شناسه خبر : 85873
سه شنبه 20 مهر 1400 , 13:20
اشتراک گذاری در :
عکس روز

سخنگوی هیئت رییسه خبر داد

آسیب شناسی جدی قوانین ایثارگری در مجلس

بنا داریم هم برای برنامه هفتم توسعه و هم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ یک آسیب شناسی جدی از قوانین و مصوبات گذشته ایثارگری داشته باشیم و قوانین ایثارگری با ضمانت های محکم تری در مصوبات حمایتی مربوط به ایثارگران...

فاش نیوز -  سخنگوی هیئت رییسه مجلس از آسیب شناسی قوانین ایثارگری به منظور لحاظ کردن آن در بودجه سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی فاش نیوز، سید نظام الدین موسوی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانان، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در گفت و گوی اختصاصی با اشاره به بررسی برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه سال 1401 در نیمه دوم سال جاری در صحن علنی اظهار داشت: ایثارگران حق بسیار زیادی بر گردن ملت ایران دارند و حقیقت امر این است که آن ایثار و فداکاری و جانفشانی که رزمندگان و خانواده های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان انجام دادند، با هیچ مقیاس مادی قابل اندازه گیری و جبران نیست.

عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به قوانین حمایتی ایثارگری در کشورهای جهان خاطرنشان کرد: مانند همه دنیا که برای کسانی که در جهت تحقق آرمان های یک ملت فداکاری می کنند و برای اینکه این احساس امنیت برای مجاهدان در راه آرمان ها وجود داشته باشد، از لحاظ قانونی مورد حمایت قرار می گیرند، در کشور ما نیز از دوران جنگ تحمیلی برخی قوانین و تسهیلات قانونی برای مجاهدان میهن اسلامی در نظر گرفته شده است.

سخنگوی هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه البته اگر چه این قوانین اصلا قابل مقایسه با ا ایثار و فداکاری انها نیست اظهار داشت: البته این یک دینی است که بر عهده مردم، دولت، حاکمیت و قوای کشور از جمله مجلس شورای اسلامی است. هرچند که خوشبختانه از زمان های گذشته و سالیان دور، برخی از تسهیلات و در واقع حمایت های قانونی از ایثارگران صورت گرفته است؛ اما ما در این زمینه همیشه دو مشکل اساسی داشته ایم.

موسوی با بیان اینکه این حمایت ها کافی نیست و آن طور که باید و شاید شأن ایثارگران در این حمایت ها رعایت نمی شود، به دو نکته اساسی اشاره کرد و یادآور شد: متاسفانه این حمایت ها شمولیت ندارد و گاهی مشاهده می کنیم که مثلا برای بخش هایی از ایثارگران قانون یا بخشنامه ای صادر می شود اما شامل همه آنها نمی شود و این موضوع مشکلاتی را ایجاد می کند.

نماینده مردم تهران در ادامه سخنان خود متذکر شد: نکته بعدی این است که قانون به طور کامل اعمال نمی شود؛ به طور مثال من با ایثارگرانی که مراجعه می کنند  و می گویند یک قانونی که در برنامه پنجم و یا ششم توسعه آمده است و یا در لوایح سالانه لحاظ شده، اما به آن عمل نمی شود مواجه هستم. یا بخشنامه ای اجرایی مربوط به آن قانون به نحوی تنظیم شده که عملا قانون و مصوبه سالبه به انتفاع موضوع شده است.

عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که اکثریت نمایندگان مجلس یازدهم را نمایندگان ایثارگر تشکیل می دهند تاکید کرد: ما بنا داریم در مجلس یازدهم این موضوعات را به طور جدی پیگیری و دنبال کنیم. البته در لایحه بودجه امسال نکات خوبی گنجانده شده و مصوبات مجلس برای استخدام و تبدیل وضعیت فرزندان ایثارگران نقطه قوت خوبی است.

سید نظام الدین موسوی در خاتمه گفت: متاسفانه در برخی از جاها همچنان شاهد کارشکنی و اهمال کاری در اجرای قئانین ایثارگری هستیم که از طریق ابزارهای نظارتی مجلس آن را دنبال می کنیم. ما بنا داریم هم برای برنامه هفتم توسعه و هم لایحه بودجه سال 1401 یک آسیب شناسی جدی از قوانین و مصوبات گذشته ایثارگری داشته باشیم و قوانین ایثارگری با ضمانت های محکم تری در مصوبات حمایتی مربوط به ایثارگران لحاظ کنیم.

