شناسه خبر : 85561
شنبه 03 مهر 1400 , 13:07
اشتراک گذاری در :
عکس روز

روزشمار دفاع مقدس (۳ مهر)

۳ مهر ۱۴۰۰ هجری شمسی برابر با ۱۸ صفر ۱۴۴۳ هجری قمری و ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی

 

روزشمار دفاع مقدس (۳ مهر)رویداد‌های مهم این روز در تقویم شمسی (۳ مهر)

• ولادت شهید سیدمرتضی موسوی (استان بوشهر، شهرستان گناوه) (۱۳۴۰ ه.ش)

• ولادت شهید محمد علی مبارک (استان اصفهان، شهرستان فلاورجان) (۱۳۴۴ ه.ش)

• انتخاب شهید «محمدجواد تندگویان» بعنوان وزیر نفت دولت شهید رجایی (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید ولی‌الله قنبر تبار احمدی (استان مازندران، شهرستان بابلسر) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید عیسی توکلی خواه (استان خوزستان، شهرستان مسجدسلیمان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید منوچهر توکلی خواه (استان خوزستان، شهرستان مسجدسلیمان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید اکبر اسفندیاری (استان خوزستان، شهرستان مسجدسلیمان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهیده کشور اسفندیاری (استان خوزستان، شهرستان مسجدسلیمان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهیده شیرین اسفندیاری (استان خوزستان، شهرستان مسجدسلیمان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهیده فروغ اسفندیاری (استان خوزستان، شهرستان مسجدسلیمان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهیده حدیث اسفندیاری (استان خوزستان، شهرستان مسجدسلیمان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهیده زهرا اسفندیاری (استان خوزستان، شهرستان مسجدسلیمان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهیده مهری اسفندیاری (استان خوزستان، شهرستان مسجدسلیمان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید امید عیدی وندی (استان خوزستان، شهرستان مسجدسلیمان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید حیدر عیدی وندی (استان خوزستان، شهرستان مسجدسلیمان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید حمید عیدی وندی (استان خوزستان، شهرستان مسجدسلیمان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید کوچک عیدی وندی (استان خوزستان، شهرستان مسجدسلیمان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهیده ستاره عیدی وندی (استان خوزستان، شهرستان مسجدسلیمان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهیده فاطمه عیدی وندی (استان خوزستان، شهرستان مسجدسلیمان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهیده عشرت عیدی وندی (استان خوزستان، شهرستان مسجدسلیمان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید فریدون عربی زاده (استان خوزستان، شهرستان اندیمشک) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید احمد رجب خیش گر (استان خوزستان، شهرستان دزفول) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید عباس استمراری (استان خوزستان، شهرستان اهواز) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید عباس حمیدی (استان خوزستان، شهرستان اهواز) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهیده هما علیزاده (استان خوزستان، شهرستان اهواز) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهیده تاجماه اورک (استان خوزستان، شهرستان اهواز) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهیده ساناز اورک (استان خوزستان، شهرستان اهواز) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهیده لاله اورک (استان خوزستان، شهرستان اهواز) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید چراغعلی اورک (استان خوزستان، شهرستان اهواز) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید نعمت الله عزت خواه (استان خوزستان، شهرستان بهبهان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید محمدکاظم نحوی (استان خوزستان، شهرستان بهبهان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید سیدعبدالحمید مرسلی (استان خوزستان، شهرستان اهواز) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید عبود نصاری (استان خوزستان، شهرستان ماهشهر) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهیده عصمت ملاکیان شوشتری (استان خوزستان، شهرستان خرمشهر) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهیده لطیفه جاسم پور شیخانی نژاد (استان خوزستان، شهرستان خرمشهر) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید صدیقه مریدی ناصری (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید سعید بجلی (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید قباد خراجی نژادیان (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهیده ناهید نعمتی (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید محمود صالحی اصل (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید غلامرضا اسماعیلی (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید بهرام ساکی (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید منصور جوزای (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید عبدالکریم بیدی (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهیده مریم نعیمی چعبی زاده (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهیده حمیده میاحی (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید قاسم بشیکار (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهیده مهین دانشیان (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهیده ناهید نعیمی چعبی زاده (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید پرویز قنبری عدیوی (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید حسن حسینی (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید اسماعیل هنرجو (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهیده صدیقه نوروزی (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید عبدالحسین منفرد (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید عبدالسید عباسی نصاری (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید صادق صالح نژاد معرفی (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید نورالله سعیدی (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید علیرضا پیروزمند (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید سبات زادگان (زادان) (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید احمد بحرانی پور (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهیده مریم شرفی (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهیده فاطمه کمال دشتی (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید محمد داودی (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید حسین اسلامی نصب (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۵۹ ه.ش)

