شناسه خبر : 81694
چهارشنبه 11 فروردين 1400 , 13:00
اشتراک گذاری در :
عکس روز

به همسرم بگم حقوقمو تو بده؟!

جلال رجبی - سابقه ۳۵ ماه جبهه رودارم . جانباز درصد پایین هستم.
بعدازجنگ ارتباطم باسپاه وبسیج قطع شدو برای این اتفاق دلایلی دارم که از عملکـردم پشیمان نیستم، شاید بیشتر بخاطر اینکه دیدم گاها کسانی از امکانات نظام استفاده می کنند که پاشونم به پادگان های آموزشی هم نرسیده و ...

 بعد از جنگ باهمسر شهیدی ازدواج کردم که خاطرات بد وخوبش بماند برای من! اما اونچیزی که ازین ازدواج برام قشنگ مونده اینکه همه جوره خودمو از امکاناتی که همسرم میتونست ازبنیاد عایدش شده باشه جدا کردم و به جرات هم داد میزنم مدیون شخص و نهادی هم نیستم. خیلی اذیت  شدم اما الهی شکر کم نیاوردم. اما یه وقتایی از بعضی رفتارای متصدیان خدمت به بچه جبهه ای ها حالم بد میشه ... شغلم آزاده و متاسفانه چندسالیه که درشدیدترین بحرانای مالی گرفتارم و....گفتند سپاه به رزمنده هایی که نیازمند باشند حقوق  مختصری درنظر گرفته. برخلاف میل وباور چندین ساله ام به قسمت تعاون سپاه امام حسن مجتبی مراجعه کردم و بعداز الاف کردن و ....چند ماهه ام اعلام کردند چون همسرشما کارمندبوده وازهمسران شهداست به شماچیزی تعلق نمیگیره!

 واقعا لعنت به اون  جماعتی که باوضع این  قوانین رسماوعلنا  به ریش منی که با۵۰ سال سن شغلی ندارم، بیمه نیستم، درآمد هم ندارم و به جهت حساسیت هایی هم که در خصوص ازدواجم وجود داشته به خدای احدوواحد قسم طی این ۲۳ سال ازدواجم حتی نفهمیدم همسرم چقدر حقوق میگیره و... می خندند اونم وقتی که میلیارد میلیارد ازحق من و ماها دزدی میکنند وآب از اب هم تکان نمیخوره ....
اقاجان همسر من داره اماامانت دار بچه های شهیدشه، به من چه ارتباطی داره؟ برم بعد ۲۳ سال به همسرم بگم  باید بمن  سهم جبهه م رو بدی !؟
خجالت داره به خدا ...
خدا نبخشه آنها که ما رو ازبسیج وسپاه دورکردن و خودشون و ایل طایفه شون سفره نشین این نظامند و پاهم پس نمی کشند....
جدا کسی این  مطالب رو میخونه؟