| معرفی

تلگرام
اینستاگرام
توییتر
نمـــــــــــــــــــیدانم::::
این نمیدانم یک کلمه ایی که بایدپسوندیاپیشوندی داشته باشدتازه بشودجمله یعنی دراصل یک کلمه است آنهم کلمه ایی که به تنهایی معنایی نداردامـــــــــــــــا؟؟؟؟
هزاران نکته دراین کلمه جای گرفته است یکی ازآن نکات رااشاره میکنم.
فرض مثال همین لحظه یک جوان تازه فارغ التحصیل شده مقاطع عالیه تحصیلی این فرمایشات عضوهیئت رئیسه مجلس رابخواندبنظرشماچه استنباطی داردازاین موضوع آیابرداشت نمیکندچراهرآنچه امکانات است بایدبرای ایثارگران یافرزندان آنهاباشدآیابنظرشمادرذوق روحی اوخدشه ای واردنمیشودوقتی می بیندبرادرش وخواهرش چندسال است مدارکشان راگرفته اندولی بیکارندامااین مکتوبه توجه همه راجلب میکندکه فرزندان ایثارگران تبدیل وضعیت بشونداوفکرنمیکندبه به چه خدایی دارندهمه مشغول بکارهستندومنتظرتبدیل وضعیت هستندبرادربزرگوارم کمی هم ازمنظرعقلانی به مسایل مطروحه ای که شرح میدهیدباندیشیدکمی آنطرفترازکرسی های اشغال شده اتان نگاه کنیدبیائیداین همه هجمه شعاررامعطوف جامعه ایثارنکنیدبرادرعزیزم دهه هفتادوقبل ازآن حقیری چون من فخرفروشی میکردم که فرزندشهیدم وکنارپدرم رزمنده بوده ام امروزدرمحیط کاری خودم احساس شرمندگی دارم چراکه ازبس شماوامثال شماشعارهایتان رابسمت مامعطوف نمودیددرون این هجمه ازشعارهاخودماراسوزانده وبرونش همه جامعه راوقتی فرزندشهیدمملکت که چهل ماه درجنگ بوده پیکرپدرش ودوستانش راآورده تدفین کرده برگشته جنگ تبدیل وضعیت نمیشودوبه اوایرادگزینشی میگیرنداین متل است که شمامیفرمائیدفرزندان شهدافقط همان چندنفری که تهران هستندودرمعرض دیدمجلس ورسانه هاهستندنیستندفرزندان شهیدی داریم که نان می پزندبرای امرارمعاششان فرزندان ایثارگرانی داریم که خادمین رستورانهاوحلیم فروشی هاهستندازکجاسخن میگوئیدبرادربزرگواراگرهمه شماوقبلیهای شماپنج درصداین گفتمان راعملی میکردیدامروزوضعیت این نبودشرم آورترین وضعیت موجودراایثارگران دارندمردحسابی جان بازمملکت توان تهیه جهیزیه دخترش راندارداوکه دوران جوانیش رالابلای گلوله های شیمیایی اعصاب وروان وتانکرهای آبی آلوده سپری نموده امروزدرپنجاه وچندسالگی شرمنده فرزندانش شده بعدحضرتعالی ازقوانین سال آینده وبرنامه توسعه هفتم سخن میگوئیدآیاهرآنچه دربرنامه توسعه پنجم وششم بودهمگی عملیاتی شدندحال بفکرتوسعه هفتم هستیدشمانتوانستیدبرنامه ایی اجرایی کنیدگه رزمنده ایی که روزانه ده نوع قرص مصرف میکنددرصدش متعارف مجروحیتش باشدشماوهمه آن مجموعه دلاوران امنیت آفرین اقتدارآوررامعسرتلقی نمودیدیعنی بااختصاص این کلمه به رزمندگان دلاورشئونات آنهارازیرسئوال بردیدحالاازسال آینده سخن میگوئیدبرای این پنج ماه باقیمانده سال جاری چکارکرده ایدبرای جان بازان زیربیست وپنج درصدی که دوملیون گمگ معیشت میگرندچکارکرده ایدکه پول سه تامرغ ویک کیسه برنج ویک شیل شیرپاستوریزه میشودایکاش تفکرتان امامی شهدایی ایثارگرانه بودنه شعارتان ایکاش ازمنظری که مامی بینیم جامعه هدف راشماهم می دیدیدامامتاسفانه نمی بینید.امیدوارم تلنگری بخوریدتاتکانی اساسی بخورید.التماس دعا
