شناسه خبر : 81092
چهارشنبه 06 اسفند 1399 , 17:12
اشتراک گذاری در :
عکس روز

نه بیمه و نه درمان و نه پرونده! بنیاد کرج فریاد!

اکبرکاشانی حصاری - من هم ایثارگر ده ماه بسیجی داوطلب وفاقد شغل دولتی ومجروح جنگی موج انفجار باداشتن برگه صورت سانع وتایید لشگر مربوطه.که پرونده بستری ان زمان بطور کامل نیست ونابود شده به هر دلیلی که خود مسولین زیربط باید جواب گو باشند که متاسفانه هر قسمت وواحد مربوطه به نوعی از سر خود من وامثال مرا رد میکنند.وکار به اینجا که بعد از سی اندی از گذشت زمان جنگ هنوز بلاتکلیف ومعلق ودر عذاب اثرات ودردهای ان شب ها خواب بر ما حرام گشته وهرچه پا به سن وکهن سالی میرویم.روز به روز بد وبدتر میشویم .ودرحال حاضر دچار ارتروز شدید استخوانی و رماتیسم شدید.

شدم بدون هیچ پوشش درمانی و دو سال است بیمه سلامت داده اند ان هم در زمان تایید و تامین امثال سی صد هزار تومان گرفتند وبعد از بیست روز برایم اس م س امده شما تحت پوش اقشار کم درامد هستید مراجع بخش بیمه مرکزی کرج بین چهار راه طالقانی وپل ازادگان .وگفتم که برای من این اس م س امده .اما کو گوش شنوا. در جواب گفتن برو از خودشان بگیر.چرا جلوی این ضعف های اجتمای واداری گرفته نمی شود .به خدا قسم اگر از این بی عدالتی های اداری وضعف ها بگویم که در حق  من شده یک کتاب می شود. می سوزیم و می سازیم.

من از بنیاد ورامین نامه دارم که نوشته نامبرده تحت پوشش این بنیاد بوده وفاقد درصد میباشد. حالا بعد از سی واندی سال برای انتقال به کرج محل سکونتی که پانزده سال است برای کارگری امدم ساکن شده ام مراجعه کردم حالا میگویند شما پرونده ندارید. و سند ومدرک ونامه های مکاتبه شده از بنیاد ورامین به اداره درخواستیم را ارائه دادم باز همان حرف اول رابه من زدن.حالا از این هم معلق ماندم.

و حالا که تصویب استخدام فرزندان ایثارگر را عنوان شده نامه از ایثارگران کرج به اموزش پرورش برای فرزندم که ده سال گزینش شده اداره اموزش وپروش بوده ودر مدارس غیر انتفاعی مشغول خدمت هست و طبق قانون وپیروی از ضوابط ان اداره بوده وهست. برده اداره اموزش وپرورش استان البرز. درجواب گفتن شما نیروی ازاد حساب می شوید. شامل شما نمی شود. این یعنی چی .نامش رابگذارید طبق ضوابط وقانون ان اداره وگزینش وده سال با حقوق ناچیز. بدون سنوات کار و مشغول خدمت به فرزندان اینده این مملکت باشید وهمین فرزندان که مدرک پایان دوره تحصیلی گرفتند برای استخدام در هر اداره قابل قبول نیست.کار طبق خواسته وقواعد وقانون ان اداره .باید باشد.اما حق و حقوق اجتماعی شخص خدمات رسان ربطی ندارد.

در یک کشور اسلامی.که بر پایه عدالت محوری وبرابری وبرادری ویکسان بودن قانونی برسی وکارشناسی شده به تسویب رسیده مگر درزمان تصویب قانون این مدارس غیر انتفاعی .شاغلین مربوطه را لحاظ نکرده بودن پس باید تحت نظارت وپوشش قواعد وقانون اموزش وپرورش باشند و شخص خدمت گذار گزینش ان اداره باشند.برای خدمات وخدمت کردن ولی در زمان احیای حق وحقوق قانونی واجتماعی .به عناوینی شانه خالی کردن وتبعیض وبی عدالتی ونادیده گرفتن انها و فاصله طبقاتی واثار سوء وبدبینی وبی عدالتی وندیدن کسانی که صادقانه وقانع وبی توقع وابرومندانه گذران زندگی میکند و صدایشان را هیچ کس نمی شنوند.

باشد این چند گوشه از درد من کهنه سرباز مکتب امام ره است .که روزی از لذت واستراحت ودرس وجوانی خود درکنار خانواده گذشتیم بر حسب عقیده واعتقاد بر دین خدای خود اما چه بگویم که گفتنش هم مایه عذاب ورنج فراوان است. برمن سربسته بگویم با عمل کرد نا به خردانه عده ای از مسئولین بی سواد وبی تدبیر .که مودعی وکار بلد امور مملکت خود را میدانند و شعار به بهترین را بر رقیبان وخام کردن مردم عوام وگرفتار شده را میدهند.و تکیه بر صندلی مسولیت میدهند همه چیز وعده و وعید.وحتی کی و کجا وتوسط چه کسانی رسیده بر میزقدرت را فراموش که هیچ.با عمل کرد و ناکارامدی خود چه ضربه های معنوی و دینی واقتصادی حضر . 

باند بازی ها وجناح من بر تر است بر پیکر جامعه وافراد زده واثرات سؤ ان را در اینده نه چندان دور از عمل کرد خود را خواهید دید وحتمئ بدانید .دامن گیر شما هم روزی خواهد شد .که همه چیز را از فشارهای اقتصادی وارده برجامعه وپاشیده شدن کانون گرم خانوادها .افزایش بی حرمتی بر عقاید وسستی از دین خدا ومنکرات شدوحق والناس بزرگترین گناهی است که خالق از او نمی گذرد ..پس تا دیر نشده بر شیطان نفس را سرکوب کنید وتوبه.به پیشگاه خدای خود کنید.ًیاحق وحقانیت حضرت حق نگه دارتان.