تلگرام
اینستاگرام
توییتر
آقای رجبی عرض سلام و ارادت
مطلب شما را خواندم و فهمیدم ، در این زمانه هنوز افرادی مانند شما وجود دارند که خیلی کم پیدا میشه.!
این همه درک ، فهم و شعور بالای شما و نجابت بی نظیر تان قابل تحسین است.
از نظر بنده شما ، واقعا" ایثارگر هستید . بی شک نزد خدای خود روسفید مانده اید.
به قضاوت دیگران اهمیت ندهید . درود و بدرود ...!
سلام به همه دوستان ومخصوصا زحمتکشان فاشنیوز که باعث شده اند
مارزمندگان تا حدوی ازهم واوضاع هم اشنا شیم در جایی که دولت و افرادش بزرگترین دشمن ایثار گران ورزمندگان شده اند وافراد بسیاری بعد ۴۰سال هنوز نتوانسته اند حتی درصد مجروحیت
خودرا بگیرند ودرد جراحت وبالا رفتن سن بعضیها را زمین گیر کرده ومیرن وبه نهادهای مربوطه مرا جعه میکنند
وباکسانی بر میخورند که اصلا معنی جنگ وجراحت وجانباز را نمی فهمند واین قضیه سالهاست گریبان این قشرا گرفته باید افراد دانا وسر شناس واگاه
ومراجع دلسوز مشکل را حل میکردن
مثالش کشور عراق ولی در کشور ما معمولا این بزرگان فقط در کار تبریک وتسلیت شرکت دارند انگار در زندگی مردم
مشکلی غیراز مرگ وجود ندارد
در صورتیکه بهترین لحظه زندگی ما جانبازان زیر ۲۵ ورزمندگان مجروح همان مرگست
دعا کنیم ریاست سازمان رزمندگان به فردی با خدا و عادل واگذار شود
بنام خدا: برادررجبی عزیز ضمن عرض سلام وادب واحترام بایدمراتب تقدیروتشکرخودم رابعنوان یک هموطنی که امنیتش وآرامش خودوخانواده رامدیون زحمات شمامیداندبعــرض برسانم. اینکه برای زندگی وتداوم حیات همسرشهیدی راانتخاب کردی نیزجای بسی تقدیروتشکرداردچراکه حداقلش این است شماجنس شهدارا میشناسی وهمین شناخت تعهدشماراچندین برابرمیکند امادرارتباط بامتارکه کردن ازارزشهابعدازجنگ هم شماوهم حقیروخیلی هادچاریک اشتباهی شدیم که جای هیچ توجیحی نداردواین اشتباه بمراتب سنگین تروپرمخاطره ترازوضعیت ومعیشت مااست وقتی که پاسداران وحارثان وعاشقان امام وانقلاب صحنه راترک کنندطبیعی است افرادی جایشان رامیگیرندکه باارزشهاوتفکرامام وشهداکاملامغایرت فکری دارندواین مهم کاررابجایی میکشدکه آنهائی که رنگ وبوی جنگ ندیدندویاذره ای برای انقلاب زحمت نکشیدندراکب امورات اصلی بشوندوکاربدین جاکشیده شودیکی دیگرازمهمترین کارهای ممکن که بایدانجام میدادیم وندادیم مسئله همه مسئولیم است
متاسفانه هروقت اکثریت نمایندگان مجلس ازطیف بی دردان مرفع بوده قوانینی وصل ونصب کردندکه بطورکلی ایثارگران راازبزنامه حمایتی دولت خارج کنندکه اینهم زائیده تفکرات غرب گرایانه اشرافیگریست وهمان آقایانی که سعی درحذف نام شهداداشتنددراین وصل ونصب قانون نیزدست داشتندودارندوالاقانون جامع ایثاربه صراحت اعلام نموده که افرادی که بیشترازشش ماه سابقه رزمندگی دارندوفاقدشغل ودرآمدهستندمعسرشناخته وبایدازحداقل حقوق موجودبرخورداربشوند قانون گفته که نبایدشغل داشته باشدنبایدازجایی حقوق بگیرداماهیچ جای قانون ننوشته که اگرهمسرت حقوق شهیدرامیگیردشمامعسرنیستیداینهاسلیقه ای عمل کردن هست وبایدبجای متارکه باارزشهادنبال کارباشیدوحق گرفتنی است هیچ وقت دراین سرزمین نشده که مسئولین شبی کنارهم باشندوبگویندهشت سال جنگ خیلی خانواده هایی فداشدندقلمی بدست بگیرندوبگویندبعدازچهل سال یک بررسی بکنندکه فلان شهیدی که دریک استان محروم برای حفظ ناموسشان رفته آیاخانواده اش مشکلی ندارندوسرکشی به آن خانواده داشته باشندبجزحضرت آقاهیچکس به این موضوع فکری نکرده است لذامیطلبدکه باورودبه صحنه وپاسداری ازارزشهای انقلاب وپیروی ازخط ومشی شهداهمزمان احقاق حق هم بکنیدکه بانوشتن وبسنده کردن به یک کامنت هیچکس حق شماوبنده ودیگران رامحقق نخواهدکردمگراینکه مطلب بسمع مبارک عزیزی برسدکه لابلای شهدازندگی کرده ودرامورمملکت دستی داردوالاآبی ازاین آقایان گرم نخواهد شد.
با سلام وعرض ادب برادر رجبی مطالب جنابتان را خواندم به نقل از فیلم اخراجی ها کسانی که رنگ جبهه را ندیده اند از بسیجی ها بسیجی تر شدند فی الحال ما ایثارگران همانند پیله ابریشم هستیم یعنی در درون خودمان یا نهایتا در سایت ایثاری چون فاش نیوز درد دلی میکنیم بدون اینکه به گوش مسئولین مربوطه اش برسد بایداین پیله را سوراخ کرده وپرواز کنیم وبه سمت حقیقت گام برداریم وصحنه را خالی نکنیم وگرنه بقیه که بعضا عقیده وعلاقه ای هم به قشر مظلوم ایثارگر ندارند حتی به نقش آفرینی در امور ایثارگران میپردازند لقول شاعر حرف اگر حرف من و قصه اگر قصه توست آن صدایی که به جایی نرسد فریاد است آن هم از گلوی ایثارگر مظلوم که نهایت با ملاحظه کامل ادا می شود از این دولت مشتاق غرب انتظار بیشتری نمی شود داشت که اوضاع ایثارگران را از قبل بدتر هم میکنند اگر بدنبال حل مشکلات هستید باید به سراغ مسئولان مربوطه همچون جناب اوحدی ومعاونین بنیاد بروید وگرنه فریاد در سایت فاش نیوز صرفا درددل است وبس نه اینکه این عزیزان دلسوز نباشند که انصافا دلسوزند وعدالت محورند وحق طلب لیک مسئول اجرایی نیستند باید برادر به مسئول مربوطه مراجعه فرمائید و ما در مدیریت بحثی بنام تکرار وسماجت داریم که باید پیگیر باشی وسمج که به نتیجه دلخواه برسی موید وموفق باشی برادر یا علی ......
نظری بگذارید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بدون ویرایش از شما
آخرین اخبار
فاش نیوز آگهی می پذیردنمایشگاه مجازی کتاب تهرانصندوق همیاریخبرنگار افتخاری فاش نیوز شویدمطب تغذیه و رژیم درمانیانتشارات حدیث قلمبنر بیمه دیسایت جمعیت جانبازان انقلاب اسلامیمتن نهایی مرامنامه و اسانامه جبهه جانبازاناساسنامه انجمن جانبازان نخاعیاسامی راه اندازان جمعیت جانبازانپرسش و پاسخ حقوقی ایثارگرانفرم فراخوان پیوستن به جمعیت جانبازانکارگاه مبنا تقدیم می کند: بالابر کمک حرکتی logo-samandehi