاها هشتصد میلیون ریال وام قرض الحسنه با نرخ ۴% و با بازپرداخت ۲۰ ساله به رزمندگان تسهیلات ساخت و یا خرید مسکن اعطا نماید.

مابه التفاوت سود سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ پنج هزار میلیارد ریال (۵۰۰۰) از محل ردیف ۱۱۱۱۸۷ توسط سازمان رزمندگان دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت می‌گردد.

۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا مکلف است از محل تولید محصولات ملی خود نسبت به اختصاص تعداد ۲۰.۰۰۰ خودرو برای تحویل به جانبازان بالای ۲۵% دارای محدودیت‌های جسمی و حرکتی و جانبازان ۵۰ تا ۷۰ درصد با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران با تقسیط ۵ ساله اقدام و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون صنایع و معدن مجلس ارایه نماید. کارمزد ۴% به مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال از محل ردیف ۱۳۱۶۰۰ تأمین می گردد.

۸- در راستای اجرای جزء (۱) بند (ث) ماده (۸۸) قانون برنامه ششم توسعه، دانشگاه های تحت پوشش وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی که از مشمولین این بند شهریه دریافت می نمایند، موظفند نسبت به اعطای معافیت حداقل ۳۰% شهریه به مشمولین ماده فوق اقدام نمایند. بار مالی نشای از اجرای این بند از محل ردیف ۱۳۱۶۰۰ و ۱۱۱۱۸۷ به مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال تأمین می گردد.

۹- به منظور اجرای تبصره (۱) ماده (۵۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، برای تعداد ۴۰ هزار نفر از ایثارگران اقدام نماید. بار مالی ناشی از اجرای این بند از محل ردیف ۲۷۰۰ میلیارد ریال تأمین می گردد.

۱۰- بنیاد شهید و امور ایثارگران می تواند تعداد ۵ هزار فقره وام مسکن از محل سهمیه سال ۱۴۰۰ را مجدداً برای ایثارگرانی که در سنوات قبل از این تسهیلات استفاده نموده اند ولی هم اکنون در زمینه مسکن دارای مشکلات اساسی و حاد بوده و فاقد مسکن باشند تخصیص داده و بدون رعایت سایر ضوابط برای ساخت یا خرید معرفی نماید.

۱۱- عبارت ذیل به بند (ز) تبصره (۱۶) الحاق شود.

"ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان قیمت تا سقف دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بهره مد شده و تا پایان سال ۱۳۹۹ تسویه حساب می نمایند، به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان قیمت ایثارگری قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بهره مند شوند."

۱۲- در اجرای تبصره ۲ بند (د) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال به ردیف ۱۳۱۶۰۰ اضافه می‌شود.

۱۳- در راستای بند (ب) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای اجرای تبصره ماده ۳۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، سازمان رزمندگان نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران به کلیه آزادگان و ایثارگران واجد شرایط اعم از حالت اشتغال و غیرحالت اشتغال از محل ردیف ۱۳۱۶۰۰ و ۱۱۱۱۸۷ پرداخت نماید.

۱۴- در راستای اجرای بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه و تبصره ۳ ماده ۴۱ قانون جامع ایثارگران، مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال در ردیف‌های ۱۳۱۶۰۰ و ۱۱۱۱۸۷ پیش‌بینی می گردد.

۱۵- در ماده ۵۶ قانون جامع ایثارگران عبارت ۱۲ ماه حضور در جبهه به ۶ ماه تقلیل می‌یابد.

این در حالی است که از قرار معلوم مصوبه کمیته ایثارگران کمیسیون تلفیق برای تأمین خودروی جانبازان از تامین بیست هزار خودرو از طرف ایران خودرو و سایپا برای جانبازان بیست و پنج درصد به بالا با تقسیط پنج ساله  با نرخ چهار درصد پیش بینی شده است.
همچنین به جز این داده ها مولفه دیگری در متن مصوبه موجود نیست. به طور مثال
اگر یک خودرو 250میلیونی با سهم شصت درصد تسهیلات را در نظر بگیریم اقساط آن حدود دو میلیون و پانصد هزار تومان خواهد بود.
از سوی دیگر هنوز جزییات سهم جانباز یا بنیاد در این مصوبه مشخص نیست. اما اگر همین شیوه را در نظر بگیریم  و افزایش حقوق سال بعد را به همراه بخشی از حقوق امسال را مد نظر قرار دهیم همه آن باید به اقساط اختصاص داده شود.
لذا ضروری است دوستان فعال در این زمینه برای اصلاح بهینه این مصوبه کمیته ایثارگران کمیسیون تلفیق وارد رایزنی با آقایان امیری فراهانی و نادران و نوروزی شده و خواستار مصوبه ای شوند که امکان بهره مندی از آن میسر باشد.