تلگرام
اینستاگرام
توییتر
باسلام .وخسته نباشید.ای مسولین شعار کافیست.وقت عمل است .بپا خیزید.هر لحظه قافل شدن مساوی است با از دست دادن .یک کهنه سرباز .که انهم جواب میخواهد.در پیشگاه عدل خدای.شما خودتان بهتر از همه میدانید.که انان سینه را در دفاع از ناموس ودین و وطن بی پروا گشودن بر تیرهای کالیبر پنجاه دشمن .بدون هیچ ادای .ویا طلب از کسی .اما حالا که از همه جارانده ونزد خانواده شدن شرمنده .توقع دارند از دولت مردان حق طلب.که این نه رسم مردانگی است ونه بی وفای درحق حقه یک رزمنده مگر دارو ودرمان ودادن سرپناه وگرفتن دست هم نو را بد میدانید.درائین رسالت یک رزمنده.مدافع از ناموس ودین .پس چرا نمیشنوید.بعد از سی واندی سال گذشته از جنگ .انان بر وظیفه دینی وشرعی وایمان خود کردن وفا کی مردانه وخود جوش یکی از شما درب خانه انان را زده وحالی بپرسید.از احوال این صابران صبور که چگونه گذران کرده ومیکنند.باشرم ساری وشرمنده گی نزد خانواده .ویا از هم پاشیده شدن کانون گرم یک خانواده .بخدا قسم رنج ومشقات زندگی چنان انانرا مانند طناب پیچیده درهم که دردوزخم های دروران دفاع دگر یادشان رفته .که کم توجهی مسولین .در طول سالها کار رسیده بر فریاد فریاد تا که عقده دل خالی کنند از این همه فریاد.ای مسولین بشنوید این فریاد عقده شده دردل این فریادها.که از دل شکستگان پاک وصادق وبی ادا است که تنه هر شنونده میلرزد از این فریادها.کاری نکردهای خود را میزنید با صدای بلند در رسانه ها .صدای ساز از دور خوش است.بیاید میان این زجر کشیده ها تا نتیجه عمل کرد خود را ببینید بعد کنید فریاد از ترویج فرهنگ ایثار.چه بگویم که کلامم همه درد است وفریاد .نکنید بر ما اینگونه ناخواسته ظلم وبی داد.جواب خوبی وصداقت وپاکی وصبوری .مردانه این است .مجلس قانون را ده سال پیش تسویب کرده.وحالا بیاید در سحن علنی مجلس چنان تیکه وپار پاره کن وفاصله گذاری شود ونفاق وماده وتبسره که ان چنین است وان چنان.وحالا هم نیست ردیف بوجه وغیره.چرا وچرا وچرا برای اختلاص ودوتن طلا دزدیدن وغیره وغیره وپرکردن جیب فلان مسول واقازاده که حتی نمی داند ونبرده بوی از معرفت وندیده برابری وبرادری وایثار از ان زمان جنگ راه باز وهیچکس نیست بگیرد جلوی این همه بی حرمتی ها را درحق هم نو که از رشادت های ان دنیای انگشت به دهان مانده وبرهم زدن تمام معادلات جنگ نظامی را.احسن باید گفت بر جواب این عمل کرد شما در مقابل این شیرمردان بی ادا.گذشت وحتمی بدانید میگذرد این چند صبا.ونوشته خواهد شد از نتیجه عمل کرد ما ادمها در حق نادیده گرفتن حق حقه وجوانمردی در حق دیگران درتاریخ ثبت وقضاوت واثار لعن ونفرین وثواب کننده ان عمل انجام شده.ما ادمها. بر عهدی خوانندگان تاریخ وقضاوت میشوند بر نسل اینده .پس تلاش کنید نسل پاک را تحویل دهیم بر جامعه وایندگان .ان شاالله این حرفهای من حقیر تلنگری وهوشیار باش باشد.بر ان دسته که ناخودا گاه قافل مانده اند از دیگران.مردی ودیانت پاکی وصداقت درخون ما ایرانی هاست.پس باید دقیق تر گام برداشت برای خدمت بر هم وطن بی باک وبی ادا !
این گذر زمان ها زود گذرند باهر نتیجه ازعمل کرد ما ادمها میگذر .نماند داغ افسوس بر دل ونکنیم نا خواسته ظلم وبشکنیم دل ادم را.میزان هرعمل حساب وکتابی دارد بر پیشگاه عدل خدا.حضرت حق هدایت کند منه گنه کاررا.ان شاالله.امین .التماس دعا از یکایک شما بزرگواران را دارم وهستم کنه کار نزد خدای خود.با ذکر صلوات دعای کنیم در دل بهر یکدیگر بی ادا.یاحق وحقیقت ویا مدد خواهیم از مرد عدالت .یاعلی ویاعلی ویاعلی..حق یارتان.
نظری بگذارید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بدون ویرایش از شما
آخرین اخبار
فاش نیوز آگهی می پذیردنمایشگاه مجازی کتاب تهرانصندوق همیاریخبرنگار افتخاری فاش نیوز شویدمطب تغذیه و رژیم درمانیانتشارات حدیث قلمبنر بیمه دیسایت جمعیت جانبازان انقلاب اسلامیمتن نهایی مرامنامه و اسانامه جبهه جانبازاناساسنامه انجمن جانبازان نخاعیاسامی راه اندازان جمعیت جانبازانپرسش و پاسخ حقوقی ایثارگرانفرم فراخوان پیوستن به جمعیت جانبازانکارگاه مبنا تقدیم می کند: بالابر کمک حرکتی logo-samandehi