شناسه خبر : 80901
یکشنبه 03 اسفند 1399 , 14:10
اشتراک گذاری در :
عکس روز

فهرست دستاوردهای انقلاب به اعتراف مخالفان و منتقدان

تاریخ، گواه توطئه ها،دشمنی ها و سد کردن راه انقلاب اسلامی و جلوگیری از پیشرفت و توسعه‌ی آن در ایران و جهان است.

فاش‌نیوز - تاریخ، گواه توطئهها، دشمنیها و سد کردن راه انقلاب اسلامی و جلوگیری از پیشرفت و توسعه‌ی آن در ایران و جهان است.

 حال که انقلاب اسلامی وارد ۴۳ سالگی خود شده استبا نگاهی به گذشته، شاهد توطئه، دشمنیها و مشکلات متعددی برای سد کردن راه انقلاب اسلامی یا به انحراف کشاندن و جلوگیری از پیشرفت و توسعه آن در ایران و جهان هستیم.

 از فعالیتهای شبانهروزی ضدانقلاب، منافق، کمونیست، فوکولیسم و روحانینمای انگلیسی گرفته تا تحمیل هشت سال جنگ تمام عیار با تمام توان را می‌توان در این چهارچوب مورد اشاره قرار داد. چرا که در آن دوران اکثر کشورهای جهان به ویژه ابرقدرت‌ها، حامی همهجانبه‌ی صدام مفلوک شدند اما دفاع مقدسی را برای ما رقم زدند که به فرمایش امام انفجار نور بود.

 دشمنان انقلاب با سلاح تحریمها به میدان آمدند و هر روز بیشتر از گذشته تلاش کردند تا جلوی رشد و پیشرفت ما را بگیرند اما دشمنان غافل بودند که خمینی(ره) فرموده" ما می‌توانیم و باید روی پای خود بایستیم چرا "که شعب ابوطالبها را در تاریخ داریم لیکن جهانخواران و مستکبرین و ظالمان و نوکرانشان حتی در مخیلهشان هم نمیگنجد که تحریم‌های آنها باعث بالندگی و خودکفایی ما می‌شود.

نگاهی به برخی از دستاوردهای انقلاب اسلامی

در این گزارش تلاش شده تا داشتههای ملت ایران پس از گذشت چهل و سه سال از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزههای مختلف ازجمله سلامت و بهداشت، امنیت، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، اقتصاد، صنعت و قانون گذاری و... مورد بررسی قرار گیرد.

چهل و سه سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی میگذرد. این انقلاب پدیده‌ای الهی و مبارکی بود که در اواخر قرن بیستم، جهان را به لرزه درآورد و نور امید را در دل مسلمانان و مستضعفان عالم روشن کرد.

اکنون پس از گذشت چهار دهه از عمر گرانمایه‌ی این شجرهی پر امید، نیکوست به بازخوانی برخی دستاوردهای آن پرداخته شود تا برخی گمان نکنند که درخت تنومند انقلاب اسلامی، به سادگی به بار نشسته است .این انقلاب عظیم، دستاوردهای فراوانی در داخل و خارج از کشور داشته است.

بنابراین سالها طول میکشد تا همه‌ی آثار و نتایج این پدیدهی الهی، آشکار شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد هر چند در این مقاله بخشی از ابعاد وسیع آن مورد بررسی قرار میگیرد.

در این گزارش خواهیم کوشید داشتههای ملت ایران پس از گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزههای مختلف ازجمله سلامت و بهداشت، امنیت، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، اقتصاد، صنعت و قانونگذاری و... موردبررسی قرار گیرد.

 

دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه» سلامت و بهداشت«

۱. بعد از انقلاب اسلامی تاکنون ۲۱ سال متوسط عمر ایران افزایش داشته است و از ۵۵ سال به ۲/۷۶ سال رسیده است.

۲. ۳۰ درصد پزشکان ایران وارداتی از بنگلادش، فیلیپین، هند و پاکستان بودند اما امروز از ۵۳ کشور جهان برای درمان به ایران میآیندو  در ۲۷ رشته تخصص تربیت میکنیم.