تلگرام
اینستاگرام
توییتر
ما که چیزی نفهمیدیم باز اگر و اما 25درصد اینجوری باشه نباشه بابا یا همه25درصد ها رو شامل شه یا نه گزینشی نکنید هرکی توانست بگیره هر کی نو نست نه قانون یا برای همه درصد ها ی 25درصد با بالا یا هیچکس این وسط باز همون داستان قدیمی هر کی اشنا داشت بگیره هرکی نداشت بهش میگن تعلق نمی گیره این که همون اش و همون کاسه شد که بابا
با سلام خدمت اقای امیرابادی بزگوار من جانباز حالت اشتقال بنیاد بودهام ولی به محض استخدام در دستگاه دولتی بنیاد ان زا قعطع کرد وان زمان گفتند که بعد برقزار می شود که تابحال نشده است و الان که بازنشسته شده ام لاعقل اللن کاری بکنید که بنیاد دوباره بتواند ان را برقراز کند با تشکر

...
همان بهتر که به بالای ۲۵% می دهند .
چون و زیرا که :
بچه های جبهه و جنگ و دفاع مقدس ؛
یعنی رزمندگان و جانبازان پولشان کجا بود که قسط بدهند .
و حتی پول بنزینش را هم ندارند .
و این خرج گران فقط از عهده حقوق بگیران مرفه است ؟!
...
سلام ما ازا دگان 2سال یا3سال یا جانبازان 25 درصد تا 49 درصد بنده خدا نیستیم که هرچه است برای 50 درصد به بالا
سلام چرا در اختصاص خودرو اقساطی فقط جانبازان محترم جسمی حرکتی را در نظر گرفتین. جانباران اعصاب و روان که خیلی حال وخیمی دارند که ضرورت دارد به آنها هم اعطا شود تا پرستاران و فرزندان آنان به سهولت به مراکز درمانی غیره ببرند و آبرویشان حفظ شود کاش میدانستید وقتی پدر جانباز ۴۰ درصد اعصاب و روان را به دکتر میبرم چه عذابی میکشم پدرم با اعمال و رفتاری که دارد هیچ تاکسی هم راضی نمیشود مارو به دکتر ببرد. جانبازان اعصاب و روان همیشه و همیشه گمنام و محروم. چون هیچ جانباز اعصاب و روانی در راس امور نیست که که برای هم رزمان موج گرفتش کاری کند همه جانبازان اعصاب و روان وخیم یا در بیمارستان روانپزشکی بستری هستند یا در کنج خانه فقط با ده ها قرص آرام بخش سکوت مطلق به سر میبرند فاش نیوز شما صدای رسای ما مظلومان بی کس باشین اجرتان با سید الشهدا(ع)
سلام ممنون از عزیزان زحمت کش . اگه به دلیل گرانی دارو ودرمان و... وام بلاعوض برای جانبازان 50 درصد به بالا به مبلغ 50 میلیون تومان ویا وام معیشت 20 ساله با 4درصد سود و بدون ضامن وفقط کسر از حقوق خودش که بنیاد کم کند بدون سفته وچک
یه وام میدید منت میزارید
بعدش زیر ۲۵عراقیند ؟
خدا نبخشه
سلام جناب اقای اوحدی والله بخدا قسم به همه مقدسات قسم درحق همسرم ظلم شده درصدش بیشتراز ۲۵درصدهست اما بی عدالتی حاکم هست چرا فقط ۵۰درصد چه فرقی میکنه پس ۲۵درصدها چی شما ا بخدا انقدر ظلم نکنید
پس جانبازان ۲۵درصد چی ؟ که ۵۵سندازخدا گرفتن نتونستن یه دوچرخه بخرند چه فرقی میکنند
ای کاش آقای فراهانی ودیگر اعضاء فراکسیون جانباز زیر ۲۵ درصد بود
سلام یعنی ما جانبازای ۲۵ درصد نباید حد اقل یه ماشین ایرانی داشته باشیم ولی فلان آقازاده سوسول باید ماشین میلیاردی سوار بشه آخه درسته تو کدوم دین و آیین اینا گفتن