فرزند شهیدی را می شناسم که در آمون ویزه فرزندان شهدا و جانبازان بالای 70 درصد شرکت کرد و قبول نشد. علت هم نامربوط بودن رشته با محل کار عنوان کردند. بنده خدا چقدر خوشحال بود که بالاخره با قانون جدید دارد استخدام می شود. تا وزارت ایثارگران که شامل کلیه ایثارگران یعنی رزمندگان، جانبازان، اسرا و خانواده شهدا می شود تشکیل نگردد این مشکل تعارض و عدم اجرای قوانین پابرجاست و بحث نظارت هم بی معنی خواهد بود.امید است حال که اکثر نمایندگان ایثارگر هستند بعد از این همه سال وزارت ایثارگران شکل بگیرد تا برای همیشه مشکل این قشر حل گردد.الان جانبازان مشکل نداشتن بیمه تکمیلی کامل در بحث دندان پزشکی و عینک را دارند و عجیب است چرا در این خصوص بودجه ای تعریف نشده است.کمک معیشت هم که 5 برابر زیر خط فقر است در شان یک ایثارگر نیست. حداقل اجازه بدهید تا سقف خط فقر خود جانباز فعالیت کند . اگر بیشتر از خط فقر درآمد داشت آنوقت این کمک معیشت را قطع کنید. مطمئن باشید هیچ جانبازی دوست ندارد به این کمک معیشت محتاج باشد و از خداش است کار کند و بالای 10 میلیون در بیاورد.کف جانبازی را 25 درصد و بالاتر را خدمات بیشتر ارایه گردد.کارت مترو که باید به همه جانبازان هم داده شود اجرایی شود.ایثارگران مشاغل آزاد و فرهنگی هم همانند ایثارگران کارمند دولت از مالیات معاف کنید و...انشالله.
همه رزمندگان وایثارگران کمسیون ماده۸۷ بنده الف اعصاب وروان وشنوای سنجی رفته ایم ووقتی که مدارک مان را به یگان ارتش رفتیم گفتند سامانه بسته شده بااین همه مخارج ومدارک را تحول نگرفتند لطفا کاری کنید سامان ارتش باز شود تاما به حق خود درصد جانبازی برسیم که از بسیاری از امکانات محروم مانده ایم خواهشن پیگیری کنید دیگر مگر چقدر از عمر شان مانده است
مظلوم ترین جانباز موج انفجاری ها هستن.
باز شعار شروع شد واقعا اگر نمی توانید کاری انجام دهید بنده بعنوان یک رزمنده حاضرم کمک کنم گیر کار کجا هست دولت می گوید مجلس مجلس می گوید دولت خدا از حق الناس نمی گذرد شما چطور درروز قیامت می توانید جواب خدا را بدهید حتی شهید هم اگر حق الناس داشته باشد خدا نمی گدرو پس ببینید حق الناس چقدر مهم است بنده حق فوق العاده شغل ویک درجه تحصیلی من را نداده اند
باسلام لطفا برای ایثارگری زیر شش ماه هم فکری بکنید تا کسانی که درآمد ثابتی ندارند با این اوضاع بیکاری واقتصادی جامعه از حقوق مستمری برخوردار شوند
با سلام
ديگر از عمر جانبازان چيزي نمانده، اگه مي خواهيد كاري انجام دهيد (كه بعيد به نظر مي رسد كاري انجام دهيد) يكبار هم كه شده عمل كنيد قبل از آنكه دير شود تا جانباز لمس كند و احساس كند به خصوص جانبازان زير 25 درصد؛ و گرنه همگان همه چيز را مي دانند احتياج نيست بارها و بارها به صورت شعار وعده هاي فراوان تكرار شود.
من یکی از رزمنده های زمان جنگ هستم حالا چکار کنیم شهید نشدیم جانباز نشدیم سالم برگشتیم مگه چه گلی حالا س شهدا و جانبازان زده انداون زمان ما پانزده ساله بودیم اولین سری که من رفتم جبهه سال ۶۳ الان ۳۷ سال از اون دوران می‌گذرد هیچ کاری برای ما نکردن برای بچه هامون هم هیچ کاری نکردن من ۴ تا بچه دارم سه تاش دانشگاه تموم کردن با هرسختی بوده و هیچ امتیازی از ایثارگری شامل بچه هام نشده این آخری هم دخترم هست که دانشگاه علوم پزشکی روزانه تبریز قبول شده حالا ما کجا و تبریز کجا از عهده کرایه هم ما بر نمی‌آییم ۳۰۰۰کیلومتر فاصله داریم یکی از شهرهای استان فارس هستیم حساب کن بندرعباس تا تبریز کرایه راهش هم خیلی هست تا بقیه ی چیزارو میلیون کمک معیشت به ما میدن برای خرج همین هم نمیشه دو میلیون امروز پولی نیست
