شناسه خبر : 81027
چهارشنبه 06 اسفند 1399 , 09:00
اشتراک گذاری در :
عکس روز

فهرست دستاوردهای انقلاب به اعتراف مخالفان و منتقدان(۲)

آنها مثل گذشته غافل هستند که انقلاب اسلامی همچون چشمه‌ای جوشان و زلال در حال تسخیر دل‌هاست و جای سردار دل‌ها و المهدی المهندس‌ها خالی نمی‌ماند...

مهرداد سراندیب - در این گزارش تلاش شده بود تا داشتههای ملت ایران پس از گذشت چهل و سه سال از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزههای مختلف ازجمله سلامت و بهداشت، امنیت، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، اقتصاد، صنعت و قانون گذاری و... مورد بررسی قرار گیرد.

در بخش دوم این یادداشت، ادامه‌ی دستاوردهای انقلاب اسلامی آورده شده است.


دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه «زیرساختهای عمرانی«

۱- افزایش عدالت در دسترسی به انواع زیرساختهای شهری و روستایی در کشور بعد از انقلاب؛ حتی در دورترین نقاط کشور.

۲- افزایش بیسابقه سرعت حمل کالا و مسافر با ساخت زیرساختهای حملونقل جادهای، ریلی و هوایی.

۳- کسب دانش و توانایی مهندسی در همه حوزههای زیرساختی کشور طی سالهای بعد از انقلاب (انرژی، حملونقل، صنعت، هوافضا و...)

۴- تبدیل وضعیت وابستگی به متخصصان و مستشاران خارجی در ایجاد زیرساختهای اساسی کشور به بینیازی از مستشاران خارجی در همه ابعاد در سالهای بعد از انقلاب.

۵- دو برابر شدن سهم برنامههای عمرانی بخشهای آموزش، بهداشت، رفاه و مسکن در برنامههای ۵ ساله توسعه کشور بعد از انقلاب نسبت به برنامههای قبل از انقلاب.

۶- تبدیلشدن کشور به یک کارگاه بزرگ ایجاد زیرساختهای حیاتی بعد از انقلاب اسلامی.

۷- پیشرفت عظیم در ایجاد همه زیرساختهای اساسی و عمومی کشور با وجود هشت سال جنگ تحمیلی و نابودی بسیاری از زیرساختها و از طرف دیگر اعمال تحریمهای شدید توسط سلطهگران طی ۴۰ سال گذشته.

۸- ساخت شبکه عظیم بزرگراهی در کشور به طول۱۶۶۲۷ کیلومتر.

۹- افزایش ۶ برابری کل راههای کشور و رسیدن آن از ۴۶ هزار کیلومتر در سال ۱۳۵۷ به ۲۸۰ هزار کیلومتر در سالهای اخیر.

۱۰- افزایش ۵۰۰ برابری راه آسفالته روستایی و رسیدن از ۲۰۰ کیلومتر در سال ۱۳۵۷ به ۱۰۷ هزار کیلومتر در سال ۱۳۹۵.

 

دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه «صنعت«

۱- افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص ملی از درصد ۱۶ به درصد ۴۰ بیانگر جهش صنعتی ایران پس از انقلاب اسلامی است.

۲- صادرات غیرنفتی ایران از ۵۴ میلیون دلار به ۳۱ میلیارد دلار یعنی ۵۷ برابر افزایشیافته است.

۳- ایران تکمحصولی را به صادرکننده محصولات صنعتی، کشاورزی و خدمات فنی مهندسی تبدیل کرده است.

۴- مـحصولات پتروشیمی ایران از سال ۵۷ تاکنون ۳۳ برابر رشد داشته است.

۵- ایران بدون پیوستن به سازمان تجارت جهانی هفدهمین اقتصاد جهان را دارد.

۶- تولید فولاد از ۳۶۰ هزار تن به ۱۸ میلیون تن افزایش و ۵۰ برابر شده است.

۷- ایران امروز در تولید فولاد و آلومینیوم رتبه چهاردهم جهان، در تولید سیمان رتبه هشتم، در تولید سرامیک رتبه پنجم، در تولید موتور وسایل نقلیه رتبه دوازدهم و در تولید خودرو و مس رتبه هجدهم جهان را احراز کرده است.

۸- مونتاژکاری در صنعت خودرو از ۱۰۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته است.