ماگذشتیم وگذشت انچه بابامیکنید ولی مازبان طلبکارانه رابه حیا همررزمان شهید میگذاریم ولی با۳۲ماه جبهه و۱۵درصد جابازی که۳۲سال پیش تشخیص دادن انهم یک مورد پرونده ۲بارموج انفجارهسچگاه اعتراض نداشتم ولی ام وز درسن۵۷سالگی توانی نداذم اتشالا خداجواب عدالت بیتی شما به خیردهد ایا واقعا بچه های زیر۲۵درصذ کاری مکردند خدااخ عاقبتتون روبخیرکنه ازماکه جذشت ولی واگذا کردم زه خدا
آقای اومد من جانباز شیمیایی چهل پنج درصد با شصت ماه در جبهه معلول جنگ تحمیلی هستم و حرکتی جسمی من در جبهه بر اثر مجروحیت شیمیایی است چهار به من خودرو ایرانی نمی دهی مگر من چه گناهی کرده ام با احترام حاج عبدالمالک شه نوازی ازخاش
پس جانبازانی که ۲۵ درصد هستند چی میشن فقط یک کارت جانبازی سهمشون هست ؟ آیا کار و آزمون و یا خرید ماشین و....فقط باید برای ۵۰ درصد به بالا باشه ؟ آیا ایثارگران و رزمنده هایی که چندین سال در جبهه ها جنگیدند اما جانباز بالای ۵۰ درصد نشدند حقی ندارند ؟ چرا واقعا ؟
ن...من اینه که قسم می خورم همه حرفاتونم داروغه کسی که دراین بنیادمیلیاردهاتومان اختلاس میکنه....ولی هیچکس ازمسعولین وجوداینونداشتندکه آن شخص رابگیرنداونهم برو که بردواقعادمش گرم اینو نوشتم که بشمارم کسی که اینقدرازشمابردچیکارش کردین خلاصه بگم ما همه چیزومیدانیم ولی اگه بخواهیم چیزی بگیم ماودودمانمان راببادمیدهید.... به هرحال خودتونیدخخخ تاابد
شما همتون دروغ میگیرن بنده جانباز۳۵درصدم قبلا گفته بودند برای معافیت فرزند دوم بایدسابقه جبهه باضافه حصوردرجبهه بایدبشود۵۰ماه حالا من چهل ونه ماه پوشانیده روز دارم میگویندنمیشه فرزندتونومعاف کنیم...من بایدچیکارکنم.......
پس ما جانبازان زیر 25 درصد چی حالا حالا باید درجا بزنیم احتمالا 20 سال دیگه نوبت ماشین ما میشه اکر عمری باشه
شمانمیخوادبه جانبازان وام خودروبدیدبریداونم بالای50 درصدیعنی پدرمن که چهاربارتواین هشت سال رفته خط مقدم وفقط 20 درصدناچیزبهش دادن و14تا بچه بیکارداره داره ودربدترین شرایط زندگی میکنه دستشوبگیرین من خودم چهارسال تووزارت دفاع بصورت شرکتی اونم نه ازسهمیه بلکه ازاقبالم اونجام چرانبایدتغییرعضویت بشم همه جاشده باند بازی شمامشگل اشتغال فرزندان جانبازروحل کن نه که تصحیلات بدین
سلام به همرزمان.. ماباید قدر دان مسوو لین و نمایندگان باشیم صبر کنید ما که 40 سال صبر کردیم به اونا ودر کنار اونا شما هم خواهید بود ولی گله نکنید بگید دست شما درد نکند چون توی 40 سال مسولین ما که در انقلاب و جبهه بودند وفرمانده ما بودن مجلس اول ودوم و.. که می توانستند همه مشکلات را حل کنند نکردن حالا قدر این عزیزان را بدانید بازم غنیمته مشکل هر کدام حل بشه غنیمته جانباز 25 درصد
خداوکیلی کمی تامل کنی کمی تفکرکنی روانی میشوی ببین چه بروزمردان پاکبازوعاشقان بی ادعای دیروزی آورده اندکه صدتاپست ازجنگ وازشهداوازایام جانبازی خودشان رامیگذراندکسی توجهی نمیکندوکامنتی زیرمتون نمیبینی امااگرصحبت پول وماشین وخدمات مالی شدیک پست ده سطری ده هزارسطرکامنت میخوره آنهم کامنتهای شکوائیه ایی ونالیدنی این است عاقبت اقتدارآفرینان دیروزی که بانام معسرامروزصدایشان میکنندای ننگ ونفرین خدابرکسانی که دراتاقهای فکرشان اینروزهاراترسیم کردندبرای ایثارگران ۰
