شناسه خبر : 80834
شنبه 25 بهمن 1399 , 11:09
اشتراک گذاری در :
عکس روز

حالا وقت رسیدگی به اعمال مسئولین است

اکبرکاشانی حصاری - ما اسلام و وطن پرست و ناموس پرست و دین و آیین علی(ع) پرستیم. مسئولین باید بیایند درجامعه بامردم ومشکلات روزمره واقتصاد ناپایدار مردم و ندیدن ضعف های خود مواجه بشوند، و نه با وعده و وعیدهای پوچ که باعث سستی در اعتقادهای مردم شده است شعاد دهند!

وقتی اولین اختلاسگر دراموال بیت المال را پای جوب دار ببرند و در اجرای قوانین کوتاهی نشود و قانون برای آنها هم اجرا بشود کمتر به اعتقادات مردم آسیب میرسد. نباید در مملکت اسلامی یک نفر ماهی چند صدمیلیون حقوق و مزایای کاری داشته باشد و یکی دیگر مثل همین شیر مردان دفاع مقدس، که حالا به کهولت سنی رسیده اند از پس مخارج اولیه زندگی محروم باشند.

ماانقلاب کردیم تا نظام عدل و عدالت بر سر کار بیاید و فساد در همه ابعاد آن ریشه کن شود، اما عده ای فرصت طلب و سودجو رشته امور را در دست گرفته اند و چنان ریشه دوانیده اند که آثار سوء  مدیریتشان تا سال ها می ماند، اما دیگر باید عرصه را برآنان تنگ و تنگتر کرد.

 حال وقت پاسخ گویی به تمام کمبودها و حیف و میل کردن های مسئولین است.

درهمین قشر رزمنده و ایثارگران دفاع مقدس بااین همه افراد با سواد و خداترس، هستند کسانی که بشود در امور کشور و خدمت کردن به آبادانی مملکت بکارگیری بشوند تا درس فراموش نشدنی به آنانی که فقط برای مال جمع کردن و زرق وبرق دنیا مسئولیت را پذیرفته اند، کسانی که حتی به هم نوع و هم وطن خود رحم نکرده اند!

من اینجا به عنوان کهنه سرباز مکتب امامت، ولایت و رهبری خواهش می کنم باقاطعیت با عوامل سودجو بر خورد شود، دشمنی بالاتر از آنها هیچ دشمنی برای مملکت،دین و مذهب ما مثل این زالو صفتان، باعث بد بینی نسبت به دین و اعتقادات مردم و بروز ناهنجاری های اجتماعی نمی شوند.

ما می دانیم که رهبر عزیزمان به آنان بر اساس اصول دین و عدالت فرصت جبران داده اند تا بلکه متوجه اشتباهات و خطای خو بشوند، ولی افسوس که خیلی از مسئولین نفهمیدند. قصدتوهین به هیچ کس را نداشته و ندارم، و جز از خدای یگانه از هیچ مخلوق دیگری ترس و واهمه ندارم.

ایران گلستان است، اما دلسوز می خواهد.