۳. در ۱۹۷۳۹ روستای کشور ۳۵ هزار بهورز بهعنوان پیشگامان نظام سلامت فعالیت میکنند اما قبل از انقلاب تعداد خانههای بهداشت فقط در ۱۵۰۰ روستا بوده است.

۴. با اجرای طرح واکسیناسیون ملی فلج اطفال به همت بسیجیان و پوشش ۹۵ درصدی این واکسیناسیون تاکنون فلج اطفال از کشور ریشهکن شده است، درحالی که کشورهای همسایه هیچ کدام نتوانستند به این موفقیت دست یابند.

۵. بیماریهای عفونی مالاریا، سل و وبا در ایران کنترل شده است.

۶. در سال ۵۷ صرفاً با ۷ دانشکده پزشکی ۷۰۰ دانشجو داشتیم درحالیکه حاضر با ۴۷ دانشگاه، ۱۸۰ هزار دانشجوی پزشکی مشغول تحصیل هستند و اعضای هیئت علمی با ۱۱ هزار عضو هیئت علمی ۱۶ برابر دانشجویان آن زمان هستند.

۷. امروز ایران جزء کشورهای برتر جراحی قلب در دنیاست و جزو معدود کشورهایی است که عمل پیوند قلب در آن صورت میگیرد. ۱۴۰ عمل پیوند قلب در کشور در کارنامه درخشان جراحی قلب در ایران و جهان است.

۸. بانک قرنیه در جمهوری اسلامی یکی از بهترین بانکهای قرنیه دنیا است و ظرف ۲۴ ساعت قرنیه مورد نظر بیمار آماده میشود.

۹. پزشکان متخصص قبل از انقلاب ۷۰۰۰ نفر بوده که به ۷۲۰۰۰ نفر رسیده است.

۱۰. به گزارش سازمان بهداشت جهانی بین ۸۰ تا ۹۴ درصد از جمعیت ایران دسترسی به داروهای ضروری را دارند.

88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه «استقلال ملی و اقتدار بینالمللی«

۱- در پنج قرن اخیر مساحت ایران از ۳/۵ میلیون کیلومترمربع از ۱/۷ کــاهش یــافت .انقلاب اسلامی با وجود هـجوم ابـرقـدرتها یـک وجب هم نداد.

۲- رضاخان بدون یک دقیقه مقاومت، سرزمین ایران را به ارتشهای متجاوز شوروی، انگلیس و آمریکا تسلیم کرد.

۳- بحرین استان چهاردهم ایران بابی عرضگی محمدرضا پهلوی، تحویل انگلیس شد.

۴- سران کشورها بارها غبطه خود از استقلال بینظیر ایران را ابراز کرده گفتهاند ایکاش ماهم میتوانستیم مثل شما آزادانه حرفمان را بزنیم.

۵- دو قرن پیش از انقلاب اسلامی نهتنها عزل و نصب وزیران و نخستوزیر حتی عزل و نصب شاه ایران با بیگانگان بود.

۶- در سال ۵۶، حقوق مستشاران نظامی امریکا ۱۷ میلیارد تومان و حقوق کل نظامیان ایران ۱۴ میلیارد بود. آنها بر همه‌ی مقدرات مردم حکومت میکردند.

۷- سفارت آمریکا در تهران با ۴۰۰۰ کارمند عملاً اداره تمام امور ایران را در اختیار داشت.

۸- با وابستگی به اقتصاد جهانی، نمیتوان به عدالت و رفاه رسید.

۹ - نتیجه‌ی سلطه‌ی آمریکا اسرائیل بر اقتصاد ایران برابر آمار جهانی سال ۵۷ این بود که ۴۹ ٪ مردم ایران زیر خط فقر بودند.

۱۰- انقلاب اسلامی ننگ کاپیتولاسیون را از چهره‌ی ملت ایران پاک کرد.

 

دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه »اقتصاد«

۱ - به استناد آمار بانک جهانی و همه مؤسسات مهم اقتصادی بینالمللی، اقتصاد ایران با ۸ رتبه ارتقاء از جایگاه ۲۶ جهانی در سال ۱۹۷۹ )۱۳۵۷ (به رتبه ۱۸ در سال ۲۰۱۷)۱۳۹۶ (صعود کرده است و جزء ۲۰ قدرت اقتصادی جهان بهحساب میآید.