چرا شما همیشه تبعیض برای خانواده محترم جانبازان میشه ۵۰ درصد نکرد ما که بودیم الان بایدتاوانش بدهیم جانباز یعنی فدا کار متوجه نمیشه چقدرتبعض خسته شدیم
سلام .چرا همه فقط از جانبازای ۵۰ درصد انتقاد می کننن.بابای من که یه ماشین دنده اتومات نداره که راحت بشینه پشت فرمونش چه گناهی کرده ؟ شماها واقعا فکر می کنیین جانباز های ۵۰ درصد چی دارن که این حرفا رو می زنیین واقعا خجالت داره شما که سر سفره ما نیستین ببینین یه جانباز ۵۰ درصد چجوری لقمه می گیره چه جوری راه می ره فکرشو بکن با یه دست چجوری میشه یه تیکه لقمه خورد.واقعا فکر کنبیین حرف بزنین ممنون.
با سلام خدمت مسئولین برای اینکه در حق کسی اجحاف نشه به جانبازان بالای 50 درصد که شرایط ویژه دارند کاری نداریم هر تسهیلاتی که لازم هست اعطا کنند ، ولی برای سایر جانبازان چه حقوق بگیر چه غیر حقوق بگیر بنیاد که شرایط باز پرداخت اقساط خودرو را دارند شرکت ایران خودرو و سایپا که نمی خواهند خودرو مجانی بدهند ، بنیاد فقط معرفی نامه بدهد اگر جانباز توان بازپرداخت اقساط را داشت ایران خودرو یا سایپا به صورت اقساط یک دستگاه خودرو به جانباز تحویل دهد سند هم در رهن شرکت باشد این به عدالت نزدیک تر است .
سلام همرزمان ..شما همان رزمنده ای هستی که اب نمی خوردی ومیدادی به همرزم خودت حالا صبر کن خدا درست میکنه جانباز 25
خدا یا خسته شدیم چون 5 درصد کمتر داریم بابا ما را زجر ندین چند ساله جنگ تموم شد و هیچی برای ما تصویب نشد خدا لعنت کند ظالم را. بابا یک جا تمام این کلمه بالای 25 درصد را قورت بدین مردیم مرفهین بی درد
باسلام امیدواریم مجلس محترم دولت را موظف به اجرای این مصوبات قانون درجهت تحویل خودورودرحق جانبازان ۵۰ درصدبه بالاملزم نمایندوقتی من جانباز۵۵٪که بادوتاعصا بازورراه میروم واقعانیازبه یک خودرومناسب باشرایط جسمی ندارم چقدربنده جهت مراجعه برای درمان برای امورات زندگی به آژانس زنگ بزنم بااین تورم حداقل ماهیانه دومیلیون نیم کرایه ماشین بپردازم وقتی که بنده قادربه انجام هیچ کاری نیستم فقط با حقوق ماهیانه زندگی میکنم چرا نباید دولت مردان به فکرماهاکه ازهمه چیز دست مان راشستیم بچه ها ی قدو نیم قدرارهاکردیم رفتیم ۸سال جنگیدیم باشندبنده یک زمانی ۶نفرعایله بودم با حقوق ۷هزارتومن راحت زندگی من میکردم حال که ۱۳ نفر عایله هستم عروس دارم دوتا داماددارم سه نوه دارم حقوق دریافتی من نزدیک ۵میلیون تومن است اگر هرکدام هفته ایی یکبار برای یه شام پیشم بیایند حداقل یک تومن برایم تمام میشودبنظرشما میشه به اولادخودگفت به خونم من نیایید،به همین همیشه هرماهه کلی بدهکارهستم نمیتوانم خرج زندگی خودوخانواده ام را برسونم واقعا دولت بایدفکری بحال ماهاکه قادربه حرکت نیستیم بکندیک خودرومگرچقدربرای دولت تمام میشه که نتواندبه این دست پادگان اهدانمایدمگرچقدجانباز۵۰الی ۶۹ ٪داریم امیدواریم هم مجلس محترم وهم دولت مردانمحترم فکری به حال ماهابکنندواقعادیگه ازخرج زندگی روز مره مونده ایم مگرحضرامام(ره) نفرمودندنگذارید این پیش کسوتان جهادشهادت درپیچ خم زندگی روزمره خود به فراموشی سپرده شوند آیا این است اجرای بی کم و کاست وصایای حضرت امام(ره)امیدواریم مسعولان مارادریابندوسلام عیسی مرادبخش جانباز۵۵٪ازاستان گیلان