• شهادت شهید امیر ابراهیم دربندی (استان تهران، شهرستان شمیرانات) (۱۳۶۰ ه.ش)

• شهادت شهید ابوالفضل استادحسن (استان قم، شهرستان قم) (۱۳۶۰ ه.ش)

• شهادت شهید عباس خدری (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۶۰ ه.ش)

• شهادت شهید غلامعباس کریمیان کاکلی (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۶۰ ه.ش)

• شهادت شهید محمدحسین صفرزاده (استان خوزستان، شهرستان اهواز) (۱۳۶۰ ه.ش)

• شهادت شهید غلام رضا الله مرادی (استان خوزستان، شهرستان ایذه) (۱۳۶۰ ه.ش)

• شهادت شهید جلال نجفی بی صفر (استان آذربایجان غربی، شهرستان ارومیه) (۱۳۶۱ ه.ش)

• شهادت شهید علی رضا زارعی (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۶۱ ه.ش)

• شهادت شهید فتاح حاتمی حاجی آبادی (استان کرمانشاه، شهرستان اسلام آباد غرب) (۱۳۶۲ ه.ش)

• شهادت شهید محمد علائی (استان مازندران، شهرستان نور) (۱۳۶۴ ه.ش)

• شهادت شهید حسین امن (استان قم، شهرستان قم) (۱۳۶۴ ه.ش)

• شهادت شهید هادی صحتی (استان خوزستان، شهرستان آبادان) (۱۳۶۴ ه.ش)

• شهادت شهید سیدهاشم آراسته (استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد) (۱۳۶۵ ه.ش)

• شهادت شهید حسین کیان پور (استان مازندران، شهرستان محمودآباد) (۱۳۶۵ ه.ش)

• شهادت شهید اسمعیل همتی (استان البرز، شهرستان کرج) (۱۳۶۵ ه.ش)

• شهادت شهید بهرام مظهری (استان تهران، شهرستان تهران) (۱۳۶۶ ه.ش)

• شهادت شهید عبود نصاری (استان خوزستان، شهرستان ماهشهر) (۱۳۶۶ ه.ش)

• سفر هیئت ایرانی به نیویورک برای انجام مذاکرات سه‌جانبه پس از پایان جنگ (۱۳۶۷ ه.ش)

• شهادت شهید رضا عالیپور (استان خوزستان، شهرستان اهواز) (۱۳۷۱ ه.ش)

• شهادت شهید امل جویبراوی (استان خوزستان، شهرستان گتوند) (۱۳۷۱ ه.ش)

• شهادت شهید حبیب مجد توپکانلو (استان خراسان شمالی، شهرستان شیروان) (۱۳۹۱ ه.ش)

• شهادت شهید یونس لگزایی (استان گلستان، شهرستان مینودشت، روستای قره چشمه) (۱۳۹۳ ه.ش)

منبع: دفاع پرس
تلگرام
اینستاگرام
توییتر
نظری بگذارید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بدون ویرایش از شما
آخرین اخبار
فاش نیوز آگهی می پذیردبنر بیمه دیکتابهای منتشر شده انتشارات فتح الفتوحصندوق همیاریخبرنگار افتخاری فاش نیوز شویدفتح الفتوح ناشر دفاع مقدسمطب تغذیه و رژیم درمانیسایت جمعیت جانبازان انقلاب اسلامیفرم فراخوان پیوستن به جمعیت جانبازانپرسش و پاسخ حقوقی ایثارگرانانتشارات حدیث قلماسامی راه اندازان جمعیت جانبازانمتن نهایی مرامنامه و اسانامه جبهه جانبازاناساسنامه انجمن جانبازان نخاعیlogo-samandehi