تلگرام
اینستاگرام
توییتر
باسلام وعرض ادب خدمت مردان مخلص خدا . مردانی که فقط ازخالق خود بیم وهراس دارند.وبزرگترین . ارزوی انان است که بعد ازشکر وحمد از نعمت های خالق یکتا ...درراه حق وحقیقت وعدالت وحق گفتن وحق طلبی جان خود را فدا ی عقیده انسان بودن واثبات انسانیت درحق هم نو خودجان به جانان دهد.مرگ درراه خدا افتخاریست که خداوندبه هرکسی نخواهد داد وماندن وزندگی کردن با ترس وهراس وبندگی بندگان ازخدا بی خبر را هرگز نمی پذیرند.ای مسولین قانون نویس وقانون گذار..مگر تسویب هر قانون.در اجرای ان برای پایین دست یا ساده بگویم طبقه سه با ان مسول در رده بالا فرق دارد.اگرنه چرا از واقعیت فرار میکنیم .چرا از انجام قانون که ثبات هر حاکمیت است .درمورد بالای ها وقفه انداخته وگفته های این رسانه ها وسایت هارا که خواسته به حق مردم است را نادیده گرفته وبه عنوانهای مختلف تحت پیگردقانونی قرار میگیرند.وما ملت ایران از رئیس قوه قضای که یار ویاور رهبر است وحامی اجرای قانون.عاجزانه میخواهیم .کسانی که درراس هستند ودانسته به اموال وسرمایه های بیت والمال با پل های ارتباتی که در دستگاه اعمال نفوذ کرده وبرای خود وخانوادهایشان سرمایه های هنگفتی را چه در ایران وسایر کشورهای غربی که دشمن جان ومال ملت ایران هستند .برده .وترس فردای خود را دارند.اینان همان خائنینی هستند که رزمندگان را پشت خاکریزها جا گذاشتندوپیشتاز برای میز ریاست.مردان خدا ترس رااز حب مسولیت واحساس ترس از فلانی وفلان شخص از دور خارج کردند.واین چنین بر اموال وبیت والمال مردم وفرا راز قانون هر یک درهیته کار ی وموقعیتی بر جان ومال واموال افتاده وبه نوعی با ماده وتبسره وبه استلاح قانونی بودند ظاهر نمای کرده وبا دادن پول ورشو کسی دیگر را بلا گردان عمل خویش کرده.قاطعانه برخورد شود ودست عوامل نفوذی قطع شودتا درس عبرت سایرین شود.وقتی اولی رفت ودومی وسومی وچ. پ ش ه .وغیره وبر خورد نشود .ان سست ایمانان هم از انان درس گرفته ومثل کرم بر تنه این انقلاب افتاده وریشه اقتصادی را ضعیف ووسست وبرشکست میکنند.وهیچ چیزی برایشان مهم نیست.مثال شخص که با دوتن طلا سر مرز میگیرند وچون از نزدیکان فلان شخصیت است .ابروریزی میشود.واگر اوابرو سرش میشد دزدی از بیت والمال نمی کرد. پس بایدرسانه ای شود.اگر یک فرد ساده میگفت ان را در فلان مسیر پیدا کردم .اورا سیم جین وتا به حال جانشرا گرفته بودید.رئیس قوه قضای شما را بخدا قسم دست بجنبانیدواین گروه وجناح بازی ها را منحل کنید.وپایه واساس دین حول یک محور میچرخدوان هم پیروی از ولایت ورهبری است .اینان دل رهبر عزیزمان را خون کردند وایشان همچون صاحب اسم خود.علی وار وبا گذشت رفتار کرده که شاید به خود ایندوپی به اشتباه برده وجبران کنند .اما کسی که ایمان را بر مال دنیای داد.حتمی بدانید دشمنی در لباس دوست از پشت دوباره خنجر میزند.ومنتظر فرصت است..بایدمیان مردم باشیدتا انعکاس. عمل کرد انان راببینید.