۹- در ابتدای انقلاب، صنعت دارویی کشور ۲۵ درصد از داروهای دمدستی مردم را تولید میکرد اکنون ۹۵ درصد از تخصصیترین داروها در داخل کشور تولید میشود.

۱۰- ایران از واردکننده قایقهای کوچک ماهیگیری به سازنده کشتی‌های اقیانوسپیما تبدیلشده است.

 

دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه «قانونگذاری«

۱- انقلاب اسلامی تنها انقلابی است که در کوتاهترین زمان به قانون اساسی مورد تائید آحاد مردم دست یافت.

۲- در کم‌ترین زمان ممکن تمام نهادهای برخاسته ازنظر مردم استقرار یافتند.

۳- ملتزمترین فرد به قانون اساسی شخص رهبری است.

۴- قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها قانون اساسی است که حاکمیت مطلق برجهان و انسان را از آن خدا میداند و انسان را بر سرنوشت اجتماعی خودش حاکم میداند.

۵- نهادینهسازی مشارکت سیاسی مردم و نقشآفرینی مردم در تدوین قانون اساسی با تعیین مستقیم خبرگان قانون اساسی و شرکت در همهپرسی قانون اساسی لحاظ گردیده است.

۶- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مترقیترین قانون اساسی دنیا است.

۷- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها قانونی است که برخاسته از ارزشهای اسلامی، نظامی با شاخصه مردمسالاری دینی ایجاد کرده است.

۸- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه سلطه گری و سلطهپذیری را نفی نموده است.

۹- جوهره اصلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی

ایران برخلاف رژیمهای ستمشاهی عدالت محوری است.

۱۰- در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مردم جهت اداره شهر و روستا نقش مستقیم واگذار گردیده است و تصمیمگیری محلی در سطح استانها و شهرستانها در قانون اساسی به رسمیت شناختهشده است.

 

دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه «قرآن«

۱- انقلاب اسلامی قرآن را از حاشیه و مجالس ختم به عرصه زندگی و از ساحت فردی به ساحت اجتماعی کشاند.

۲- انقلاب اسلامی قرآن را از کنج خانهها به عرصه جهانی آورد.

۳- عینیت یافتن قرآن در عرصه سیاست دشمن را به قرآن سوزی واداشت.

۴- جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که قانون اساسی آن بر مبنای قرآن است.

۵- جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که شرط رهبری در آن قابلیت تفسیر قرآن کریم است.

۶- بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تنها در ایران قریب ۲۰۰ میلیون نسخه قرآن کریمطبع و نشر شده است.

۷- جمهوری اسلامی علمدار جریان ترجمه و تفسیر در جهان است.

۸- انقلاب اسلامی قرآن را پرتیراژترین کتاب جهان کرد.

۹- انقلاب اسلامی با بازگشت به قرآن مایه عزت مسلمین شد.

۱۰- پیشرفتهای جمهوری اسلامی پس از انقلاب اسلامی در سایه توجه به مفاهیم و آموزههای قرآنی است.

۱۱- تأسیس رادیو قرآن، تأسیس شبکه تلویزیونی قرآن و ایجاد حداقل ۴۰۰ سایت قرآنی از برکات توجه انقلاب اسلامی به قرآن است.

۱۲- احداث دارالقرآن در مراکز استانها و شهرهای بزرگ.

۱۳- راهاندازی صدها موسسه قرآنی از دستاوردهای قرآنی در حوزه تعلیم و تربیت است.

 

دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه» کشاورزی و منابع طبیعی«

۱- بعد از پیروزی انقلاب، باوجود خشکسالی شدید، تولیدات کشاورزی ۶/۷ برابر شد.

۲- انقلاب اسلامی منحنی رو به سقوط کشاورزی ایران را با شیب تند صعودی کرد.

۳- تولیدات کشاورزی از ۱۷/۸ میلیون تن در ۵۶، به ۱۲۰ میلیون تن در ۹۶ رسید.

۴- پروژه آمریکایی اصلاحات ارضی شاه، کشاورزی ایران را در معرض نابودی قرارداد.

۵- برنامههای استعماری رژیم فاسد پهلوی، ایرانِ صادرکننده محصولات کشاورزی را به یکی از بزرگترین واردکنندگان موادغذایی تبدیل کرد.

۶- پیش از انقلاب گندم از آمریکا، پرتقال و تخممرغ از رژیم صهیونیستی، مرغ از فرانسه وارد میشد.