چرا همه اش ازروی هوس وسلیقه حرفی میزنید شما ها که درمجلس نشسته اید با غذای اماده وماشین وراننده شخصی.بنده مدت ۱۱۲ماه درخط مقدم بودم و۷ بار مجروح شدم شیمیایی هستم .مدت ۵سال است دنبال مبلغ ۵۰میلیون وام .وقتی بنده وامثال من توی جبهه وهوای گرم خوزستان سخت غذا میخوردیم .شماها توی شکم مادرتان نبودید.چرا شما ها ازرییس وبقیه عادت به دروغ گفتن دارید
مردم عادی فکرمیکنن شما ها خیلی توی فکر جانبازان هستید.بسه دیگه .حداقل آبروی این بندگان خدا را نبرید
باسلام و احترام به امام شهدا و به رهبرمعظم انقلاب اسلامی و خانواده محترم شهیدان و ایثارگران و جانبازان عزیز..از مدیرکل بنیادشهیدو امورایثارگران کشور تقاضا دارم که مصوبه ای بخشنامه ای به مجلس محترم ارائه بفرمایند جهت کمک به خانواده محترم شهدا و خواهر و برادر شهید که هیچگونه خدماتی به ایشان نمیشود ..که خیلی ها از این عزیزان شامل حالشان نمیشود و واقعا نیازمندمساعدت هستند درحدخودشان ..که نه حقوق میخوان و نه شغل بلکه امکاناتی از قبیل تسهیلات وام و یا کمک معیشتی که تا زنده اند بهرمند باشند و رنج معیشت زندگی نداشته باشند..باتشکر
سلام این دنیارو بخاطر دفاع از دین وناموس ووطن ونظام مقدس مان رفتیم جنگ نگذاشتیم اجنبی به خاک وناموس مان برسد از درس کار و پیشرفت مان ماندیم حالاحالاها میگویند کسانی که ناموس شان بلحاظ احتیاج شاغل شده هیچ کمکی بهش تعلق نمیگیره که حتما افرادی همچون من روزجزایقه مبارک شان روخواهیم گرفت اینه پاداش ایثاروشهادت اگرامام ردرقیدحیاط بودن میفرمودن شماغلت میکنید با غیرت یک بسیجی ورزمنده داوطلب روزش گرفتید چون آرام آرام دارید اعتقادات مون روهم میگیرید ما خطر کردیم ایثار ومجاهدت کردیم توقع داریم کجای کار هستید اقایان این قوانین مربوط به اونهایی که حضرت آقا فرمودن ترسوها درنظام ما جایی ندارند به خودتان بیایید اگرمریض وناتوان نشده بودیم باز هم انتظاری نداشتیم
باسلام خدمت همه دوستان ازیثارگر.
تنهاصحبتم اینه ک انسانیت ،غیرت ،مرام خرج کنیدوبه
این قشر ایثارگر ک درزمانه خود دلیربودند.وبخاطراین
کشور چه سختهایی ک کشیدند تحمل نکردند حتی اونی
ک خدمتش درجبهه بوده ورفته حق داردپس این همه
تصوب وبخشنامه ومصوبه هایی ک مجلس تصویب میکند
خب برای چ کسانی هست یاکدوم نوع ازایثارگژان استفاده
میکنند. والله فردای اون قیامت ،همه مسئولین بایدجواب
بدهند بایدجواب ظلمی ک با این قشردراوردید جوابگوهستید وهیچ وقت شمارونمیخشیم چون بغیراز
وعده و وعید دژوغ هیچ کای برای این قشژمعززومکرم .
انجام ندادید خدا فردای قیامت بایدجوابگو باشید
سلام برایثاژگژان معزز وشجاع این مرزوبوم.
نظری بگذارید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بدون ویرایش از شما
آخرین اخبار
فاش نیوز آگهی می پذیردبنر بیمه دیکتابهای منتشر شده انتشارات فتح الفتوحصندوق همیاریخبرنگار افتخاری فاش نیوز شویدفتح الفتوح ناشر دفاع مقدسمطب تغذیه و رژیم درمانیسایت جمعیت جانبازان انقلاب اسلامیفرم فراخوان پیوستن به جمعیت جانبازانپرسش و پاسخ حقوقی ایثارگرانانتشارات حدیث قلماسامی راه اندازان جمعیت جانبازانمتن نهایی مرامنامه و اسانامه جبهه جانبازاناساسنامه انجمن جانبازان نخاعیlogo-samandehi