۲ - ارتقاء هشت پلهای اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی در حالی محقق شده است که میزان فروش نفت خام به یکچهارم قبل از انقلاب، کاهشیافته و جمعیت از ۳۶ میلیون به ۸۱ میلیون نفر افزایشیافته است.

۳ - ارتقاء ۸ رتبهای اقتصاد ایران در سالهای پس از انقلاب اسلامی در حالی اتفاق افتاده است که نظام سلطه‌ی بینالمللی تمام توان خود را برای فلج کردن اقتصاد ایران به کار گرفته است. تحمیل ترورها و کودتاها، تحمیل ۸ سال جنگ، بمباران بیشتر زیرساختهای اقتصادی کشور و چهل سال تحریم، بهویژه ۸ سال تحریم فلجکننده از اهم این توطئهها است.

۴- پیش از انقلاب اسلامی، قدرت اقتصادی ایران ۴۹۰ میلیارد دلار و در حال حاضر ۱۸۰۰ میلیارد دلار است.

۵- همزمان بااینکه جمعیت کشور بیش از دو برابر شده است، اندازه اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس میزان تولید ناخالص داخلی از ابتدا تا امروز ۴,۸۸ برابر شده است (www.countryeconomy.com).

۶- ۱۰ برابر شدن تعداد واحدهای صنعتی کشور از ۱۰۰۰۰ واحد به ۹۸۰۰۰ واحد که ازنظر کیفی دهها برابر پیشرفته و مستقل شده و از صنعت مونتاژ به صنعت بومی تحوّل یافته است.

۷- رشد صد برابری صادرات غیرنفتی ایران از ۵۴۰ میلیون دلار در سال ۱۳۵۶ به ۵۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ افزایشیافته که شامل ۶۰۰۰۰ قلم کالا بوده و ازنظر وزنی ۲ میلیون تن در سال است.

۸- پس از انقلاب، اقتصاد ملی )درآمد و هزینه( با وجود فشارهای مستمر استکبار جهانی ۳,۷ برابر شده است.

پس از انقلاب اسلامی سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور ۳ برابر شده است.

۹- قبل از انقلاب فقط ۵ درصد نیازهای بخش دفاعی ایران تولید داخلی بوده و در حال حاضر ۹۰ درصد آن تولید داخلی است و مازاد بر این در حدود ۵ میلیارد دلار در سال هم صادرات دارد که میتواند الگوی مناسبی برای همه بخشهای اقتصادی کشور باشد.

۱۰- سرانه‌ی برخورداری جامعه‌ی ایرانی از خدمات بانک نسبت به پیش از انقلاب اسلامی، تقریباً ۲۰ برابر شده است که شاخصی از کیفیت اقتصادی است.

 

دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه‌ی »امنیت«

۱- تجربه ۴۰ ساله نشان داد که سازش امنیت سوز و مقاومت امنیت سازاست.

۲- جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه سنگینترین تهاجمات نظامی، تروریستی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را با صلابت در هم شکست.

۳- نظام امنیتی انقلاب اسلامی برخلاف همه‌ی انقلابها مبتنی بر رأفت و دعوت بوده است.

۴- امنیت و آرامش امروز ما مدیون ایثار و جانفشانی شهداست.

۵- جمهوری اسلامی ایران در عین مبارزه مستمر با دولتهای ظالم و مستکبر از امنترین کشورهای جهان است.

۶- امنیت جمهوری اسلامی بر سه رکن آموزههای اسلام، اتکا به مردم و پیروی از ولایت استوار است.

۷- انقلاب اسلامی امنیت خشن شکنجه محور شاه را به امنیت مردمی مبتنی بر اعتماد، ایمان، عشق و آثار بدل کرد.

۸- با وجود پشتیبانی همه قدرتهای جهانی از شاه مردم در خانه خود هم امنیت نداشتند و باوجود توطئهگری همه قدرتهای شیطانی علیه جمهوری اسلامی ایران امروز از امنترین کشورهای جهان است.