با عرض سلام و تبریک ایام الله دهه فجر و آرزوی سلامتی برای پرسنل و خانواده فاش نیوز
با توجه به کاهش فوق‌العاده شدید ارزش پول ملی و گرانی های غیر قابل بازگشت لطفا در مورد میزان حق پرستاری پرداختی به جانبازان مطلبی بنویسید تا در مجلس مورد توجه قرار گیرد و البته حق پرستاری باید ماخذ مالی آن میزان حقوق ماهانه یک پرستار باشد . استدعا میکنم کمک فرمایید تا توجه شود خدا یارتان جانباز عملیات ثامن الائمه و طریق القدس و فتح المبین محمد اکبری
باسلام بله احسن به آقای اکبری پیشنهاد خوبی فرمودند حق پرستاری بایدواقعا به اندازه حقوق یک پرستار باشد چون پرستاربیمارستان دربیمارستان باامکانات ازبیمار پرستاری می کنداماپرستارجانباز بدون امکانات درخونه ازجانبازپرستاری میکنداون پرستاری که خونه ازجانبازپرستاری میشه با کمترین امکانات بیشترین توجه رامیکنند
سلام
لطفا در خصوص پرداخت پاداش بازنشستگی جانبازان حالت اشتغال پیگیری فرمایید.
بدون هیچ سلام و هیچ احترامی انتقاد شدید به قانون نویس....فقط در این 42سال 50درصدو بالاتر را می بینند و دیگر جانبازان و آزادگان را یا ندیدند و نمی بینند ویا چشمشان مشکل داشته و دارد .....بابا بردارید این عینکهای سیاسی را از اون چشمهایتان .....کمی هم به فرمایشات حضرت امام ره و حضرت آیت الله خامنه ای عزیز و دوست داشتنی که خط قرمزمان است گوش کنید ....یادش بخیر آزاده شهید ابوترابی ره که خطاب به مسئولن فرمودند پاک باش وخدمتگذار .......و همچنین فرمودند برای آزادگان همچون مادر مهربان باشید .....و ویا دیگر فرمایشات حضرت امام نسبت به آزادگان ویا توسعه های پیامبر و قرآن درباره اسرا چه می فرمایند چشم وگو ستان را باز کنید و به آنها عمل کنید .......هر چند که خیلی دیر شده است و نصف آزادگان و جانبازان کمتر از 50درصدها از این دنیا رفته اند و به همرزمانش شهیدان پیوسته اند ......مطمئنمن باشید که آه وناله هایشان را کسی می شنود که از حق خودش می گذرد و ازحق ناس هرگز نمی گذرد و آن روز حساب برای همه هست ...سوره مبارکه زلزله را بخوانید و به آن عمل کنید و بترسید از کسی که زورش به شمارمی رسد و جز خدا کسی ندارد .......
نظری بگذارید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بدون ویرایش از شما
آخرین اخبار
فاش نیوز آگهی می پذیردنمایشگاه مجازی کتاب تهرانصندوق همیاریخبرنگار افتخاری فاش نیوز شویدمطب تغذیه و رژیم درمانیانتشارات حدیث قلمبنر بیمه دیسایت جمعیت جانبازان انقلاب اسلامیمتن نهایی مرامنامه و اسانامه جبهه جانبازاناساسنامه انجمن جانبازان نخاعیاسامی راه اندازان جمعیت جانبازانپرسش و پاسخ حقوقی ایثارگرانفرم فراخوان پیوستن به جمعیت جانبازانکارگاه مبنا تقدیم می کند: بالابر کمک حرکتی logo-samandehi