شناسه خبر : 81301
یکشنبه 17 اسفند 1399 , 13:18
اشتراک گذاری در :
عکس روز

شما پشت میزنشینان برتری ندارید!

اکبر کاشانی حصاری - خدمت تمامی همرزمان ونور چشمان دفاع از ناموس ومرز ودین.ای عزیزان من جز ازخدا از هیچ موجود خلق شده ترس وهراسی ندارم ونخواهم داشت .البته شما سروران گرامی هم بامن هم عقیده بوده و هستید. خدا ما انسان ها را به یک اندازه ویک گونه اندام خلق کرده وبرتری را در شعور وانسانیت وفهم .فهمیدن یکدیگر خلق نموده وبر پیکره تمام انسان ها از روح ومحبت وگذشت وپاکی به یک اندازه دمیده.وانسان را در عمل کرد زندگانی ازاد گذاشته.ونه کسی را اقای کسی وبرتر از دیگری خلق کرده.او عمل کردمارا از قبل از خلقتمان دانسته وداند.

 پس این واقعیت را همه قبول داشته وداریم.ما دردرک از مفاهیم وکلام خدا نباید اجازه به شخص ویاگروهی بدهیم که راه وروش زندگی را بر ما تحمیل کرده ویا با بازی در حرافیها وگرفتن میز ویا سمت کاری بخواهند زحمات کشیده هر نفر را در حیطه وسیتره خود بگیرند.وانان بر ما تشخیص خوب وبد راداده وسادگی ورو راستی وصداقت ما سواستفاده کنند وعقاید هر فرد را با چنین وچنان بازی دهند.برگرده ما سوار شوند وبی رحمانه بتازند.

 امروز دیگر زمان قدیم نیست که مردم در عوامیت وندانسته ها باقی مانده باشند.گذشت زمان جاهلیت وسواستفاده وبی حرمتی وخوردن حق دیگران .انقدر عده ای از این مسئولین پر ادا درشعاردادن ودر عمل زیر صفر هستند.نام والقابی را به این شیران عرصه دفاع مقدس داده اند.که باید جوابگو بر این بی حرمتی این عزیزان باشند.وگذشت در حق این بز دلانی که مارا در پشت خاکریزها جا گذاشته واز صدقه سر ما بر این میز وسمت رسیده وگستاخانه امر ونهی میکنند وما را گدا وصدقه خور وغیره لقب میدهند.

 شما که از اموال بیت والمال شب دزدیده وروز خود را عابد نشان میدهید.اگر راست میگوید مردانه ادرس محل سکونت سی سال قبل را بر ده مرد که خدا ترس باشد نه از بنده بترسد وچشمانشان دنبال زرق وبرق دنیا باشد.تا ظرف سه تا چهار ماه کائنات خود واهل بیت را در اورده ومیزان داشته های قبل وفعل والحال را بررسی کنند .شما که مدعی ودر شعار دادن وبزرگ نمای از پاکی وصداقت راداریدپس از چه نگران هستید .از افشای حقیقت.

بدانید دیگر وقت بر انانی که ظلم کرده زمان برانان بسته شده وصدای الحق گوی همگان در امده.وبزودی گلوی خیانت کاران ودزدان وستم کاران که به اسم دین ومذهب بر گرده انان سوار شدید میفشارند.هرکسی را به اندازه مسولیتش که ادا کرده ولی ارزه نداشته ووجود داشتن صداقت وکنارگیری از سمت خود نکرده وکار را به اینجا کشانده.شرم تان باد .

اینان همانند که سینه خود را جلوی گلوله کالیبر پنجاه دشمن دادند که مبدا دشمن به فکر تعرض وخیال بد درمورد نوامیس من وشما را حتی درذهن خودش مجسم کنند.حاشا بر غیرت مردانه شما شیر مردان دفاع از میهن ودرود خداوندبر روح پاک امام ره وشهدا ی وطن .دیگر بس است شما بی کفایتی را از حد وحریم خود گذرانده اید .شما اشک فرزندان وخانواده عزیز شهدا را در اوردید.شرم کنید واه ونفرین ان فرزندی که سایه پدر بالای سرخود حس نکرده.من خودم که این کلام را بر زبان میاورم اشک مجالم نمیدهد.مگر یک انسان اینقدر سنگ دل میشود.

ای عزیزان رزمنده باید دست در دست هم داده واین ریشه فسادرا از جامع اسلامی ریشه کن کنیم وبا عمل کرد راستین بار دیگر ایثار را بر تاریخ نوشته شده باخون شهدا را رنگین تر کرده تا زالو صفتان بدانند با کسانی که امتحان خود رادر صداقت دادند .اجازه ازمودن از پاک باختگان بزرگترین خطا است.ما نفر به نفر نباید اجازه بدهیم کسی بر ما ظلم را روا بدارد..وازکنار مظلومی بی تفاوت بگذریم .که این عمل باعث ترویج ظالمان خواهد شد.ان شاالله به یاری هم.ان شاالله بزودی.تحقق یابد امین .صدای مظلوم همیشه بلندوبلنداست وبدون هیچ ترسی ازکسی بجز از خالق یکتا
حضرت حق حامی حقگویان وحق طلبان است.