۹- ایران در بحرانیترین منطقه جهان امنترین کشور است.

۱۰- همه غائلههای قومی و مذهبی، کودتاها، ترور و بمبگذاری و آشوبهای طراحیشده با حضور مردم شکست خورد.

۱۱- الگوی امنیتی ایران، منطقه را از خطر آمریکا و داعش نجات داد.

۱۲- امنیت کمنظیر امروز ایران نتیجه حضور مقتدرانه نیروهای انقلاب در کنار مقاومت منطقه است

 

دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه ‌ی«آموزش عالی، تحقیقات و فناوری«

۱- ۲۴ برابر شدن نرخ پوشش تحصیلی آموزش عالی و افزایش از ۱۷۵۶۷۵ نفر در سال ۱۳۵۷ به بیش از ۴۸۰۰۰۰۰ هزار نفر

۲- کسب رتبه ۲۱ جهان در مقالات علمی کیفی پر استناد جهان از افتخارات نظام علمی جمهوری اسلامی است.

۳- تعداد انجمنهای علمی نسبت بهپیش از انقلاب حدوداً ۵ برابر شده است و از تعداد ۷۸ در سال ۱۳۵۷ به تعداد ۳۵۸ در سال ۱۳۹۶ رسیده است. همچنین تعداد۸۹۶۶ انجمن علمی دانشجویی بر اساس آخرین آمار مشغول به فعالیت میباشند.

۴- تعداد مراکز کارآفرینی و نوآوری در کلیه مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری دولتی به تعداد ۱۳۰ مورد در سال ۲۰۱۶ رسیده است

۵- ازجمله دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه‌ی دانشگاهی، ایجاد فضای بانشاط برای اندیشه ورزی و فعالیت دانشجویان در قالبهای مختلف بوده است بهطوریکه تنها در سال ۱۳۹۵ تعداد ۳۰۵ تشکل و تعداد ۳۴۰۷ کانون فرهنگی در دانشگاههای کشور فعالیت داشتهاند در این زمینه تعداد نشریات دانشجویی نیز به تعداد ۵۰۸۶ مورد رسیده است.

۶- یکی از رویشهای فرهنگی پس از انقلاب اسلامی تقویت نگاه جهادی بهمنظور خدمترسانی به محرومین و مستضعفین بوده است بهطوریکه تنها در سال ۹۶ حدود ۴۴ هزار دانشجو در ۴۵۰۰ روستا مشغول به خدمترسانی بودهاند.

۷- هماکنون بیش از ۳۴ هزار دانشجوی غیر ایرانی )بورس و غیر بورس (در داخل کشور مشغول به تحصیل میباشند.

۸- دانش پزشکی در جمهوری اسلامی ایران خصوصاً در حوزههایی، چون سلولهای بنیادین، ترمیم ضایعات نخاعی، تولید داروهای راهبردی، شبیهسازی حیوانات و... پیشرفتهای چشمگیری داشته و توانسته رتبه نخست منطقه در تولیدات علمی پزشکی و رتبه ۱۷ جهانی را به خود اختصاص دهد.

۹- جمهوری اسلامی پس از انقلاب با انتشار ۸ هزار و ۷۹۱ مقاله توانسته است رتبه‌ی چهارم جهانی در عرصه نانو را از آن خود کند، ضمن آنکه ایران همچنین با تولید ۴۰ درصد علم نانو بیشترین سهم تولید این علم را در میان کشورهای اسلامی دارد. در حوزه‌ی صادرات نیز محصولات دانشبنیان مبتنی بر نانو به ۴۷ کشور صادر میشود.

۱۰- جمهوری اسلامی ایران جزو ۱۲ کشور دارای چرخه کامل فناوری فضایی است که در حوزه ماهواره، ایستگاه زمینی، پرتابگر و استفاده از شبکه ماهوارهای فعالیت میکنند.

۱۱- بهرغم همه‌ی تحریمها و تهدیدها، جمهوری اسلامی ایران با تلاشها و مجاهدتهای جوانان و متخصصین خود، ازنظر دانش علمی و فناوری هستهای در ردیف ۵ کشور پیشرفته جهان قرارگرفته است.