۷- قبل از انقلاب فقط ۳۳ روز نیاز غذایی سالانه در داخل تولیدمی شد اکنون ۹۰ ٪ در داخل تولید میشود.

۸- رشد ۳۰۰ درصدی ارزشافزوده کشاورزی ایران در آمار بانک جهانی، کارنامه درخشان کشاورزی پس از انقلاب اسلامی است.

۹- افزایش سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی، از ۳/۱ ٪ به ۱۵ ٪ دستاورد بزرگ نظام اسلامی است.

۱۰- تولید گندم ایران از ۶/۴ میلیون تن در ۱۳۵۶ به ۱۴ میلیون تن در ۱۳۹۵ رسید.

 

دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه «ورزش»

۱- تقویت و توسعه بیسابقه ساختار ورزش کشور با ارتقاء و تبدیل ساختار ورزش کشور از یک معاونت در وزارت آموزشوپرورش در قبل از انقلاب اسلامی به سازمان مستقل تربیتبدنی و نهایتاً وزارت ورزش و جوانان.

۲- افزایش فدراسیونهای ورزشی، از حدود ۲۰ فدراسیون، به ۵۱ فدراسیون

۳- افزایش چشمگیر تنوع رشتههای ورزشی، از حدود ۳۰ رشته، به بیش از ۱۷۰ رشته (این رشتهها در قالب انجمنهای ورزشی در فدراسیونها فعال میباشند(

۴- افزایش حدود ۵۰ برابری هیئتهای ورزشی در سطح استانها و شهرستانها، از حدود ۳۰۰ هیئت به بیش از ۱۵۰۰۰ هیئت) متناسب با افزایش فدراسیونهاافزایش استانها و شهرستانها(

۵- رشد نجومی بودجه و اعتبارات ورزش در وزارت ورزش و جوانان، وزارتخانهها، سازمانهای عمومی غیردولتی، باشگاهها و فعالین بخش خصوصی.

بهعنوان نمونه :رشد حداقل ۳۳ برابری بودجه ورزش؛ به استناد قوانین بودجه سنواتی کشور، در سال ۱۳۵۷ سهم ورزش از بودجه کل کشور حدود ۳ دههزارم بوده که این اعتبار در سال ۱۳۹۶ به حدود ۱۰۰ دههزارم (۱ درصد) بالغ گردیده است. (مقیاس افزایش، درصد از بودجه کل کشور هست، نه افزایش ریالی)

۶- افزایش بیش از ۵۶ برابری کرسی بینالمللی از کمتر از ۳ مورد در قبل از انقلاب به بیش از ۱۷۰ کرسی در نهادهای بینالمللی ورزش در حال حاضر. بهعنوان نمونه: «کسب کرسی ارزشمند و تاریخی عضویت رسمی در کمیته بینالمللی المپیک IOC (توسط مهندس هاشمی طبا)» (IOC MEMBER)

۷- میزبانی صدها رویداد بینالمللی ورزش در ردههای سنی بزرگسالامید - جوانان - نوجوانان (جهانی، آسیایی، منطقهای و...)، از قبیل میزبانی متعدد جامهای بینالمللی فجر، در رشتههای مختلف ورزشی، میزبانی جامهای جهانی در رشته مختلف ورزشی، میزبانی مسابقات غرب آسیا در رشتههای مختلف ورزشی، میزبانی جام ملتهای آسیا در رشته مختلف ورزشی

۸- ایجاد و یا رشد بیسابقه کمی و کیفی ورزش در وزارتخانهها و دستگاههای دولتی، سازمانهای غیردولتی و .بهعنوان نمونه؛

۹- توسعه غیرقابل مقایسه و همهجانبه ورزش دانشجویی )تأسیس فدراسیون دانشجویی، جایگاه بینالمللی و دهها تحول اساسی(

۱۰- توسعه غیرقابل مقایسه و همهجانبه ورزش دانشآموزی) تأسیس فدراسیون دانشآموزی و دهها تحول اساسی دیگر(

تهیه و تدوین توسط مدیریت فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی تهران البته در کتاب صعود چهل ساله مفصل تر و مستندتری آمده است.