چرا در دولت نا کارامد این دو دوره وضعیت اقتصادی به هم ریخته شد مگر این ویروس ها چه کا ر بااموال وسرمایه ملی کرده مردم خوب شما را رصد میکنندوهر عمل خوب وزشت را باید پاسخ گوی این امت باشید.ومن به عنوان یک شهروند ومطیع قانون از قوه قضای که مدعی والعموم است تقاضای رسیدگی دارم.وایشان گفته باعمل زمین تا اسمان فرق دارد.وباعث نابودی واز هم پاشیده شدن کانون خانواده من وامثال من شدند.وباعث شرم وخجالت بزرگ مردانی که روزی سینه را جلوی تیر دشمن این مرز وبوم دادند.واین افراد نابلد وبیفکر وپر ادا بجای مرحم زخم برزخم انان با عمل کردشان.نمک پاشیده واز زندگی روز مره هم ساقد شان کرده وباعث مرگ انسان در غربت ..در وطن جان به جانان داده وان عده ای هم که ماندن .برای دادن لقمه نان چنا ن بر کلمه ایثار انان القاب پیش زمینه وپس زمینه وبازی با کلمات کردن.انان را گداوتهی دست.وصدقه خور نام نهادند.. وبا حیله ونیرنگ اول درسپاه با درجه وسمت وبعد از ان میان رزمندگان درصدپایین وبالارا باب کردندوبه هدف خود رسیدن..وقت رسیدن به کهنه سربازان مکتب امام که تا به حال صبورانه صبر کردند.وبار از وضایف اولیه در روز های اول بعد از جنگ برداشته ودوباره ایثار خود را در تاریخ ایران به ثبت رساندن.وحال که حق حق انان از حالا به بعد ان هم ادم های قانع بر لقمه نان در این وضعیت نا بسامانی که باعث اصلی ان دولت است.ردیف بوجه نیست را بهانه میکنید.این مملکت درامدهایش تا به حال کجا رفته جز در جیب اقا واقازاده ها.ان ردیف وبوجه برای مفسدین هست اما برای شیر مردان دفاع مقدس نه .مگر خون شما از خون ما رنگین تر است ویا فکر میکنید خرج کردن را نمی دانیم .سخت در اشتباه هستید.بدانید.ما خیانت وضررودزدی را بر بیت والمان بر خود حرام دانسته ومیدانیم .شما باعق ولوا واشوب در جامع اسلامی شده وباید پای میز قانون جواب گو باشید.شما را مجلس ان خانه امن امت فرا می خواند در چند مرحله برای پاسخ گو شدن .هربار به نوعی تفر رفته اید .به وقتش شما را پاسخ گو می کنیم واز کجا اورده ای وبه کی سپرده وداده ای را پاسخ گو باشید که خدا هم از حق والناس نمی گذرد..حضرت حق یار ویاور حق طلبان است.در احیای حق .ان شاالله .امین وماه استغفار واز گناه هست .به خود بیا .
باسلام وخسته نباشید بر عوامل زحمت کش ومردانه نویس که بدون هیچ ترس گفنه های مردمی را به گوش مسولین ومردان حق جووحق طلب رسانده وحامی مردم ومردم هم حامی انانند.خداوندعمر وعزت شما را دوچندان کند که پی جوی حق طلبان حق وحقیقت هستید.علی یارتان.یا حق. وحضرت حق نگهدارتان.کدرسمی داده اید ممنونم.
باسلام ایا کسی هست که از زندگی نابود شده من از بی عدالتی های اجتماعی مستندی بسازد..یاعلی مدد به پیش اید. اای مستند سازان حالا وقت خدمت به جامعه وهم نو در این عرصه پیکار است.بیاید ظالمان وظلم کندگان را نقاب از صورت وچهره هایشان مردانه بر دارید وفقط از خالق خود بترسید که مرگ در راه حق وحقیقت افتخار است.بر ما.اگرخدامارا لایق بداند.انشاالله.امین ...

۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۱۱:۵۵
به اختلافات کارگر و کارفرما کجا رسیدگی می شود؟
برخی هیات های تشخیص و هیات های حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیوان عدالت اداری متاسفانه به شکایت ها و اعتراض های کارگران و... را بررسی و رسیدگی قانونی نمی کنند و شکایت و اعتراض کارگران را رد می کنند چرا؟
وقتی که دو قاضی از سال 1394 تاکنون در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوبغرب تهران و دو قاضی از سال 1395 تاکنون در دیوان عدالت اداری نتوانسته اند مشکل یک کارمند و بازنشسته را بررسی و رسیدگی و حل کنند دیگر بدرد مردم و کشور نمی خورند.


1399/11/21 - 14:20
بنده 27 ماه سابقه حضور درجبهه دارم
یکی که از همکار بنده با 30 سال سابقه کار در سال 94 بازنشسته شد مبلغ بیش از 100 میلیون تومان گرفته است ولی متاسفانه بنده با 32 سال 7 ماه سابقه کار در اسفند ماه 95 بازنشسته شدم مبلغ 64 میلیون دادن آیا این عدالت است
بارها هم اعتراض کرده ام ولی متاسفانه تاکنون هیچ خبری پیگیری، بررسی و رسیدگی نیست چرا
مرتضی کارمند رسمی بازنشسته شرکت مخابرات استان تهران به شماره کارمندی 1420070 و به شماره پرسنلی 61001328باسلام ودرود بی پایان برمردان حق طلب وستیز جو درراه حق وحقیقت..که دراین راه از جان ومال خود گذشتند.وزندگی را درفهم ودرک واثبات انسان بودن درراه انسانیت فدا میکنند.وپاداش واجر عظیم را ازخالق خودگرفته ومیگیرند.وگره گشای بندگان خدا هم چو فرشتگان فرستاده از سوی خالق هستنند..انشاالله.امین.یارب الالمین.حضرت حق نگهدارتان.انشاالله.امین...
سلام ، اینکه میگویند آخرین روز از خدمت دولت به تخلفات و جرایم رسیدگی شود در هیچ قانونی وجود ندارد بلکه میبایست هر زمان تخلف یا جرمی اثبات شد بلافاصله برخورد لازم انجام گردد. بیش از دو میلیون انسان شریف و متدین برای حفاظت از انقلاب اسلامی شهید و مجروح شدند اما با کمال تاسف شاهد بودیم بیش از سی سال از مدت انقلاب اسلامی حکومت در چنگ غربگرایان بوده و آنها هر نوع تخلف و جرمی را مرتکب شدند و هرگز برخوردی صورت نپذیرفت بلکه در هر دوره برای تصدی پست های کلان کشور تایید شدند. اکنون میدانیم اصلاح طلبان عامل اصلی عقب ماندگی کشور و ایجاد نارضایتی عمدی بین مردم بودند که با تخلفات و جرایمی همراه بوده اما هیچگونه اقدامی برای محاکمه مسئولان اصلاح طلب به عمل نیامده است و آنها با کمال جسارت با وجود اقدامات مهندسی و فریبکاری مدعی خوش خدمتی به مردم و کشور و استحقاق شرکت در انتخابات را میباشند.
یکی از مهمترین عوامل ظلم به ایثارگران همین مسئولانی هستند که در ظاهر مدعی تبعیت از اسلام و رهبری هستند اما در خفا دست در دست دشمن گذاشتند و هر چه در توان داشتند برای ضربه زدن به دین و مذهب و اعتقادات مقدس مردم بکار گرفتند.
قانون خدمت رسانی به ایثارگران ناقص اجرا شد و برخی از بندهای قانون بطور عمدی حذف شدند علیهذا احاد مردم بویژه ایثارگران از عملکرد مسئولان بشدت ناراضی و خواستار اقدامات قانونی در مقابل کارشکنی و ترک قانون همچنین جبران خسارتهای وارده جانی و مالی در اسرع وقت میباشند و هرگونه تعلل و معطلی را بدلایل سیاسی و امنیتی و مصونیت قضایی و غیره را مجاز تلقی نمی نمایند.
یک نفر مقام مسئول از دولت و مجلس پاسخ بدهد این دو قوه در کشور چه کاره هستند و چرا تاکنون به مشکلات کارمندان و کارگران و بازنشستگان تامین هیچ کاری نمی کنند و رسیدگی نمی کنند و سکوت اختیار کرده اند؟
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۱۲:۳۸
دولت، دولتمردان، مدیران، مسئولان و نمایندگان مجلس در زمانی که واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی در رسانه ها شعار می دادند بسیار عالی است پس چرا از سال 1388 تاکنون در مورد مشکلات و حق و حقوق کارمندان، کارگران و بازنشسته ها ساکت هستند و سکوت اختیار کرده اند هیچ کاری نمی کنند.
دفاع از مشکلات و حق وحقوق کارمندان، کارگران و بازنشسته ها

۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۱۲:۴۱
یک نفر مقام مسئول از دولت و مجلس پاسخ بدهد این دو قوه در کشور چه کاره هستند. چرا تاکنون به مشکلات کارمندان و کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی هیچ کاری نمی کنند و سکوت کرده اند.
دفاع از مظلومان


کارمند رسمی که 30 تا 35 سال برای مخابرات کار کرده است به خاطر حق وحقوق پایمال شده است از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوبفرب تهران و دیوان عدالت اداری شکایت و اعتراض کرده است. اداره مربوطه و شرکت مخابرات تائیده نمی دهند ولی پیمانکاران در شرکت مخابرات کار می کنند هر ماه از مخابرات تائیده می گیرند. ولی متاسفانه با کارمند رسمی و یا بازنشسته مخابرات همکاری نمی کنند چرا؟


باسلام وعرض ادب پاک وصادقانه من به سهم خودم دست بوس یکایک شما مردان وعوامل پاک وصدیق این سایت که همه جوره پای کار حق حقه مردم واین قشر رنج دیده وعذاب شونده توسط مسولین ناکارامد وبی صلاحیت حرف ودردهای یک هم نو وهم وطن خود را بدون هیچ ویرایش وصادقانه به ثبت وچاپ در سایت حق طلبانه ای به حق ومردانه برنمایش عموم گذاشته اید .ممنون وسپاس گذارم.وهمگی شما عزیزان را به ایزد یکتا سپرده واز تک تک شما بزرگواران حلالیت میطلبم وبخشش از زحمات کشیده شما بزرگواران.درپناه حق بوده وبه خدا میسپارم همه را.یاعلی مدد
نظری بگذارید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بدون ویرایش از شما
آخرین اخبار
فاش نیوز آگهی می پذیردنمایشگاه مجازی کتاب تهرانصندوق همیاریخبرنگار افتخاری فاش نیوز شویدمطب تغذیه و رژیم درمانیانتشارات حدیث قلمبنر بیمه دیسایت جمعیت جانبازان انقلاب اسلامیمتن نهایی مرامنامه و اسانامه جبهه جانبازاناساسنامه انجمن جانبازان نخاعیاسامی راه اندازان جمعیت جانبازانپرسش و پاسخ حقوقی ایثارگرانفرم فراخوان پیوستن به جمعیت جانبازانکارگاه مبنا تقدیم می کند: بالابر کمک حرکتی logo-samandehi