۱۲- پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در حوزه زیستفناوری نیز در سالهای پس از انقلاب چشمگیر بوده و در این عرصه در منطقه رتبه نخست و در جهان رتبه ۱۳ را به خود اختصاص داده است.

۱۳- در زمینهٔ فناوری و تحقیقات سلولهای بنیادی جمهوری اسلامی ایران رتبه ۱۵ جهانی و رتبه اول منطقه را در اختیار دارد.

۱۴- شتاب رشد علمی ایران بر اساس تمامی گزارشهای مؤسسات سنجش علمی رتبه نخست جهان را دارا میباشد

 

دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه «رفاه و ارتقاء سطح زندگی«

۱- ۱۰۰ درصد مردم شهرنشین و ۹۱ درصد روستانشینان با ۵۰۰ برابر شدن جادههای روستایی به راههای ارتباطی امن جادهای و آسفالته دسترسی دارند.

۲- باوجود ۵۰ سال تأخیر در احداث مترو در ایران، شهروندان تهرانی سوار بر هشتمین مترو دنیا میشوند.

۳- ایجاد شبکه گسترده آب آشامیدنی سالم در شهرها و روستاها مشقت حمل آب را به خاطره تبدیل کرده است.

۴- پس از انقلاب ۹۹/۵ درصد خانههای ایران در روستاها و شهرها با نعمت برق روشن شده است.

۵- به برکت ۱۰۰ درصد برقرسانی به روستاهای بالای ۱۰ خانوار فرصت صنعتی شدن کشاورزی و دامداری فراهمشده است.

۶- با پوشش گازرسانی در درصد ۸۳ شهرها و درصد ۷۸ روستاها زندگی بیش از درصد ۹۰ مردم ایران پس از انقلاب متحول شده است.

۷- باوجود تولید بیش از یکمیلیون خودرو در سال و خودروهای وارداتی، با افتتاح پالایشگاه خلیجفارس حتی یک باک خودرو، خالی از بنزین تولید داخل نخواهد بود.

۸- به ازای هر ایرانی، یک و نیمخط تلفن ثابت و همراه وجود دارد و این دستاورد مهم موجب شده است تا هیچ ایرانی از عزیزانش در اقصی نقاط کشور و جهان بیخبر نماند.

۱۰- با رشد ۵۰ برابری ساخت اماکن ورزشی متعدد، هر شهروند ایرانی حداقل از یک مترمربع فضا برای ورزش برخوردار است.

۱۱ - با رشد ۲۰ برابری محصولات باغی نسبت به قبل از انقلاب نیازی به واردات این محصولات از کشورهای خارجی نظیر رژیم صهیونیستی و فرانسه نیست.

۱۲- خودکفایی ۹۰ درصدی مواد غذایی کشور پس از انقلاب اسلامی علیرغم رشد چند برابری میزان مصرف، باعث شده مردم نگرانِ نبود مایحتاج خود نباشند.

۱۳- گنجانده شدن گوشت، برنج، مرغ و ماهی در رژیم غذایی روزانه مردم، مصرف یکبار در سال آنها را در شبهای عید نوروز تبدیل به خاطره کرده است.

۱۴- قبل از انقلاب اسلامی به ازای هر ۳۰ ایرانی یک خودرو وجود داشت، ولی در حال حاضر به علت افزایش سطح رفاه و قدرت خرید مردم، به ازای ۴ ایرانی یک خودرو وجود دارد.

۱۵- بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۶ و گزارش صندوق بینالمللی پول در سال ۲۰۱۷ در اوج تحریمها، ایرانیان ازنظر قدرت خرید، رتبه هجدهم جهان را کسب نمودهاند.

۱۶- با رشد چشمگیر مدرسهسازی تمام کودکان واجب التعلیم کشور به مدرسه دسترسی دارند. درحالیکه در سال ۵۷ فقط ۴۰ درصد آنها این امکان را داشتند.

۱۷- با توسعه مدرسهسازی بهطور میانگین هر ۳۰ دانشآموز یک کلاس درس برای باسواد شدن دارند و آموزشوپرورش کشور با مدارس چند نوبتی خداحافظی کرده است.