 هرچند که تلاش‌های دشمنان به سرکردگی کاخ سفید بسیار کثیف سیاه دل و کم کاری یا ندانمکاری یا خیانت تعداد قابل توجهی از مسئولین مشکلاتی را برای ما ایجاد کرد ولی آنها را به هدفشان که شکست انقلاب و بازگرداندن کشورمان به قبل از انقلاب و نوکری آمریکا و صهیونیست بود نرساند.

بدیهی‌ست که می‌بایست توطئه‌ی جدیدی بچینند و به قول معروف باید برای جنگیدن با هر چیز با استفاده از جنس خودش وارد عمل شد یعنی منافقانه به جنگ اسلام رفت .تا قبل از انقلاب اسلامی ایران تنها حکومت‌های اسلامی )البته به ظاهر (در سرزمین حجاز، عربستان سعودی و کشور پاکستان و... بودند منتهی از اسلام صرفا"نامی را یدک کشیده و نوکر امپریالیسم جهانی بودند آن هم به اسم اسلام تسنن، لاکن با انقلاب اسلامی ایران تنها حکومت اسلامی با مذهب تشیع علوی به منصه ظهور رسید که خواب را از چشم همه آنان ربود، پس از قریب ۱۴۰۰ سال حکومتی از نوع حکومت امیرالمؤمنین(ع) که نگذاشتند تداوم یابد،به گواه تاریخ این بشر مفلوک به چه بلاهایی که دچار نشد.

 حال که قرار است آن شود که باید و حکومت اسلام ناب محمدی(ص) متبلور شود،هر غلطی توانستند کردند تا این انقلاب شکوهمند به سال ۱۳۹۹ شمسی نرسد. این دست آخر هم داعش را تأسیس کردند تا دولت اسلامی عراق و شام را تشکیل داده و بچسبد به جمهوری اسلامی ایران به خیال اینکه در فرصت مناسب به خاک مقدس ما تجاوز نماید با خیال خام شکست انقلاب اسلامی.

 حتما" در ذهنتان هست که چندین بار تفنگداران آمریکایی و انگلیسی که در فیلم‌های هالیوودی و امثال آن همیشه برنده میدان و یک بزن هستند با ورود به سرزمین مقدسمان بدست سربازان جان برکف امامین انقلاب اسیر شده و مفتضح گشته و نیاز به دوش گرفتن و تعویض لباس پیدا کردند، اما داعشی با ظاهر اسلامی و شعارهای عوام‌فریبانه میخواست چهرهای کریه و منفور از اسلام را به نمایش گذاشته و برای جنگ با انقلاب اسلامی جذب نیرو کنند و مثلا" با شکست آن قهرمان میدان شوند، ناگهان سربازی سردار که فاتح دل ها شد بنام قاسم سلیمانی با توکل به حق و مدد یارانش آنچنان سر راه آنها سبز شدند و نقشه آنها را نقش بر آب کردند که تصورش را نمی کردند چرا که نه اسلام نه انقلاب  اسلامی نه امامین آن نه جان برکفان و فدائیان و نه این مردم بی نظیر را نمی شناختند اما استکبار جهانی به سرکردگی کاخ کثیف آمریکا تحمل اینچنین شکستی را نداشت.

 هرچند که دوران ریاست جمهوری ۸ ساله در آمریکا معمول بود، به ناچار مأموریتی ۴ساله برای شخصی بنام دونالد ترامپ که یک لات قمارباز بیکله بود تعریف کردند و او نیز ناجوانمردانه نه در میدان نبرد که حریف نمیشد، به صورتی کاملا" ددمنشانه دستور ترور سردار دلها و سردار المهدی المهندس آن هم با هواپیمای جنگی صادر کرد و پس از آن هم رفت به زبالهدان تاریخ در حالیکه در خود آمریکا در حال محاکمه است.

 آنها مثل گذشته غافل هستند که انقلاب اسلامی همچون چشمهای جوشان و زلال در حال تسخیر دل‌هاست و جای سردار دل‌ها و المهدی المهندس‌ها خالی نمیماند و خداوند باریتعالی اراده کرده است این انقلاب را تا ظهور آقا امام زمان )عج( ادامه بدهد ان شاءالله

تلگرام
اینستاگرام
توییتر

...
در صنعت .
بالاخص ۸ را .
جوک می پذیریم .
خنده بر هر درد بی درمان دواست .
...