ان شاالله.یا علی مدد .مدد.یاحق 

تلگرام
اینستاگرام
توییتر
سلام استاد کاشانی عزیز گویند برادر که آه مظلوم به سوهان ماند گر خود نبرد برنده را تیز کند. مطمئن باشید این آه دل مظلومان واشک چشم یتیمان شهدا در هم آمیخته می شود وبنیاد ظلم ظالم را برخواهد کند انشاا... بزودی زود. ما باید در این برهه حساس چشم به فرموده رهبر معظم انقلاب خامنه‌ای عزیز وبزرگوار باشیم که ناخدای ماهر در تلاطم منطقه سوق الجیشی خاورمیانه است وخداوند برایمان محفوظش بدارد انشاا...
باسلام خدمت شما فرزند دلیروبرومند . برادرونورچشمان من شما وخانواده های شما تاج سرما بوده وهستید.ومن وامثال من گوش به فرمان شما عزیز کرده ! برادرشهید وهمرزم را وظیفه میدانیم .ولی افسوس وکه دلم از دست عده ای از مسئولین دنیاپرست خون است وهر چه فریاد میزنیم گویا یا کرندویا خود را زده اند به کوری وکری .ولی بدانند ما درس خود را در مکتب امام ره خوانده وازمون های خود را عملی در هشت سال دفاع مقدس پس داده ایم وراه کار برتری وبهتری را خوب میدانیم .نادان وبی تجربه کس است که ظاهر خوب نمایان میکند.امادرعمل کردش باطن درونی خود را نشان خواهد داد .وتکروی وبرای خودش دارودسته راه می اندازد.وعده ای را سپر وبلا گردون کارهای پلید وشیطانی خودش قرار میدهد .اما قافل از اینکه خداوند انقدر رحمان ورحیم وبخشنده است .لابلای کار تلنگر وهشدار داده باز خودشان را می زنند به نفهمی.تا اینکه صبر خدا برای عذاب دیدن دیگربندگان سر میاید.وان موقع پرده از اعمال زشت وپلید برمیدارد ورسوای اشکارمیشود .اینجا است که گویند چوب خدا صدا ندارد.گر به پای هر کس خورد دوا ندارد.بله ای بزرگوار پدر شما وامثال شما راه درست را انتخاب نموده.وخداوند انان را انتخاب وبرگزیده وجای انان در بهشت جنت خداوند بز رگ است و ازشما فرزندان این عزیزان اجزانه میخواهم از او برای من گناهکار شفاعت بجوید.واز خداوند بزرگ از این بار مسولیتی را که پدران شما برما سپرده رسالت راه انان که راه انبیا ع هست به مقصدبرسانیم .وشرمنده شما و خانواده های محترمتان نشویم .از فرد فرد شما بزرگواران التماس دعا دارم وحتمی بدانید تا پای جانمان پای حرف وعمل خدا پسندانه خود وان عزیزان ایستاده بجز خدا ی. بزرگ از هیچ خلق. شده خدا وند باکی نداشته ونداریم.انشاالله خداوند قبول فرماید.امین .التماس دعا.
سلام برادر کاشانی شما بزرگ ما هستید ودعایتان حتما اجابت میشودبله بسیار مشهود است که کسانی فقط به جیب خودشان ومنفعت خودشان فکر کرده اند از زراندوزی و زندگی لاکچریشان مشخصه خدا همه جا حضور دارد وناظر براعمال ما بندگان است اما شیطان را هم نباید دست کم گرفت که در افراد مغرور ومتکبر بسیار فعال است یعنی با آن که خیر وشر را خوب تشخیص میدهند اما همان تکبر باعث انتخاب اشتباه می شود هرچند افسوس فراروان بعدش هست شیطان فقط در قلب های خالص بندگان قدرت مانر ندارد انشاا... که داغ انجام هر چی شره را بردل سیاه شیطان بگذاریم آمین
باسلام مابه بودن شما نور چشمانمان ویادگار ان برادران همیشه جاوید وشهید وهمرزم خود وبا یاد وخاطر انان نفس می کشیم .از خداوند یکتا عاجزانه درخواست رساندن رسالت این بزرگواران را بر نسل اینده دارم ونگذارد نزد برادران شهیدم وسالارشهیدان روسیاه بمانم..من به سهم خو دم خاک پای شما هستم .وازشما که نزد خداوند جایگاه بلند مرتبه ای دارید.التماس دعا دارم .مارا از دعای خیر تان فراموش نکنید. حاج حسن اقا حسینایی..شما قلب تپنده همرزم وهمسنگرمن هستید .وجایتان بروی چشمان این بنده حقیر خداوند است .انشاالله خداوند از ماهم قبول کند وهرچه زودتر به کاروان شهدا برساند .
نظری بگذارید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بدون ویرایش از شما
آخرین اخبار
فاش نیوز آگهی می پذیردنمایشگاه مجازی کتاب تهرانصندوق همیاریخبرنگار افتخاری فاش نیوز شویدمطب تغذیه و رژیم درمانیانتشارات حدیث قلمبنر بیمه دیسایت جمعیت جانبازان انقلاب اسلامیمتن نهایی مرامنامه و اسانامه جبهه جانبازاناساسنامه انجمن جانبازان نخاعیاسامی راه اندازان جمعیت جانبازانپرسش و پاسخ حقوقی ایثارگرانفرم فراخوان پیوستن به جمعیت جانبازانکارگاه مبنا تقدیم می کند: بالابر کمک حرکتی logo-samandehi