۱۸- با رشد بیسابقه ۱۱ برابری ساخت و توسعه دانشگاهها در جمهوری اسلامی، هر فردی که تصمیم به فراگیری آموزش عالی دارد این امکان برایش فراهم است.

۱۹- پس از انقلاب بالای ۹۵ درصد مردم در تمام مناطق به شبکه بهداشت دسترسی دارند.

۲۰- پس از انقلاب مردم ایران دیگر نگران عدم مداوا در داخل کشور نیستند و هیچ ایرانی مجبور نیست برای درمان به خارج از کشور برود.

۲۱- با پیشرفتهای آموزشی، بهداشتی و درمانی پس از انقلاب مردم از رنج بسیاری از بیماریهای واگیردار نظیر وبا، سل، آبله، فلج اطفال، حصبه و. خلاص شدهاند.

۲۲- با خودکفایی در تولید ۹۷ درصدی داروهای ساخت داخل، مردم در مراجعه به داروخانهها برای داروهای موردنیاز خود نگران نبودن دارو نیستند.

۲۳- دسترسی به ۲۲۰۰ مرکز توانبخشی دولتی و خصوصی مرهم آلام خانوادههای دارای معلول در کشور است.

۲۴- ایران با تأسیس و راهاندازی اورژانس اجتماعی به جمع ۴ کشور دارای این سامانه اجتماعی پیوسته است.

۲۵- دسترسی مردم به خدمات مشاوره ژنتیکی، واکسیناسیون و غربالگری موجب کاهش رنج نگهداری معلولان بیشتر در جامعه شده است.

۲۶- با افزایش خدمات درمانی و زیستی به جانبازان و معلولین، ایران در ترازبالای جهانی در خدمترسانی به این قشر قرارگرفته است.

۲۷- اجرای قانون مناسبسازی اماکن عمومی جهت تردد معلولین و جانبازان مانند ایجاد رمپ، بالابر، خطوط تردد ویژه روشندلان و... از خدمات رفاهی جمهوری اسلامی است.

۲۸- پس از انقلاب، نگرانی مادران از بارداری، زایمان، مرگومیر زودرس نوزادان و اطفال خود برطرف شده است چراکه نرخ مرگومیر اطفال زیر ۵ سال از ۲۰۰ مورد در هزار تولد در قبل از انقلاب به ۲۳ مورد در بعد از انقلاب رسیده است.

۲۹- علیرغم چهار دهه تحمل هجمههای سنگین گسترده علیه جمهوری اسلامی، امروزه مردم ایران از بالاترین سطح امنیت در منطقه برخوردارند.

۳۰- پس از انقلاب با ایجاد امنیت پایدار در کشور و ایجاد راههای امن، میزان سفر و گردشگری رشد فزاینده داشته است.

۳۱- به برکت وجود نهادهای حمایتی انقلاب اسلامی، محرومین جامعه از حداقل نیازهای معیشتی خود بهرهمند هستند.

۳۲- صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی کشور، ارائهدهنده خدمات رفاهی و مالی به بیش از ۱۰ میلیون خانوار ایرانی هستند.۳۳- ۸۰ میلیون نفر ایرانی صاحب ۸۰ میلیون دفترچه خدمات درمانی و بهداشتی هستند.

 

...ادامه دارد

| مهرداد سراندیب

تلگرام
اینستاگرام
توییتر
نظری بگذارید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بدون ویرایش از شما
آخرین اخبار
فاش نیوز آگهی می پذیردبنر بیمه دیکتابهای منتشر شده انتشارات فتح الفتوحصندوق همیاریخبرنگار افتخاری فاش نیوز شویدفتح الفتوح ناشر دفاع مقدسمطب تغذیه و رژیم درمانیسایت جمعیت جانبازان انقلاب اسلامیفرم فراخوان پیوستن به جمعیت جانبازانپرسش و پاسخ حقوقی ایثارگرانانتشارات حدیث قلماسامی راه اندازان جمعیت جانبازانمتن نهایی مرامنامه و اسانامه جبهه جانبازاناساسنامه انجمن جانبازان نخاعیlogo-samandehi