توهم زده ها هم اینقدر بی پروا حرف نمیزنند.۷_۸ میلیون نفر بعد انقلاب از مملکت رفته و پناهنده شدن،خودرو مدل۴۰ سال پیش که از رده خارج شده با تیراژ بالا تولید کردن،سالی ۲۰ هزار کشته در جاده ها،نرخ بالای بیکاری،تورم،بیسوادی،ترک تحصیل،کمبود تخت بیمارستانی،مشارکت حداقلی مردم در انتخابات،فرسودگی ناوگان حمل ونقل هوایی وزمینی،.....
اما خدارو شکر آمار بسیار بالای رانت،اختلاس،آغا زاده،آمار بالای پرونده های قضایی،تعداد بالای زندانیان،حاشیه نشینی شهری...
سلام ، چنانچه این موجز را دستاوردهای انقلاب اسلامی به حساب بیاوریم جنابشان بسیار از مرحله پرت هستند زیرا مواردی که گفته شدند در کشورهای کفار نیز بسیار بهتر انجام شدند لذا چنانچه دستاوردهای انقلاب اسلامی را بیان کنیم میبایست ابتدا آماری از توجه عملی مسئولان به جهاد فی سبیل الله ارائه نماییم زیرا طبق فرمایش امام علی (ع) جهاد فی سبیل الله قله اسلام است فلذا تکریم و ارزش گذاری در موضوعات مربوط به ایثارگران مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی میباشد که طی چهل سال گذشته سهم مسئولان بسیار ضعیف لیکن سهم مردم بسیار عالی ارزیابی میگردد.

پس از چهل سال از انقلاب اسلامی شاهد بودیم نامزدهای انتخابات مجلس با شعار مجلس انقلابی از سوی مردم تایید شدند اما پس از گذشت حدود یک سال هنوز اقدام و حرکت انقلابی واقعی بر اساس نص صریح قرآن و فرمایشات امام علی (ع) یا امامین انقلاب اسلامی دیده نشده است.
مهمترین ویژگی و شاخص مجلس انقلابی توجه کامل و عملی به جهاد فی سبیل الله است که تا اکنون با عرض تاسف آنقدر مشغول در مباحث متفرقه و جناح گرایی بودند که رسالت اصلی و خواست ملت انقلابی را فراموش کردند بر این اساس چنانچه مجلس از دام و بیراهه ای که توسط دشمنان برایشان ایجاد شده عبرت نگیرند باید بدانیم در انتخابات پیش رو توفیقی وجود نخواهد داشت همچنین تا پایان دوره چهار ساله قادر نخواهند بود به ویژگیها و شاخص های انقلاب اسلامی بپردازند و در مرحله شعار مجلس انقلابی باقی خواهند ماند و بدنبال ماندن در مرحله حرف و شعار و نا امیدی مردم از مسئولان انقلابی ، مسبب شکست بسیار سخت و غیر قابل جبران در اساس انقلاب اسلامی خواهند شد که حافظه تاریخی ملت ایران هرگز نظیرش را ندیده است.
همیشه سوال بوده چه سببی باعث شده افراد انقلابی در طول تاریخ تبدیل به دشمن انقلاب شوند مثال شمر که جانباز صفین و عالم اسلام بود اما به مقتضیات زمانه تبدیل به شقی ترین فرد در تاریخ اسلام شد لذا همانطور که میدانیم در معراج حضرت پیامبر اکرم (ص) هنگامی که با ابلیس مواجه شد ، ابلیس گفت طوق لعنت را بر گردن هر کسی میدیدم بجز خودم اما غفلت و تکبر ابلیس را از درجه ملک طاووس و چهارصد هزار سال تعلیم توحید به ملائک و شش هزار سال عبادت مقبول به هدف لعنت الهی تبدیل کرد.
نظری بگذارید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بدون ویرایش از شما
آخرین اخبار
فاش نیوز آگهی می پذیردنمایشگاه مجازی کتاب تهرانصندوق همیاریخبرنگار افتخاری فاش نیوز شویدمطب تغذیه و رژیم درمانیانتشارات حدیث قلمبنر بیمه دیسایت جمعیت جانبازان انقلاب اسلامیمتن نهایی مرامنامه و اسانامه جبهه جانبازاناساسنامه انجمن جانبازان نخاعیاسامی راه اندازان جمعیت جانبازانپرسش و پاسخ حقوقی ایثارگرانفرم فراخوان پیوستن به جمعیت جانبازانکارگاه مبنا تقدیم می کند: بالابر کمک حرکتی logo-samandehi